Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online Webdesign Tanfolyam 4. Szimbólumok

1,220 views

Published on

4 részes alapozó lecke, 4. rész

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Online Webdesign Tanfolyam 4. Szimbólumok

 1. 1. ingyenes alapozó leckékFormák és szimbólumok Pixelgyár Kft. 2012 - Minden jog fenntartva!ingyenes alapozó leckék 4. rész Pixelgyár Kft. 2012 - Minden jog fenntartva!
 2. 2. “Az egész világ egy szimbólum, deez nem azt jelenti, hogy valami tőlekülönböző dolgot jelképez. A világ amaguk valójában érzékelt dolgok elev-en tulajdonságainak szimbóluma.”Chögyam Trungpa Rinpoche www.webdesigntanfolyam.com
 3. 3. SzimbólumokMik azok a szimbólumok?A Harry Potter történeteket sok támadás érte az évek folyamán - az író J. K. Rowling ötvözi a klasszi- kus mesealakokat, az ír mondavilágot, kelta mítikus lényeket, az elfeledett természeti vallásokat, hagyományokat és a keresztény kultúra elemeit - sokakban visszatetszést keltve ezzel. Pedig a fan- tasy egyik alappillére maga a valóság - vagyis az titkosnak tűnő jelrendszer, amelyből az emberitermészet évezredek óta táplálja a mítoszokat.A szimbólumok világában óvatosan kell mozognunk - mert a tartalom, és a forma együttesen, éskülön-külön is jelentéssel bír. A fogalmakhoz kép társul, a képekhez többlet jelentés.Egybeesés, ráismerés, összevetés - ezt jelenti a görög eredetű szümbolon, vagyisszimbólum kifejezés. A szümbolon eredetileg olyan jelre utalt (például egy kettétört tár-gyra), amelyet két ember őrzött magánál, hogy felismerjék egymást.A szimbólumrendszerek főleg vallási, történelmi gyökerekből táplálkoznak - de bármilyen dologhoz tár-sítható szimbolikus jelentés. Ha egy szív alakot látsz, a szerelem, szeretet fogalmakkal azonosítod - holottcsak a szívet látod, semmi mást.Ha arra kérlek, rajzolj egy szívet, minden bizonnyal menni fog.És most rajzold le a szeretetet!Hmm... csak nem elakadtál?A szimbólumok segítségével az ilyen elvont fogalmakat, minta szeretet, béke, szabadság is ábrázolni tudunk. ón, eg a vide sz Nézd m gyan tud ho s, szép szabályolni! jzo szívet ra A rajtudásod ilyen videók segítségével fejlesztheted: http://www.how-to-draw-and-paint-smart.com www.webdesigntanfolyam.com
 4. 4. Az ábrák, alakzatok jelentése meglehetősen kultúrafüggő ez esetben is - ám vannak ősi szimbolumok, ame-lyek minden nép vizuális kultúrájában jelen vannak.A világ valamennyi mitológiájában a fény, a világosság, a természet feletti, a tudatosság, a jó - a sötétség, apusztítás, a tudattalan, az ösztön, a gonosz, rossz megfelelője.Ezek olyan összetett, minden emberre, a világra vonatkozó - az un. kollektív tudatból származó jelképek,melyek egyetemesek, és örökérvényűek. Pl: az Életfa - nálunk IstenfaC. G. Jung szerint - az ember szimbólumai nem mások, mint a tudatunk leképezései, azálmaink sem mások, mint e szimbólumrendszer üzenetei.Jung egész életében az emberi tudatot, és a tudattalant tanulmányozta, analitikuspszichológiájának alaptézise a szimbólumokkal kommunikáló archetípusok. Ha érdekel aszimbólumok mélyebb ismerete, és az emberi pszichéhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_JungEzek valódi tartalmának megértéséhez tanulásra, élettapasz-talatra, és igen erős asszociációs képességre van szükség. Amifejleszthető.Az irodalmon, fantasy regényeken és szerepjátékokon túl vallási,nemzeti, politikai, ideológiai stb. szimbólumok a mindennapiéletünk részei.A népművészetünkben jelen lévő tulipán például nem csak egyszép díszítő minta, hanem egy ősi motívum, amely a nőt, a termé-kenységet ábrázolja stilizált módon. Ugyanígy megvan a férfi párjais az un. tökös ábrázolásokon.Mostanság nagy divatja van a magyar népi minták bármirerábiggyesztésének. Ha olyan feladatot kapsz, ahol népművészetimintákra van szükség, bizony alaposan utána kell nézned azeredetüknek, mert egy-egy motívum sorozat népdalokat, csú-folódókat is rejt magában :)Ez kicsit olyan, mint a magadra tetováltatott kínai írásjel jelentése Kép forrása: magyarvagyok.comnem-e csípős csirke. www.webdesigntanfolyam.com
 5. 5. Geometriai formákA szimbólumok általában egyszerű vonalakból, különböző geometriai ábrákból épülnek fel, amelyek önma-gukban is jelentést, információt hordoznak. Ezek olyan természetben előforduló formák, amelyek minden-hol visszaköszönnek, és használatuk az őskorig visszavezethető pl. a megfigyelésen alapuló barlangrajzok.Ezért az emberek felismerik a bennük rejlő többletjelentéseket, ezek hatnak rájuk - mégpedig úgy, hogylegtöbbször ennek nincsenek tudatában. Kör a legegyetemeseb szimbólum, az egység, a teljesség, a tökéletesség, az örökkévalóság jelenik meg ebben az egyszerű rajzban. Leképezi a világ működését, az élet körforgását, a bolygók mozgását, az idő múlását. http://www.okotaj.hu/szamok/27-28/szimbol.html Négyzet a realitás, az anyag, a szilárdság jelképe. Korlátozottságot, bezártságot, földhözragadtságot, nehézséget is jelent. Bekeretez, rendszerez. Háromszög a test, a szellem, és a lélek együttes szimbóluma. Kereszt a tér szimbóluma, a négy égtájat is jelöli - Észak, Dél, Kelet, Nyugat. A különböző vallások, ezoterikus tanok, a modern pszichiátria, és művészetek további jelentéseket is társítanak hozzájuk. Hogy egy forma az adott országban, közegben mit jelképez, társadalmi és kultúra függő. A Heineken címkéjén lévő vörös csillag nálunk betiltott, önkényuralmi jelkép, míg a távolkeleten vannak márkák, amelyekben rendszeresen szerepeltetik a szvasztikát, mely Kínában a halhatlanság jele. Nálunk hatalmas botrányt, és felháborodást okozna a horogkereszként “elhíresült” szimbólum használata - amellett, hogy talán még sittre is vágnak... http://hu.wikipedia.org/wiki/Szvasztika www.webdesigntanfolyam.com
 6. 6. Jelek és jelrendszerek@ Az információ korszakát éljük, de szimbólumokat ma is alkotunk. Ezt ismered? @ Kukacjel.Mára egyet jelent az emaillel, az internettel. Közösségi oldalakon - Facebook, Twitter válaszjelként ishasználjuk pl. @Tamás:Gondoltad volna, hogy már az ókorban is használták. Persze nem erre. A középkorban például súlymértéketjelöltek vele. Nálunk kukac, a franciáknál csiga, az oroszoknál kutya, Dániában disznófarok, a New York-iModern Művészetek Múzeuma szerint még ennél is több: “A társadalmi kapcsolatok jelképe, az átalakultviselkedésformák és interakciók lenyomata lett” Az elsődleges jel maga a nyelv, de vannak helyzetek, amikor beszédre, sőt még írásra sincs lehetőség. Viszont ezeket csak akkor értjük meg, ha ismerjük a jelrendszert -pl. Morse jelek, vagy kézjelek. Ezeknél sokkal lényegretörőbbek a képi jelrendszerek, a vizuális kommunikáció fontos elemei - közmegegyezésen, konvenciókon alapulnak. A jel, vagyis jelzés elsősorban arra szolgál, hogy gyors, és egyértelmű információt adjon át. Jelekkel figyelmeztetnek a táblák, jelekkel tájékozódunk, de akkor is jelekkel találkozunk, ha a ruhánk mosási lehetőségeit keressük a több- nyire rossz helyre varrt, és szúrós címkén. Egyes jelek színei plusz tartal- mat hordoznak - piros tábla - stop, tilos, veszélyes stb. A jeleknek is megvan a maga tudományága - és könyvtárnyi irodalma, ezért csak érintőlegesen szeretnék pár dolgot elmondani, amit jó hatudsz, nem akarlak untatni! Ha huzamosabban szeretnél foglalkozni embléma, logó, arculattervezéssel -úgyis szükséged lesz mélyebbre ható ismeretekre.A tudomány neve szemiotika, a szemion görögül jelet jelent :)) www.webdesigntanfolyam.com
 7. 7. Kép forrása: diondeville.deviantart.comA szemiotika osztályozza is a jeleket:1. Természetes jelek2. Konvencionális jelekazon belülIkon - ha a jel és a jelölt dolog között van valamilyen hasonlóság - pl. térkép ikonIndex - a jel nem hasonlít a jelölt dologra, de van valamilyen ok-okozati, térbeli vagy egyéb összefüggésközöttük, a figyelmet irányítja - pl. jobbra kanyarodást jelző táblaSzimbólum - a jel és a jelölt között nincs formai kapcsolat, a használata valamilyen hagyományon ala-pul, de különböző értelmezéseket tesz lehetővé - pl. nemzeti zászló www.webdesigntanfolyam.com
 8. 8. IdentitásHa felteszik valakinek a kérdést, kicsoda ő, rendszerint így mutatkozik be:Kovács Lajos vagyok, 46 éves, budapesti lakos, nős, 3 gyermek apja, 15 éve dolgozom sofőrként egyépítőipari cégnél, előtte villanyszerelő voltam. Szabadidőmben meccsre járok.Megemlítheti még a felmenőit, vallási, politikai hovatartozását stb.Csak egy nem derült ki ebből, kicsoda Kovács Lajos? Tényleg a környezetünk, az aktuális állapotunkhatároz meg minket?Pszichológiai, szociológiai és egyéb tudományos fejtegetéseket meghagynám az okosabbaknak. Inkábbazt kérdezem, ha mindezt vizuálisan kellene meghatároznod magadról, milyen ábrát, képet választanál?Az interneten gyakran választunk nicknevet, avatart magunknak a szolgáltatások használatakor. Aválasztott nevek, és kis képek önálló, netes személyiségként kezdenek üzemelni, és sokszor talán nem isesnek egybe azzal a Kovács Lajossal, aki valójában van.Egy képet alakítunk ki magunkról - ehhez jön hozzá az, hogy mely oldalakon tevékenykedünk, ahozzászólásaink száma, tartalma, és nyelvezete, mind-mind ennek a netes identitásnak a részei. www.webdesigntanfolyam.com
 9. 9. ArculatAz előző anyagok során említettem ezt a kifejezést - arculat. De nem vagyok biztos benne, hogy tisz-tában vagy vele, mi is az az arculat.Személy esetén identitásról, cég, márka, termék, szolgáltatás esetén arculatról beszélünk - tulajdonkép-pen ugyanaz. A cél az azonosítás, a megkülönböztetés. Amikről eddig szó esett - színek, betűtípusok,képi megjelenések, szimbólumok és jelek - mind az arculat részei, alkotóelemei, de nem maga az arcu-lat. A legfontosabb eleme egy láthatatlan fonál, amire felfűzheted az egészet és a végén egy egységes,jól működő megjelenés lesz az eredmény. A láthatatlan fonál az üzenet. Mit akarsz üzenni és kinek?Az arculat elemei egy cég esetén: • a cégszínek • a cég tipográfia - mindenféle írásos anyag tipográfiája - milyen betűtípust, nagyságot, szedést, tördelést használ kiadványaiban, weboldalán stb. • a céglogó, vagy embléma • képi világ - milyen típusú, színvilágú, témájú képeket választ a megjelenéseihez, hirdetéseihez • hang - reklámok, szignálok, telefonos ügyfélszolgálat várakoztató zenéje • mozgó képi világ - reklámfilmek, videók • szlogen - Hülye azért nem vagyok! Lakásból otthont!A jól kialakított arculat: • megkülönböztet - elsősorban a versenytársaktól • pozicionál - első látásra valahová besorolja viselőjét - pl. a CBA és hasonló élelmiszerlán- cok megjelenése sokszor rendkívül igénytelennek tűnik. Kidolgozatlan, hányaveti hirde- tések, nyers színek. Pedig ez koncepció. Ha a fő vezérmotívum a marketingben az olcsó ár, a megcélzott réteg az, akinek igazán tényleg csak az ár fontos, akkor olcsónak is kell tűnni. • egységes - az egymással harmónizáló megjelenésekAz arculat vizuális felépítése a Kezdő tanfolyam egyik kulcseleme -gyere tarts velünk! www.webdesigntanfolyam.com

×