Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ефективност и промяна в училищната организация Ф. Хавиер Мурильо
Съдържание <ul><li>I. Изследване на училищната ефективност </li></ul><ul><ul><li>Sammons, P., Hillman, J., & Mortimore,...
I. Изследвания на училищната ефективност I.1. определение и характеристики I.2. история I.3. училищни резултати I.4...
I.1. изследване на училищната ефективност <ul><li>Три цели : </li></ul><ul><li>Да изследва училищните резултати </li></...
<ul><li>Това, в което всички и всеки от учениците има възможност да се развие интегрално и да надмине своята собствена соц...
<ul><li>Етап 1. Началото : Докладът Coleman и неговия повторен анализ </li></ul><ul><ul><li>1966 – докладът Колеман ...
<ul><li>Етап 3. Консолидиране на изследване на училищната ефективност </li></ul><ul><ul><li>Макро изследване , с големи...
I.3. Ефекти <ul><li>Цифрово изражение : </li></ul><ul><ul><li>проблизително 20% </li></ul></ul><ul><ul><li>Повече по ма...
I.4. Фактори на ефективното училище <ul><li>Училищната ефективност не е сума от изолирани елементи . </li></ul><ul><li>...
<ul><li>1. Професионално лидерство </li></ul><ul><li>Ефективният лидер осъществява индиректно, но мощно влияние върху еф...
<ul><li>2. Споделена визия и цели </li></ul><ul><ul><li>Единство на целите </li></ul></ul><ul><ul><li>Консистентност на...
<ul><li>3. Училищен климат </li></ul><ul><li>Най-важния училищен фактор : </li></ul><ul><ul><li>атмосфера </li></ul></ul...
<ul><li>4. Максимизиране на учебното време </li></ul><ul><ul><li>Избягване на абсентизма </li></ul></ul><ul><ul><li>Мак...
<ul><li>5. Целенасочено преподавне </li></ul><ul><ul><li>Подготовка на уроците </li></ul></ul><ul><ul><li>Ефективна орг...
<ul><li>6. Високи очаквания </li></ul><ul><ul><li>Високи очаквания към всички </li></ul></ul><ul><ul><li>Очаквания за к...
<ul><li>7. Прогрес на мониторонга </li></ul><ul><ul><li>Мониторниг на дейността на учениците </li></ul></ul><ul><ul><li...
<ul><li>8. Партньорство училище-семейство </li></ul><ul><ul><li>Ангажимент на семейството към ученето на децата </li></u...
<ul><li>9. Организация на ученето </li></ul><ul><ul><li>Основано на училището училищно развитие </li></ul></ul>
I.5. Модели на училищна ефективност <ul><li>Произтичат от системното виждане за училището : </li></ul><ul><li>Показват ...
Интегрален модел на училищната ефективност (Scheerens, 1992) <ul><li>Преподавателски опит на учителите </li></ul><ul><li...
Contexto Escuela Aula Alumno Качество : политика насочена към ефективността : политика на оценка ; система за информаци...
Модел за училищна ефективност (Murillo, 2008)  Ресурси Ангажимент на семейството Мониторинг и оценка Професионално раз...
Усъвършенстване на училището <ul><li>Концепции и характеристики </li></ul><ul><li>Фактори на промяната </li></ul><ul><l...
Усъвършенстването на училището означава.... <ul><li>Планирана и систематична промяна, координирана и възприета от училищет...
<ul><li>1. Прецеденти: десетилетия на педагогически оптимизъм </li></ul><ul><li>Реакция на наложените реформи в учебните...
<ul><li>2. Първа генерация на програми за подобряване на училищата  </li></ul><ul><li>Ключова идея : училището трябва д...
<ul><li>Някои изводи : </li></ul><ul><li>Възприемат се по-ефективни стратегии за обучението на учителите във всяко учили...
<ul><li>3. Втора генерация програми </li></ul><ul><li>Фаза на мениджмента на промяната или на способността за промяна <...
<ul><li>Споделено лидерство :  в училищата, които се усъвършенстват , лидерите споделят информация и отговорности </li>...
Процес на усъвършенстване <ul><li>иницииране <-> прилагане <-> институционализирне <–> резултати </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Координация на процеса </li></ul><ul><li>Внимание към фундаменталните условия на училищната култура </li></ul><u...
<ul><li>7. Фокус върху преподаването и усъвършенстване на ученето </li></ul><ul><li>8. признание, че всяко училище е ун...
1. Иницииране <ul><li>Или мобилизиране или възприемане : </li></ul><ul><li>Състои се в процес който води и включва решен...
Фактори асоциирани с иновацията <ul><li>Съществуване и качество на иновацията </li></ul><ul><li>Достъп до информациоя <...
2. Приложение <ul><li>Първи опити да се реализира идеята на практика </li></ul><ul><li>Планиране : </li></ul><ul><ul><li...
Указания за планиране на усъвършенстването <ul><li>Въвличане на персонала </li></ul><ul><li>Създаване на структура за вк...
Фактори влияещи на приложението <ul><li>1. Характеристики на промяната </li></ul><ul><ul><li>нужда  - яснота </li></ul>...
3. Институционализация <ul><li>Отнася се до това дали промяната се вгражда в системата или не </li></ul><ul><li>Вгражда...
Фактори на усъвършенстването <ul><li>1. Училищна култура </li></ul><ul><li>Докато не обърнем внимание на училищната култу...
Десет културни норми, които стоят в основата на усъвършенстването на училището : <ul><li>Споделени цели : “ знаем къде от...
2. Фокусиране върху преподаването и ученето <ul><li>Ясен фокус върху определен брой цели </li></ul><ul><li>Академична ор...
3. Лидерство <ul><li>Лидерството за промяна трябва да е в състояние да : </li></ul><ul><ul><li>Има визия : способност ...
<ul><li>Стилове на лидерство : </li></ul><ul><ul><li>Колаборативен и дистрибутивен </li></ul></ul><ul><ul><li>Основан на п...
4. Изграждане на учеща общност <ul><li>Характеристики на организациите, които научават : </li></ul><ul><ul><li>Те трети...
5. Непрекъснато професионално развитие <ul><li>Подобряващите се училища изразходват повече време и усилия за професионал...
6. Включване на училищната общност <ul><ul><li>Засилване на участието на учениците в процеса на научаване </li></ul></u...
7. Външна подкрепа <ul><li>Мрежи от училища могат да си помагат едно на друго, като си предоставят взаимно : </li></ul><...
8. Ресурси <ul><li>Икономически ресурси </li></ul><ul><li>Технически ресурси </li></ul>
Ефективно училищно подобряване
Необходимост от взаимопроникване Теорията трябва да бъде полезна и Практична, за да обсъжда познанието Генерирано от нея...
Принос на Ефиктовността и подобряването към ефективното подобряване на училищата <ul><li>Приноси на Ефективността : </li><...
Ефективното подобряване на училището е... <ul><li>Как училището може да развие процесите на промяна , които </li></ul><u...
Рамка за ефективно училищно подобряване Образователни цели Натиск към подобряване Ресурси за подобряването Подобряващо се...
Фактори на контекста <ul><li>Натиск за подобряване </li></ul><ul><ul><li>Пазарни механизми </li></ul></ul><ul><ul><li>В...
Училищни фактори <ul><li>Култура на подобряването </li></ul><ul><ul><li>Вътрешен натиск към подобряване </li></ul></ul>...
<ul><li>Процеси на подобряване </li></ul><ul><ul><li>Оценка на нуждите за подобряване </li></ul></ul><ul><ul><li>Диагнос...
<ul><li>Резултати на подобряването </li></ul><ul><ul><li>Цели, които са експлицитно написани в понятията на постиженията ...
Рамка за ефективно училищно подобряване Образователни цели Натиск към подобряване Ресурси за подобряването Подобряващо се...
Идеи за училищата : <ul><li>Това е полезно за очертаването, планирането и прилагането на училищното подобряване </li></u...
Идеи за изследователите : <ul><li>Важни са за бъдещите изследвания в сферата на училищното подобряване </li></ul><ul><li>...
F. Javier Murillo <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://www.uam.es/javier.murillo </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Murillo Bg

1,631 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Murillo Bg

 1. 1. Ефективност и промяна в училищната организация Ф. Хавиер Мурильо
 2. 2. Съдържание <ul><li>I. Изследване на училищната ефективност </li></ul><ul><ul><li>Sammons, P., Hillman, J., & Mortimore, P. (1995). Key characteristics of effective schools: a review of school effectiveness research . London: OFSED and Institute of Education. </li></ul></ul><ul><li>II. Движение за подобряване на училището </li></ul><ul><ul><li>Muijs, D., Harris, A., & Chapman, C. (2004). Improving Schools in Socioeconomically Disadvantaged Areas--A Review of Research Evidence. School Effectiveness and School Improvement, 15(2), 149-175. </li></ul></ul><ul><li>III. Ефективно подобряване на училището </li></ul><ul><ul><li>Murillo, F.J. (2004). A comprehensive framework for effective school improvement. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 21, 319-360. </li></ul></ul>
 3. 3. I. Изследвания на училищната ефективност I.1. определение и характеристики I.2. история I.3. училищни резултати I.4. фактори на ефективността I.5. модели на ефективността
 4. 4. I.1. изследване на училищната ефективност <ul><li>Три цели : </li></ul><ul><li>Да изследва училищните резултати </li></ul><ul><li>Да идентифицира факторите, които правят едно училище ефективно </li></ul><ul><li>Да се изработят модели на училищна ефективност </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Това, в което всички и всеки от учениците има възможност да се развие интегрално и да надмине своята собствена социално- икономическа и културна среда </li></ul><ul><li>Ключови характеристики : </li></ul><ul><ul><li>Прибавена стойност : по отношение на тяхната социално-икономическа и културна сред а </li></ul></ul><ul><ul><li>справедливост : за всеки един и за всички ученици </li></ul></ul><ul><ul><li>Интегрално развитие като продукт </li></ul></ul>Ефективното училище е …
 6. 6. <ul><li>Етап 1. Началото : Докладът Coleman и неговия повторен анализ </li></ul><ul><ul><li>1966 – докладът Колеман : “ Училището няма значение ” </li></ul></ul><ul><ul><li>Количествено изследване с големи извадки </li></ul></ul><ul><ul><li>Цел : да се оценят въздействията на училището </li></ul></ul><ul><li>Етап 2. Първи изследвания върху ефективните училища . </li></ul><ul><ul><li>Изследване на случаи на ефективни училища: качествено изследване </li></ul></ul><ul><ul><li>Извеждане на първи характеристики на ефективните училища </li></ul></ul>I.2. Кратка история
 7. 7. <ul><li>Етап 3. Консолидиране на изследване на училищната ефективност </li></ul><ul><ul><li>Макро изследване , с големи извадки </li></ul></ul><ul><ul><li>Количествен подход </li></ul></ul><ul><ul><li>Връзка с ефективното обучение </li></ul></ul><ul><ul><li>Резултатите се използват за подобряване на училищата </li></ul></ul><ul><li>Етап 4. Изследване от трето поколение : Multilevel изследвания . </li></ul><ul><ul><li>Използване на Multilevel модели . </li></ul></ul><ul><ul><li>Качествен и количествен подход </li></ul></ul><ul><ul><li>Модели на училищна ефективност </li></ul></ul><ul><li>Настояще и бъдеще : подобряване на ефективното училище ? </li></ul>
 8. 8. I.3. Ефекти <ul><li>Цифрово изражение : </li></ul><ul><ul><li>проблизително 20% </li></ul></ul><ul><ul><li>Повече по математика отколкото по хуманитарни специалности </li></ul></ul><ul><ul><li>Повече в началната, отколкото в други училищни степени </li></ul></ul><ul><ul><li>Не е значим в социо-афективен смисъл </li></ul></ul>
 9. 9. I.4. Фактори на ефективното училище <ul><li>Училищната ефективност не е сума от изолирани елементи . </li></ul><ul><li>Ефективните училища имат специфична форма на съществуване, мислене и действие : култура на ефективността . </li></ul><ul><li>Липсата на ефективност означала липса на определени елементи . </li></ul><ul><li>Факторите на ефективността нямат смисъл ако са изолирани, а имат смисъл само в тяхната съвкупност; това са само елементи за размисъл </li></ul>
 10. 10. <ul><li>1. Професионално лидерство </li></ul><ul><li>Ефективният лидер осъществява индиректно, но мощно влияние върху ефективността на училищата и върху постиженията на училищата </li></ul><ul><ul><li>Уверен и целенасочен </li></ul></ul><ul><ul><li>Партисипаторен подход </li></ul></ul><ul><ul><li>Водещ професионалист </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>2. Споделена визия и цели </li></ul><ul><ul><li>Единство на целите </li></ul></ul><ul><ul><li>Консистентност на практиката </li></ul></ul><ul><ul><li>Колегиалност и сътрудничество </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>3. Училищен климат </li></ul><ul><li>Най-важния училищен фактор : </li></ul><ul><ul><li>атмосфера </li></ul></ul><ul><ul><li>Привлекателна работна среда </li></ul></ul><ul><ul><li>Добри отношения </li></ul></ul><ul><ul><li>Отсъствие на насилие </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>4. Максимизиране на учебното време </li></ul><ul><ul><li>Избягване на абсентизма </li></ul></ul><ul><ul><li>Максимизиране на училищното време </li></ul></ul><ul><ul><li>Максимизиране на времето в класната стая </li></ul></ul><ul><ul><li>Управление на клас а </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>5. Целенасочено преподавне </li></ul><ul><ul><li>Подготовка на уроците </li></ul></ul><ul><ul><li>Ефективна организация </li></ul></ul><ul><ul><li>Яснота на целите </li></ul></ul><ul><ul><li>Структурирани уроци </li></ul></ul><ul><ul><li>Адаптивна практика </li></ul></ul><ul><ul><li>Различни дейности, които предполагат участие и активност </li></ul></ul><ul><ul><li>Използване на ИКТ и традиционни ресурси </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>6. Високи очаквания </li></ul><ul><ul><li>Високи очаквания към всички </li></ul></ul><ul><ul><li>Очаквания за комуникацията </li></ul></ul><ul><ul><li>Интелектуални предизвикателства </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>7. Прогрес на мониторонга </li></ul><ul><ul><li>Мониторниг на дейността на учениците </li></ul></ul><ul><ul><li>Оценка на училищната дейност </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>8. Партньорство училище-семейство </li></ul><ul><ul><li>Ангажимент на семейството към ученето на децата </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>9. Организация на ученето </li></ul><ul><ul><li>Основано на училището училищно развитие </li></ul></ul>
 19. 19. I.5. Модели на училищна ефективност <ul><li>Произтичат от системното виждане за училището : </li></ul><ul><li>Показват връзката между елементите и взаимодействията </li></ul><ul><li>Multilevel визия : ученик, клас, училище, контекст . </li></ul><ul><li>Изходна точка- ученето на учениците . </li></ul><ul><li>Те събират не само резултатите от емпиричното изследване, но и хипотетичните фактори </li></ul>
 20. 20. Интегрален модел на училищната ефективност (Scheerens, 1992) <ul><li>Преподавателски опит на учителите </li></ul><ul><li>Разходи на един ученик </li></ul><ul><li>Подкрепа на родителите </li></ul>вдход <ul><li>Стимулатори на постиженията на административно равнище </li></ul><ul><li>Развитие на училищен консумеризъм </li></ul><ul><li>“ съ-променливи ”, като размер на училището, състав на учениците, училищна категория, градско-селско и др. </li></ul>Контекст <ul><li>Училищно равнище </li></ul><ul><li>Степен на политика, ориентирана към постиженията </li></ul><ul><li>Образователно лидерство </li></ul><ul><li>Консенсус и сътрудничество между учителите </li></ul><ul><li>Качество на учебния план </li></ul><ul><li>Позитивна атмосфера </li></ul><ul><li>Потенциал за оценяване </li></ul><ul><li>На равнището на класната стая </li></ul><ul><li>Време за изпълнение на задачата (включително домашните ) </li></ul><ul><li>Структурирано преподаване </li></ul><ul><li>Възможност за научаване </li></ul><ul><li>Високи очаквания към напредъка на учениците </li></ul><ul><li>Степен на оценка и мониторинг на прогреса на учениците </li></ul><ul><li>Насърчаване </li></ul>Процес <ul><li>Ученически постижения съообразно : </li></ul><ul><li>Предишни постижения </li></ul><ul><li>интелигентност </li></ul><ul><li>SES </li></ul>Продукт
 21. 21. Contexto Escuela Aula Alumno Качество : политика насочена към ефективността : политика на оценка ; система за информация и подкрепа ; финансиране според резултатите Време : национална ориентация за хорариумите ; супервизия на хорариумите Възможност : национална ориентация на учебния план . Качество на образованието : правила и договорености върху преподаването в класната стая; политика на оценка/система на оценка . Качество на организацията : политика на координация , супервизия , професионализация ; училищна култура, която води до ефективност . Време : хорариуми , норми за използване на времето ; спокойна среда . Възможност : учебен план ; консенсус върху мисията ; норми и договорености върху това как да се използва учебния план . Качество на учебния план : обяснение на целите и съдържанията ; предишни организатори, ; оценка, корективно учене . Proceds. agrupación : Mastery Learning; agrupación por capacidades... Comportamientos del profesor : clima ordenado; deberes; altas expectativas; metas claras; estructuración del contenido; claridad de presentación; ejercicios; evaluación; enseñanza correctiva. Време и взъможности за научаване Кохерентност Постоянство Супервизия Кохерентност Кохезия Постоянство Супервизия Кохерентност Основни умения Висши умения Метакогнитивни умения Време задача Използвани възможности Мотивация нагласи Социални предшественици Компоненти на качеството, времето и възможностите NIVELES Creemers (1994) Формални критерии за ефективност
 22. 22. Модел за училищна ефективност (Murillo, 2008) Ресурси Ангажимент на семейството Мониторинг и оценка Професионално развитие Обучение Климат Лидерство Чувство за общност Ученик Класна стая Училище Контекст
 23. 23. Усъвършенстване на училището <ul><li>Концепции и характеристики </li></ul><ul><li>Фактори на промяната </li></ul><ul><li>Процес на промяна </li></ul><ul><li>Стратегии за промяна </li></ul>
 24. 24. Усъвършенстването на училището означава.... <ul><li>Планирана и систематична промяна, координирана и възприета от училището, което се стреми към подобряване на качеството на институцията със средствата на модифицирането на преподаването и ученето и организацията на този процес </li></ul><ul><li>Характеристики </li></ul><ul><ul><ul><li>Фокус върху училището </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Наличие на систематична визия запромяната </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Въвлеченост на цялата училищна общност </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Претендира да модифицира процеса на преподаване и учене както и училищната организация </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Крайната цел е да се подобри качеството на учителите и училището </li></ul></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>1. Прецеденти: десетилетия на педагогически оптимизъм </li></ul><ul><li>Реакция на наложените реформи в учебните планове и организация през 60-те години </li></ul><ul><li>Модел : изследване -> развитие -> разпространение -> възприемане (IDDA) </li></ul><ul><li>Резултати : </li></ul><ul><li>Въпреки размера на инвестираните ресурси, има малко иновации . </li></ul><ul><li>Всички мотивации са еднакви по модел . </li></ul><ul><li>Учителите са пасивни консуматори . </li></ul><ul><li>Ценностите и целите на училището нямат никаква функция в процеса на промяна . </li></ul><ul><li>Did not recognize change in the participants </li></ul>Кратка история …
 26. 26. <ul><li>2. Първа генерация на програми за подобряване на училищата </li></ul><ul><li>Ключова идея : училището трябва да бъде център и ключ на програмата </li></ul><ul><li>Въпроси : </li></ul><ul><ul><li>Каква е важността на организацията и на културните процеси? </li></ul></ul><ul><ul><li>На разглеждането на резултатите като проблематични? </li></ul></ul><ul><ul><li>Разбиране на училището като динамична институция? </li></ul></ul><ul><ul><li>На училищната култура? </li></ul></ul><ul><li>Модел : </li></ul><ul><li>иницииране <-> планиране <-> приложение <-> оценка <-> институционализация </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Някои изводи : </li></ul><ul><li>Възприемат се по-ефективни стратегии за обучението на учителите във всяко училище </li></ul><ul><li>Подкрепа за класната стая от външни агенти </li></ul><ul><li>Събират се идеи от други проекти </li></ul><ul><li>Прави се мониторинг на процеса на промяната </li></ul><ul><li>Учителите участват във вземането на решения </li></ul>
 28. 28. <ul><li>3. Втора генерация програми </li></ul><ul><li>Фаза на мениджмента на промяната или на способността за промяна </li></ul><ul><li>Някои постановки : </li></ul><ul><ul><li>Колективно учене : училището няма да се подобри ако не се подобрят индивидуално и колективно учителите . </li></ul></ul><ul><ul><li>Участие на общността : добрите училища имат такива форми на работа, които стимулират участието на училищната общност и по-специално на учениците </li></ul></ul><ul><ul><li>Визия : The s успешното училище има ясна визия за промяната </li></ul></ul>
 29. 29. <ul><li>Споделено лидерство : в училищата, които се усъвършенстват , лидерите споделят информация и отговорности </li></ul><ul><li>Екипна работа и координация : необходимо е да се насърчат формалните и неформалните контакти . </li></ul><ul><li>Саморефлексия : поставянето под въпрос и саморефлексията се смятат за важни елементи . </li></ul><ul><li>Планиране : внимателното планиране може да помогне се систематизира визията за училището, да се подредят приоритетите във времето и да се поддържа вниманието към класната стая </li></ul>
 30. 30. Процес на усъвършенстване <ul><li>иницииране <-> прилагане <-> институционализирне <–> резултати </li></ul><ul><li>Оценка : диагностициране на училището </li></ul><ul><li>Планиране : </li></ul><ul><ul><li>цели </li></ul></ul><ul><ul><li>стратегии </li></ul></ul><ul><ul><li>Дейности </li></ul></ul><ul><ul><li>Отговорности </li></ul></ul><ul><ul><li>Ресурси </li></ul></ul><ul><li>Прилагане </li></ul><ul><li>Оценка </li></ul><ul><li>институционализиране </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Координация на процеса </li></ul><ul><li>Внимание към фундаменталните условия на училищната култура </li></ul><ul><li>Ангажимент към няколко основни цели </li></ul><ul><li>Въвлеченост във динамичен, течащ процес </li></ul><ul><li>Съсредоточаване върху настоящата реалност </li></ul><ul><li>Важност на мониторинга и оценката </li></ul>Някои ключови характеристики :
 32. 32. <ul><li>7. Фокус върху преподаването и усъвършенстване на ученето </li></ul><ul><li>8. признание, че всяко училище е уникално </li></ul><ul><li>9. Множествени иновации и нужда от взаимовръзки </li></ul><ul><li>10. Изгоди от подкрепяща инфраструктура </li></ul><ul><li>11. Фундаментални въпроси за влиянието </li></ul><ul><li>12. Процеса на промяна – в развитие </li></ul>
 33. 33. 1. Иницииране <ul><li>Или мобилизиране или възприемане : </li></ul><ul><li>Състои се в процес който води и включва решението са се възприема промяната </li></ul><ul><li>Включва първоначална оценка или диагноза </li></ul>
 34. 34. Фактори асоциирани с иновацията <ul><li>Съществуване и качество на иновацията </li></ul><ul><li>Достъп до информациоя </li></ul><ul><li>Защита от страна на централната администраци я </li></ul><ul><li>Защита на учителите </li></ul><ul><li>Външни агенти на промяната </li></ul><ul><li>Натиск на общността / подкрепа / апатия </li></ul><ul><li>Нова политика – фондове </li></ul><ul><li>Ориентация към разрешаването на проблема или бюрократична ориентация </li></ul>
 35. 35. 2. Приложение <ul><li>Първи опити да се реализира идеята на практика </li></ul><ul><li>Планиране : </li></ul><ul><ul><li>Цели </li></ul></ul><ul><ul><li>стратегии </li></ul></ul><ul><ul><li>Дейности </li></ul></ul><ul><ul><li>Отговорности </li></ul></ul><ul><ul><li>Ресурси </li></ul></ul><ul><li>приложение </li></ul><ul><li>Оценка </li></ul>
 36. 36. Указания за планиране на усъвършенстването <ul><li>Въвличане на персонала </li></ul><ul><li>Създаване на структура за включване на персонала </li></ul><ul><li>Изграждане на визия затова, което се стремите да постигнете </li></ul><ul><li>Изписване на мисията </li></ul><ul><li>Установяване на приоритетите </li></ul><ul><li>Цели на плана </li></ul><ul><li>Планът не е непроменим ! </li></ul><ul><li>Насърчавайте сътрудничеството </li></ul><ul><li>Свържете изграждането на визията с дейностите </li></ul><ul><li>Бъдете готови да се учите от грешките си </li></ul>
 37. 37. Фактори влияещи на приложението <ul><li>1. Характеристики на промяната </li></ul><ul><ul><li>нужда - яснота </li></ul></ul><ul><ul><li>сложност - качество / практичност </li></ul></ul><ul><li>2. Местни характеристики </li></ul><ul><ul><li>квартал - общност </li></ul></ul><ul><ul><li>директор - учител </li></ul></ul><ul><li>3. Външни фактори </li></ul>
 38. 38. 3. Институционализация <ul><li>Отнася се до това дали промяната се вгражда в системата или не </li></ul><ul><li>Вграждането става чрез политики, бюджети, графици </li></ul>
 39. 39. Фактори на усъвършенстването <ul><li>1. Училищна култура </li></ul><ul><li>Докато не обърнем внимание на училищната култура ще бъде трудно да постигнем реално усъвършенстване на училищета (Hopkins, Ainscow y West, 1994) </li></ul><ul><ul><li>Съвпадение между дела и думи </li></ul></ul><ul><ul><li>Високи очаквания </li></ul></ul><ul><ul><li>Колективен ангажимент на общността </li></ul></ul><ul><ul><li>Високи глобални очаквания </li></ul></ul><ul><ul><li>Работа в екип </li></ul></ul><ul><ul><li>Солидарност на учителите </li></ul></ul>
 40. 40. Десет културни норми, които стоят в основата на усъвършенстването на училището : <ul><li>Споделени цели : “ знаем къде отиваме ” </li></ul><ul><li>Отговорност за успеха : “ трябва да успеем ” </li></ul><ul><li>колегиалност : “ ние работим заедно ” </li></ul><ul><li>Постоянно усъвършенстване : “ можем да бъдем по-добри ” </li></ul><ul><li>Учене през целия живот : “ ученето е за всеки ” </li></ul><ul><li>Поемане на риск : “ научаваме, като опитваме нещо ново ” </li></ul><ul><li>подкрепа : “ винаги има някой, който да помогне ” </li></ul><ul><li>Взаимно уважение : “ всеки има какво да предложи ” </li></ul><ul><li>откритост : “ ние можем да обсъждаме нашите различия ” </li></ul><ul><li>Празници и хумор : “ чувстваме се добре ” </li></ul>
 41. 41. 2. Фокусиране върху преподаването и ученето <ul><li>Ясен фокус върху определен брой цели </li></ul><ul><li>Академична ориентация </li></ul><ul><li>Това може да бъде насърчено чрез обучение на персонала в специфични методи на преподаване при вземането на решението за подобряване и усъвършенстване на училището </li></ul><ul><li>Създаване на консистентност в методите на преподаване </li></ul>
 42. 42. 3. Лидерство <ul><li>Лидерството за промяна трябва да е в състояние да : </li></ul><ul><ul><li>Има визия : способност да си представяме бъдещето и да предприемаме стъпки за неговото постигане </li></ul></ul><ul><ul><li>Мобилизира педагогическия състав с цел да получи неговата подкрепа </li></ul></ul><ul><ul><li>Планира процеса на промяна </li></ul></ul><ul><ul><li>Улесни културните, организационните и трасформациите в учебния план, необходими за процеса на промяна </li></ul></ul><ul><ul><li>оценява резултатите от процеса на участие . </li></ul></ul><ul><ul><li>Управлява конфликтите и проблемите които могат да се случат в хода на този процес </li></ul></ul>
 43. 43. <ul><li>Стилове на лидерство : </li></ul><ul><ul><li>Колаборативен и дистрибутивен </li></ul></ul><ul><ul><li>Основан на поканата </li></ul></ul><ul><ul><li>Основан на обучението </li></ul></ul>
 44. 44. 4. Изграждане на учеща общност <ul><li>Характеристики на организациите, които научават : </li></ul><ul><ul><li>Те третират преподавателите като професионалисти . </li></ul></ul><ul><ul><li>Учениците не са стандартизирани, а ученето не е рутинно . </li></ul></ul><ul><ul><li>Необходимо е постоянно учене за подобряване на дейността . </li></ul></ul><ul><ul><li>Те насърчават желанието на учителите си да се обучават </li></ul></ul><ul><ul><li>Те стимулират лидерството на преподавателския състав и участието </li></ul></ul><ul><ul><li>те стимулират сътрудничеството за подобряване . </li></ul></ul><ul><ul><li>Те създават форми за иницииране и включване на нови членове на организацията </li></ul></ul><ul><ul><li>те работят на национално,локални и регионално равнище . </li></ul></ul><ul><ul><li>те работят да промяна на онова, което има значение </li></ul></ul><ul><ul><li>те работят упорито и по маловажни въпроси </li></ul></ul>
 45. 45. 5. Непрекъснато професионално развитие <ul><li>Подобряващите се училища изразходват повече време и усилия за професионалното развитие отколкото останалите </li></ul><ul><li>Ключови елементи : </li></ul><ul><ul><li>Практически релевантна информация </li></ul></ul><ul><ul><li>An element of theory, aimed and fostering deep understanding </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorporating some element of demonstration likewise increases the effectiveness of training substantively </li></ul></ul><ul><ul><li>Combining these three makes an ever bigger difference </li></ul></ul><ul><ul><li>Coaching and feedback </li></ul></ul>
 46. 46. 6. Включване на училищната общност <ul><ul><li>Засилване на участието на учениците в процеса на научаване </li></ul></ul><ul><ul><li>Постигане на включване и ангажимент от страна на семействата </li></ul></ul>
 47. 47. 7. Външна подкрепа <ul><li>Мрежи от училища могат да си помагат едно на друго, като си предоставят взаимно : </li></ul><ul><ul><li>Лидерство на много равнища , </li></ul></ul><ul><ul><li>Социална и техническа помощ , </li></ul></ul><ul><ul><li>Споделяне и генериране на идеи , </li></ul></ul><ul><ul><li>Разпространение на добри практики </li></ul></ul><ul><ul><li>Създаване на по-широки професионални учещи общности </li></ul></ul><ul><li>Външен мониторинг </li></ul><ul><li>Външен натиск </li></ul>
 48. 48. 8. Ресурси <ul><li>Икономически ресурси </li></ul><ul><li>Технически ресурси </li></ul>
 49. 49. Ефективно училищно подобряване
 50. 50. Необходимост от взаимопроникване Теорията трябва да бъде полезна и Практична, за да обсъжда познанието Генерирано от нея Образователната практика трябва да Бъде ориентирана от познание, което Е научно валидизирано <ul><li>Изследването на училищната ефективност </li></ul><ul><li>осигурява : </li></ul><ul><ul><li>теоретична база </li></ul></ul><ul><ul><li>насоченост към резултатите </li></ul></ul><ul><li>Движението за подобряване на учили </li></ul><ul><li>Щата осигурява: </li></ul><ul><ul><li>Практически път </li></ul></ul><ul><ul><li>Доказателства в полза на теорията </li></ul></ul>
 51. 51. Принос на Ефиктовността и подобряването към ефективното подобряване на училищата <ul><li>Приноси на Ефективността : </li></ul><ul><li>Фокусиране върху резултатите </li></ul><ul><li>Фокусиране върху училищната организация </li></ul><ul><li>Ударение върху правилността на данните за вземане на решение </li></ul><ul><li>Разбиране, че училището е център на промяната </li></ul><ul><li>Насока към количествени методи </li></ul><ul><li>Приноси на Подобряването : </li></ul><ul><li>Фокусиране върху процесите </li></ul><ul><li>Насоченост към действие и развитие </li></ul><ul><li>Ударение върху избраните сфери за подобряване </li></ul><ul><li>Важност на училищната култура </li></ul><ul><li>Важност на центрирането върху процеса на преподаване и научаване </li></ul><ul><li>училището като център на промяната </li></ul><ul><li>Насоченост към качествени методи </li></ul>
 52. 52. Ефективното подобряване на училището е... <ul><li>Как училището може да развие процесите на промяна , които </li></ul><ul><li>Подобряват развитието на всички ученици </li></ul><ul><li>Оптимизират процесите на преподаване и научаване и училищната организация </li></ul><ul><li>Дават възможност знанията да се прилагат за реално подобряване на училището . </li></ul>
 53. 53. Рамка за ефективно училищно подобряване Образователни цели Натиск към подобряване Ресурси за подобряването Подобряващо се училище Култура на подобряване Процеси на подобряване Резултати на подобряване Образователен контекст
 54. 54. Фактори на контекста <ul><li>Натиск за подобряване </li></ul><ul><ul><li>Пазарни механизми </li></ul></ul><ul><ul><li>Външна оценка и отчетност </li></ul></ul><ul><ul><li>Участие на обществото в образователните / социалните промени / , в образователните политики, които насърчават промяната </li></ul></ul><ul><li>Ресурси/подкрепа за подобряването </li></ul><ul><ul><li>Гарантирана автономия на училищата </li></ul></ul><ul><ul><li>Финансови ресурси и благоприятни всекидневни работни условия </li></ul></ul><ul><ul><li>Мастна подкрепа </li></ul></ul><ul><li>Образователни цели </li></ul>
 55. 55. Училищни фактори <ul><li>Култура на подобряването </li></ul><ul><ul><li>Вътрешен натиск към подобряване </li></ul></ul><ul><ul><li>Автономия на училищата </li></ul></ul><ul><ul><li>Споделена визия </li></ul></ul><ul><ul><li>Желание за превръщане в научаваща организация </li></ul></ul><ul><ul><li>История на подобряването </li></ul></ul><ul><ul><li>Собственост </li></ul></ul><ul><ul><li>Лидерство </li></ul></ul><ul><ul><li>Стабилност на персонала </li></ul></ul><ul><ul><li>Време </li></ul></ul>
 56. 56. <ul><li>Процеси на подобряване </li></ul><ul><ul><li>Оценка на нуждите за подобряване </li></ul></ul><ul><ul><li>Диагностициране на тези нужди </li></ul></ul><ul><ul><li>Поставяне на детайлизирани цели </li></ul></ul><ul><ul><li>Планиране на дейности за подобряване </li></ul></ul><ul><ul><li>Прилагане </li></ul></ul><ul><ul><li>Оценка и размисъл </li></ul></ul>
 57. 57. <ul><li>Резултати на подобряването </li></ul><ul><ul><li>Цели, които са експлицитно написани в понятията на постиженията на учениците </li></ul></ul><ul><ul><li>Целите са фокусирани към промяната : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Училищна организация </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Поведение на учителите </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Материали използвани от учениците </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>.... </li></ul></ul></ul>
 58. 58. Рамка за ефективно училищно подобряване Образователни цели Натиск към подобряване Ресурси за подобряването Подобряващо се училище Култура на подобряване Процеси на подобряване Резултати на подобряване Образователен контекст
 59. 59. Идеи за училищата : <ul><li>Това е полезно за очертаването, планирането и прилагането на училищното подобряване </li></ul><ul><li>Това дава поглед върху много фактори, които могат да прокарат по-висока степен на ефективно училищно подобряване </li></ul><ul><li>Никога не може да се предпише как дадено училище трябва да действа, но може да помогне да се идентифицира изходната точка или проблемите за размисъл </li></ul>
 60. 60. Идеи за изследователите : <ul><li>Важни са за бъдещите изследвания в сферата на училищното подобряване </li></ul><ul><li>Може да се генерира хипотеза и да се изберат променливи, които трябва да се изследват и операционализират в бъдеще </li></ul>
 61. 61. F. Javier Murillo <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://www.uam.es/javier.murillo </li></ul>

×