Reyes Bg1

657 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reyes Bg1

 1. 1. LeadingLeading troughcoachingtroughcoaching Възможно ли е вВъзможно ли е в образованието?образованието? 11Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 2. 2. Компоненти наКомпоненти на coachingcompetencecoachingcompetence • УМЕНИЯУМЕНИЯ • КОНТЕКСТКОНТЕКСТ • РАМКИРАМКИ • КОНЦЕПЦИИКОНЦЕПЦИИ • НАГЛАСИНАГЛАСИ • ХАРАКТЕРХАРАКТЕР 22Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 3. 3. Тренинг за това как да сеТренинг за това как да се поставят целитепоставят целите: GROW: GROW • ЦЕЛИЦЕЛИ.. КАКВО ИСКАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕКАКВО ИСКАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ • РЕАЛНОСТРЕАЛНОСТ КАКВО СЕ СЛУЧВА ВКАКВО СЕ СЛУЧВА В МОМЕНТА?МОМЕНТА? • ОПЦИИОПЦИИ КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕКАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ • БЪДЕЩЕБЪДЕЩЕ КАКВО ЩЕ ПРАВИТЕКАКВО ЩЕ ПРАВИТЕ Whitmore, J. Model.Whitmore, J. Model. 33Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 4. 4. УПРАВЛЕНСКИ СТИЛОВЕУПРАВЛЕНСКИ СТИЛОВЕ СТИЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1.- КОЕРСИВНИ (ДИРЕКТИВНИ) •Опит да се получи назабавно съгласие от служителите •Комуникацията е едностранна •Набляга на негативната, а не на позитивната обратна връзка •Изисква се работниците да изпълняват техните задачи точно както мениджърът иска. 2.- АВТОРИТАРНИ (Visionary) •Осигурява визия и фокусирано лидерство •Дългосрочно мислене, ясни насоки •Твърд, но справедлив подход към всички във всички ситуации 3.-СРОДНИ •Мениджърът иска да насърчава хармонията, сътрудничеството и добрите чувства между служителите •Да нагажда семейните и професионалните цели . •Насърчава социалните дейности в екипа •На първо място поставя хората, на второ – задачите 44Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 5. 5. 4.- демократични • Съсредоточен върху изграждането на групов консенсус и отговорност •През групов консенсус и отговорност до групов мениджмънт 5.- Pacesetting* •Фокусиран е върху най-квалифицираната работа и я върши сам. Води се от максимата “на вълка вратът му е дебел, защото сами си върши работата” 6.- треньорски •Насочен е към професионалното израстване на служителите •Мениджърът се фокусира да помага на служителите да идентифицират техните силни и слаби страни •Точни начини да подобрява ежедневно плановете, които насърчават кариерните цели •Създава среда, която насърчава точната самооценка •Разглежда грешките като възможности за научаване в процеса на развитие 55Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 6. 6. Организационен климатОрганизационен климат Гъвкавост Няма ненужни правила, процедури, политики или практики Отговорност На служителите им е дадено правомощието да извършват своите задачи без постоянно да искат одобрение Стандарти Предизвикателни, но постижими цели са заложени за организацията и неините служители Награди Служителите получават признателност и биват наградени за добре свършена работа Яснота Всеки в организацията знае какво се очаква от него/нея Ангажимент Хората се гордеят да са част от организацията 66Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 7. 7. +Този аспект отразява възприятието на служителя, че мисията на тяхната работна единица и тяхната организация е била ясно изложена от ръководството, а също и начините за нейното осъществяване +Мениджърът изяснява ежедневната работа и начина на работа; очертанията и линиите на правомощията са ясно поставени и добре организирани + Разбиране от страна на служителите, че ръководството се стреми към висококачествена работа на всички нива и от всички подразделения на организацията + Високи стандарти са когато служителите чувстват, че техните индивидуални цели и тези на организацията са предизвикателни и реалистични + Мениджърът не толерира посредственост в продукта, обслужването или в работата на служителите 77Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 8. 8. + Мениджърите дават свобода на действията, което включва и взимане на ключови решения на собствена глава и управление на значителни бюджети + Важните задачи са делегирани на най-ниското възможно равнище в организацията + Насърчаване на служителите да поемат умерени рискове и подкрепа за тях при негативна или позитивна развръзка + Ръководството приема новите идеи и с готовност изследва техния потенциал за организацията + Мениджърите избягват ненужни правила, процедури или политики, към които хората трябва да се приспособяват + Работи се за намаляване на бумащината и се дава на служителите свобода да променят ръководните принципи, когато това е необходимо 88Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 9. 9. + Мениджърите награждават служителите за добре свършена работа повече отколкото да ги критикуват и наказват за техните грешки + High scores for the rewards dimension also indicate employee views that day-to-day feedback + Оценяване на работата и възнаграждения, които истински отразяват качеството на индивидуалната работа, а не произволни индивидуални критерии + Мениджърът сътрудничи със служителите и насърчава сътрудничеството по между им и между групите, с цел да се постигнат целите + Високите екипни отговорности създават впечатление у служителите, че мениджърът насърчава изграждането на идентичността на екипа, влючва всички служители във взимането на важни решения и ги държи информирани за цялостната картина 99Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 10. 10. Лични резултатиЛични резултати Гъвкавост Отговорност Стандарти Възнаграждения Яснота Отговорност 1010Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 11. 11. Групови резултатиГрупови резултати Гъвкавост Отговорност Стандарти Възнаграждения Яснота Отговорност 1111Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 12. 12. P E R F O R M A N C E 1212Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 13. 13. DDialogic territory mapialogic territory map (kantor(kantor//garrett)garrett) 1313Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 14. 14. Карта на лидеството:Карта на лидеството: правилна ли еправилна ли е??умозрителе н гражданин Действие Мъдрост Стил на поведение Наблюдаване Движение Следване Противопоставяне Ценен принос Анализ на проблеми Въздържане от взимане на решения Създаване на възможности Даване на подкрепа Позитивно въздействие Изграждане на задължения Осигуряване на доставки Създаване на перспектива Даване на насоки Негативно въздействие Доминиране Недостатъчна предизвикателн ост Прекалена критичност Недостатъчна ангажираност Self talk Всичко е възможно Всички са включени Всичко е достижимо All is fair Негативни реакции Нетърпеливост Нерешителност обвиняване Оттегляне Лични нужди Да е на ясно и да разбира Да е включен и да принадлежи Да има контрол и независимост Да е на ясно и да разбира Eventual Автентичен Силна Изпълнено с Мъдри1414Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 15. 15. LLeadership mapeadership map Visionary Citizen Performance Wisdom Стил на поведение Движение Следване Противопостяване Наблюдаване Ценен принос Създаване на възможности Даване на подкрепа Анализ на проблеми Въздържане от взимане на решения Позитивно въздействие Даване на насоки Изграждане на задължения Осигуряване на доставки Създаване на перспектива Негативно въздействие Доминиране Недостатъчна предизвикателн ост Прекалена критичност Недостатъчна ангажираност Self talk Всичко е възможно Всички са включени Всичко е достижимо All is fair Негативни реакции Нетърпеливост Нерешителност Винене Оттегляне Лични нужди Да е на ясно и да разбира Да е включен и да принадлежи Да има контрол и независимост Да е на ясно и да разбира Eventual Maturiry Автентичен глас Силна подкрепа Уважително предизвикат елство Мъдри перспективи1515 Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 16. 16. Да преговаряме заДа преговаряме за автономияавтономия • ,, 1616Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM
 17. 17. Какво става в училищеКакво става в училище?? 1717Reyes Hdez. Castilla. UAMReyes Hdez. Castilla. UAM A FINAL BREAK

×