Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Додаток №2. Аналіз законопроектів.

Аналіз законопроектів

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Додаток №2. Аналіз законопроектів.

 1. 1. Законодавчі ініціативи щодо обігу земель сільськогосподарського призначення
 2. 2. Поняття обігу земель с/г призначення Проект Держгеокадастру, оприлюднений на порталі Уряду 5535 (О.Мушак) 5535-1 (А.Корнацький) Чітке поняття відсутнє. Водночас, законопроектом охоплюються правовідносини щодо відчуження прав власності і прав користування на землю шляхом: - купівлі-продажу (у тому числі на електронних земельних торгах); - дарування, обміну, успадкування; - вчинення інших правочинів; - продаж права користування (оренди, емфітевзису). Законопроект визначає обіг земель с/г призначення лише як перехід прав власності на земельні ділянки на підставі: - цивільно-правового договору (у тому числі за результатами електронних земельних торгів); - внесення земельних ділянок до статутного капіталу юридичної особи; - прийняття спадщини. Дія закону поширюється на всі земельні ділянки с/г призначення незалежно від форми власності. Дія закону не поширюється на земельні ділянки для ведення ОСГ, а також на суспільні відносини, що виникають при відчуженні земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Законопроект визначає обіг земель с/г призначення як врегульовані суспільні відносини щодо переходу прав приватної власності на землю с/г призначення, набутої в ході приватизації земель та одержаної у спадщину, шляхом відплатного відчуження. Сфера дії закону поширюється також й на нерозподілені землі та неприватизовані землі с/г призначення.
 3. 3. Строк відкриття ринку Проект Держгеокадастру, оприлюднений на порталі Уряду 5535 (О.Мушак) 5535-1 (А.Корнацький) з 1 січня 2018 року - для всіх. Поетапно: з 1 липня 2017 року (на землі державної і комунальної власності) та з 1 липня 2018 року (на приватні землі) - для фізичних осіб; з 1 січня 2020 року - для юридичних осіб всіх форм власності, зареєстрованих за законодавством України; з 1 січня 2030 року - для іноземців, осіб без громадянства. з дня офіційного оприлюднення закону - для всіх .
 4. 4. Суб’єкти обігу земель с/г призначення (покупці) Проект Держгеокадастру, оприлюднений на порталі Уряду 5535 (О.Мушак) 5535-1 (А.Корнацький) - громадяни України - територіальні громади, органи місцевого самоврядування - держава - фізичні особи - територіальні громади (у тому числі об'єднані) - держава - юридичні особи (з 01.01.2020 р) - іноземці та особи без громадянства (з 01.01.2030 р) - виключно фізичні особи та - юридичні особи, для яких основним видом діяльності є виробництво с/г продукції, ведення присадибного, особистого селянського господарства Передбачається існування уповноважених від держ.органів осіб, які здійснюватимуть функції реєстрації та контролю правочинів із відчуження земель с/г призначення щодо дотримання спеціального правового режиму, істотних умов правочинів. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !!!!! набувати землю у власність: 1. Юридичним особам 2. Іноземцям та особам без громадянства (крім набуття у спадщину з подальшим відчуженням) 3. Іноземним державам 4. Іноземним юридичним особам Заборон щодо суб'єктів набуття прав на землю не передбачено, окрім встановлення поетапності за роками для юридичних осіб та іноземців. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !!!!! набувати землю у власність: 1. Іноземним особам (крім набуття у спадщину з подальшим відчуженням) 2. Юридичні особи права власності на які, прямо чи опосередкованого, більш ніж на 49 % належать іноземним особам
 5. 5. Суб’єкти обігу земель с/г призначення (продавці) Проект Держгеокадастру, оприлюднений на порталі Уряду 5535 (О.Мушак) 5535-1 (А.Корнацький) - власники земельних ділянок (у тому числі юридичні особи, які вже мають у власності ЗД, а також банки, інші фінансові установи, які набули право власності на землю в рахунок не повернення заборгованості за договірними зобов'язаннями); - органи виконавчої влади (від імені держави в особі Кабінету Міністрів України, Держгеокадастру та місцевих держадміністрацій); - органи місцевого самоврядування (від імені тер. громади). - будь-яка особа, у власності якої є земельна ділянка (фізична особа, юридична особа, тергромада, держава); - банки, інші фінансові установи (щодо земель, право власності на які перейшло до них в рахунок заборгованості за договірними зобов'язаннями (особлива процедура)– відчужують на ел. торгах протягом року з дня набуття такого права); - Держгеокадастр України (у випадках, якщо банк чи фінустанова чи іноземець (особа без громадянства) не відчужить протягом року земельну ділянку) – за особливою процедурою запропонованою законопроектом. - український народ від імені якого права власника здійснюють органи влади; - громадяни України (на приватні землі, набуті у власність шляхом приватизації або у спадщину за законом); - юридичні особи (зареєстровані за законодавством України).
 6. 6. Земельна ділянка як об’єкт продажу Проект Держгеокадастру, оприлюднений на порталі Уряду 5535 (О.Мушак) 5535-1 (А.Корнацький) Виключно сформована земельна ділянка (незалежно від форми власності, цільового призначення та складу угідь). При формуванні ЗД державної або комунальної власності для продажу: - максимальна площа лоту - 50 га; - мінімальна - не менше за середній розмірі земельної частки (паю) території відповідного району. Будь-якої власності земельна ділянка с/г призначення площею не менше 1 га (крім визначених випадків вилучення для суспільних потреб). Земельна ділянка приватної власності фізичної особи, яка набута у власність шляхом приватизації або у спадщину за законом (без обмежень щодо мінімального та максимального розміру: - нерозподілені с/г землі (з моменту оформлення власності); - неприватизовані с/г землі (з моменту оформлення власності). Не можуть відчужуватися земельні частки (паї) та права на них, до формування земельних часток (паїв) у земельні ділянки. Умови обігу не поширюються на відчуження земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. !!!!! Законопроектом не передбачено продажу земель с/г призначення державної та комунальної власності, а також приватної власності юридичних осіб.
 7. 7. Граничні розміри земельних ділянок Проект Держгеокадастру, оприлюднений на порталі Уряду 5535 (О.Мушак) 5535-1 (А.Корнацький) До 200 га – для громадян України. Необмежено - для держави та тер. Громад. Ззберігається право власності без обмежень за юридичними особами, які законно набули право власності на землю до набрання чинності цим законом. До 500 га – для фізичної особи. 500 га і більше для фізичної особи у разі успадкування землі за законом (законопроектом чітко зазначено, що лише у разі успадкування за законом. Відтак, якщо особа успадкувала землю за заповітом і загальний розмір усіх земель перевищує 500 га така особа зобов'язується протягом 1 року здійснити відчуження залишків). Не більше 33 % площі с/г угідь території об’єднаної ТГ та/або району - у власності юридичної особи (з 01.01.2020 року). Необмежено - для держави та тер. Громад. Законопроект не передбачає обмежень розміру (площі) ЗД, яка може набуватися у власність. Якщо при набутті у спадщину площа ЗД перевищує 200 га громадянин зобов'язаний протягом 1 року здійснити відчуження лишків. У користуванні !!! не більше 35 % площі с/г угідь на території району та/або об’єднаної ТГ, у однієї особи.
 8. 8. Відчуження ЗД державної і комунальної власності Проект Держгеокадастру, оприлюднений на порталі Уряду 5535 (О.Мушак) 5535-1 (А.Корнацький) Лише на електронних земельних торгах, які проводять спеціалізованою державною установою (лот не більше – 50 га). Обов'язковість стартової ціни продажу - не нижче нормативної грошової оцінки земельної ділянки лише в період з 01.01.2018 по 01.01.2020. Урахування переважного права, яке мають громадяни України – орендарі ЗД, і якщо їх пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками торгів, а також орендарі, які є власниками багаторічних насаджень і якщо ЗД використовувалась для закладання багаторічних насаджень. Електронні земельні торги. Обов'язковість стартової ціни продажу ЗД постійно - не нижче за її експертну грошову оцінку. Можливість продажу без проведення електронних торгів фізичним або юридичним особам, власникам об'єктів нерухомого майна, що розташовані на ЗД – за рішенням органів відповідно до ст.122 ЗК. Законопроектом не передбачається відчудження ЗД державної та комунальної власності. Порядок проведення електронних торгів – в ЗК. Порядок проведення електронних торгів - встановлює КМУ.
 9. 9. Продаж приватних земель Проект Держгеокадастру, оприлюднений на порталі Уряду 5535 (О.Мушак) 5535-1 (А.Корнацький) За бажанням - шляхом укладення договору купівлі-продажу з покупцем з урахуванням вимог переважного права, (переважне право мають: співвласники земельних ділянок, орендарі земельних ділянок - громадяни України, у зазначеній послідовності); - на електронних земельних торгах (в порядку та за умов як для продажу ЗД державної і комунальної власності). За бажанням - шляхом укладення договору купівлі-продажу з покупцем (переважне право мають лише співвласники і лише у випадках продажу частки у праві спільної власності ; - на електронних земельних торгах (в порядку та за умов як для продажу ЗД державної і комунальної власності). Шляхом укладення будь-яких правочинів з обов'язковим з урахуванням переважного права (переважне право мають почергово: 1 інший з подружжя, діти, батьки продавця; 2. рідні брати та сестри, дід та баба, онуки продавця, а також особи, які проживали із продавцем однією сім'єю не менш як п'ять років; 3. власник суміжної землі; 4. користувач цієї землі). Допускається внесення (передача) до статутного (складеного) капіталу господарського товариства, пайового фонду кооперативу, іншої юридичної особи , і без застосування вимог переважного права. Законопроект чітко визначає вимоги щодо правочинів з відчуження земель - вчиняються в письмовій формі, нотаріально посвідчуються і реєструються за місцезнаходженням землі уповноваженими особами, повноваження яких поширюються на відповідний район.
 10. 10. Зобов'язання щодо відчуження набутої землі Проект Держгеокадастру, оприлюднений на порталі Уряду 5535 (О.Мушак) 5535-1 (А.Корнацький) - громадяни України, якщо при набутті у спадщину площа ЗД у власності перевищує 200 га; - громадяни України, які припинили громадянство України; - іноземці, особи без громадянства. - фізичні особи, якщо при набутті у спадщину за заповітом площа ЗД у власності перевищує 500 га; - юридичні особи у випадках перевищення максимального розміру у власності (33 %) (після 01.01.2020 року); - іноземці, особи без громадянства (до 01.01.2030 року); - банки, фінансові установи щодо земель, право власності на які перейшло до них в рахунок заборгованості за договірними зобов'язаннями. - іноземні громадяни; - особи без громадянства; - іноземні юридичні особи; - іноземні держави; - міжнародні організації; - юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, права на які, прямо чи опосередковано, більш ніж на 49 відсотків належать іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, іноземним державам, міжнародним організаціям.
 11. 11. Інші способи відчуження прав власності на землю Проект Держгеокадастру, оприлюднений на порталі Уряду 5535 (О.Мушак) 5535-1 (А.Корнацький) Дарування – лише громадянину України, територіальній громаді або державі. Обмін – з урахуванням вартості ЗД та виконання зобов'язань щодо компенсації різниці вартості ЗД (право власності - після виконання зобовязань). Інші способи відповідно до законодавства. Дарування та укладання спадкового договору - виключно для приватних земельних ділянок. Обмін - з урахуванням вартості ЗД та виконання зобов'язань щодо компенсації різниці вартості ЗД. Перепродаж – без обмежень з переходом до кожного нового власника землі обов’язку щодо виплати довічної ренти. Дарування - безоплатно виключно членам сім'ї, а також утриманцю – неповнолітній або непрацездатній особі, яка не є членом сім'ї. Дарування позбавляє землевласника права на довічну ренту. Примусове відчуження землі с/г призначення лише в судовому порядку. Обмін – як на ЗД, так і на інше нерухоме майно з урахуванням переважного права, мінімальної ціни відчуження та виплати довічної ренти.
 12. 12. Проект Держгеокадастру, оприлюднений на порталі Уряду 5535 (О.Мушак) 5535-1 (А.Корнацький) Забороняється !!! - внесення земельних ділянок с/г призначення та прав на земельну частку (пай) до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб; - зміна цільового призначення ЗД, яка призводить до зміни категорії земель с/г призначення на іншу категорію (крім випадків такої зміни для суспільних потреб). Забороняється !!! - до 1 січня 2020 року: • вносити земельні ділянки с/г призначення, частки у праві спільної власності на ЗД до статутного (складеного, іншого) капіталу юридичних осіб; • відчужувати ЗД за вартість, яка становить менше за 20 річних орендних плат, виходячи з середньої орендної плати по відповідному району; - передача ЗД у заставу з метою забезпечення зобов’язань перед кредиторами, які не можуть виступати набувачами ЗД у відповідних періодах часу; - зміна цільового призначення ЗД раніше, ніж через 3 роки з моменту набуття власником права власності на таку земельну ділянку, крім випадків відчуження для суспільних потреб. Не допускається: - неврахування при продажі ЗД грошової оцінки землі, яка має бути не нижчою мінімальної ціни - двадцятикратного розміру мінімальної річної суми платежу за оренду землі (орендної плати). Під час продажу формується ринкова ціна продажу, яка визначається як середня ціна правочинів із відчуження такої землі в районі її місцезнаходження за рік, що передує року вчинення правочину із відчуження землі (або подвійний розмір мінімальної ціни землі с/г призначення) розрахунок за правочинами щодо відчуження ЗД – 6 місяців. Додаткові обмеження та гарантії обігу земель (1)
 13. 13. Проект Держгеокадастру, оприлюднений на порталі Уряду 5535 (О.Мушак) 5535-1 (А.Корнацький) Гарантії відчуження ЗД не є підставою для розірвання договору користування ЗД та зміни умов використання земельної ділянки її новим власником. Гарантії відчуження ЗД не є підставою для розірвання договору користування ЗД та зміни умов використання земельної ділянки її новим власником. Довічна рента – у разі відчуження ЗД за мінімальною ціною покупець зобов’язаний надавати щорічно продавцю довічну ренту у вигляді продукції та послуг або у грош. формі, продавцям, які ведуть присадибне, особисте селянське господарство у середньому розмірі мінімальної річної суми платежу за оренду землі (орендної плати), розрахованому за останні двадцять років. Додаткові обмеження та гарантії обігу земель ( 2)
 14. 14. Прикінцеві і перехідні положення Проект Держгеокадастру, оприлюднений на порталі Уряду 5535 (О.Мушак) 5535-1 (А.Корнацький) Низка змін до законодавчих актів, а також: - передбачається передати Держгеокадастру України та його тер.органам повноваження щодо державної реєстрації прав на земельні ділянки с/г призначення будь-якої форми власності та на об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені. При цьому доручається Міністерству юстиції України протягом 3 міс забезпечити передачу Держгеокадастру усі матеріали та інформацію щодо реєстрації прав на земельні ділянки, їх обтяження, а також інформацію щодо реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, що розміщені на таких землях; - Кабінету Міністрів України затвердити план управління земельними ресурсами на 2018-2025 роки яким передбачити чіткі вимоги щодо кількості земельних державної та комунальної або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), які щорічно виставляються на продаж, окремими лотами; етапність встановлення меж адміністративно- териториальних одиниць; наповнення Державного земельного кадастру, у тому числі, виправлення помилок; - Мін АПК оприлюднювати на офіційному веб-сайті перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами. Низка змін до законодавчих актів, а також передбачається, що: - !!!об’єднані тергромади з 1 липня 2017 року набувають право розпоряджатися землями с/г призначення державної власності; - з дати набрання чинності Законом переходять у комунальну власність землі та земельні ділянки під польовими дорогами, в тому в числі проектними, лісосмугами, господарськими дворами (фермами, токами тощо), інші ЗД с/г, які не підлягали паюванню. Низка змін до законодавчих актів, а також Кабінету Міністрів України: - доручається протягом одного року із метою завершення земельної реформи в Україні забезпечити передачу у приватну власність громадянам України усіх неприватизованих земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва в порядку їх приватизації; - затвердити типові форми правочинів відчуження ЗД; - забезпечити офіційне оприлюднення місцевими органами виконавчої влади розміру середньої орендної плати, розрахованого за 1996-2016 роки, по кожному району.

×