Reyes3bg

785 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reyes3bg

 1. 1. Лидерство и образование Ролята на ръководителите Документ 1. Въведение Reyes Hdez. Castilla UAM
 2. 2. 1.- въведение <ul><li>Лидерство </li></ul><ul><ul><li>Ефективен ръководител ( роля на професионалното лидерство ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Позиция в ръководството на училището . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Морално или функционално лидерство . </li></ul></ul><ul><li>Въпросът е дали лидерството е роля с определени функции или </li></ul><ul><li>Функциите надхвърлят една специфична роля </li></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 3. 3. <ul><li>Намираме се в момент на реконцептуализиране на училищното лидерство </li></ul><ul><li>Дискутира се дали лидерството в училище е нещо индивидуално, което да се насърчава в групата или е феномен, или качество на организацията </li></ul><ul><li>Говори се, че проблемът е липса на информация </li></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 4. 4. <ul><li>Традиционните форми на управление, базирани на бюрократичен контрол и на технически рационален авторитет сами по себе си не са достатъчни. Необходимо е да се разшири понятието за лидерство, за да се включат в него авторитет, морал и професионално съгласие, колегиалност и многообразното лидерството на учителите </li></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 5. 5. Бюрократът / лидерство <ul><li>Бюрократичен </li></ul><ul><ul><li>Заема определени формални позиции – директор, отговорник по учебната програма и т.н </li></ul></ul><ul><ul><li>Официално наименование </li></ul></ul><ul><ul><li>Ограничава се с това нещата да функционират, предписва и репродуцира </li></ul></ul><ul><li>Лидерство : </li></ul><ul><ul><li>Способност да привлича другите в мисии, за които е постигнато съгласие, независимо от позицията, която заемат </li></ul></ul><ul><ul><li>Способност да мотивира </li></ul></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 6. 6. Политическо лидерство <ul><li>Лидира различни гледни точки и стратегии </li></ul><ul><li>Бори се с конфликтите на интереси </li></ul><ul><li>Властта трябва да бъде спечелена на границата от заеманата позиция </li></ul><ul><li>Позитивно средство за достигане на единство и интеграция </li></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 7. 7. Изясняване на концепциите <ul><li>Лидерството и формалната позиция, заемана в организацията, не са синоними </li></ul><ul><li>Лидерство и управление са две различни неща </li></ul><ul><li>Лидерството няма как да не е политическо </li></ul><ul><li>Лидерството е символично </li></ul><ul><li>Лидерството има общо със сбора на човешките и етичните качества </li></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 8. 8. Изследвания върху лидерството <ul><li>30-те-40-те години - Теория на белезите. Лидерите не стават, а се раждат такива. Провал . </li></ul><ul><li>Поведенческа теория (Short, Creer, 2002). </li></ul><ul><li>Анализ на идеалните лидери </li></ul><ul><ul><li>Изследвания върху управленската работа (функции, отговорности) </li></ul></ul><ul><ul><li>Извършва се от ефикасни ръководители </li></ul></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 9. 9. Kurt lewin <ul><li>АВТОРИТАРНО лидерство: </li></ul><ul><ul><li>Лидерът концентрира цялата власт и вземане на решения </li></ul></ul><ul><ul><li>Еднопосочен </li></ul></ul><ul><ul><li>Изпълняват </li></ul></ul><ul><li>ДЕМОКРАТИЧНО лидерство: </li></ul><ul><ul><li>Сътрудничество и участие на групата </li></ul></ul><ul><li>Лидерство тип Laissez-Faire: </li></ul><ul><ul><li>Не поема отговорност за групата </li></ul></ul><ul><ul><li>Не изпълнява своята функция </li></ul></ul><ul><ul><li>Оставя групата на тяхната инициатива </li></ul></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 10. 10. LIKERT (1961) <ul><li>Ефикасни лидери са онези, които... </li></ul><ul><li>Засилват позитивните отношения и чувството за собствена ценност </li></ul><ul><li>Поддържат чувството за лоялност в групата </li></ul><ul><li>Постигат високи стандарти и заразяват с ентусиазъм за постигане на груповите цели </li></ul><ul><li>Има технически познания </li></ul><ul><li>Координира и планира </li></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 11. 11. WATKINS (1989) <ul><li>Важността на контекста, в който се развива </li></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 12. 12. <ul><li>FIEDLER: </li></ul><ul><li>Две променливи: </li></ul><ul><ul><li>A) Стила на лидера </li></ul></ul><ul><ul><li>B) Контрола на ситуацията </li></ul></ul><ul><li>Връзки на лидера с членовете на групата </li></ul><ul><li>Структура на ангажиментите </li></ul><ul><li>Силата на позицията </li></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 13. 13. HOUSE <ul><li>Две променливи: </li></ul><ul><li>Ръководен стил </li></ul><ul><li>Предразположение на последователите </li></ul><ul><ul><li>( Зрялост: способност и желание на човек да приеме отговорностите от своето поведение. Влияе на способността на групата (познания, възможности или опит) , както и волята ( мотивация , компромис или доверие за провеждането на дадена работа ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Какъв трябва да бъде стила на директора? </li></ul></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 14. 14. Estilo de liderazgo/contexto Reyes Hdez. Castilla UAM Способност Воля Лидерски стил Без способност Без воля Управленчески Без способност С воля Убеждаващ Компетентен Без воля Участвуващ Компетентен С воля Умозрителен/Съпътстващ
 15. 15. Какъв трябва да бъде ефективният лидер? <ul><li>Технически лидер : Планиране, управление на времето, организира, координира, планира дейностите във времето </li></ul><ul><li>Хуманен лидер: помага , насърчава , разпределя възможностите за професионално развитие . Повдига морала, участващ </li></ul><ul><li>Образоващ лидер : Преподавателска ефикасност , развитие на обучителните програми, клинично супервизиране. Диагностика, ориентира преподавателите, насърчава супервизирането и оценяването </li></ul><ul><li>Символичен лидер : Поема ролята на ръководител, избира цели и поведения. Посочва, обикаля центъра, посещава аулите, перманентен контакт с учениците, приоритизира образователните интереси, ръководи церемонии. Създава и комуникира послания </li></ul><ul><li>Културен лидер : дефинира , засилва , създава ценности, вярвания, които дават идентичност. Създава организационен стил. Собствена култура. Социализира с новите членове, записва историята, традициите. Символи за дълъг период от време </li></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 16. 16. Други лидерства : <ul><li>Инструктивно: интегрално развитие </li></ul><ul><li>Трасформационално харизматичено , интелектуална стимулация . </li></ul><ul><li>Улеснително : Властта през другите и не върху другите. Фаворизира колективните способности </li></ul><ul><li>Подкрепящо : държи вниманието си върху социалната справедливост, развива различията, има активно поведение </li></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM
 17. 17. Лидерство за промяна <ul><li>Важните неща не могат да бъдат наложени със сила. Колкото по-сложна е промяната толкова по-малко може да се наложи със сила </li></ul><ul><li>Промяната е път, а не модел </li></ul><ul><li>Проблемите са наши приятели </li></ul><ul><li>Визията и стратегическото планиране идват след това </li></ul><ul><li>Равновесие между индивидуализъм и колективизъм </li></ul><ul><li>Връзка със средата </li></ul><ul><li>Всеки човек е агент на промяната </li></ul>Reyes Hdez. Castilla UAM

×