SlideShare a Scribd company logo
BAROMETRUL DE OPINIE PUBLICĂ ROMÂNIA Mai 1999 Sondaj realizat de institutul Metro Media Transilvania la cererea Fundaţiei pentru o Societate Deschisă
Fundaţia pentru o Societate Deschisă a lansat în 1998 o nouă formulă pentru Barometrul de opinie publică - “Resurse socio-umane pentru reformă în România”. Noua formulă a barometrului include trei cercetări distincte pentru fiecare val, care vor fi integrate în final prin agregare şi comparaţie: o cercetare la nivelul indivizilor pe un eşantion de aproximativ 1200 persoane în 80 de localităţi, o cercetare la nivelul liderilor instituţionali în aceleaşi localităţi pe un eşantion de aproximativ 1000 de persoane şi o cercetare la nivelul localităţilor (120 de localităţi) în cadrul căreia vor fi culese date relevante, din mai multe domenii privind comunităţile respective. Tematica noului Barometru include: opţiuni politice şi notorietatea principalelor partide şi personalităţi politice, standard de viaţă şi calitatea vieţii, politica economică şi socială a Guvernului, capital social şi resurse ale sociabilităţii, capital uman şi material, stiluri de viaţă. Instrumentele pentru culegerea datelor au fost elaborate de un grup de doctoranzi în sociologie, selectaţi prin concurs, din trei universităţi: Universitatea din Bucureşti: Ionica Berevoescu, Bogdan Juncu, Andra Lăzăroiu, Sebastian Lăzăroiu, Manuela Stănculescu; Universitatea din Cluj: Dan Chiribucă, Mircea Comşa; Universitatea din Braşov: Roxana Florescu, Narcisa Grigorescu. Modelul de eşantionare a fost realizat de prof. univ. dr. Dumitru Sandu în lucrarea Eşantionare şi analiză regională. Barometrul 1998: resurse socio-umane ale reformei. Juriul care supervizează programul are următoarea componenţă: prof. univ. dr. Dumitru Sandu, prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu, prof. univ. dr. Traian Rotariu, Călin Anastasiu, lector Gheorghe Onuţ, lector Aurora Dumitrescu, conf. Dumitru Stan. Pentru realizarea celui de al doilea val al cercetării a fost selectat institutul Metro Media Transilvania - MMT . Criteriile de selecţie au fost: calitatea reţelei de operatori din perspectiva obiectivelor cercetării, experienţa în culegerea datelor empirice, în special pe eşantioane probabiliste, credibilitatea managerială şi profesională a echipei de coordonare a instituţiei, prestigiu public (succese şi eşecuri anterioare), grad de încărcare a instituţiei în perioada prezumată şi încadrarea în termenii caietului de sarcini. Rezultatele anchetelor vor fi făcute publice sub formă de rapoarte scrise (grafice, tabele, text) în cadrul unor conferinţe de presă organizate de fiecare institut. Adresa Internet în care pot fi găsite rezultatele cercetărilor şi bazele de date din cadrul Barometrului este http://www.osf.ro. Coordonator de Program: Gabriela Manta Tel. (401) 659 74 27; 650 63 25; 211 07 53; Fax: (401) 312 27 45 E-mail: gmanta@buc.osf.ro BAROMETRUL DE OPINIE PUBLICĂ: RESURSE SOCIO-UMANE ALE REFORMEI
Volumul eşantionului: 2071 Tipul eşantionului: eşantion stratificat, probabilist, tri-stadial Criterii de stratificare: 18 zone geografice grupate pe provincii istorice, mediu rezidenţial (urban - rural), mărimea localităţilor urbane (4 tipuri), gradul de dezvoltare al localităţilor rurale (3 categorii). Eşantionare: selecţie probabilistă a localităţilor (119), a punctelor de eşantionare (secţii de votare, 135) şi a persoanelor. Pentru selecţia persoanelor au fost utilizate în principal ultimele liste electorale. Pentru categoria de vârstă 18 – 21 de ani a fost realizat un eşantion aleator separat. Reprezentativitatea: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă neinstituţionalizată a României, cu o eroare tolerată de ± 2,2 %. Validare: eşantionul a fost validat pe baza datelor CNS şi a Recensământului populaţiei 1992. Valorile prezentate sunt cele rezultate direct din teren (nu s-au făcut ponderări). Interviurile s-au desfăşurat la domiciliile subiecţilor. Listele cu personalităţi politice au fost întocmite de juriu. Datele privind intenţiile de vot ale subiecţilor pot fi folosite pentru predicţia comportamentului de vot cu anumite rezerve datorită faptului că un număr mare de subiecţi nu şi-au exprimat opţiunile. În acest caiet datele sunt prezentate selectiv. Cei interesaţi de celelalte întrebări din chestionar sau de analize cu variabilele utilizate pot accesa baza de date la adresa Internet menţionată anterior. Ancheta de teren: 7 – 19 mai. Prelucrare statistică şi prezentare grafică: Mircea Comşa Metodologia cercetării la nivel individual - chestionar standard -
Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie bună sau într-o direcţie greşită? După alegerile generale din 1996, peste 50% din populaţie considera că lucrurile merg în direcţia bună. La ora actuală se constată cea mai redusă pondere a persoanelor care au opinie pozitivă despre actuala stare de lucruri (minimul anterior - iunie 1996 - 25%) şi cea mai mare pondere a celor care consideră că lucrurile merg într-o direcţie greşită (maximul anterior - martie 1994 - 57%).
Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie bună sau într-o direcţie greşită?
Cât de mulţumit sunteţi, în general, de felul în care trăiţi? Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri” şi “nu e cazul”.
Cât de mulţumit sunteţi, în general, de felul în care trăiţi?
Cum este viaţa dvs. în prezent, comparativ cu cea de acum un an? Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri”.
Cum este viaţa dvs. în prezent, comparativ cu cea de acum un an? Subiecţii se distribuie în două categorii: Un segment care declară că viaţa lor este la fel de proastă comparativ cu acum un an (33%). Un segment care îşi percepe viaţa ca fiind mai proastă comparativ cu anul trecut (57%).
Cum credeţi că veţi trăi peste un an? Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri”.
Cum credeţi că veţi trăi peste un an? Oamenii se distribuie în trei categorii: Un segment care apreciază că viaţa lor va fi mai proastă peste un an (39%). Un segment care cred că vor trăi la fel (25%). Un segment care consideră că vor trăi mai bine (23%).
Cum apreciaţi veniturile actuale ale familiei dvs.? Majoritatea românilor apreciază că veniturile pe care le au sunt insuficiente. 75% din persoanele intervievate consideră că veniturile le ajung cel mult pentru strictul necesar.
Cum apreciaţi veniturile actuale ale familiei dvs.?
Care sunt lucrurile de care vă temeţi cel mai mult în prezent? război
Care sunt lucrurile de care vă temeţi cel mai mult în prezent? război
Cât de des ...? Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri”.
Cât de des ...? Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri”.
Dacă aţi câştiga o sumă mare de bani, să zicem 500 milioane lei, ce aţi face cu banii? Note: *) Valori recalculate ale răspunsurilor obţinute pentru: cumpărare autoturism, cumpărare teren casă, cumpărare casă de vacanţă, cumpărare altă casă. **) Valoare comună ambelor variante de răspuns. ***) Valori recalculate ale răspunsurilor obţinute pentru: înfiinţarea unei firme şi extinderea unei firme deja existente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri”.
Dacă aţi câştiga o sumă mare de bani, să zicem 500 milioane lei, ce aţi face cu banii? Dacă ar avea bani, cei mai mulţi dintre noi ar cumpăra, în primul rând, bunuri de folosinţă îndelungată sau ar ajuta financiar persoanele foarte apropiate.
Dvs. personal, pentru a rezolva o problemă, aţi fost nevoiţi să oferiţi “cadouri” (bani, produse, servicii) la … ? Procente calculate raportat la cei care au avut contact cu instituţia respectivă.
În cercul dvs. de cunoştinţe, aveţi pe cineva care vă poate ajuta să rezolvaţi … ? Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri”.
În general oamenii vorbesc despre existenţa mai multor clase în România. Dacă ar fi să vă gândiţi, dvs. cărei clase consideraţi că aparţineţi? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie. clasa de jos clasa de sus spre clasa de jos clasa de mijloc spre clasa de sus
Care este cuvântul cel mai potrivit pentru a caracteriza situaţia generală din România de astăzi? dezastru dezordine sărăcie satisfăcător nesiguranţă satisfăcător bine Opţiunile subiecţilor au fost testate prin intermediul unei întrebări deschise. proastă grea haos potrivită
Câtă încredere aveţi în următoarele personalităţi politice? Oamenii politici continuă să constituie un subiect de controversă. Evoluţia global negativă a încrederii în personalităţile politice constituie o constantă a ultimilor ani. Ultimele două sondaje au arătat că nici o personalitate nu a reuşit să-şi menţină o imagine global pozitivă (să aibă o pondere mai mare a indivizilor care au încredere mare şi foarte mare în ea, comparativ cu cei care au încredere mică şi foarte mică). Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “nu ştiu” şi “nu cunosc”.
Câtă încredere aveţi în următoarele personalităţi politice? nu cunosc multă şi foarte multă puţină şi foarte puţină
Câtă încredere aveţi în … ? Din ce în ce mai mulţi oameni nu au încredere în: Guvern, Parlament şi Justiţie. Biserica şi Armata continuă să se bucure de încrederea oamenilor. Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “nu ştiu” şi “non-răspunsuri”.
Câtă încredere aveţi în … ?
Cât de mulţumit sau nemulţumit de activitatea Guvernului în legătură cu … ? Continuă să fie negativă opinia despre activitatea Guvernului, indiferent de domeniu. Activităţile percepute în cea mai mare măsură ca eşecuri privesc locurile de muncă, nivelul de trai şi combaterea corupţiei. Aceasta din urmă a constituit o miză politică pe care populaţia a valorizat-o pozitiv la începutul actualului ciclu electoral, dar cursul evenimentelor a erodat imaginea activităţii Guvernului. Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “nu ştiu” şi “non-răspunsuri”.
Cât de mulţumit sau nemulţumit de activitatea Guvernului în legătură cu … ?
Cât de mulţumit sau nemulţumit sunteţi de felul în care instituţiile statului au lucrat … ?
În ce măsură credeţi că este influenţată viaţa dvs. şi a familiei dvs. de hotărîrile luate de … ?
Credeţi că oamenii ca dvs. pot influenţa hotărârile importante care se iau … ?
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă politică aţi vota? Procente din totalul celor care şi-au exprimat opţiunea pentru unul din partide.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă politică aţi vota? 11% nu ar vota Procente din totalul opţiunilor exprimate 30% nehotărâţi întrebare deschisă
Care este partidul sau formaţiunea politică pe care o simpatizaţi mai mult? Întrebare pusă doar celor care răspund cu variantele “nehotărât” sau “nu votez” la întrebarea anterioară. întrebare deschisă 15% nici unul 16% nu ştiu sau nu răspund Procente din totalul opţiunilor exprimate
După părerea dvs. care este partidul sau alianţa care va avea cele mai multe voturi la următoarele alegeri parlamentare? 46% nu ştiu sau nu răspund Procente din totalul opţiunilor exprimate întrebare deschisă
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota?
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota? 28% nehotărâţi Procente din totalul opţiunilor exprimate întrebare deschisă 8% nu ar vota
Care este personalitatea pe care o consideraţi cea mai potrivită pentru funcţia de preşedinte ? 12% nici unul Procente din totalul opţiunilor exprimate 15% nu ştiu sau nu răspund întrebare deschisă Întrebare pusă doar celor care răspund cu variantele “nehotărât” sau “nu votez” la întrebarea anterioară.
După părerea dvs. cine va cîştiga viitoarele alegeri prezidenţiale? Procente din totalul opţiunilor exprimate 48% nu ştiu sau nu răspund întrebare deschisă
Credeţi că pentru ţara noastră este folositoare … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
După părerea dvs. cine credeţi că este principalul vinovat de situaţia în care s-a ajuns în Iugoslavia? întrebare deschisă
Sunteţi de acord ca avioanele NATO să folosească spaţiul aerian al ţării pe durata conflictului din Iugoslavia?
Ce vă îngrijorează cel mai mult în legătură cu conflictul din Iugoslavia? întrebare deschisă
Sunteţi de acord ca trupele NATO să staţioneze pe teritoriul ţării noastre?
Aş dori să vă întreb despre sentimentele dvs.faţă de diferite ţări. Aveţi o opinie foarte bună, bună, proastă, foarte proastă despre … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
La începutul acestui an, în luna ianuarie, minerii din Valea Jiului au plecat spre Bucureşti şi au urmat luptele de la Costeşti şi pacea de la Cozia. Pentru modul în care au acţionat în decursul acestor evenimente, ce note aţi acorda, pe o scară de la 1 (comportare foarte proastă) la 10 (comportare foarte bună) … ? Note medii: mineri = 4,5 populaţie = 4,4 Miron Cozma = 3,8 Radu Vasile = 6,0
Credeţi că statul trebuie să intervină în foarte mare măsură, în mare măsură, în mică măsură sau deloc în … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
În ce măsură sunteţi sau nu de acord cu afirmaţiile următoare ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
În ultimul timp s-a vorbit destul de mult despre autonomia locală. În ce măsură credeţi că aceasta este folositoare pentru … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
Până în prezent cine credeţi că a beneficiat cel mai mult de trecerea la economia de piaţă?
Până în prezent cine credeţi că a beneficiat cel mai mult de trecerea la economia de piaţă?
După părerea dvs., cei mai mulţi oameni care sunt corupţi se află … ?
Credeţi că politica economică a Guvernului va avea rezultate bune sau proaste în următorul an?
Dacă vă gîndiţi la perioada dinainte de 1989, dvs. credeţi că atunci era mai bine sau mai rău decît acum în ce priveşte … ?
O să vă citesc acum o listă de afirmaţii şi o să vă rog să îmi spuneţi în ce măsură sunteţi sau nu de acord cu ele? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
Există o discuţie în legătură cu modul în care să se facă restituirea bisericilor greco-catolice. Cum credeţi că ar fi mai bine … ?
Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … ? LEGE
Unii oameni sunt săraci. Din ce cauză credeţi că se întîmplă în primul rînd aceasta? sărăcie
O să vă citesc acum o listă de afirmaţii şi o să vă rog să îmi spuneţi în ce măsură sunteţi sau nu de acord cu ele … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
O să vă citesc acum o listă de afirmaţii şi o să vă rog să îmi spuneţi în ce măsură sunteţi sau nu de acord cu ele … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
O să vă citesc acum o listă de afirmaţii şi o să vă rog să îmi spuneţi în ce măsură sunteţi sau nu de acord cu ele … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
O să vă citesc acum o listă de afirmaţii şi o să vă rog să îmi spuneţi în ce măsură sunteţi sau nu de acord cu ele … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
Unii oameni cred în viaţa de după moarte, alţii nu. Dvs. personal credeţi în …? Dar în … ? Diferenţa până la 100% este reprezentată de “nu ştiu / nu răspund”.
Dvs. respectaţi zilele nelucrătoare / de sărbătoare religioasă … ?
Cât de des sau de rar pot fi întîlnite următoarele fapte la oamenii pe care îi vedeţi în jurul dvs. în viaţa de zi cu zi … ? Diferenţa până la 100% este reprezentată de “nu ştiu / nu răspund”.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă aţi vota? Mediul urban Mediul rural
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă aţi vota? Banat Crişana-Maramureş Bucureşti Dobrogea
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă aţi vota? Muntenia Oltenia Moldova Transilvania
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă aţi vota? 35 - 54 ani 55 de ani şi peste 18 - 34 ani
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă aţi vota? studii medii studii superioare max. generală
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota? Mediul urban Mediul rural
Banat Crişana-Maramureş Bucureşti Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota? Dobrogea
Muntenia Oltenia Moldova Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota? Transilvania
35 - 54 ani 55 de ani şi peste 18 - 34 ani Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota?
studii medii studii superioare max. generală Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota?
Credeţi că lucrurile în ţara noastră merg într-o direcţie bună sau într-o direcţie greşită? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu PDSR, 13% consideră că direcţia este greşită, 87% fiind de părere că direcţia este bună.
Credeţi că lucrurile în ţara noastră merg într-o direcţie bună sau într-o direcţie greşită? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu E. CONSTANTINESCU, 49% consideră că direcţia este greşită, 51% fiind de părere că direcţia este bună.
Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în stabilirea preţurilor ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu CDR, 27% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în stabilirea preţurilor, 73% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în stabilirea preţurilor ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu I. ILIESCU, 7% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în stabilirea preţurilor, 93% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în reducerea şomajului ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu PD, 7% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în reducerea şomajului, 93% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în reducerea şomajului ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu T. MELEŞCANU, 5% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în reducerea şomajului, 95% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în activitatea presei ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu PRM, 75% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în stabilirea preţurilor, 25% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în activitatea presei ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu P. ROMAN, 69% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în stabilirea preţurilor, 31% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în activitatea partidelor politice ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu UDMR, 59% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în activitatea partidelor politice, 41% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în activitatea partidelor politice ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu C. V. TUDOR, 58% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în activitatea partidelor politice, 42% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
“ Este mai bun un loc de muncă prost plătit dar sigur, decât un loc de muncă bine plătit dar nesigur.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu ApR, 28% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 72% fiind de acord.
“ Este mai bun un loc de muncă prost plătit dar sigur, decât un loc de muncă bine plătit dar nesigur.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu E. CONSTANTINESCU, 23% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 77% fiind de acord.
“ Bunăstarea fiecărui om depinde în principal de stat.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu PDSR, 30% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 70% fiind de acord.
“ Bunăstarea fiecărui om depinde în principal de stat.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu I. ILIESCU, 30% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 70% fiind de acord.
“ Este bine să fie un singur partid politic.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu CDR, 41% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 59% fiind de acord.
“ Este bine să fie un singur partid politic.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu T. MELEŞCANU, 81% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 19% fiind de acord.
“ Este bine să avem economie de piaţă.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu PD, 4% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 96% fiind de acord.
“ Este bine să avem economie de piaţă.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu P. ROMAN, 8% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 92% fiind de acord.
Mediul urban Mediul rural Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
18 - 34 ani 35 - 54 ani 55 de ani şi peste Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
max. generală studii medii studii superioare Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
Bucureşti Banat Dobrogea Crişana-Maramureş Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
Moldova Muntenia Transilvania Oltenia Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
Mediul urban Mediul rural Unii oameni sunt săraci. Din ce cauză credeţi că se întîmplă în primul rând aceasta? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
18 - 34 ani 35 - 54 ani 55 de ani şi peste Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
max. generală studii medii studii superioare Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
Bucureşti Banat Dobrogea Crişana-Maramureş Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
Moldova Muntenia Transilvania Oltenia Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
Anexă tehnică: Profilul ultimelor 7 eşantioane folosite în barometrele realizate la cererea Fundaţiei pentru o Societate Deschisă. Începând din 1995, barometrele comandate de Fundaţia Soros se realizează folosind aceeaşi schemă de eşantionare: eşantion probabilist, bi / tri-stadial, cu stratificare în primul stadiu. Pentru stratificare sunt folosite straturi rezultate din intersectarea ariei culturale şi a tipului de localitate (localităţi rurale, oraşe sub 30 mii locuitori, 30 - 100 mii, 100 - 200 mii, peste 200 mii). Începând din iunie 1998 a fost adoptată şi o stratificare a comunelor în funcţie de nivelul lor de dezvoltare (redus, mediu, ridicat). Conform fundamentării din literatura de specialitate, sunt considerate ca arii culturale următoarele 18 grupări de judeţe: TM CS TL CT AB HD BV SB CJ MS CV HG BN SJ AG DB PH BZ BL GR TR IL CL BC NT VR SV GL IS BT VS BUCUREŞTI MM SM AR BH OT DJ MH GJ VL
CUPRINS:

More Related Content

Similar to Barometrul de opinie publica 1999

România, ce urmează?
România, ce urmează?România, ce urmează?
România, ce urmează?
FpD Fondul Pentru Democratie
 
IRES - Perceptii publice privind participarea romaniei la sistemul antirachet...
IRES - Perceptii publice privind participarea romaniei la sistemul antirachet...IRES - Perceptii publice privind participarea romaniei la sistemul antirachet...
IRES - Perceptii publice privind participarea romaniei la sistemul antirachet...
iresibc
 
Evaluarea lacunelor de cunoștințe în domeniul electoral și nivelul de implica...
Evaluarea lacunelor de cunoștințe în domeniul electoral și nivelul de implica...Evaluarea lacunelor de cunoștințe în domeniul electoral și nivelul de implica...
Evaluarea lacunelor de cunoștințe în domeniul electoral și nivelul de implica...
UNDP Moldova
 
Buletin informativ nr. 2 (30) 2021
Buletin informativ nr. 2 (30) 2021Buletin informativ nr. 2 (30) 2021
Buletin informativ nr. 2 (30) 2021
Alianta INFONET
 
campania nationala antidrog
campania nationala antidrogcampania nationala antidrog
campania nationala antidrog
Paula Dima
 
Barbati versus femei in Republica Moldova. Comportamente si obiceiuri de folo...
Barbati versus femei in Republica Moldova. Comportamente si obiceiuri de folo...Barbati versus femei in Republica Moldova. Comportamente si obiceiuri de folo...
Barbati versus femei in Republica Moldova. Comportamente si obiceiuri de folo...
Audit Bureau of Circulation and Internet Moldova
 
Patapievici, horia roman - electoratul romanesc - o fotografie miscata
Patapievici, horia roman - electoratul romanesc - o fotografie miscataPatapievici, horia roman - electoratul romanesc - o fotografie miscata
Patapievici, horia roman - electoratul romanesc - o fotografie miscata
Robin Cruise Jr.
 
Sondaj on-line „Acces Egal pentru Toți în incinta Sectoarelor de Poliție”
Sondaj on-line „Acces Egal pentru Toți în incinta Sectoarelor de Poliție”Sondaj on-line „Acces Egal pentru Toți în incinta Sectoarelor de Poliție”
Sondaj on-line „Acces Egal pentru Toți în incinta Sectoarelor de Poliție”
Alianta INFONET
 
Operations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVA
Operations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVAOperations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVA
Operations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVA
inpolitics
 
Operations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVA
Operations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVAOperations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVA
Operations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVA
inpolitics
 
Prezentarea Studiului de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integr...
Prezentarea Studiului de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integr...Prezentarea Studiului de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integr...
Prezentarea Studiului de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integr...
UNDP Moldova
 
Proiectarea unei cercetari calitative
Proiectarea unei cercetari calitativeProiectarea unei cercetari calitative
Proiectarea unei cercetari calitative
Oana Vasiliu
 
Dosar pres ires_studiu_inundatii
Dosar pres ires_studiu_inundatiiDosar pres ires_studiu_inundatii
Dosar pres ires_studiu_inundatii
iresibc
 
Sondaj Bucuresti 5 11 Octombrie!
Sondaj Bucuresti 5 11 Octombrie!Sondaj Bucuresti 5 11 Octombrie!
Sondaj Bucuresti 5 11 Octombrie!
inpolitics
 
Sondaj - Fundatia Comunitara Iasi
Sondaj - Fundatia Comunitara IasiSondaj - Fundatia Comunitara Iasi
Sondaj - Fundatia Comunitara Iasi
Fundatia Comunitara Iasi
 
Sondaj Operations Research, 17 noiembrie
Sondaj Operations Research, 17 noiembrieSondaj Operations Research, 17 noiembrie
Sondaj Operations Research, 17 noiembrie
inpolitics
 
Marketing Politic
Marketing PoliticMarketing Politic
Marketing Politic
Alexandra Craciun
 
Makreting Politic
Makreting PoliticMakreting Politic
Makreting Politic
Alexandra Craciun
 

Similar to Barometrul de opinie publica 1999 (20)

România, ce urmează?
România, ce urmează?România, ce urmează?
România, ce urmează?
 
IRES - Perceptii publice privind participarea romaniei la sistemul antirachet...
IRES - Perceptii publice privind participarea romaniei la sistemul antirachet...IRES - Perceptii publice privind participarea romaniei la sistemul antirachet...
IRES - Perceptii publice privind participarea romaniei la sistemul antirachet...
 
Evaluarea lacunelor de cunoștințe în domeniul electoral și nivelul de implica...
Evaluarea lacunelor de cunoștințe în domeniul electoral și nivelul de implica...Evaluarea lacunelor de cunoștințe în domeniul electoral și nivelul de implica...
Evaluarea lacunelor de cunoștințe în domeniul electoral și nivelul de implica...
 
Buletin informativ nr. 2 (30) 2021
Buletin informativ nr. 2 (30) 2021Buletin informativ nr. 2 (30) 2021
Buletin informativ nr. 2 (30) 2021
 
campania nationala antidrog
campania nationala antidrogcampania nationala antidrog
campania nationala antidrog
 
Barbati versus femei in Republica Moldova. Comportamente si obiceiuri de folo...
Barbati versus femei in Republica Moldova. Comportamente si obiceiuri de folo...Barbati versus femei in Republica Moldova. Comportamente si obiceiuri de folo...
Barbati versus femei in Republica Moldova. Comportamente si obiceiuri de folo...
 
Patapievici, horia roman - electoratul romanesc - o fotografie miscata
Patapievici, horia roman - electoratul romanesc - o fotografie miscataPatapievici, horia roman - electoratul romanesc - o fotografie miscata
Patapievici, horia roman - electoratul romanesc - o fotografie miscata
 
128039116357581243575 raport
128039116357581243575 raport128039116357581243575 raport
128039116357581243575 raport
 
Sondaj on-line „Acces Egal pentru Toți în incinta Sectoarelor de Poliție”
Sondaj on-line „Acces Egal pentru Toți în incinta Sectoarelor de Poliție”Sondaj on-line „Acces Egal pentru Toți în incinta Sectoarelor de Poliție”
Sondaj on-line „Acces Egal pentru Toți în incinta Sectoarelor de Poliție”
 
Operations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVA
Operations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVAOperations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVA
Operations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVA
 
Operations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVA
Operations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVAOperations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVA
Operations Research Sondaj de opinie national – ANALIZA COMPARATIVA
 
Campanii doilasuta techsoup creionetica
Campanii doilasuta techsoup creioneticaCampanii doilasuta techsoup creionetica
Campanii doilasuta techsoup creionetica
 
Prezentarea Studiului de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integr...
Prezentarea Studiului de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integr...Prezentarea Studiului de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integr...
Prezentarea Studiului de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integr...
 
Proiectarea unei cercetari calitative
Proiectarea unei cercetari calitativeProiectarea unei cercetari calitative
Proiectarea unei cercetari calitative
 
Dosar pres ires_studiu_inundatii
Dosar pres ires_studiu_inundatiiDosar pres ires_studiu_inundatii
Dosar pres ires_studiu_inundatii
 
Sondaj Bucuresti 5 11 Octombrie!
Sondaj Bucuresti 5 11 Octombrie!Sondaj Bucuresti 5 11 Octombrie!
Sondaj Bucuresti 5 11 Octombrie!
 
Sondaj - Fundatia Comunitara Iasi
Sondaj - Fundatia Comunitara IasiSondaj - Fundatia Comunitara Iasi
Sondaj - Fundatia Comunitara Iasi
 
Sondaj Operations Research, 17 noiembrie
Sondaj Operations Research, 17 noiembrieSondaj Operations Research, 17 noiembrie
Sondaj Operations Research, 17 noiembrie
 
Marketing Politic
Marketing PoliticMarketing Politic
Marketing Politic
 
Makreting Politic
Makreting PoliticMakreting Politic
Makreting Politic
 

More from Sorin Adam Matei

Sorin Adam Matei Curriculum Vitae
Sorin Adam Matei Curriculum VitaeSorin Adam Matei Curriculum Vitae
Sorin Adam Matei Curriculum Vitae
Sorin Adam Matei
 
Wikipedia structure of collaboration
Wikipedia structure of collaborationWikipedia structure of collaboration
Wikipedia structure of collaboration
Sorin Adam Matei
 
Web 3.0
Web 3.0Web 3.0
Cine are carte, imparte?
Cine are carte, imparte?Cine are carte, imparte?
Cine are carte, imparte?
Sorin Adam Matei
 
Visible Past
Visible PastVisible Past
Visible Past
Sorin Adam Matei
 
Galeria Valorilor Romanesti
Galeria Valorilor RomanestiGaleria Valorilor Romanesti
Galeria Valorilor Romanesti
Sorin Adam Matei
 
The Internet is a magnifying glass
The Internet is a magnifying glassThe Internet is a magnifying glass
The Internet is a magnifying glass
Sorin Adam Matei
 
Marital Status, Individualism And On Line
Marital Status, Individualism And On LineMarital Status, Individualism And On Line
Marital Status, Individualism And On Line
Sorin Adam Matei
 
Romanian Holocaust Carp
Romanian Holocaust CarpRomanian Holocaust Carp
Romanian Holocaust Carp
Sorin Adam Matei
 
Communication As A Spatial Problem
Communication As A Spatial ProblemCommunication As A Spatial Problem
Communication As A Spatial Problem
Sorin Adam Matei
 
Convorbiri Despre Paramodernitate
Convorbiri Despre ParamodernitateConvorbiri Despre Paramodernitate
Convorbiri Despre Paramodernitate
Sorin Adam Matei
 
Nca2006
Nca2006Nca2006
Barometru Preelectoral 23 26nov
Barometru Preelectoral 23 26novBarometru Preelectoral 23 26nov
Barometru Preelectoral 23 26nov
Sorin Adam Matei
 
Barometru Preelectoral 17 21nov
Barometru Preelectoral 17 21novBarometru Preelectoral 17 21nov
Barometru Preelectoral 17 21nov
Sorin Adam Matei
 

More from Sorin Adam Matei (14)

Sorin Adam Matei Curriculum Vitae
Sorin Adam Matei Curriculum VitaeSorin Adam Matei Curriculum Vitae
Sorin Adam Matei Curriculum Vitae
 
Wikipedia structure of collaboration
Wikipedia structure of collaborationWikipedia structure of collaboration
Wikipedia structure of collaboration
 
Web 3.0
Web 3.0Web 3.0
Web 3.0
 
Cine are carte, imparte?
Cine are carte, imparte?Cine are carte, imparte?
Cine are carte, imparte?
 
Visible Past
Visible PastVisible Past
Visible Past
 
Galeria Valorilor Romanesti
Galeria Valorilor RomanestiGaleria Valorilor Romanesti
Galeria Valorilor Romanesti
 
The Internet is a magnifying glass
The Internet is a magnifying glassThe Internet is a magnifying glass
The Internet is a magnifying glass
 
Marital Status, Individualism And On Line
Marital Status, Individualism And On LineMarital Status, Individualism And On Line
Marital Status, Individualism And On Line
 
Romanian Holocaust Carp
Romanian Holocaust CarpRomanian Holocaust Carp
Romanian Holocaust Carp
 
Communication As A Spatial Problem
Communication As A Spatial ProblemCommunication As A Spatial Problem
Communication As A Spatial Problem
 
Convorbiri Despre Paramodernitate
Convorbiri Despre ParamodernitateConvorbiri Despre Paramodernitate
Convorbiri Despre Paramodernitate
 
Nca2006
Nca2006Nca2006
Nca2006
 
Barometru Preelectoral 23 26nov
Barometru Preelectoral 23 26novBarometru Preelectoral 23 26nov
Barometru Preelectoral 23 26nov
 
Barometru Preelectoral 17 21nov
Barometru Preelectoral 17 21novBarometru Preelectoral 17 21nov
Barometru Preelectoral 17 21nov
 

Barometrul de opinie publica 1999

 • 1. BAROMETRUL DE OPINIE PUBLICĂ ROMÂNIA Mai 1999 Sondaj realizat de institutul Metro Media Transilvania la cererea Fundaţiei pentru o Societate Deschisă
 • 2. Fundaţia pentru o Societate Deschisă a lansat în 1998 o nouă formulă pentru Barometrul de opinie publică - “Resurse socio-umane pentru reformă în România”. Noua formulă a barometrului include trei cercetări distincte pentru fiecare val, care vor fi integrate în final prin agregare şi comparaţie: o cercetare la nivelul indivizilor pe un eşantion de aproximativ 1200 persoane în 80 de localităţi, o cercetare la nivelul liderilor instituţionali în aceleaşi localităţi pe un eşantion de aproximativ 1000 de persoane şi o cercetare la nivelul localităţilor (120 de localităţi) în cadrul căreia vor fi culese date relevante, din mai multe domenii privind comunităţile respective. Tematica noului Barometru include: opţiuni politice şi notorietatea principalelor partide şi personalităţi politice, standard de viaţă şi calitatea vieţii, politica economică şi socială a Guvernului, capital social şi resurse ale sociabilităţii, capital uman şi material, stiluri de viaţă. Instrumentele pentru culegerea datelor au fost elaborate de un grup de doctoranzi în sociologie, selectaţi prin concurs, din trei universităţi: Universitatea din Bucureşti: Ionica Berevoescu, Bogdan Juncu, Andra Lăzăroiu, Sebastian Lăzăroiu, Manuela Stănculescu; Universitatea din Cluj: Dan Chiribucă, Mircea Comşa; Universitatea din Braşov: Roxana Florescu, Narcisa Grigorescu. Modelul de eşantionare a fost realizat de prof. univ. dr. Dumitru Sandu în lucrarea Eşantionare şi analiză regională. Barometrul 1998: resurse socio-umane ale reformei. Juriul care supervizează programul are următoarea componenţă: prof. univ. dr. Dumitru Sandu, prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu, prof. univ. dr. Traian Rotariu, Călin Anastasiu, lector Gheorghe Onuţ, lector Aurora Dumitrescu, conf. Dumitru Stan. Pentru realizarea celui de al doilea val al cercetării a fost selectat institutul Metro Media Transilvania - MMT . Criteriile de selecţie au fost: calitatea reţelei de operatori din perspectiva obiectivelor cercetării, experienţa în culegerea datelor empirice, în special pe eşantioane probabiliste, credibilitatea managerială şi profesională a echipei de coordonare a instituţiei, prestigiu public (succese şi eşecuri anterioare), grad de încărcare a instituţiei în perioada prezumată şi încadrarea în termenii caietului de sarcini. Rezultatele anchetelor vor fi făcute publice sub formă de rapoarte scrise (grafice, tabele, text) în cadrul unor conferinţe de presă organizate de fiecare institut. Adresa Internet în care pot fi găsite rezultatele cercetărilor şi bazele de date din cadrul Barometrului este http://www.osf.ro. Coordonator de Program: Gabriela Manta Tel. (401) 659 74 27; 650 63 25; 211 07 53; Fax: (401) 312 27 45 E-mail: gmanta@buc.osf.ro BAROMETRUL DE OPINIE PUBLICĂ: RESURSE SOCIO-UMANE ALE REFORMEI
 • 3. Volumul eşantionului: 2071 Tipul eşantionului: eşantion stratificat, probabilist, tri-stadial Criterii de stratificare: 18 zone geografice grupate pe provincii istorice, mediu rezidenţial (urban - rural), mărimea localităţilor urbane (4 tipuri), gradul de dezvoltare al localităţilor rurale (3 categorii). Eşantionare: selecţie probabilistă a localităţilor (119), a punctelor de eşantionare (secţii de votare, 135) şi a persoanelor. Pentru selecţia persoanelor au fost utilizate în principal ultimele liste electorale. Pentru categoria de vârstă 18 – 21 de ani a fost realizat un eşantion aleator separat. Reprezentativitatea: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă neinstituţionalizată a României, cu o eroare tolerată de ± 2,2 %. Validare: eşantionul a fost validat pe baza datelor CNS şi a Recensământului populaţiei 1992. Valorile prezentate sunt cele rezultate direct din teren (nu s-au făcut ponderări). Interviurile s-au desfăşurat la domiciliile subiecţilor. Listele cu personalităţi politice au fost întocmite de juriu. Datele privind intenţiile de vot ale subiecţilor pot fi folosite pentru predicţia comportamentului de vot cu anumite rezerve datorită faptului că un număr mare de subiecţi nu şi-au exprimat opţiunile. În acest caiet datele sunt prezentate selectiv. Cei interesaţi de celelalte întrebări din chestionar sau de analize cu variabilele utilizate pot accesa baza de date la adresa Internet menţionată anterior. Ancheta de teren: 7 – 19 mai. Prelucrare statistică şi prezentare grafică: Mircea Comşa Metodologia cercetării la nivel individual - chestionar standard -
 • 4. Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie bună sau într-o direcţie greşită? După alegerile generale din 1996, peste 50% din populaţie considera că lucrurile merg în direcţia bună. La ora actuală se constată cea mai redusă pondere a persoanelor care au opinie pozitivă despre actuala stare de lucruri (minimul anterior - iunie 1996 - 25%) şi cea mai mare pondere a celor care consideră că lucrurile merg într-o direcţie greşită (maximul anterior - martie 1994 - 57%).
 • 5. Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie bună sau într-o direcţie greşită?
 • 6. Cât de mulţumit sunteţi, în general, de felul în care trăiţi? Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri” şi “nu e cazul”.
 • 7. Cât de mulţumit sunteţi, în general, de felul în care trăiţi?
 • 8. Cum este viaţa dvs. în prezent, comparativ cu cea de acum un an? Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri”.
 • 9. Cum este viaţa dvs. în prezent, comparativ cu cea de acum un an? Subiecţii se distribuie în două categorii: Un segment care declară că viaţa lor este la fel de proastă comparativ cu acum un an (33%). Un segment care îşi percepe viaţa ca fiind mai proastă comparativ cu anul trecut (57%).
 • 10. Cum credeţi că veţi trăi peste un an? Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri”.
 • 11. Cum credeţi că veţi trăi peste un an? Oamenii se distribuie în trei categorii: Un segment care apreciază că viaţa lor va fi mai proastă peste un an (39%). Un segment care cred că vor trăi la fel (25%). Un segment care consideră că vor trăi mai bine (23%).
 • 12. Cum apreciaţi veniturile actuale ale familiei dvs.? Majoritatea românilor apreciază că veniturile pe care le au sunt insuficiente. 75% din persoanele intervievate consideră că veniturile le ajung cel mult pentru strictul necesar.
 • 13. Cum apreciaţi veniturile actuale ale familiei dvs.?
 • 14. Care sunt lucrurile de care vă temeţi cel mai mult în prezent? război
 • 15. Care sunt lucrurile de care vă temeţi cel mai mult în prezent? război
 • 16. Cât de des ...? Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri”.
 • 17. Cât de des ...? Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri”.
 • 18. Dacă aţi câştiga o sumă mare de bani, să zicem 500 milioane lei, ce aţi face cu banii? Note: *) Valori recalculate ale răspunsurilor obţinute pentru: cumpărare autoturism, cumpărare teren casă, cumpărare casă de vacanţă, cumpărare altă casă. **) Valoare comună ambelor variante de răspuns. ***) Valori recalculate ale răspunsurilor obţinute pentru: înfiinţarea unei firme şi extinderea unei firme deja existente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri”.
 • 19. Dacă aţi câştiga o sumă mare de bani, să zicem 500 milioane lei, ce aţi face cu banii? Dacă ar avea bani, cei mai mulţi dintre noi ar cumpăra, în primul rând, bunuri de folosinţă îndelungată sau ar ajuta financiar persoanele foarte apropiate.
 • 20. Dvs. personal, pentru a rezolva o problemă, aţi fost nevoiţi să oferiţi “cadouri” (bani, produse, servicii) la … ? Procente calculate raportat la cei care au avut contact cu instituţia respectivă.
 • 21. În cercul dvs. de cunoştinţe, aveţi pe cineva care vă poate ajuta să rezolvaţi … ? Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “non-răspunsuri”.
 • 22. În general oamenii vorbesc despre existenţa mai multor clase în România. Dacă ar fi să vă gândiţi, dvs. cărei clase consideraţi că aparţineţi? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie. clasa de jos clasa de sus spre clasa de jos clasa de mijloc spre clasa de sus
 • 23. Care este cuvântul cel mai potrivit pentru a caracteriza situaţia generală din România de astăzi? dezastru dezordine sărăcie satisfăcător nesiguranţă satisfăcător bine Opţiunile subiecţilor au fost testate prin intermediul unei întrebări deschise. proastă grea haos potrivită
 • 24. Câtă încredere aveţi în următoarele personalităţi politice? Oamenii politici continuă să constituie un subiect de controversă. Evoluţia global negativă a încrederii în personalităţile politice constituie o constantă a ultimilor ani. Ultimele două sondaje au arătat că nici o personalitate nu a reuşit să-şi menţină o imagine global pozitivă (să aibă o pondere mai mare a indivizilor care au încredere mare şi foarte mare în ea, comparativ cu cei care au încredere mică şi foarte mică). Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “nu ştiu” şi “nu cunosc”.
 • 25. Câtă încredere aveţi în următoarele personalităţi politice? nu cunosc multă şi foarte multă puţină şi foarte puţină
 • 26. Câtă încredere aveţi în … ? Din ce în ce mai mulţi oameni nu au încredere în: Guvern, Parlament şi Justiţie. Biserica şi Armata continuă să se bucure de încrederea oamenilor. Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “nu ştiu” şi “non-răspunsuri”.
 • 28. Cât de mulţumit sau nemulţumit de activitatea Guvernului în legătură cu … ? Continuă să fie negativă opinia despre activitatea Guvernului, indiferent de domeniu. Activităţile percepute în cea mai mare măsură ca eşecuri privesc locurile de muncă, nivelul de trai şi combaterea corupţiei. Aceasta din urmă a constituit o miză politică pe care populaţia a valorizat-o pozitiv la începutul actualului ciclu electoral, dar cursul evenimentelor a erodat imaginea activităţii Guvernului. Cifrele reprezintă procente. Diferenţele până la 100% sunt reprezentate de “nu ştiu” şi “non-răspunsuri”.
 • 29. Cât de mulţumit sau nemulţumit de activitatea Guvernului în legătură cu … ?
 • 30. Cât de mulţumit sau nemulţumit sunteţi de felul în care instituţiile statului au lucrat … ?
 • 31. În ce măsură credeţi că este influenţată viaţa dvs. şi a familiei dvs. de hotărîrile luate de … ?
 • 32. Credeţi că oamenii ca dvs. pot influenţa hotărârile importante care se iau … ?
 • 33. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă politică aţi vota? Procente din totalul celor care şi-au exprimat opţiunea pentru unul din partide.
 • 34. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă politică aţi vota? 11% nu ar vota Procente din totalul opţiunilor exprimate 30% nehotărâţi întrebare deschisă
 • 35. Care este partidul sau formaţiunea politică pe care o simpatizaţi mai mult? Întrebare pusă doar celor care răspund cu variantele “nehotărât” sau “nu votez” la întrebarea anterioară. întrebare deschisă 15% nici unul 16% nu ştiu sau nu răspund Procente din totalul opţiunilor exprimate
 • 36. După părerea dvs. care este partidul sau alianţa care va avea cele mai multe voturi la următoarele alegeri parlamentare? 46% nu ştiu sau nu răspund Procente din totalul opţiunilor exprimate întrebare deschisă
 • 37. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota?
 • 38. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota? 28% nehotărâţi Procente din totalul opţiunilor exprimate întrebare deschisă 8% nu ar vota
 • 39. Care este personalitatea pe care o consideraţi cea mai potrivită pentru funcţia de preşedinte ? 12% nici unul Procente din totalul opţiunilor exprimate 15% nu ştiu sau nu răspund întrebare deschisă Întrebare pusă doar celor care răspund cu variantele “nehotărât” sau “nu votez” la întrebarea anterioară.
 • 40. După părerea dvs. cine va cîştiga viitoarele alegeri prezidenţiale? Procente din totalul opţiunilor exprimate 48% nu ştiu sau nu răspund întrebare deschisă
 • 41. Credeţi că pentru ţara noastră este folositoare … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
 • 42. După părerea dvs. cine credeţi că este principalul vinovat de situaţia în care s-a ajuns în Iugoslavia? întrebare deschisă
 • 43. Sunteţi de acord ca avioanele NATO să folosească spaţiul aerian al ţării pe durata conflictului din Iugoslavia?
 • 44. Ce vă îngrijorează cel mai mult în legătură cu conflictul din Iugoslavia? întrebare deschisă
 • 45. Sunteţi de acord ca trupele NATO să staţioneze pe teritoriul ţării noastre?
 • 46. Aş dori să vă întreb despre sentimentele dvs.faţă de diferite ţări. Aveţi o opinie foarte bună, bună, proastă, foarte proastă despre … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
 • 47. La începutul acestui an, în luna ianuarie, minerii din Valea Jiului au plecat spre Bucureşti şi au urmat luptele de la Costeşti şi pacea de la Cozia. Pentru modul în care au acţionat în decursul acestor evenimente, ce note aţi acorda, pe o scară de la 1 (comportare foarte proastă) la 10 (comportare foarte bună) … ? Note medii: mineri = 4,5 populaţie = 4,4 Miron Cozma = 3,8 Radu Vasile = 6,0
 • 48. Credeţi că statul trebuie să intervină în foarte mare măsură, în mare măsură, în mică măsură sau deloc în … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
 • 49. În ce măsură sunteţi sau nu de acord cu afirmaţiile următoare ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
 • 50. În ultimul timp s-a vorbit destul de mult despre autonomia locală. În ce măsură credeţi că aceasta este folositoare pentru … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
 • 51. Până în prezent cine credeţi că a beneficiat cel mai mult de trecerea la economia de piaţă?
 • 52. Până în prezent cine credeţi că a beneficiat cel mai mult de trecerea la economia de piaţă?
 • 53. După părerea dvs., cei mai mulţi oameni care sunt corupţi se află … ?
 • 54. Credeţi că politica economică a Guvernului va avea rezultate bune sau proaste în următorul an?
 • 55. Dacă vă gîndiţi la perioada dinainte de 1989, dvs. credeţi că atunci era mai bine sau mai rău decît acum în ce priveşte … ?
 • 56. O să vă citesc acum o listă de afirmaţii şi o să vă rog să îmi spuneţi în ce măsură sunteţi sau nu de acord cu ele? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
 • 57. Există o discuţie în legătură cu modul în care să se facă restituirea bisericilor greco-catolice. Cum credeţi că ar fi mai bine … ?
 • 58. Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … ? LEGE
 • 59. Unii oameni sunt săraci. Din ce cauză credeţi că se întîmplă în primul rînd aceasta? sărăcie
 • 60. O să vă citesc acum o listă de afirmaţii şi o să vă rog să îmi spuneţi în ce măsură sunteţi sau nu de acord cu ele … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
 • 61. O să vă citesc acum o listă de afirmaţii şi o să vă rog să îmi spuneţi în ce măsură sunteţi sau nu de acord cu ele … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
 • 62. O să vă citesc acum o listă de afirmaţii şi o să vă rog să îmi spuneţi în ce măsură sunteţi sau nu de acord cu ele … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
 • 63. O să vă citesc acum o listă de afirmaţii şi o să vă rog să îmi spuneţi în ce măsură sunteţi sau nu de acord cu ele … ? Diferenţa până la 100% o reprezintă cei fără opinie.
 • 64. Unii oameni cred în viaţa de după moarte, alţii nu. Dvs. personal credeţi în …? Dar în … ? Diferenţa până la 100% este reprezentată de “nu ştiu / nu răspund”.
 • 65. Dvs. respectaţi zilele nelucrătoare / de sărbătoare religioasă … ?
 • 66. Cât de des sau de rar pot fi întîlnite următoarele fapte la oamenii pe care îi vedeţi în jurul dvs. în viaţa de zi cu zi … ? Diferenţa până la 100% este reprezentată de “nu ştiu / nu răspund”.
 • 67. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă aţi vota? Mediul urban Mediul rural
 • 68. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă aţi vota? Banat Crişana-Maramureş Bucureşti Dobrogea
 • 69. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă aţi vota? Muntenia Oltenia Moldova Transilvania
 • 70. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă aţi vota? 35 - 54 ani 55 de ani şi peste 18 - 34 ani
 • 71. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid sau alianţă aţi vota? studii medii studii superioare max. generală
 • 72. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota? Mediul urban Mediul rural
 • 73. Banat Crişana-Maramureş Bucureşti Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota? Dobrogea
 • 74. Muntenia Oltenia Moldova Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota? Transilvania
 • 75. 35 - 54 ani 55 de ani şi peste 18 - 34 ani Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota?
 • 76. studii medii studii superioare max. generală Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru preşedinte, dvs. pe cine aţi vota?
 • 77. Credeţi că lucrurile în ţara noastră merg într-o direcţie bună sau într-o direcţie greşită? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu PDSR, 13% consideră că direcţia este greşită, 87% fiind de părere că direcţia este bună.
 • 78. Credeţi că lucrurile în ţara noastră merg într-o direcţie bună sau într-o direcţie greşită? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu E. CONSTANTINESCU, 49% consideră că direcţia este greşită, 51% fiind de părere că direcţia este bună.
 • 79. Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în stabilirea preţurilor ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu CDR, 27% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în stabilirea preţurilor, 73% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
 • 80. Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în stabilirea preţurilor ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu I. ILIESCU, 7% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în stabilirea preţurilor, 93% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
 • 81. Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în reducerea şomajului ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu PD, 7% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în reducerea şomajului, 93% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
 • 82. Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în reducerea şomajului ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu T. MELEŞCANU, 5% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în reducerea şomajului, 95% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
 • 83. Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în activitatea presei ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu PRM, 75% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în stabilirea preţurilor, 25% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
 • 84. Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în activitatea presei ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu P. ROMAN, 69% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în stabilirea preţurilor, 31% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
 • 85. Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în activitatea partidelor politice ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu UDMR, 59% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în activitatea partidelor politice, 41% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
 • 86. Credeţi că statul trebuie să intervină într-o măsură … în activitatea partidelor politice ? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu C. V. TUDOR, 58% consideră că statul trebuie să intervină într-o măsură mică sau foarte mică în activitatea partidelor politice, 42% fiind de părere că intervenţia trebuie să fie într-o măsură mare sau foarte mare.
 • 87. “ Este mai bun un loc de muncă prost plătit dar sigur, decât un loc de muncă bine plătit dar nesigur.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu ApR, 28% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 72% fiind de acord.
 • 88. “ Este mai bun un loc de muncă prost plătit dar sigur, decât un loc de muncă bine plătit dar nesigur.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu E. CONSTANTINESCU, 23% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 77% fiind de acord.
 • 89. “ Bunăstarea fiecărui om depinde în principal de stat.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu PDSR, 30% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 70% fiind de acord.
 • 90. “ Bunăstarea fiecărui om depinde în principal de stat.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu I. ILIESCU, 30% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 70% fiind de acord.
 • 91. “ Este bine să fie un singur partid politic.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu CDR, 41% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 59% fiind de acord.
 • 92. “ Este bine să fie un singur partid politic.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu T. MELEŞCANU, 81% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 19% fiind de acord.
 • 93. “ Este bine să avem economie de piaţă.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu PD, 4% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 96% fiind de acord.
 • 94. “ Este bine să avem economie de piaţă.” Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”. Exemplu de lectură: din totalul persoanelor care declară că vor vota cu P. ROMAN, 8% nu sunt de acord cu afirmaţia … , 92% fiind de acord.
 • 95. Mediul urban Mediul rural Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
 • 96. 18 - 34 ani 35 - 54 ani 55 de ani şi peste Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
 • 97. max. generală studii medii studii superioare Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
 • 98. Bucureşti Banat Dobrogea Crişana-Maramureş Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
 • 99. Moldova Muntenia Transilvania Oltenia Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
 • 100. Mediul urban Mediul rural Unii oameni sunt săraci. Din ce cauză credeţi că se întîmplă în primul rând aceasta? Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
 • 101. 18 - 34 ani 35 - 54 ani 55 de ani şi peste Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
 • 102. max. generală studii medii studii superioare Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
 • 103. Bucureşti Banat Dobrogea Crişana-Maramureş Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
 • 104. Moldova Muntenia Transilvania Oltenia Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin … Calcularea procentelor s-a realizat omiţând răspunsurile de tip “non-răspuns / nu ştiu”.
 • 105. Anexă tehnică: Profilul ultimelor 7 eşantioane folosite în barometrele realizate la cererea Fundaţiei pentru o Societate Deschisă. Începând din 1995, barometrele comandate de Fundaţia Soros se realizează folosind aceeaşi schemă de eşantionare: eşantion probabilist, bi / tri-stadial, cu stratificare în primul stadiu. Pentru stratificare sunt folosite straturi rezultate din intersectarea ariei culturale şi a tipului de localitate (localităţi rurale, oraşe sub 30 mii locuitori, 30 - 100 mii, 100 - 200 mii, peste 200 mii). Începând din iunie 1998 a fost adoptată şi o stratificare a comunelor în funcţie de nivelul lor de dezvoltare (redus, mediu, ridicat). Conform fundamentării din literatura de specialitate, sunt considerate ca arii culturale următoarele 18 grupări de judeţe: TM CS TL CT AB HD BV SB CJ MS CV HG BN SJ AG DB PH BZ BL GR TR IL CL BC NT VR SV GL IS BT VS BUCUREŞTI MM SM AR BH OT DJ MH GJ VL