Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Solyanyk 2011

950 views

Published on

UBA_Conference, Solyanyk 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Solyanyk 2011

 1. 1. Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацій «Нове – це прем ’ єра факту, що став подією»…
 2. 2. це результат цілеспрямованих змін , який виявляється в тому, що нова ідея доведена до практичного застосування і дає позитивний ефект Інновація —
 3. 3. Зв'язок між інновацією та науковими дослідженнями має діалектичний характер: <ul><li>Інноваційна діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на використання досягнень науки з метою одержання якісно нових технологій, продуктів і послуг </li></ul><ul><li>Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання й використання нових знань </li></ul>
 4. 4. Основні підходи до визначення сутності бібліотечних інновацій <ul><li>економічний підхід </li></ul><ul><li>технократичний підхід </li></ul><ul><li>соціо-психологічний підхід </li></ul><ul><li>управлінський підхід </li></ul>
 5. 5. Сутнісні ознаки інновації <ul><li>Інновація - </li></ul><ul><li>це цілеспрямовані зміни , що призводять до корисних суспільству результатів ; </li></ul><ul><li>сприяють досягненню бібліотекою якісно нового стану функціонування; </li></ul><ul><li>є основою найповнішого задоволення інформаційних потреб користувачів і комфортності бібліотечного обслуговування </li></ul>
 6. 6. Види інновацій за змістом та метою змін <ul><li>продуктн і (спрямовані на оновлення асортименту бібліотечних продуктів і послуг) </li></ul><ul><li>техніко-технологічні (спрямовані на удосконалення бібліотечних технологій та технічну модернізацію бібліотек); </li></ul><ul><li>організаційно-управлінські (спрямовані на розвиток прогресивних форм труда та управління); </li></ul>
 7. 7. Інноваційні зони обслуговування в бібліотеці
 8. 8. Види інновацій за формальними ознаками <ul><li>екстраполяція — перенесення готових зразків нових продуктів та послуг у бібліотечну сферу; </li></ul><ul><li>інтерпретація — осмислене запозичення нових рішень, наповнення їх новим змістом; </li></ul><ul><li>за рівнем новизи: </li></ul><ul><li>радикальні; </li></ul><ul><li>модифікуючи; </li></ul><ul><li>за реальністю характеру змін: </li></ul><ul><li>реальні новації; </li></ul><ul><li>псевдоновації; </li></ul><ul><li>за масштабом реалізації інновацій: </li></ul><ul><li>фундаментальні; </li></ul><ul><li>локальні. </li></ul>за формою відтворення інновацій:
 9. 9. Структура інноваційного циклу Друга фаза — інновації поліпшуючого та корегуючого типу Перша фаза — базисні інновації Третя фаза — поява псевдо- інновацій та розвиток інноваційної кризи
 10. 10. Завдання бібліотечної інноватики як наукової дисципліни <ul><li>науково-методологічний супровід процесів ефективних змін бібліотечної діяльності; </li></ul><ul><li>розроблення теорій і методик підвищення результативності інновацій та зменшення ступеня ризиків від їх запровадження; </li></ul><ul><li>визначення властивостей та особливостей реалізації інновацій різних видів </li></ul>
 11. 11. Категорії інноваційних властивостей <ul><li>змістовні </li></ul><ul><li>естетичні </li></ul><ul><li>фізичні </li></ul><ul><li>символічні </li></ul><ul><li>сервісні </li></ul>
 12. 12. Інноваційні властивості бібліотечних послуг <ul><li>етика взаємовідносин учасників процесу обслуговування; </li></ul><ul><li>комфортність бібліотечного середовища; </li></ul><ul><li>повнота та безвідмовність задоволення запитів користувачів; </li></ul><ul><li>оперативність обслуговування; </li></ul><ul><li>доступність послуг, зокрема й по вартісним параметрам; </li></ul><ul><li>конкретність та гнучкість бібліотечних послуг </li></ul>
 13. 13. Основні етапи інноваційного процесу <ul><li>1–й етап - етап ініціації інновацій : </li></ul><ul><li>вивчення інноваційної ситуації, протиріч і недоліків бібліотечної діяльності, що потребують запровадження новацій, </li></ul><ul><li>оцінка можливостей бібліотеки та ресурсних витрат; </li></ul><ul><li>вивчення досвіду роботи бібліотек та ринку бібліотечних новацій з метою відбору інновацій для впровадження. </li></ul>
 14. 14. 2-й етап - прийняття рішень про необхідність змін: <ul><li>обґрунтування актуальності та послідовності змін, </li></ul><ul><li>розробка стратегічного плану та інноваційних програм розвитку бібліотеки, </li></ul><ul><li>розроблення інноваційного проекту та інфраструктури для його реалізації, яка передбачає постачання необхідного обладнання, перепідготовку персоналу, фінансову та технологічну підтримку. </li></ul>
 15. 15. 3-й етап - упровадження нововведень і перетворення їх в інновацію: <ul><li>нагляд та контроль за ходом інноваційного процесу; </li></ul><ul><li>подолання психологічного опіру змінам; </li></ul><ul><li>стимулювання творчої активності бібліотекарів; </li></ul><ul><li>оцінка ефективності та результативності інноваційної діяльності, </li></ul><ul><li>розробка й розповсюдження інформації про нововведення та дифузія інновацій, які підтвердили свою перспективність на практиці. </li></ul>
 16. 16. Дякую за увагу!

×