Dixi annual 2018 ukr web

UA-Energy.org, DiXi Group
UA-Energy.org, DiXi GroupUA-Energy.org, DiXi Group

Публікація видана в межах гранту на організаційний розвиток за підтримки Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE), а також в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. Думки та позиції, викладені у цій публікації, є позицією ГО «ДІКСІ ГРУП» та не обов’язково відображають позицію Посольства Швеції в Україні, Міжнародного фонду «Відродження» та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE).

2018
Річний
звіт
Публікація видана в межах гранту на організаційний розвиток за підтримки Ініціативи відкритого су-
спільства для Європи (OSIFE), а також в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні,
яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для
Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. Думки та позиції, викладені у цій
публікації, є позицією ГО «ДІКСІ ГРУП» та не обов’язково відображають позицію Посольства Швеції в
Україні, Міжнародного фонду «Відродження» та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE).
Даний звіт можна завантажити на сайті DiXi Group (http://dixigroup.org).
DiXi Group – десять років. Достатньо для того, щоб на-
родилася та зміцніла команда однодумців, які розумі-
ють одне одного з першого погляду. Недостатньо для
того, щоб змінити країну так, як прагнемо. Але для до-
сягнення цієї цілі в нас є все – бажання, знання і бага-
то друзів навколо.
Іноді для досягнення результату потрібно працювати
кілька років. 2018 року команда побачила результати
тривалої роботи. Прийнято Закон «Про забезпечення
прозорості у видобувних галузях» – після трьох років
адвокації. Відновлено роботу Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг. Після більш як року підготов-
ки запущено нові напрямки – відкриті дані, мобільний
додаток, Школа енергетичних реформ. Вони ще пока-
жуть якісні результати в наступні роки.
Ми плануємо далі змінювати країну. З командою, яка
постійно зростає, партнерами, що вірять у нас, і зі
знаннями та терпінням, потрібними для досягнення
нових амбітних цілей.
Stay tuned
for DiXi Group!
Олена Павленко
Президент DiXi Grouр
3
Історія
DiXi Group
Ідея створити інформаційний
ресурс для тих, хто
цікавиться енергетикою
Реєстрація
Створили перший
аналітичний документ
Представили
інформаційний сайт
«Українська енергетика»
Почали просувати Ініціативу
прозорості видобувних
галузей (EITI) в Україні
Провели тренінг для
журналістів про суть
і зміст європейських
енергетичних реформ
Допомогли видати перший
звіт EITI в УкраїніДослідили варіанти
реструктуризації
«Нафтогазу України»
Створили формат «енергосніданків» для
обговорення актуальних проблем у секторі
енергетики за участі ключових зацікавлених
сторін
Представили
онлайн-карту
енергетичного
сектору України
Провели першу
Зустріч друзів
Почали діалог щодо
втілення Угоди
про асоціацію на
місцевому рівні
Провели конкурс ідей з
використання відкритих
даних – Citizen-Oriented
Data in Energy
Розробили інформаційні
листи щодо цін і тарифів
на газ, нафтопродукти,
електроенергію та тепло
Проаналізували
кандидатів до
нового складу
НКРЕКП
Розробили проект
закону про
розкриття інформації
у видобувних галузях
Поєднали моніторинг
виконання зобов’язань
у рамках Енергетичного
Співтовариства та Угоди
про асоціацію в частинах
енергетики та довкілля
2008 2009
2010
2016
2017 2018
4
Форсували нову тему – сонячна
енергетика. Провели перший
великий захід
Почали моніторинг виконання
Україною зобов’язань у рамках
Енергетичного Співтовариства
Ініціювали створення
Київського інституту
нетрадиційного газу
Стали співзасновниками
Офісу зв’язку українських
аналітичних центрів у Брюсселі
Провели конкурс есе
про найкращу стратегію
енергетичної безпеки України
Дослідили корупційні схеми
у видобувній галузі
(«Ігри газових престолів»)
Створили коаліцію експертів
та аналітичних центрів
«Енергетичні реформи»
Ініціювали створення
Багатосторонньої робочої
групи при уряді з імплементації
зобов’язань у рамках
Енергетичного Співтовариства
Активізували розроблення
законодавства щодо нового
енергетичного регулятора
Долучилися до розроблення
законодавства про ринок газу
Організували дискусію
щодо інструментів відкриття
енергетичного сектору
«Прозорість для довіри»
Проаналізували законодавчі
пропозиції щодо державної
підтримки відновлюваних
джерел енергії
Домоглися прийняття Закону
«Про забезпечення прозорості
у видобувних галузях»
Представили Індекс
прозорості енергетики
2011
2012
2013
2014
2015
Описали уроки для Європи
з історії відносин України та
Росії в енергетиці
Розробили рекомендації
для здійснення аудиту
даних в органах влади
5
DiXi Group – провідний аналітичний
центр України, який з 2008
року ефективно працює у сфері
енергетичної політики.
Наша місія – драйвити новітні
рішення і чесні правила для
доступної, якісної та чистої енергії.
Для цього ми допомагаємо
утвердити нові стандарти урядування
в енергетичній політиці, поширювати
знання та найкращі практики
роботи на нових ринках, підвищити
прозорість і відкритість інформації.
ПРОЗОРІСТЬ
І ПІДЗВІТНІСТЬ
створення умов для
використання найкращих
стандартів і практик
прозорості та розкриття
інформації компаніями
й органами влади
ЄВРОПЕЙСЬКІ
РЕФОРМИ
сприяння впровадженню
в Україні європейських
правил роботи ринків
у рамках Договору про
заснування Енергетичного
Співтовариства та Угоди про
асоціацію
Хто
Ми
6
Напрями
нашої діяльності:
ПРОСВІТНИЦЬКА
РОБОТА
привернення уваги до
відповідального споживання
енергії та залучення
громадськості до процесу
вироблення енергетичної
політики
ШКОЛА ЕНЕРГЕТИЧНИХ
РЕФОРМ
створення платформи
для передачі знань і
впровадження сучасних
методів управління в галузі
ЕНЕРГОБЕЗПЕКА
протидія інформаційним та
інфраструктурним загрозам
в енергетичному секторі
України
7
Досягнення
2018
ОРГАНІЗУВАЛИ ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ
ПРОЗОРОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Створили наймасштабніший навчальний
захід у секторі – п’ять днів поспіль близько
500 людей мали змогу розглянути
різні аспекти тематики прозорості в
енергетичному секторі
РОЗРОБЛЕНО ІНДЕКС
ПРОЗОРОСТІ ЕНЕРГЕТИКИ
Комплексна оцінка реального стану
доступності інформації в секторі
та діагностика прогалин у системі
інформування
ПРИЙНЯТО ЗАКОН
«ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОЗОРОСТІ У
ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЯХ»
Надасть доступ до повної та
об’єктивної інформації щодо
платежів від видобутку
АУДИТ ДАНИХ МІНІСТЕРСТВА
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Стали доступні набори даних щодо
ключових енергетичних показників
у машиночитному форматі. Їх можна
використовувати для побудови
сервісів, зокрема для споживачів
8
ДОСЛІДИЛИ, ЩО УКРАЇНЦІ ДУМАЮТЬ
ПРО ПРОЗОРІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ
Людям критично бракує інформації про
багато аспектів енергетики. Це істотно
впливає на довіру до галузі
ВІДСТЕЖИЛИ РЕФОРМИ В
ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ДОВКІЛЛІ
Темп і якість реформування енергетики
впливають на повсякденне життя
кожного. Тому ми щомісяця допомагали
розібратися, що зроблено
НАЛАГОДИЛИ ДІАЛОГ МІЖ
УСІМА СТОРОНАМИ
Дискусії з питань електроенергетики
та відновлюваних джерел енергії
допомогли наблизитися до вирішення
поточних проблем сектору
РОЗПОВІЛИ ПРО ЦІЛІ РЕФОРМ НА
МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Це допоможе краще зрозуміти роль
регіонів в євроінтеграції у сфері
енергетики, а отже, якісніше втілити
заплановані реформи
9
15
ШТАТНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
у команді DiXi Group
74
АНАЛІТИЧНИХ ПРОДУКТИ
	 з них 56 регулярні (тижневі та місячні
аналітичні звіти)
	 з них 93% перекладено й англійською
мовою
понад 150 НАБОРІВ ДАНИХ
і більш ніж 350 ПОСИЛАНЬ на журналістські розслідування
можна знайти на онлайн-карті енергетичного сектору
понад 30
НАБОРІВ ДАНИХ
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України вже публікує
на порталі data.gov.ua
30 000
ПЕРЕГЛЯДІВ
набрали анімаційні ролики,
підготовлені на основі
журналістських розслідувань
понад 50 НАБОРІВ ДАНИХ в енергетиці вимагає публікувати
оновлена постанова КМУ №835 «Про затвердження положення про
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», до
розроблення та вдосконалення якої долучилися експерти DiXi Group
Ми
в цифрах
10
понад 300
ЗАХОДІВ щороку
понад 1000 РАЗІВ лише
проект «Прозора енергетика» згадували
у вітчизняних та закордонних ЗМІ
понад 23 000
КОРИСТУВАЧІВ
налічує сумарна аудиторія
проектів організації на
Facebook
244ГОЛОСАМИ
прийнято Закон «Про забезпечення
прозорості у видобувних галузях»
вийшло 70
ВІДЕОБЛОГІВ
з експертними оглядами
підготовлено понад 100
ІНФОГРАФІК у рубриці
«Цифра тижня» на Facebook
100% ОПИТАНИХ учасників Тижня прозорості енергетики
назвали захід корисним і вважають, що він має відбуватися щороку
20 235 ПЕРЕГЛЯДІВ набрав анімований відеоролик,
виготовлений на підтримку Закону «Про забезпечення прозорості у
видобувних галузях» на сайті «Українська енергетика»
3856
РЕСПОНДЕНТІВ
опитано під час соціологічного дослідження
про те, як українці сприймають прозорість
енергетичного сектору
понад 500 УЧАСНИКІВ
долучилися до заходів Тижня прозорості
енергетики
11
Команда
Олена Павленко
Президент
Наталія Будзан
Бухгалтер
Роман Ніцович
Керівник програм
Антон Антоненко
Віце-президент
Вікторія Гурова
Консультант
з бухгалтерського обліку
Денис Назаренко
Старший експерт
з юридичних питань
Вікторія Петрович
Директор фінансовий Віктор Чорниш
Менеджер з постачання
Тарас Ткачук
Старший експерт
з економічних питань
12
Олексій Михайленко
Аналітик консолідованої
інформації
Денис Киркач
Фахівець із зв’язків з
громадськістю та пресою
Олександра Морозова
Фахівець з організаційного
розвитку та забезпечення
Андрій Білоус
Аналітик
Анастасія Єрмакова
Менеджер у сфері надання
інформації
Сергій Балан
Адміністративний консультант
Ольга Трутень
Молодший експерт Вікторія Тороп
Редактор сайту
13
Правління
Богдан
Соколовський
Ірина
Бурназа
Андрій Дуда
Голова правління
Ірина
Солоненко
Роман
Вибрановський
14
Наглядова
рада
Франк
Умбах
Алан
Райлі
Георг
Захман
Кіт
Сміт
Марк-Антуан
Ейль-Маззега
15
Прозорість
і підзвітність
Ми прагнемо, щоб інформація
про енергетичний сектор ста-
ла відкритою та зрозумілою
для пересічних громадян. Роз-
криття й викорінення коруп-
ційних схем, чіткі та зрозумілі
правила роботи ринків, належ-
не врядування і комунікація
можуть поліпшити якість життя
кожного українця.
Завдяки проекту USAID «Про-
зора енергетика» нам вдалося
розробити низку інструментів,
що сприятимуть прозорості.
Онлайн-карта енергетичного
сектору допомагає краще
зрозуміти, як працює галузь,
а також отримати інформацію
у машиночитному форматі,
переглянути журналістські
розслідування. Відправити
запит про доступ до публічної
інформації в енергетичному
секторі теж стало легше – ми
розробили довідник, що підка-
зує, який з органів влади від-
повідальний за певне питання.
Закон «Про забезпечення
прозорості у видобувних галу-
зях», прийняття якого ми до-
моглися, відкриває доступ до
повної інформації про платежі
компаній на рівні окремих ді-
лянок. Крім того, розроблене
бачення щодо онлайн-системи
має допомогти уряду зробити
збір та адміністрування цих
даних швидкими та зручними.
Експерти DiXi Group створили
Індекс прозорості енергетики,
який дає змогу виміряти стан
галузі й не лише поставити
відповідну оцінку, а й де-
тально з’ясувати, де потрібні
зрушення, щоб виправити си-
туацію. Паралельно з цим ми
провели безпрецедентне опи-
тування громадської думки
й отримали краще уявлення
щодо того, як українці став-
ляться до енергетичної сфери
та питань прозорості.
Мобільний додаток «Енерге-
тика онлайн», який ми готуємо
до запуску, не лише дасть від-
повіді на важливі й актуальні
питання щодо тарифів, а й
стане потужним інструментом
у руках користувачів. Оцінка
постачальників, вивчення ін-
вестиційних програм, повідом-
лення про зловживання – усе
це стане можливим.
Украй важливу роль відігра-
ють знання. Нам вдалося
провести перший Тиждень
прозорості енергетики – п’ять
днів семінарів щодо різних ас-
пектів відкриття інформації в
галузі. Близько 100 учасників
щодня засвідчили, що захід
був надзвичайно актуальним.
Експерти DiXi Group також
розробили онлайн-курс «Про-
зора енергетика», присвятив-
ши його базовим питанням
функціонування сектору та
інструментам використання
даних. Крім того, команда про-
екту представила розроблені
продукти в регіонах, об’єдну-
ючи громадських активістів,
журналістів і представників
місцевої влади навколо нових
знань та інструментів.
ЛІЦЕНЗІЯ
Понад 3 млрд доларів
за імпорт газу у 2017 р.Нестабільний
валютний курс
Стабілізація валютного
курсу завдяки скороченню
імпорту газу.
Дотримання стандартів
ІПВГ – зростання
прямих іноземних
інвестицій на 5,3%.
Проголосуй
за № 6229 –
розбуди
«сплячу»
ліцензію
16
Що більше даних доступні
всім учасникам енергорин-
ків, і особливо споживачам,
то менше буде можливостей
для корупції та зловживань.
Зрештою, то якіснішими бу-
дуть послуги та захищенішими
інтереси всіх гравців.
Передусім Індекс корисний
інвесторам для оцінювання
ризикованості проваджен-
ня бізнесу на енергетичних
ринках України, міжнародним
організаціям для відстежен-
ня прогресу у впровадженні
реформ і найкращих світо-
вих практик у галузі, а також
урядовцям, оскільки пропонує
чіткі та виконувані рекомен-
дації. Індекс прозорості енер-
гетики можна переглянути та
вивчити на сайті DiXi Group, а
також на порталі «Українська
енергетика».
Команда проекту приділила
особливу увагу діагностиці ви-
явлених проблем і рекомен-
даціям, як поліпшити показ-
ники, що набрали найменшу
кількість балів. Базуючись на
високих оцінках роботи, у май-
бутньому DiXi Group планує
зробити застосування індексу
регулярним, а також пошири-
ти оцінювання на інші країни.
Індекс прозорості енерге-
тики, розроблений у рамках
проекту USAID «Прозора
енергетика», став першим у
своєму роді комплексним ін-
струментом для вимірювання
рівня доступності інформації,
специфічної для цієї галузі, в
Україні.
Розроблена методологія оці-
нювання передбачає 287 ін-
дикаторів, розділених на вісім
категорій, кожен з яких було
оцінено за п’ятьма критеріями
доступності, повноти та зруч-
ності використання інформації.
1. Баланси і статистика
2. Природні монополії
3. Ринки постачання
4. Безпека постачань
5. Споживання
6. Сталий розвиток
7. Корпоративна звітність
8. Державні органи
50
43
38
47
47
53
20
36
СУКУПНИЙ БАЛ D-
Недостатня прозорість
43
Індекс
прозорості енергетики
ІНДЕКС
ПРОЗОРОСТІ
ЕНЕРГЕТИКИ
2018
17
Мобільний додаток
«Енергетика онлайн»
Україна активно реформує
ринки газу та електроенергії.
Через складність процесів
споживачам енергоресурсів
бракує інформації та ефектив-
них механізмів захисту, хоча
саме споживачі мають бути
активними гравцями та показ-
никами успішного розвитку
ринків. Додаток задовольняє
запит на прикладну інформа-
цію в галузі, пропонує прості
та дієві інструменти захисту, а
також дає споживачам змогу
бути активними учасниками
змін.
Мобільний додаток за своїм набором функцій
є унікальним продуктом для України та світу.
Продукт розроблено за сприяння НКРЕКП
у рамках проекту USAID «Прозора енергетика».
●	 отримати оперативну
інформацію про чинні
тарифи та порівняти цінові
пропозиції
●	 перевірити платіжку
та подати заявку на її
перерахунок
●	 оцінити сервіс
енергокомпанії та знайти
кращу пропозицію
●	 подати заяву на
компенсацію в разі
порушення стандартів
якості послуг
●	 надіслати операторові
мереж запит на поліпшення
інвестиційної програми
●	 дізнатися про важливі
події в регіонах та
зареєструватися для участі
Додаток «Енергетика онлайн»
допомагає:
Додаток з лютого 2019 року доступний для завантаження
в Apple App Store, Google Play, а також на офіційних сайтах
НКРЕКП та DiXi Group.
18
DiXi Group планує й надалі під-
вищувати якість онлайн-карти.
Так, маємо намір розвивати
інтерактивний складник, дода-
ти багато фінансових даних і
продовжити регулярне онов-
лення інформації.
Онлайн-карта
енергосектору
У 2018 році експерти DiXi
Group продовжили розвиток
інтерактивної онлайн-карти
енергетичного сектору Украї-
ни. Це унікальний інструмент,
який дає змогу в одному
місці знайти й ознайомитися
з інформацією, що «створю-
ється» органами влади та
компаніями.
На карті наочно показано,
з яких джерел і як саме
потрапляє до споживачів
електроенергія, тепло, газ та
пальне. Незалежно від рівня
підготовки, будь-хто – гро-
мадяни, журналісти, а також
іноземні користувачі – мають
змогу легко розібратись в ос-
новних аспектах функціону-
вання енергетичного сектору
України.
Фахівці DiXi Group спільно з
експертами коаліції «Прозо-
ра енергетика» на постійній
основі збирають дані з від-
критих джерел та за допо-
могою запитів на доступ до
інформації. Здебільшого дані
публікують у незручному
форматі, тому головним фоку-
сом роботи було оцифруван-
ня та структурування наборів
даних. Дані на онлайн-карті
доступні в машиночитних
форматах xlsx та csv.
19
Онлайн-курс
«Прозора енергетика»
Енергетика – складна тема, і
дуже часто люди не розумі-
ють різницю між кіловатом
і кіловат-годиною, як тепло
потрапляє в їхні оселі й чому
взагалі енергія така важлива
для економіки та довкілля. Ко-
манда DiXi Group придумала,
як усе це докладно пояснити.
У рамках проекту USAID
«Прозора енергетика» було
розроблено базовий онлайн-
курс. Його мета – достуно
розказати слухачам, як
влаштована енергетична
галузь. Партнерами курсу
стали студія онлайн-освіти
EdEra та VoxUkraine. Ключова
аудиторія курсу – журналісти,
студенти та всі, хто хоче дізна-
тись, завдяки чому світиться
лампа в їхній домівці.
Доступ до курсу
Матеріали відкриті 24/7
Дата початку навчання
Лютий 2019
Сертифікат
Видається безкоштовно
У чотирьох навчальних мо-
дулях слухачі курсу зможуть
довідатися, як формується
енергоринок України, озна-
йомитися із законодавчими
засадами, що регулюють цю
галузь, а також дізнатися, де
брати і як використовувати
дані про енергетику. Спіке-
рами курсу стали 12 відомих
експертів з українських і між-
народних компаній, а також
дослідницьких центрів, які
досконало знають вітчизня-
ний енергетичний ринок.
Курс безплатний і доступний
для слухачів 24/7 за посиланням:
www.bit.ly/energy_basics.
20
Улітку 2018 року з анонсом за-
конопроекту 8449 почався ак-
тивний етап роботи над онов-
ленням системи підтримки
відновлюваних джерел енергії
(ВДЕ) в Україні. Законопроект
пропонує запровадження
аукціонів для визначення ціни
підтримки «зеленої» енергети-
ки. Цей механізм довів свою
ефективність у багатьох кра-
їнах світу і стимулював зни-
ження вартості електроенергії
з відновлюваних джерел.
Проте українські законотворці
у відповідь на основний зако-
нопроект запропонували ще
вісім альтернативних. Експер-
ти DiXi Group проаналізували
всі тексти на предмет слушних
ідей, а також хиб і ризиків, які
виклали в аналітичному огляді
разом з рекомендаціями та
пропозиціями для законо-
творців.
DiXi Group активно долучалася
до роботи над доопрацюван-
ням законопроекту. Перед
голосуванням у першому чи-
танні було видано аналітичний
експрес-огляд . Багато реко-
мендацій враховано в тексті
законопроекту 8449-д, однак
досі залишаються ризики, які
варто зменшити перед оста-
точним прийняттям закону. DiXi
Group продовжує аналітичну
підтримку законодавчих змін у
сфері ВДЕ.
Аналітичний огляд законопроектів
щодо стимулювання розвитку
відновлюваних джерел енергії
21
Для досягнення сталого успіху в реформуванні галузі
потрібне не тільки чітке бачення кроків, а й насамперед
компетентна та мотивована команда, здатна створити
правове та політичне підґрунтя для конкурентних і про-
зорих ринків енергетики в Україні. Для створення такої
професійної спільноти фахівців команда DiXi Group по-
чала розвивати навчальний напрямок своєї діяльності.
Так, у жовтні 2018 року у спів-
праці із Секретаріатом Енер-
гетичного Співтовариства,
Колумбійським центром сталих
інвестицій (CCSI) та Управлін-
ням ООН з обслуговування
проектів (UNOPS) команда
успішно організувала серію
практичних семінарів щодо
кращих практик розкриття
інформації в енергетиці.
За п’ять днів Тижня прозоро-
сті енергетики сотні слухачів
з різних аудиторій – від фахів-
ців НКРЕКП і Міненерговугіл-
ля до спеціалістів операторів
мереж та енергокомпаній –
отримали новітні знання у
сферах газу й електроенергії,
а також регулювання при-
родних монополій. Сімнад-
цять професорів і спеціаліс-
тів-практиків провели заняття
з 32 тем, більшість яких ще
ніколи не висвітлювали для
українських аудиторій.
Результати Тижня прозорості
енергетики підтвердили істот-
ний попит на сучасні знання
з дизайну й функціонування
енергетичних ринків та їх-
нього регулювання. Тому на
2019 рік DiXi Group заплану-
вала запуск осередка знань з
європейського енергетичного
законодавства та практичних
навичок якісного врядування.
Команда вже розробляє орга-
нізаційні процедури, необхідні
для функціонування такого
навчального центру, а також
створює відповідні курси та
програми.
Школа
енергетичних реформ
22
Повна та якісна імплемента-
ція законодавства ЄС у сфері
енергетики та захисту довкіл-
ля, а також забезпечення
незворотності цих здобутків, –
один з ключових напрямів
діяльності DiXi Group. Ми
вважаємо, що запровадження
правил відкритих енергетич-
них ринків Європейського
Союзу є найкоротшим шляхом
до прозорої та якісної енергії
для українських споживачів.
Ядро цієї діяльності – проект
«Збільшення впливу грома-
дянського суспільства у моні-
торингу та політичному діалозі
щодо реформ в енергетиці та
суміжних секторах відповідно
до імплементації Угоди про
асоціацію», який здійснюється
за підтримки Європейської
Комісії.
Протягом 2018 року команда
проекту, яка складається з
фахівців DiXi Group та експер-
тів партнерських громадських
організацій, продовжила
випуск щомісячних звітів,
кожний з яких аналізував
роботу щодо транспозиції та
гармонізації законодавства
ЄС. Цей моніторинг здійсню-
ється у сферах електроенер-
гії, природного газу, нафти та
нафтопродуктів, енергоефек-
тивності та соціальних питань,
відновлюваних джерел енергії
та охорони навколишнього
середовища, а також підпри-
ємницького клімату на енерге-
тичних ринках.
Проміжні підсумки процесу
реформування, а точніше, їх
незалежну експертну оцінку,
було представлено європей-
ським партнерам у Відні та
Брюсселі.
Ми також продовжили роботу
в регіонах, пояснюючи суть
реформ і способи їх моні-
торингу на місцевому рівні.
Експерти проекту працювали
в дорадчих і робочих групах, у
рамках круглих столів та інших
публічних заходів. Вони допо-
магали представникам влади
розбиратися у складних питан-
нях і знаходити компроміси в
таких аспектах, як реформу-
вання ринку електроенергії та
сфери надрокористування, а
також монетизація субсидій та
інші актуальні виклики.
Європейські
реформи
23
Аналіз ризиків будівництва
«Північного потоку-2»
DiXi Group почала проект з
аналізу та інформування про
ризики «Північного потоку-2»
для України та країн ЄС. Будів-
ництво цього проекту погли-
бить розділення енергетичних
ринків Західної та Східної
Європи, підвищить залежність
ЄС від російського газу, ство-
рить не лише фінансові про-
блеми, а й загрозу загострен-
ня агресії щодо України.
У рамках проекту команда
DiXi Group провела низку
інтерв’ю з учасниками газової
кризи 2009 року, підготува-
ла аналітичний матеріал про
основні маніпуляції, які засто-
совувала російська сторона
в газових відносинах з Укра-
їною, а також рекомендації
щодо посилення інформацій-
ної політики. Експерти DiXI
Group також організували та
взяли участь у публічних дис-
кусіях про «Північний потік-2»
у Німеччині, Франції, Данії,
Швеції та Бельгії.
Обговорення були покли-
кані донести до експертів,
журналістів і політиків країн
ЄС проблеми та ризики, які
може створити будівництво та
запуск «Північного потоку-2».
Попри те, що будівництво
газопроводу триває, в Європі
дедалі голосніше застеріга-
ють: він є не лише економіч-
ним проектом і може створити
Європі додаткові проблеми
з енергетичною безпекою та
інтеграцією газових ринків.
Енергобезпека
24
25
Розбудова спроможності DiXi
Group – необхідна умова для
того, щоб і надалі створювати
якісну аналітику й рекомен-
дації, розвивати платформи
для діалогу та підтримувати
реформи в енергетиці.
Досягати стратегічних цілей, а
також удосконалювати знання
та навички ми можемо зокре-
ма завдяки підтримці Фун-
дацій відкритого суспільства
(OSIFE) та Ініціативи з розвит-
ку аналітичних центрів, яку
виконує Міжнародний фонд
«Відродження» за фінансової
підтримки Посольства Швеції
в Україні.
У 2018 році DiXi Group сут-
тєво посилила експертизу
в напрямку реформування
ринку електроенергетики. До
команди приєдналися аналі-
тики, які допомогли створити
нові продукти та налагодити
співпрацю. Зокрема, на допо-
могу законодавцям здійснено
аналіз усіх восьми пропозицій
щодо запровадження аукці-
онів – нової схеми підтримки
відновлюваної енергетики.
Експерти DiXi Group також
долучилися до роботи над
доопрацьованим законопро-
ектом про «зелені» аукціони
та підготували огляд сектору
для Інвестиційного форуму
Україна–ЄС з відновлюваної
енергетики.
Реформа енергетичного ре-
гулятора та більша прозорість
Міністерства енергетики та
вугільної промисловості також
були предметом особливої
уваги. З метою здійснення
незалежного громадського
контролю та активнішої пу-
блічної дискусії експерти DiXi
Group оцінили доброчесність
кандидатів на посади членів
НКРЕКП – причому на обидва
конкурси. Серед нових уні-
кальних продуктів – методичні
рекомендації за підсумками
аудиту даних у Міненергову-
гілля, які можна використову-
вати для подібних проектів з
іншими органами влади.
Варто зазначити, що DiXi
Group постійно готує і короткі
матеріали (інформаційні до-
відки, позиційні та дискусійні
записки), і окремі досліджен-
ня на запит від конкретних
зацікавлених сторін. Ми також
запустили новий формат про-
дуктів – policy alert. Це швид-
кий аналіз, який допомагає
зрозуміти певне питання або
ситуацію, а також пропонує
рекомендації. У 2018 році наші
alerts стосувалися березне-
вої газової кризи, рішення у
справі «ЄС проти Газпрому»,
конфлікту в Керченській про-
тоці, а також законопроекту
№ 8449-д щодо аукціонів ВДЕ.
Організаційний
розвиток
26
Ми уже втретє зібрали Зустріч
друзів DiXi Group, щоб разом
із колегами та партнерами
відзначити 10-річчя організа-
ції та представити плани на
2019 рік. Окрім неформаль-
ного спілкування, ми також
провели благодійний захід і
допомогли учням Мар’їнської
ДЮСШ (Донецька область)
взяти участь у Чемпіонаті
України з футзалу.
DiXi Group й надалі активно
освоює соцмережі та створює
унікальне наповнення. Більше
анімацій, більше інфографіки,
більше даних на онлайн-карті
енергетичного сектору, біль-
ше веб-інструментів, а також
цілком новий досвід створен-
ня мобільного додатку. Це
допомагає нам у спілкуванні
з людьми, які поки що мало
знають про енергетику.
Адвокаційні поїздки допомогли DiXi Group ознайомитися
з досвідом провідних аналітичних центрів Заходу. Ми роз-
винули успішну співпрацю із Секретаріатом Енергетичного
Співтовариства, Флорентійською школою регулювання, Цен-
тром сталих інвестицій Колумбійського університету, CEPS,
IFRI, Berlin Economics, Natural Resource Governance Institute
та багатьма іншими. На європейському рівні нам стабільно
допомагає Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у
Брюсселі. Для прикладу, за підтримки партнерів ми провели
аналіз інформаційних загроз «Північного потоку-2», мали
фахових спікерів на Тижні прозорості енергетики, а також
підготували «матрицю» положень для майбутнього Кодексу
про надра.
27
СПІВПРАЦЯ
З МЕДІА
САЙТИ ТА
СОЦМЕРЕЖІ
МЕДІА-
ПРОДУКТИ
Одним з важливих аспектів
роботи DiXi Group залишаєть-
ся співпраця із засобами ма-
сової інформації. Наші експер-
ти регулярно виступають на
«Громадському радіо», телека-
налах «Еспресо», «Громадське
ТБ», дають коментарі «Радіо
Свобода» та іншим медіа. За-
галом 2018 року аналітичний
центр згадували у ЗМІ понад
1100 разів.
Активно розвивається також
сайт «Енергетичні реформи»
як спеціалізований майдан-
чик для адвокації запрова-
дження Угоди про асоціацію
в енергетиці України. Цей
ресурс вдосконалено новими
можливостями для пошуку та
оцінювання публікацій, підпис-
ки на розсилку, відстеження
подій та написання відгуків до
матеріалів.
Нас особливо цінують за вчас-
ні коментарі до актуальних
подій у галузі енергетики. Так,
експрес-аналіз (alert) щодо
морської агресії РФ і можли-
вого повторення аналогічних
дій у зоні «Північного пото-
ку-2» було згадано в пресі
більш ніж 70 разів. Серед ЗМІ,
що посилалися на прогноз
аналітичного центру, – Radio
Poland, «Дзеркало тижня»,
«Обозреватель» тощо.
Важливі засоби комунікації та
поширення нашої аналітики –
офіційний сайт DiXi Group та
сторінки в соцмережах. Про-
тягом 2018 року на 10% зросла
кількість активних користува-
чів сайту (до 14 000).
Інформаційно-аналітичний
ресурс «Українська енерге-
тика UA-Energy.org» зміцнив
позиції як платформа для
інформування та обговорення
основних подій української та
міжнародної енергетики. Кіль-
кість унікальних користувачів
сайту за рік зросла на 12%, до
більш ніж 45 000. Водночас
кількість переглядів сторінок
сягла 78 000.
У щотижневій інфографіці
«Цифра тижня» наші експерти
ділилися цікавими даними,
отриманими під час дослі-
джень, і розповідали більше
про них у форматі відеоблогу.
На окрему увагу заслугову-
ють анімаційні ролики, які
ми підготували на підтримку
звіту Ініціативи прозорості
видобувних галузей і Закону
«Про забезпечення прозоро-
сті у видобувних галузях», а
також для наочної ілюстрації
журналістських розслідувань
в енергетиці, які підтримано
DiXi Group.
Наші комунікації
28
Щодо сторінки на Facebook, кількість її підпис-
ників зросла на 24%. Крім того, інформацію
щодо нашої діяльності активно поширюють
тематичні спільноти «Реформи в Україні» (1209
учасників), «Енергетична Безпека України»
(2316 учасників), Оverview of energy efficiency
(4189 учасників), «Енергонезалежність Укра-
їни» (6786 учасників) тощо. Таким чином,
сумарно потенційна аудиторія на Facebook
перевищує 23 000 користувачів.
Підписники Facebook-сторінки
DiXi Group
Одним з найвдаліших прикладів медіа-кампа-
ній було відеозвернення громадських акти-
вістів на підтримку Закону «Про забезпечення
прозорості у видобувних галузях». Ролик, в
якому представники громадських організацій
Полтавщини, Харківщини та Львівщини за-
кликали депутатів підтримати документ, було
поширено під час відеофлешмобу. За дві доби
це відео побачили понад 1400 осіб.
З інфографічного наповнення
варто виділити довідки (fact
sheets) про складники цін на
енергоресурси та прозорість
їх формування, а також бро-
шури на підтримку закону про
прозорість.
Серед нових форм донесення
інформації, які було випро-
бувано 2018 року, – мобіль-
ні відеорепортажі. Перший
такий репортаж було присвя-
чено участі представників DiXi
Group у «Містечку USAID» у
Миколаєві, у такому ж форматі
було висвітлено всі п’ять днів
Тижня прозорості енергетики.
2k
1.8k
1.6k
2018
Всього підписників Сторінки
лют бер квіт трав чер лип серп вер жов лист груд
2018 року тривала співпраця
експертів DiXi Group із проектом
VoxConnector, який спеціалізу-
ється на фахових коментарях для
регіональних ЗМІ.
29
Доходи:
(тис. грн)
Витрати:
(тис. грн)
Звіт про доходи
та видатки за 2018 рік
Агенство США з міжнародного
розвитку (USAID)
Європейська комісія
Будапештська фундація Інституту
відкритого суспільства /
Фундація на підтримку відкритого
суспільства (OSIFE)
Міжнародний Благодійний Фонд
«Відродження»
20 456,93
12 299,46
3 887,02
9 293,14
74,7%
51,7%39%
4,9%
4,4%
14,2%
6,3%
4,9%
1 728,78
1 172,19
1 341,80
1 044,24
Оплата робіт та послуг	
Оплата праці та відрахування на
соціальні заходи	
Інші видатки 	
Оренда офісу та комунальні
послуги	
Всього:
27 414,52
Всього:
23 809,03
30
У 2018 році нас підтримали:
Донори
31
КОНТАКТИ:
Аналітичний центр DiXi Group
вул. Інститутська, 18а, оф. 3
01021 Київ
+38 044 253 66 94
author@dixigroup.org
uaenergy@gmail.com
Сайт ГО
«Діксі Груп»
www.dixigroup.org
Інформаційно-аналітична
платформа української
та міжнародної енергетики
www.ua-energy.org
e-mail: uaenergy@gmail.com
facebook.com/uaenergy
Сайт коаліції
«Енергетичні реформи»
www.enref.org
www.dixigroup.org
facebook.com/dixiUA
twitter.com/UkrainianEnergy

Recommended

Актуальні питання науково-технічного співробітництва України з ЄС. Програма ... by
Актуальні питання науково-технічного співробітництва України з ЄС. Програма ...Актуальні питання науково-технічного співробітництва України з ЄС. Програма ...
Актуальні питання науково-технічного співробітництва України з ЄС. Програма ...is1003
375 views22 slides
Change for industry 4.0 to European direction by
Change for industry 4.0 to European directionChange for industry 4.0 to European direction
Change for industry 4.0 to European directionAPPAU_Ukraine
192 views17 slides
енергоефективність by
енергоефективністьенергоефективність
енергоефективністьЖурнал "ЖКГ України
276 views3 slides
Press release ifc-eef_july8_ua by
Press release ifc-eef_july8_uaPress release ifc-eef_july8_ua
Press release ifc-eef_july8_uaЕкатерина Радченко
626 views2 slides
141107 aea звіт аеа за 2014 коваленко вікторія by
141107 aea звіт аеа за 2014 коваленко вікторія141107 aea звіт аеа за 2014 коваленко вікторія
141107 aea звіт аеа за 2014 коваленко вікторіяAssociation of Energy Auditors of Ukraine
1.4K views17 slides

More Related Content

Similar to Dixi annual 2018 ukr web

GRA Digest 25.11-01.12.2013 by
GRA Digest 25.11-01.12.2013GRA Digest 25.11-01.12.2013
GRA Digest 25.11-01.12.2013garasym
306 views3 slides
травень 2014 by
травень 2014травень 2014
травень 2014Stanislav Ignatiev
656 views15 slides
Успіхи та досягнення. Звіт UIF by
Успіхи та досягнення. Звіт UIFУспіхи та досягнення. Звіт UIF
Успіхи та досягнення. Звіт UIFUIFuture
9.7K views34 slides
Strat plan 2018-2021_ukr_public by
Strat plan 2018-2021_ukr_publicStrat plan 2018-2021_ukr_public
Strat plan 2018-2021_ukr_publicUA-Energy.org, DiXi Group
51 views8 slides
Семінар для SME в Києві фірми CIVITTA, 27 квітня 2016 року. by
Семінар для SME в Києві фірми CIVITTA, 27 квітня 2016 року.Семінар для SME в Києві фірми CIVITTA, 27 квітня 2016 року.
Семінар для SME в Києві фірми CIVITTA, 27 квітня 2016 року.Sergiy Yarmoluk
345 views64 slides
підсумковазустріч 2021 by
підсумковазустріч 2021підсумковазустріч 2021
підсумковазустріч 2021ssuser54595a
862 views32 slides

Similar to Dixi annual 2018 ukr web(20)

GRA Digest 25.11-01.12.2013 by garasym
GRA Digest 25.11-01.12.2013GRA Digest 25.11-01.12.2013
GRA Digest 25.11-01.12.2013
garasym306 views
Успіхи та досягнення. Звіт UIF by UIFuture
Успіхи та досягнення. Звіт UIFУспіхи та досягнення. Звіт UIF
Успіхи та досягнення. Звіт UIF
UIFuture9.7K views
Семінар для SME в Києві фірми CIVITTA, 27 квітня 2016 року. by Sergiy Yarmoluk
Семінар для SME в Києві фірми CIVITTA, 27 квітня 2016 року.Семінар для SME в Києві фірми CIVITTA, 27 квітня 2016 року.
Семінар для SME в Києві фірми CIVITTA, 27 квітня 2016 року.
Sergiy Yarmoluk345 views
підсумковазустріч 2021 by ssuser54595a
підсумковазустріч 2021підсумковазустріч 2021
підсумковазустріч 2021
ssuser54595a862 views
Презентація з Конгресу громадянської Платформи Нова Країна 21.10.2014 by Дмитрий Лубкин
Презентація з Конгресу громадянської Платформи Нова Країна 21.10.2014Презентація з Конгресу громадянської Платформи Нова Країна 21.10.2014
Презентація з Конгресу громадянської Платформи Нова Країна 21.10.2014
Шинкарук Лідія by Pavel Peters
Шинкарук ЛідіяШинкарук Лідія
Шинкарук Лідія
Pavel Peters507 views
Stymuliuvannia promyslovosti do enerhoefektyvnosti ta zakhystu klimatu by EnergyEfficiencyplat
Stymuliuvannia promyslovosti do enerhoefektyvnosti ta zakhystu klimatuStymuliuvannia promyslovosti do enerhoefektyvnosti ta zakhystu klimatu
Stymuliuvannia promyslovosti do enerhoefektyvnosti ta zakhystu klimatu
Проект "Розвиток спроможності ІГС реформувати Україну" by GURT Resource Centre
Проект "Розвиток спроможності ІГС реформувати Україну"Проект "Розвиток спроможності ІГС реформувати Україну"
Проект "Розвиток спроможності ІГС реформувати Україну"
Fundraising in Ukrainian Cluster Alliance by APPAU_Ukraine
Fundraising in Ukrainian Cluster AllianceFundraising in Ukrainian Cluster Alliance
Fundraising in Ukrainian Cluster Alliance
APPAU_Ukraine45 views
Программа развития ГЧП Usaid by DIA_investment
Программа развития ГЧП UsaidПрограмма развития ГЧП Usaid
Программа развития ГЧП Usaid
DIA_investment331 views
Перше інформаційне повідомлення міжнародної конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 20... by SofiiaLevinska
Перше інформаційне повідомлення міжнародної конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 20...Перше інформаційне повідомлення міжнародної конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 20...
Перше інформаційне повідомлення міжнародної конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 20...
SofiiaLevinska191 views

More from UA-Energy.org, DiXi Group

Війна РФ проти України_2022_05_03_UA.pdf by
Війна РФ проти України_2022_05_03_UA.pdfВійна РФ проти України_2022_05_03_UA.pdf
Війна РФ проти України_2022_05_03_UA.pdfUA-Energy.org, DiXi Group
738 views9 slides
Russian War Against Ukraine_2022_05_03 ENG.pdf by
Russian War Against Ukraine_2022_05_03 ENG.pdfRussian War Against Ukraine_2022_05_03 ENG.pdf
Russian War Against Ukraine_2022_05_03 ENG.pdfUA-Energy.org, DiXi Group
788 views8 slides
index by
indexindex
indexUA-Energy.org, DiXi Group
189 views21 slides
Energy transparency index_2018_full by
Energy transparency index_2018_fullEnergy transparency index_2018_full
Energy transparency index_2018_fullUA-Energy.org, DiXi Group
107 views21 slides
Strat plan 2018-2021_eng_public by
Strat plan 2018-2021_eng_publicStrat plan 2018-2021_eng_public
Strat plan 2018-2021_eng_publicUA-Energy.org, DiXi Group
172 views8 slides
Dixi annual 2018 eng web by
Dixi annual 2018 eng webDixi annual 2018 eng web
Dixi annual 2018 eng webUA-Energy.org, DiXi Group
275 views32 slides

More from UA-Energy.org, DiXi Group(20)

Олег Прохоренко. Стратегія розвитку та нові стандарти прозорості в ПАТ "Укрга... by UA-Energy.org, DiXi Group
Олег Прохоренко. Стратегія розвитку та нові стандарти прозорості в ПАТ "Укрга...Олег Прохоренко. Стратегія розвитку та нові стандарти прозорості в ПАТ "Укрга...
Олег Прохоренко. Стратегія розвитку та нові стандарти прозорості в ПАТ "Укрга...
Вадим Горюшко. Система збору та консолідації звіту "Укренерго" by UA-Energy.org, DiXi Group
Вадим Горюшко. Система збору та консолідації звіту "Укренерго"Вадим Горюшко. Система збору та консолідації звіту "Укренерго"
Вадим Горюшко. Система збору та консолідації звіту "Укренерго"
Олексій Гладков. Презентація статистичної бази відкритих даних Міненерговугілля by UA-Energy.org, DiXi Group
Олексій Гладков. Презентація статистичної бази відкритих даних МіненерговугілляОлексій Гладков. Презентація статистичної бази відкритих даних Міненерговугілля
Олексій Гладков. Презентація статистичної бази відкритих даних Міненерговугілля
Микола Бояркін. Досвід надання даних у видобувному секторі by UA-Energy.org, DiXi Group
Микола Бояркін. Досвід надання даних у видобувному секторіМикола Бояркін. Досвід надання даних у видобувному секторі
Микола Бояркін. Досвід надання даних у видобувному секторі
Олена Павленко. Важливість співпраці у форматі БГЗО для досягнення цілей щодо... by UA-Energy.org, DiXi Group
Олена Павленко. Важливість співпраці у форматі БГЗО для досягнення цілей щодо...Олена Павленко. Важливість співпраці у форматі БГЗО для досягнення цілей щодо...
Олена Павленко. Важливість співпраці у форматі БГЗО для досягнення цілей щодо...
Роман Ніцович. Онлайн-карта енергетичного сектору by UA-Energy.org, DiXi Group
Роман Ніцович. Онлайн-карта енергетичного секторуРоман Ніцович. Онлайн-карта енергетичного сектору
Роман Ніцович. Онлайн-карта енергетичного сектору
Віктор Коваленко. Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр. by UA-Energy.org, DiXi Group
Віктор Коваленко. Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр. Віктор Коваленко. Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр.
Віктор Коваленко. Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр.
Денис Гурський. Відкриті дані у політиці уряду, нові тенденції та пріоритети ... by UA-Energy.org, DiXi Group
Денис Гурський. Відкриті дані у політиці уряду, нові тенденції та пріоритети ...Денис Гурський. Відкриті дані у політиці уряду, нові тенденції та пріоритети ...
Денис Гурський. Відкриті дані у політиці уряду, нові тенденції та пріоритети ...
Роман Опімах. Звіт EITI України: важливість для газовидобувної галузі by UA-Energy.org, DiXi Group
Роман Опімах. Звіт EITI України: важливість для газовидобувної галузіРоман Опімах. Звіт EITI України: важливість для газовидобувної галузі
Роман Опімах. Звіт EITI України: важливість для газовидобувної галузі
Тетяна Бойко. Про що свідчать технологічні витрати енергокомпаній? by UA-Energy.org, DiXi Group
Тетяна Бойко. Про що свідчать технологічні витрати енергокомпаній?Тетяна Бойко. Про що свідчать технологічні витрати енергокомпаній?
Тетяна Бойко. Про що свідчать технологічні витрати енергокомпаній?

Dixi annual 2018 ukr web

 • 2. Публікація видана в межах гранту на організаційний розвиток за підтримки Ініціативи відкритого су- спільства для Європи (OSIFE), а також в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. Думки та позиції, викладені у цій публікації, є позицією ГО «ДІКСІ ГРУП» та не обов’язково відображають позицію Посольства Швеції в Україні, Міжнародного фонду «Відродження» та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE). Даний звіт можна завантажити на сайті DiXi Group (http://dixigroup.org).
 • 3. DiXi Group – десять років. Достатньо для того, щоб на- родилася та зміцніла команда однодумців, які розумі- ють одне одного з першого погляду. Недостатньо для того, щоб змінити країну так, як прагнемо. Але для до- сягнення цієї цілі в нас є все – бажання, знання і бага- то друзів навколо. Іноді для досягнення результату потрібно працювати кілька років. 2018 року команда побачила результати тривалої роботи. Прийнято Закон «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» – після трьох років адвокації. Відновлено роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Після більш як року підготов- ки запущено нові напрямки – відкриті дані, мобільний додаток, Школа енергетичних реформ. Вони ще пока- жуть якісні результати в наступні роки. Ми плануємо далі змінювати країну. З командою, яка постійно зростає, партнерами, що вірять у нас, і зі знаннями та терпінням, потрібними для досягнення нових амбітних цілей. Stay tuned for DiXi Group! Олена Павленко Президент DiXi Grouр 3
 • 4. Історія DiXi Group Ідея створити інформаційний ресурс для тих, хто цікавиться енергетикою Реєстрація Створили перший аналітичний документ Представили інформаційний сайт «Українська енергетика» Почали просувати Ініціативу прозорості видобувних галузей (EITI) в Україні Провели тренінг для журналістів про суть і зміст європейських енергетичних реформ Допомогли видати перший звіт EITI в УкраїніДослідили варіанти реструктуризації «Нафтогазу України» Створили формат «енергосніданків» для обговорення актуальних проблем у секторі енергетики за участі ключових зацікавлених сторін Представили онлайн-карту енергетичного сектору України Провели першу Зустріч друзів Почали діалог щодо втілення Угоди про асоціацію на місцевому рівні Провели конкурс ідей з використання відкритих даних – Citizen-Oriented Data in Energy Розробили інформаційні листи щодо цін і тарифів на газ, нафтопродукти, електроенергію та тепло Проаналізували кандидатів до нового складу НКРЕКП Розробили проект закону про розкриття інформації у видобувних галузях Поєднали моніторинг виконання зобов’язань у рамках Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію в частинах енергетики та довкілля 2008 2009 2010 2016 2017 2018 4
 • 5. Форсували нову тему – сонячна енергетика. Провели перший великий захід Почали моніторинг виконання Україною зобов’язань у рамках Енергетичного Співтовариства Ініціювали створення Київського інституту нетрадиційного газу Стали співзасновниками Офісу зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі Провели конкурс есе про найкращу стратегію енергетичної безпеки України Дослідили корупційні схеми у видобувній галузі («Ігри газових престолів») Створили коаліцію експертів та аналітичних центрів «Енергетичні реформи» Ініціювали створення Багатосторонньої робочої групи при уряді з імплементації зобов’язань у рамках Енергетичного Співтовариства Активізували розроблення законодавства щодо нового енергетичного регулятора Долучилися до розроблення законодавства про ринок газу Організували дискусію щодо інструментів відкриття енергетичного сектору «Прозорість для довіри» Проаналізували законодавчі пропозиції щодо державної підтримки відновлюваних джерел енергії Домоглися прийняття Закону «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» Представили Індекс прозорості енергетики 2011 2012 2013 2014 2015 Описали уроки для Європи з історії відносин України та Росії в енергетиці Розробили рекомендації для здійснення аудиту даних в органах влади 5
 • 6. DiXi Group – провідний аналітичний центр України, який з 2008 року ефективно працює у сфері енергетичної політики. Наша місія – драйвити новітні рішення і чесні правила для доступної, якісної та чистої енергії. Для цього ми допомагаємо утвердити нові стандарти урядування в енергетичній політиці, поширювати знання та найкращі практики роботи на нових ринках, підвищити прозорість і відкритість інформації. ПРОЗОРІСТЬ І ПІДЗВІТНІСТЬ створення умов для використання найкращих стандартів і практик прозорості та розкриття інформації компаніями й органами влади ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕФОРМИ сприяння впровадженню в Україні європейських правил роботи ринків у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію Хто Ми 6
 • 7. Напрями нашої діяльності: ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА привернення уваги до відповідального споживання енергії та залучення громадськості до процесу вироблення енергетичної політики ШКОЛА ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕФОРМ створення платформи для передачі знань і впровадження сучасних методів управління в галузі ЕНЕРГОБЕЗПЕКА протидія інформаційним та інфраструктурним загрозам в енергетичному секторі України 7
 • 8. Досягнення 2018 ОРГАНІЗУВАЛИ ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ ПРОЗОРОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Створили наймасштабніший навчальний захід у секторі – п’ять днів поспіль близько 500 людей мали змогу розглянути різні аспекти тематики прозорості в енергетичному секторі РОЗРОБЛЕНО ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ ЕНЕРГЕТИКИ Комплексна оцінка реального стану доступності інформації в секторі та діагностика прогалин у системі інформування ПРИЙНЯТО ЗАКОН «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ У ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЯХ» Надасть доступ до повної та об’єктивної інформації щодо платежів від видобутку АУДИТ ДАНИХ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Стали доступні набори даних щодо ключових енергетичних показників у машиночитному форматі. Їх можна використовувати для побудови сервісів, зокрема для споживачів 8
 • 9. ДОСЛІДИЛИ, ЩО УКРАЇНЦІ ДУМАЮТЬ ПРО ПРОЗОРІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ Людям критично бракує інформації про багато аспектів енергетики. Це істотно впливає на довіру до галузі ВІДСТЕЖИЛИ РЕФОРМИ В ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ДОВКІЛЛІ Темп і якість реформування енергетики впливають на повсякденне життя кожного. Тому ми щомісяця допомагали розібратися, що зроблено НАЛАГОДИЛИ ДІАЛОГ МІЖ УСІМА СТОРОНАМИ Дискусії з питань електроенергетики та відновлюваних джерел енергії допомогли наблизитися до вирішення поточних проблем сектору РОЗПОВІЛИ ПРО ЦІЛІ РЕФОРМ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ Це допоможе краще зрозуміти роль регіонів в євроінтеграції у сфері енергетики, а отже, якісніше втілити заплановані реформи 9
 • 10. 15 ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ у команді DiXi Group 74 АНАЛІТИЧНИХ ПРОДУКТИ  з них 56 регулярні (тижневі та місячні аналітичні звіти)  з них 93% перекладено й англійською мовою понад 150 НАБОРІВ ДАНИХ і більш ніж 350 ПОСИЛАНЬ на журналістські розслідування можна знайти на онлайн-карті енергетичного сектору понад 30 НАБОРІВ ДАНИХ Міністерство енергетики та вугільної промисловості України вже публікує на порталі data.gov.ua 30 000 ПЕРЕГЛЯДІВ набрали анімаційні ролики, підготовлені на основі журналістських розслідувань понад 50 НАБОРІВ ДАНИХ в енергетиці вимагає публікувати оновлена постанова КМУ №835 «Про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», до розроблення та вдосконалення якої долучилися експерти DiXi Group Ми в цифрах 10
 • 11. понад 300 ЗАХОДІВ щороку понад 1000 РАЗІВ лише проект «Прозора енергетика» згадували у вітчизняних та закордонних ЗМІ понад 23 000 КОРИСТУВАЧІВ налічує сумарна аудиторія проектів організації на Facebook 244ГОЛОСАМИ прийнято Закон «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» вийшло 70 ВІДЕОБЛОГІВ з експертними оглядами підготовлено понад 100 ІНФОГРАФІК у рубриці «Цифра тижня» на Facebook 100% ОПИТАНИХ учасників Тижня прозорості енергетики назвали захід корисним і вважають, що він має відбуватися щороку 20 235 ПЕРЕГЛЯДІВ набрав анімований відеоролик, виготовлений на підтримку Закону «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» на сайті «Українська енергетика» 3856 РЕСПОНДЕНТІВ опитано під час соціологічного дослідження про те, як українці сприймають прозорість енергетичного сектору понад 500 УЧАСНИКІВ долучилися до заходів Тижня прозорості енергетики 11
 • 12. Команда Олена Павленко Президент Наталія Будзан Бухгалтер Роман Ніцович Керівник програм Антон Антоненко Віце-президент Вікторія Гурова Консультант з бухгалтерського обліку Денис Назаренко Старший експерт з юридичних питань Вікторія Петрович Директор фінансовий Віктор Чорниш Менеджер з постачання Тарас Ткачук Старший експерт з економічних питань 12
 • 13. Олексій Михайленко Аналітик консолідованої інформації Денис Киркач Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою Олександра Морозова Фахівець з організаційного розвитку та забезпечення Андрій Білоус Аналітик Анастасія Єрмакова Менеджер у сфері надання інформації Сергій Балан Адміністративний консультант Ольга Трутень Молодший експерт Вікторія Тороп Редактор сайту 13
 • 16. Прозорість і підзвітність Ми прагнемо, щоб інформація про енергетичний сектор ста- ла відкритою та зрозумілою для пересічних громадян. Роз- криття й викорінення коруп- ційних схем, чіткі та зрозумілі правила роботи ринків, належ- не врядування і комунікація можуть поліпшити якість життя кожного українця. Завдяки проекту USAID «Про- зора енергетика» нам вдалося розробити низку інструментів, що сприятимуть прозорості. Онлайн-карта енергетичного сектору допомагає краще зрозуміти, як працює галузь, а також отримати інформацію у машиночитному форматі, переглянути журналістські розслідування. Відправити запит про доступ до публічної інформації в енергетичному секторі теж стало легше – ми розробили довідник, що підка- зує, який з органів влади від- повідальний за певне питання. Закон «Про забезпечення прозорості у видобувних галу- зях», прийняття якого ми до- моглися, відкриває доступ до повної інформації про платежі компаній на рівні окремих ді- лянок. Крім того, розроблене бачення щодо онлайн-системи має допомогти уряду зробити збір та адміністрування цих даних швидкими та зручними. Експерти DiXi Group створили Індекс прозорості енергетики, який дає змогу виміряти стан галузі й не лише поставити відповідну оцінку, а й де- тально з’ясувати, де потрібні зрушення, щоб виправити си- туацію. Паралельно з цим ми провели безпрецедентне опи- тування громадської думки й отримали краще уявлення щодо того, як українці став- ляться до енергетичної сфери та питань прозорості. Мобільний додаток «Енерге- тика онлайн», який ми готуємо до запуску, не лише дасть від- повіді на важливі й актуальні питання щодо тарифів, а й стане потужним інструментом у руках користувачів. Оцінка постачальників, вивчення ін- вестиційних програм, повідом- лення про зловживання – усе це стане можливим. Украй важливу роль відігра- ють знання. Нам вдалося провести перший Тиждень прозорості енергетики – п’ять днів семінарів щодо різних ас- пектів відкриття інформації в галузі. Близько 100 учасників щодня засвідчили, що захід був надзвичайно актуальним. Експерти DiXi Group також розробили онлайн-курс «Про- зора енергетика», присвятив- ши його базовим питанням функціонування сектору та інструментам використання даних. Крім того, команда про- екту представила розроблені продукти в регіонах, об’єдну- ючи громадських активістів, журналістів і представників місцевої влади навколо нових знань та інструментів. ЛІЦЕНЗІЯ Понад 3 млрд доларів за імпорт газу у 2017 р.Нестабільний валютний курс Стабілізація валютного курсу завдяки скороченню імпорту газу. Дотримання стандартів ІПВГ – зростання прямих іноземних інвестицій на 5,3%. Проголосуй за № 6229 – розбуди «сплячу» ліцензію 16
 • 17. Що більше даних доступні всім учасникам енергорин- ків, і особливо споживачам, то менше буде можливостей для корупції та зловживань. Зрештою, то якіснішими бу- дуть послуги та захищенішими інтереси всіх гравців. Передусім Індекс корисний інвесторам для оцінювання ризикованості проваджен- ня бізнесу на енергетичних ринках України, міжнародним організаціям для відстежен- ня прогресу у впровадженні реформ і найкращих світо- вих практик у галузі, а також урядовцям, оскільки пропонує чіткі та виконувані рекомен- дації. Індекс прозорості енер- гетики можна переглянути та вивчити на сайті DiXi Group, а також на порталі «Українська енергетика». Команда проекту приділила особливу увагу діагностиці ви- явлених проблем і рекомен- даціям, як поліпшити показ- ники, що набрали найменшу кількість балів. Базуючись на високих оцінках роботи, у май- бутньому DiXi Group планує зробити застосування індексу регулярним, а також пошири- ти оцінювання на інші країни. Індекс прозорості енерге- тики, розроблений у рамках проекту USAID «Прозора енергетика», став першим у своєму роді комплексним ін- струментом для вимірювання рівня доступності інформації, специфічної для цієї галузі, в Україні. Розроблена методологія оці- нювання передбачає 287 ін- дикаторів, розділених на вісім категорій, кожен з яких було оцінено за п’ятьма критеріями доступності, повноти та зруч- ності використання інформації. 1. Баланси і статистика 2. Природні монополії 3. Ринки постачання 4. Безпека постачань 5. Споживання 6. Сталий розвиток 7. Корпоративна звітність 8. Державні органи 50 43 38 47 47 53 20 36 СУКУПНИЙ БАЛ D- Недостатня прозорість 43 Індекс прозорості енергетики ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ ЕНЕРГЕТИКИ 2018 17
 • 18. Мобільний додаток «Енергетика онлайн» Україна активно реформує ринки газу та електроенергії. Через складність процесів споживачам енергоресурсів бракує інформації та ефектив- них механізмів захисту, хоча саме споживачі мають бути активними гравцями та показ- никами успішного розвитку ринків. Додаток задовольняє запит на прикладну інформа- цію в галузі, пропонує прості та дієві інструменти захисту, а також дає споживачам змогу бути активними учасниками змін. Мобільний додаток за своїм набором функцій є унікальним продуктом для України та світу. Продукт розроблено за сприяння НКРЕКП у рамках проекту USAID «Прозора енергетика». ● отримати оперативну інформацію про чинні тарифи та порівняти цінові пропозиції ● перевірити платіжку та подати заявку на її перерахунок ● оцінити сервіс енергокомпанії та знайти кращу пропозицію ● подати заяву на компенсацію в разі порушення стандартів якості послуг ● надіслати операторові мереж запит на поліпшення інвестиційної програми ● дізнатися про важливі події в регіонах та зареєструватися для участі Додаток «Енергетика онлайн» допомагає: Додаток з лютого 2019 року доступний для завантаження в Apple App Store, Google Play, а також на офіційних сайтах НКРЕКП та DiXi Group. 18
 • 19. DiXi Group планує й надалі під- вищувати якість онлайн-карти. Так, маємо намір розвивати інтерактивний складник, дода- ти багато фінансових даних і продовжити регулярне онов- лення інформації. Онлайн-карта енергосектору У 2018 році експерти DiXi Group продовжили розвиток інтерактивної онлайн-карти енергетичного сектору Украї- ни. Це унікальний інструмент, який дає змогу в одному місці знайти й ознайомитися з інформацією, що «створю- ється» органами влади та компаніями. На карті наочно показано, з яких джерел і як саме потрапляє до споживачів електроенергія, тепло, газ та пальне. Незалежно від рівня підготовки, будь-хто – гро- мадяни, журналісти, а також іноземні користувачі – мають змогу легко розібратись в ос- новних аспектах функціону- вання енергетичного сектору України. Фахівці DiXi Group спільно з експертами коаліції «Прозо- ра енергетика» на постійній основі збирають дані з від- критих джерел та за допо- могою запитів на доступ до інформації. Здебільшого дані публікують у незручному форматі, тому головним фоку- сом роботи було оцифруван- ня та структурування наборів даних. Дані на онлайн-карті доступні в машиночитних форматах xlsx та csv. 19
 • 20. Онлайн-курс «Прозора енергетика» Енергетика – складна тема, і дуже часто люди не розумі- ють різницю між кіловатом і кіловат-годиною, як тепло потрапляє в їхні оселі й чому взагалі енергія така важлива для економіки та довкілля. Ко- манда DiXi Group придумала, як усе це докладно пояснити. У рамках проекту USAID «Прозора енергетика» було розроблено базовий онлайн- курс. Його мета – достуно розказати слухачам, як влаштована енергетична галузь. Партнерами курсу стали студія онлайн-освіти EdEra та VoxUkraine. Ключова аудиторія курсу – журналісти, студенти та всі, хто хоче дізна- тись, завдяки чому світиться лампа в їхній домівці. Доступ до курсу Матеріали відкриті 24/7 Дата початку навчання Лютий 2019 Сертифікат Видається безкоштовно У чотирьох навчальних мо- дулях слухачі курсу зможуть довідатися, як формується енергоринок України, озна- йомитися із законодавчими засадами, що регулюють цю галузь, а також дізнатися, де брати і як використовувати дані про енергетику. Спіке- рами курсу стали 12 відомих експертів з українських і між- народних компаній, а також дослідницьких центрів, які досконало знають вітчизня- ний енергетичний ринок. Курс безплатний і доступний для слухачів 24/7 за посиланням: www.bit.ly/energy_basics. 20
 • 21. Улітку 2018 року з анонсом за- конопроекту 8449 почався ак- тивний етап роботи над онов- ленням системи підтримки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в Україні. Законопроект пропонує запровадження аукціонів для визначення ціни підтримки «зеленої» енергети- ки. Цей механізм довів свою ефективність у багатьох кра- їнах світу і стимулював зни- ження вартості електроенергії з відновлюваних джерел. Проте українські законотворці у відповідь на основний зако- нопроект запропонували ще вісім альтернативних. Експер- ти DiXi Group проаналізували всі тексти на предмет слушних ідей, а також хиб і ризиків, які виклали в аналітичному огляді разом з рекомендаціями та пропозиціями для законо- творців. DiXi Group активно долучалася до роботи над доопрацюван- ням законопроекту. Перед голосуванням у першому чи- танні було видано аналітичний експрес-огляд . Багато реко- мендацій враховано в тексті законопроекту 8449-д, однак досі залишаються ризики, які варто зменшити перед оста- точним прийняттям закону. DiXi Group продовжує аналітичну підтримку законодавчих змін у сфері ВДЕ. Аналітичний огляд законопроектів щодо стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії 21
 • 22. Для досягнення сталого успіху в реформуванні галузі потрібне не тільки чітке бачення кроків, а й насамперед компетентна та мотивована команда, здатна створити правове та політичне підґрунтя для конкурентних і про- зорих ринків енергетики в Україні. Для створення такої професійної спільноти фахівців команда DiXi Group по- чала розвивати навчальний напрямок своєї діяльності. Так, у жовтні 2018 року у спів- праці із Секретаріатом Енер- гетичного Співтовариства, Колумбійським центром сталих інвестицій (CCSI) та Управлін- ням ООН з обслуговування проектів (UNOPS) команда успішно організувала серію практичних семінарів щодо кращих практик розкриття інформації в енергетиці. За п’ять днів Тижня прозоро- сті енергетики сотні слухачів з різних аудиторій – від фахів- ців НКРЕКП і Міненерговугіл- ля до спеціалістів операторів мереж та енергокомпаній – отримали новітні знання у сферах газу й електроенергії, а також регулювання при- родних монополій. Сімнад- цять професорів і спеціаліс- тів-практиків провели заняття з 32 тем, більшість яких ще ніколи не висвітлювали для українських аудиторій. Результати Тижня прозорості енергетики підтвердили істот- ний попит на сучасні знання з дизайну й функціонування енергетичних ринків та їх- нього регулювання. Тому на 2019 рік DiXi Group заплану- вала запуск осередка знань з європейського енергетичного законодавства та практичних навичок якісного врядування. Команда вже розробляє орга- нізаційні процедури, необхідні для функціонування такого навчального центру, а також створює відповідні курси та програми. Школа енергетичних реформ 22
 • 23. Повна та якісна імплемента- ція законодавства ЄС у сфері енергетики та захисту довкіл- ля, а також забезпечення незворотності цих здобутків, – один з ключових напрямів діяльності DiXi Group. Ми вважаємо, що запровадження правил відкритих енергетич- них ринків Європейського Союзу є найкоротшим шляхом до прозорої та якісної енергії для українських споживачів. Ядро цієї діяльності – проект «Збільшення впливу грома- дянського суспільства у моні- торингу та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про асоціацію», який здійснюється за підтримки Європейської Комісії. Протягом 2018 року команда проекту, яка складається з фахівців DiXi Group та експер- тів партнерських громадських організацій, продовжила випуск щомісячних звітів, кожний з яких аналізував роботу щодо транспозиції та гармонізації законодавства ЄС. Цей моніторинг здійсню- ється у сферах електроенер- гії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, енергоефек- тивності та соціальних питань, відновлюваних джерел енергії та охорони навколишнього середовища, а також підпри- ємницького клімату на енерге- тичних ринках. Проміжні підсумки процесу реформування, а точніше, їх незалежну експертну оцінку, було представлено європей- ським партнерам у Відні та Брюсселі. Ми також продовжили роботу в регіонах, пояснюючи суть реформ і способи їх моні- торингу на місцевому рівні. Експерти проекту працювали в дорадчих і робочих групах, у рамках круглих столів та інших публічних заходів. Вони допо- магали представникам влади розбиратися у складних питан- нях і знаходити компроміси в таких аспектах, як реформу- вання ринку електроенергії та сфери надрокористування, а також монетизація субсидій та інші актуальні виклики. Європейські реформи 23
 • 24. Аналіз ризиків будівництва «Північного потоку-2» DiXi Group почала проект з аналізу та інформування про ризики «Північного потоку-2» для України та країн ЄС. Будів- ництво цього проекту погли- бить розділення енергетичних ринків Західної та Східної Європи, підвищить залежність ЄС від російського газу, ство- рить не лише фінансові про- блеми, а й загрозу загострен- ня агресії щодо України. У рамках проекту команда DiXi Group провела низку інтерв’ю з учасниками газової кризи 2009 року, підготува- ла аналітичний матеріал про основні маніпуляції, які засто- совувала російська сторона в газових відносинах з Укра- їною, а також рекомендації щодо посилення інформацій- ної політики. Експерти DiXI Group також організували та взяли участь у публічних дис- кусіях про «Північний потік-2» у Німеччині, Франції, Данії, Швеції та Бельгії. Обговорення були покли- кані донести до експертів, журналістів і політиків країн ЄС проблеми та ризики, які може створити будівництво та запуск «Північного потоку-2». Попри те, що будівництво газопроводу триває, в Європі дедалі голосніше застеріга- ють: він є не лише економіч- ним проектом і може створити Європі додаткові проблеми з енергетичною безпекою та інтеграцією газових ринків. Енергобезпека 24
 • 25. 25
 • 26. Розбудова спроможності DiXi Group – необхідна умова для того, щоб і надалі створювати якісну аналітику й рекомен- дації, розвивати платформи для діалогу та підтримувати реформи в енергетиці. Досягати стратегічних цілей, а також удосконалювати знання та навички ми можемо зокре- ма завдяки підтримці Фун- дацій відкритого суспільства (OSIFE) та Ініціативи з розвит- ку аналітичних центрів, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. У 2018 році DiXi Group сут- тєво посилила експертизу в напрямку реформування ринку електроенергетики. До команди приєдналися аналі- тики, які допомогли створити нові продукти та налагодити співпрацю. Зокрема, на допо- могу законодавцям здійснено аналіз усіх восьми пропозицій щодо запровадження аукці- онів – нової схеми підтримки відновлюваної енергетики. Експерти DiXi Group також долучилися до роботи над доопрацьованим законопро- ектом про «зелені» аукціони та підготували огляд сектору для Інвестиційного форуму Україна–ЄС з відновлюваної енергетики. Реформа енергетичного ре- гулятора та більша прозорість Міністерства енергетики та вугільної промисловості також були предметом особливої уваги. З метою здійснення незалежного громадського контролю та активнішої пу- блічної дискусії експерти DiXi Group оцінили доброчесність кандидатів на посади членів НКРЕКП – причому на обидва конкурси. Серед нових уні- кальних продуктів – методичні рекомендації за підсумками аудиту даних у Міненергову- гілля, які можна використову- вати для подібних проектів з іншими органами влади. Варто зазначити, що DiXi Group постійно готує і короткі матеріали (інформаційні до- відки, позиційні та дискусійні записки), і окремі досліджен- ня на запит від конкретних зацікавлених сторін. Ми також запустили новий формат про- дуктів – policy alert. Це швид- кий аналіз, який допомагає зрозуміти певне питання або ситуацію, а також пропонує рекомендації. У 2018 році наші alerts стосувалися березне- вої газової кризи, рішення у справі «ЄС проти Газпрому», конфлікту в Керченській про- тоці, а також законопроекту № 8449-д щодо аукціонів ВДЕ. Організаційний розвиток 26
 • 27. Ми уже втретє зібрали Зустріч друзів DiXi Group, щоб разом із колегами та партнерами відзначити 10-річчя організа- ції та представити плани на 2019 рік. Окрім неформаль- ного спілкування, ми також провели благодійний захід і допомогли учням Мар’їнської ДЮСШ (Донецька область) взяти участь у Чемпіонаті України з футзалу. DiXi Group й надалі активно освоює соцмережі та створює унікальне наповнення. Більше анімацій, більше інфографіки, більше даних на онлайн-карті енергетичного сектору, біль- ше веб-інструментів, а також цілком новий досвід створен- ня мобільного додатку. Це допомагає нам у спілкуванні з людьми, які поки що мало знають про енергетику. Адвокаційні поїздки допомогли DiXi Group ознайомитися з досвідом провідних аналітичних центрів Заходу. Ми роз- винули успішну співпрацю із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, Флорентійською школою регулювання, Цен- тром сталих інвестицій Колумбійського університету, CEPS, IFRI, Berlin Economics, Natural Resource Governance Institute та багатьма іншими. На європейському рівні нам стабільно допомагає Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі. Для прикладу, за підтримки партнерів ми провели аналіз інформаційних загроз «Північного потоку-2», мали фахових спікерів на Тижні прозорості енергетики, а також підготували «матрицю» положень для майбутнього Кодексу про надра. 27
 • 28. СПІВПРАЦЯ З МЕДІА САЙТИ ТА СОЦМЕРЕЖІ МЕДІА- ПРОДУКТИ Одним з важливих аспектів роботи DiXi Group залишаєть- ся співпраця із засобами ма- сової інформації. Наші експер- ти регулярно виступають на «Громадському радіо», телека- налах «Еспресо», «Громадське ТБ», дають коментарі «Радіо Свобода» та іншим медіа. За- галом 2018 року аналітичний центр згадували у ЗМІ понад 1100 разів. Активно розвивається також сайт «Енергетичні реформи» як спеціалізований майдан- чик для адвокації запрова- дження Угоди про асоціацію в енергетиці України. Цей ресурс вдосконалено новими можливостями для пошуку та оцінювання публікацій, підпис- ки на розсилку, відстеження подій та написання відгуків до матеріалів. Нас особливо цінують за вчас- ні коментарі до актуальних подій у галузі енергетики. Так, експрес-аналіз (alert) щодо морської агресії РФ і можли- вого повторення аналогічних дій у зоні «Північного пото- ку-2» було згадано в пресі більш ніж 70 разів. Серед ЗМІ, що посилалися на прогноз аналітичного центру, – Radio Poland, «Дзеркало тижня», «Обозреватель» тощо. Важливі засоби комунікації та поширення нашої аналітики – офіційний сайт DiXi Group та сторінки в соцмережах. Про- тягом 2018 року на 10% зросла кількість активних користува- чів сайту (до 14 000). Інформаційно-аналітичний ресурс «Українська енерге- тика UA-Energy.org» зміцнив позиції як платформа для інформування та обговорення основних подій української та міжнародної енергетики. Кіль- кість унікальних користувачів сайту за рік зросла на 12%, до більш ніж 45 000. Водночас кількість переглядів сторінок сягла 78 000. У щотижневій інфографіці «Цифра тижня» наші експерти ділилися цікавими даними, отриманими під час дослі- джень, і розповідали більше про них у форматі відеоблогу. На окрему увагу заслугову- ють анімаційні ролики, які ми підготували на підтримку звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей і Закону «Про забезпечення прозоро- сті у видобувних галузях», а також для наочної ілюстрації журналістських розслідувань в енергетиці, які підтримано DiXi Group. Наші комунікації 28
 • 29. Щодо сторінки на Facebook, кількість її підпис- ників зросла на 24%. Крім того, інформацію щодо нашої діяльності активно поширюють тематичні спільноти «Реформи в Україні» (1209 учасників), «Енергетична Безпека України» (2316 учасників), Оverview of energy efficiency (4189 учасників), «Енергонезалежність Укра- їни» (6786 учасників) тощо. Таким чином, сумарно потенційна аудиторія на Facebook перевищує 23 000 користувачів. Підписники Facebook-сторінки DiXi Group Одним з найвдаліших прикладів медіа-кампа- ній було відеозвернення громадських акти- вістів на підтримку Закону «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях». Ролик, в якому представники громадських організацій Полтавщини, Харківщини та Львівщини за- кликали депутатів підтримати документ, було поширено під час відеофлешмобу. За дві доби це відео побачили понад 1400 осіб. З інфографічного наповнення варто виділити довідки (fact sheets) про складники цін на енергоресурси та прозорість їх формування, а також бро- шури на підтримку закону про прозорість. Серед нових форм донесення інформації, які було випро- бувано 2018 року, – мобіль- ні відеорепортажі. Перший такий репортаж було присвя- чено участі представників DiXi Group у «Містечку USAID» у Миколаєві, у такому ж форматі було висвітлено всі п’ять днів Тижня прозорості енергетики. 2k 1.8k 1.6k 2018 Всього підписників Сторінки лют бер квіт трав чер лип серп вер жов лист груд 2018 року тривала співпраця експертів DiXi Group із проектом VoxConnector, який спеціалізу- ється на фахових коментарях для регіональних ЗМІ. 29
 • 30. Доходи: (тис. грн) Витрати: (тис. грн) Звіт про доходи та видатки за 2018 рік Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) Європейська комісія Будапештська фундація Інституту відкритого суспільства / Фундація на підтримку відкритого суспільства (OSIFE) Міжнародний Благодійний Фонд «Відродження» 20 456,93 12 299,46 3 887,02 9 293,14 74,7% 51,7%39% 4,9% 4,4% 14,2% 6,3% 4,9% 1 728,78 1 172,19 1 341,80 1 044,24 Оплата робіт та послуг Оплата праці та відрахування на соціальні заходи Інші видатки Оренда офісу та комунальні послуги Всього: 27 414,52 Всього: 23 809,03 30
 • 31. У 2018 році нас підтримали: Донори 31
 • 32. КОНТАКТИ: Аналітичний центр DiXi Group вул. Інститутська, 18а, оф. 3 01021 Київ +38 044 253 66 94 author@dixigroup.org uaenergy@gmail.com Сайт ГО «Діксі Груп» www.dixigroup.org Інформаційно-аналітична платформа української та міжнародної енергетики www.ua-energy.org e-mail: uaenergy@gmail.com facebook.com/uaenergy Сайт коаліції «Енергетичні реформи» www.enref.org www.dixigroup.org facebook.com/dixiUA twitter.com/UkrainianEnergy