Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

“Хүнсний бодлого, аюулгүй байдал-төгөлдөршил”

13,624 views

Published on

 • Be the first to comment

“Хүнсний бодлого, аюулгүй байдал-төгөлдөршил”

 1. 1. ДОКТОР, ПРОФЕССОР Л.ДАМДИНСҮРЭН 2008.12.01 ХҮНСНИЙ БОДЛОГЫН МЕНЕЖМЕНТ , ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХАНДЛАГА
 2. 2. АЛТАН ГУРВАЛЖИН <ul><li>Миний үзэл бодлоор: </li></ul><ul><li>Хүнсний аюулгүй байдал буюу хүнсний бодлогын тулгуур асуудлуудад өөр хоо- рондоо салшгүй холбоотой гурвалжингууд гэж хандах нь илүү оновчтой </li></ul>
 3. 3. 1. ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
 4. 4. 1.1. ХҮНСНИЙ ХАНГАМЖ, ХҮРЭЛЦЭЭ
 5. 5. 1.1.a. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ <ul><li>Газар тариалан </li></ul><ul><li>Мал аж ахуй </li></ul><ul><li>Цаг уурын өөрчлөлт </li></ul><ul><li>Газар ашиглалт, экологийн хамгаалалт </li></ul><ul><li>Өрхийн газар тариалан, ховор нандин жимс, ногоо </li></ul><ul><li>Буудайнаас бусад үр тариа </li></ul><ul><li>Хадгалах, хамгаалах </li></ul><ul><li>Биотехнологийн ололт </li></ul><ul><li>Органик бүтээгдэхүүн </li></ul><ul><li>Малын чанар, ашиг шимийг урамшуулах </li></ul><ul><li>Үнэ, чанарын амьд холбоо </li></ul><ul><li>Эрчимжсэн мал аж ахуй </li></ul><ul><li>Мал аж ахуйн түүхий эдийн чанарын хамгаалалт </li></ul><ul><li>Фермерийн аж ахуйд сүүний чанарын шинжилгээ, хамгаалалт </li></ul>
 6. 6. 1.1.b. Хүнсний аж үйлдвэр <ul><li>Хүнс-хөдөө аж үйлдвэрлэлийн хоршилт </li></ul><ul><li>Үйлдвэрийн байршлыг түүхий эд, хэрэглэгчид ойртуулах </li></ul><ul><li>Орон нутгийн мах, сүүний нөөцийг төвлөрсөн зах зээлд нийлүүлэх дистибьютерийн үйлчилгээ </li></ul><ul><li>Төв, суурин газрыг боловсруулсан мах, сүүгээр хангах </li></ul><ul><li>Бүтээгдэхүүнийг шинэлэг байдлаар хүргэх </li></ul><ul><li>Ямааны махны экспортын бодлого </li></ul>
 7. 7. 1.1.c. Худалдаа, үйлчилгээ <ul><li>Хүнсний төрөлжсөн зах, дэлгүүр </li></ul><ul><li>Импортын бүтээгдэхүүний талаар монгол хэлээр мэдээлэлтэй болох </li></ul><ul><li>Хүнсний бүтээгдэхүүний хөргөлтийн тасралтгүй хэлхээ </li></ul><ul><li>Зориулалтын тээвэр </li></ul><ul><li>Хүнсний барааны танилцуулга, ойлгомжтой сурталчилгаа, амталгаа </li></ul><ul><li>Бараа, бүтээгдэхүүний үнэ, чанарын мэдээлэл </li></ul>
 8. 8. 2. Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал
 9. 9. 2.1. Үйлдвэрлэгчхудалдагчийн хариуцлага <ul><li>Түүхий эдийн хяналт, шинжилгээ </li></ul><ul><li>Технологийн хяналт </li></ul><ul><li>Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн журам </li></ul><ul><li>Технологийн дотоод хяналт </li></ul><ul><li>Мэргэшлийн сургалт, үнэлгээ </li></ul><ul><li>Лабораторийн шинжилгээ, хэмжилт </li></ul><ul><li>Барааны чанарын баталгаа </li></ul><ul><li>Бэлэн бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн хадгалалт, хамгаалалт, тээвэрлэлт </li></ul><ul><li>Ойлгомжтой хаяг, шошго, үнэн мэдээлэл </li></ul>
 10. 10. 2. 2 . Хэрэглэгч <ul><li>“ ХААН” эрхээ байнга эдлэх дадал </li></ul><ul><li>Эрүүл мэндээ дээдлэх ухамсар </li></ul><ul><li>Бараа, бүтээгдэхүүн сонгох чадвар </li></ul><ul><li>Чанаргүй, хуурамч бараатай тэмцэх </li></ul><ul><li>Мөнгөөр эрүүл мэндээ үл солих </li></ul><ul><li>Уламжлал, ёс заншлаа дээдлэх </li></ul><ul><li>Үр хүүхдэдээ хэрэглээний ухамсар олгох </li></ul><ul><li>Цуу яриа, хоосон магтаалд бүү автах </li></ul><ul><li>Шудрага үйлдвэрлэгчхудалдагчид туслах </li></ul>
 11. 11. 2.3. Төрийн хяналт, зохицуулалт <ul><li>Нийгмийн эрүүл мэнд-бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын бодлого, эрх зүй </li></ul><ul><li>Хэрэглэгчдэд зориулсан сэрэмжлүүлэг </li></ul><ul><li>Хүнс, эмийн аюулгүй байдлын хяналтын төрийн алба </li></ul><ul><li>Эрүүл ахуйн Ерөнхий эмчийн дүгнэлт </li></ul><ul><li>Импортоор хүнсний бараа - хууль, журам </li></ul><ul><li>Хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт </li></ul><ul><li>Эргэлзээтэй барааны эцсийн дүгнэлт </li></ul>
 12. 12. 3. Хооллолт зүй, шим тэжээл
 13. 13. 3.1. Биологийн идэвхит хүчин зүйлс
 14. 14. 3.2. Эсийн материал
 15. 15. 3.3. Энергийн эх үүсвэр <ul><li>Өөх тос 9,3 ккал </li></ul><ul><li>Уураг 4,7 ккал </li></ul><ul><li>Нүүрс ус 4,7 ккал </li></ul><ul><li>Эдгээрийг агуулсан бүтээгдэхүүн: </li></ul><ul><li>- тарган мах </li></ul><ul><li>- тослог боов, боорцог, бялуу </li></ul><ul><li>- цөцгийн тос, шар, цагаан тос </li></ul><ul><li>- чихэр, чихэрлэг амттан г.м </li></ul>
 16. 16. Шийдвэрийн гурвалжин
 17. 17. Онол, практикийн бүтээлүүд

×