Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mtds presentation vf

13,958 views

Published on

Mtds presentation vf

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mtds presentation vf

 1. 1. Червень 2019 1 Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019 – 2022 роки Червень 2019
 2. 2. Червень 2019 2 Державний борг України, млрд дол. США 11,2 17,0 22,8 24,5 26,1 27,9 30,8 34,4 36,0 38,5 39,7 5,8 11,4 17,8 20,2 23,8 32,1 29,2 21,2 24,7 26,8 27,5 17,0 28,4 40,6 44,7 49,9 60,1 60,1 55,6 60,7 65,3 67,2 13,8% 24,9% 30,0% 27,5% 28,4% 32,8% 59,7% 67,1% 69,2% 61,5% 52,3% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Державний зовнішній борг Державний внутрішній борг Державний борг до ВВП, %  Державний борг України (станом на 31.12.2018р.): 67,2 млрд. дол. США ● Внутрішній борг: 40,9% ● Зовнішній борг: 59,1% Динаміка державного боргу України
 3. 3. Червень 2019 3 Державний і гарантований державою борг, млрд дол. США Динаміка державного і гарантованого державою боргу 18,5 26,6 34,8 37,5 38,7 37,6 38,8 43,4 45,6 49,0 50,5 6,1 13,2 19,5 21,7 25,8 35,5 31,0 22,1 25,4 27,3 27,9 24,6 39,8 54,3 59,2 64,5 73,2 69,8 65,5 71,0 76,3 78,3 20,0% 34,8% 40,1% 36,4% 36,7% 39,9% 69,4% 79,1% 80,9% 71,8% 60,9% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Загальний зовнішній борг Загальний внутрішній борг Загальний борг до ВВП, %  Державний та гарантований державою борг України (станом на 31.12.2018р.): 78,3 млрд. дол. США ● Внутрішній борг: 35,6% ● Зовнішній борг: 64,4%
 4. 4. Червень 2019 4  13 випусків на суму 15,0 млрд дол. США реструктуризовано  Основна сума боргу зменшена на 20%  Строк погашення відтермінований з 2015 – 2018 рр. до 2019 – 2027 рр. Ключові досягнення протягом 2015 – 2019 років Успішна боргова операція 2015 2017 2018 2019 Повернення на міжнародний ринок та репрофайлінг Розбудова відносин з інвесторами та чергове розміщення ОЗДП Приєднання до Clearstream та стрімкий розвиток ОВДП Цільовий рівень боргу в 20201 71% 57%  Перші в історії України 15-річний випуск ОЗДП обсягом 3,0 млрд дол. США та активна операція з управління державним зовнішнім боргом на суму 1,7 млрд дол. США  Репрофайлінг: здійснено обмін ОВДП у власності НБУ, загальним обсягом 219,6 млрд грн, на довгострокові облігації з рівномірним графіком погашенням  Згідно з рейтингом Інституту Міжнародних Фінансів (IIF) 2018 р., Україна очолила рейтинг країн, що найбільше покращили показники взаємовідносин з інвесторами та прозорості даних  Розміщено 5- та 10-річний випуски ОЗДП загальним обсягом 2 млрд дол. США  Запущено перший в історії України «лінк» з міжнародним депозитарієм  Розміщено ОВДП на суму 5,8 млрд дол.США з початку 2019 р., що в 2,3 рази перевищує показник за аналогічний період 2018 р.  Обсяг ОВДП у власності нерезидентів збільшився більше ніж у 5 разів (з 229 млн дол.США до 1,6 млрд дол.США з початку 2019 р.) 60% 65% Примітка 1 Цільовий рівень державного та гарантованого державою боргу до ВВП в 2020 р., %
 5. 5. Червень 2019 5 60,9% 52,3% 57,0% 84,4% 52,8% Україна (загальний борг) Україна (державний борг) Аналоги за регіоном Аналоги за рейтингом Аналоги - регіональні лідери Примітка 1 Загальний борг включає державний і гарантований державою борг Примітка 2 Дані станом на кінець 2018 року Загальний борг порівняно з країнами-аналогами, % до ВВП  Державний борг у % до ВВП знизився до 52,3% станом на кінець 2018 р. Огляд державного боргу України (1/5) 50,6% Сер. рівень боргу в країнах, що розвиваються
 6. 6. Червень 2019 6 40,9% 53,4% 44,3% 62,3% 59,1% 46,6% 55,7% 37,7% Україна Аналоги за регіоном Аналоги за рейтингом Аналоги - регіональні лідери Державний внутрішній борг Державний зовнішній борг Примітка Дані станом на кінець 2018 року Структура боргу в порівнянні з країнами-аналогами, %  Структура державного боргу України характеризується дещо вищою часткою зовнішнього боргу порівняно з країнами-аналогами ● Як результат, Україна є більш вразливою до зовнішніх шоків Огляд державного боргу України (2/5)
 7. 7. Червень 2019 7 МФО Єврооблігації Інший зовнішній борг Внутрішній борг в грн Внутрішній борг в іноз. валюті 8% 22% 33% 33% 3%  Пільгове фінансування в структурі державного боргу України складає 25%, що демонструє високий ступінь підтримки України міжнародними партнерами млрд. грн. млрд. дол.США % від заг. суми Ринкове фінансування 1.394,5 50,4 75,0% Пільгове фінансування 466,0 16,8 25,0% МВФ 142,8 5,2 7,7% МБРР (Світовий банк) 135,5 4,9 7,3% ЄС (МФД) 105,0 3,8 5,6% ЄБРР 16,0 0,6 0,9% ЄІБ 18,8 0,7 1,0% Органи управління іноземних держав 47,9 1,7 2,6% Всього державний борг 1.860,3 67,2 100,0% Державний борг за джерелами фінансуванняСтруктура державного боргу, % 67,2 млрд. дол. США Огляд державного боргу України (3/5)
 8. 8. Червень 2019 8  Значна частина державного боргу номінована в іноземних валютах, зокрема в дол. США, що демонструє вразливість України до валютних шоків  75% державного боргу складають боргові інструменти з фіксованою ставкою, що відповідає рівню країн-аналогів ● Велика частка боргових інструментів з фіксованою ставкою (75%) зменшує відсотковий ризик до прийнятного рівня Державний борг в розрізі відсоткових ставок, %Державний борг в розрізі валют, % UAH 33% USD 48% EUR 9% XDR 8% JPY 1% CAD 0,4% 75% 80% 73% 89% 25% 20% 27% 11% Україна Аналоги за регіоном Аналоги за рейтингом Аналоги – регіональні лідери Фіксована ставка Плаваюча ставка Огляд державного боргу України (4/5)
 9. 9. Червень 2019 9 Державний борг за строками погашення, %Середньозваж.строк до погашення (років)  Середній строк до погашення державного внутрішнього боргу складає 10,0 років, в той час як державного зовнішнього боргу – 8,1 роки 31,6% 20,9% 25,3% 4,8% 7,8% 6,6% 17,1% 28,9% 24,1% 46,4% 42,4% 44,0% Державний внутрішній борг Державний зовнішній борг Вього державний борг <3 р. 3-5 р. 5-10 р. >10 р. 10,0 8,1 8,9 Державний внутрішній борг Державний зовнішній борг Всього державний борг Огляд державного боргу України (5/5)
 10. 10. Червень 2019 10 Збільшення частки боргу в національній валюті 1 Рівномірний графік погашення боргу з подовженням термінів Залучення довгострокового пільгового фінансування Розвиток міцних взаємовідносин з інвесторами 2 3 4 Основні цілі управління державним боргом України Граничний обсяг державного боргу до ВВП (відповідно до Бюджетної декларації) 52,0% 47,5% 45,5% 2019 2020 2021 43,0% 2022
 11. 11. Червень 2019 11 Ризик рефінансування 1 Ризик ліквідності 2 Валютний ризик 3 Відсотковий ризик 4 ► Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів ► Продовження здійснення активних операцій з управління державним боргом (за сприятливих умов) ► Продовження співробітництва з МВФ ► Фінансова підтримка в межах співпраці з іншими МФО та урядами іноземних країн ► Збільшення частки внутрішнього боргу, номінованого в національній валюті ► Запровадження інструментів валютного хеджування ► Утримування обмеженої частини боргу з плаваючою відсотковою ставкою Заходи щодо мінімізації ризику Бюджетний ризик ► Продовження зусиль, направлених на фіскальну консолідацію ► Імплементація середньострокового бюджетування 5 Інші ► Виважена політика управління державними банками ► Поступове зменшення частки держави в банківському секторі України 6 Ключові ризики державного боргу України
 12. 12. Червень 2019 12 Доцільна стратегія на середньостроковий період План дій з метою реалізації Стратегії Розвиток внутрішнього ринку Випуск ОЗДП в різних валютах на міжнародному ринку Розширення бази інвесторів та залучення міжнародних інвесторів на внутрішній ринок цінних паперів Активні операції з управління державним боргом (за сприятливих ринкових умов) Поглиблення взаємодії з інвесторами Розширення співпраці з МФО та урядами іноземних держав щодо пільгового фінансування Робота уряду щодо покращення рейтингу України як позичальника

×