Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Додаток №1. Пропозиції аграрних асоціацій

Пропозиції аграрних асоціацій

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Додаток №1. Пропозиції аграрних асоціацій

  1. 1. 1 Додаток 1. Вимоги аграрних асоціацій щодо запровадження ринку землі в Україні Терміни відкриття ринку землі Відкриття ринку землі через 5 років після прийняття Закону - з 1 січня 2024 року. Але не раніше: 1. Повного наповнення та виправлення даних ДЗК та Реєстру прав на нерухоме майно. 2. Запуску програми пільгового кредитування малих фермерських господарств (менше 100 га в обробітку). 3. Закінчення 3-х років з моменту вступу в силу закону, який встановлює правила виправлення помилок (накладень) в ДЗК та компенсацій втрат постраждалим власникам земельних ділянок за рахунок державних земель резервів та запасу. 4. Виділення паїв колишнім і нинішнім працівникам сільгосппідприємств, які не брали участь у паюванні. 5. Спрощення процедур видачі заставних та їх обігу на ринку та запровадження можливості звернення стягнення на предмет іпотеки через виконавчий напис нотаріуса незалежно від наявності спору щодо розміру заборгованості. 6. Проведення інвентаризації земель резерву, які були виділені згідно Указу Президента від 8 серпня 1995р. до 15%, для надання у користування земельних ділянок переважно громадянам зайнятим у соціальній сфері на селі, або які переселяються у сільську місцевість для постійного проживання (на сьогодні військовослужбовцям, які приймали участь в АТО). 7. Проведення інвентаризації земель запасу, які були виділені згідно Постанови ВРУ, 11 грудня 1990р. до 10% в кожній сільській раді, для наступного надання у першочерговому порядку громадянам для організації фермерських господарств. 8. Закінчення 3-х років від моменту запуску цільової державної програми пільгового кредитування власників паїв під заставу землі, що їм належить, на розвиток сімейного фермерства в сфері виробництва нішевих культур, садівництва і овочівництва. З 1 січня 2024 року відкриття ринку землі в кожному районі рішенням місцевої ради.
  2. 2. 2 Доступ до ринку землі 1. Право на купівлю с/г землі повинні мати громадяни України, фермерські господарства, юридичні особи, які мають статус с/г виробника останні 3-роки, засновниками яких є виключно громадяни України, територіальні громади (об'єднані територіальні громади) та держава. 2. Заборона права купівлі с/г землі іноземцями, іноземними юридичними особами, особами без громадянства та іншими юридичними особами, заснованими іноземцями. 3. Заборона права купівлі іноземцями та юридичними особами часток в юридичних особах - власниках с/г землі. 4. У разі прийняття спадщини або стягнення за боргами с/г земель та часток в юридичних особах-власниках с/г землі, іноземці та юридичні особи зобов’язані продати їх на публічних електронних торгах протягом 3-х місяців.
  3. 3. 3 Користування і володіння землею – антимонопольні обмеження 1. Юридична особа з урахуванням відносин контролю може володіти та обробляти не більше: • 30% с/г земель району або 10 тис га в межах одного району; • 2% с/г земель області або 40 тис га в межах однієї області; • 0,5% с/г земель України. 2. У випадку перевищення зазначених граничних нормативів на момент вступу закону в силу, дія відповідних договорів оренди та емфітевзису триває до закінчення терміну їх дії, укладання нових або пролонгація старих договорів у випадку перевищення встановлених граничних нормативів забороняється (у випадку укладання такі договори визнаються нікчемними).
  4. 4. 4 Кредитування фермерів 1. Запуск державної програми пільгового кредитування малих фермерських господарств під державні гарантії під заставу с/г землі для купівлі землі та/або розвитку виробництва. 2. Учасники програми фермери та фермерські господарства, які офіційно обробляють не більше 100 га с/г землі протягом останніх 3-х років. 3. Сума кредиту $1 тис. на 1 га в обробітку протягом останніх 3-х років, але не більше $50 тис. в одні руки. 4. Термін кредитування 10 років. 5. Розмір ставки - ставка міжнародної фінансової організації, яка бере участь в програмі, затрати українських банків-посередників покриваються державою. Інші вимоги 1. Відчуження земельної ділянки не є основою для розриву договору землекористування. 2. Здача державних земель в оренду виключно на аукціонах. 3. Переважне право на купівлю землі має орендар, власники сусідніх ділянок, орендарі земель даної сільради. 4. Під час продажу приватної землі обов’язковою є публікація сповіщення про намір здійснити угоду і її ціна на сайті ДЗК. 5. Зміна цільового призначення здійснюється без обмежень за умови сплати 9 кратного розміру ціни придбання землі в дохід місцевого бюджету.

×