Zagreb - Strateški projekti

7,301 views

Published on

Zagreb - Strateški projekti

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zagreb - Strateški projekti

 1. 1. Kapitalni projekti 11 16. Projekt – Revitalizacija jezera Jarun 150 8. Izgradnja pruge za gradski i prigradski promet 11 15. URIHO – Program restrukturiranja ustanove 265 7. Projekt gradske bolnice 12 14. Projekt Sljeme/Medvednica 750 6. Projekt vodnih stepenica na rijeci Savi 30 13. Javne podzemne garaže 56 5. Program sanacije smetlišta Jakuševec 32 12. Projekt kongresni centar 160 4. ZET – Obnova voznog parka 70 11. Poslovno hotelsko-stambeni kompleks Paromlin 3. Projekt Izgradnje i rekonstrukcije stadiona Maksimir i Kajzerica 50 10. Športsko rekreacijska zona u Zagrebu 170 2. Postrojenje za termičku obradu otpada - PTOO 97 9. Program cjelovitog gospodarenja otpadom grada Zagreba 245 1. Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda GZ mil € NAZIV mil € NAZIV
 2. 2. Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba <ul><li>Koncesionar Zagrebačke otpadne vode d.o.o. financira projekt, upravlja Uređajem i nakon 28 godina predaje Gradu na upravljanje </li></ul><ul><li>Građevinski radovi započeli u srpnju 2007.; u ožujku 2004. pušten u rad mehanički dio pročiščivaća, a prvi stupanj biološkog i obrade mulja u listopadu 2006.; Domovinski most službeno otvoren u svibnju 2007. </li></ul><ul><li>Završetak gradnje Projekta planiran za kraj 2007. </li></ul><ul><li>Procijenjena vrijednost investicije 260 mil.€ </li></ul>
 3. 3. P ostrojenje za termičku obradu otpada – PTOO <ul><li>Svrha izgradnje PTOO-a je termička obrada komunalnog otpada s reciklažom energije i mulja iz Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. </li></ul><ul><li>Prostornim planom GZ (SGGZ 02/06) određena je lokacija za izgradnju PTOOZ-a Žitnjak-Istok, neposredno uz CUPOVZ. </li></ul><ul><li>Nadležno Ministarstvo donijelo je rješenje kojim je namjeravani zahvat PTOOZ ocijenjen kao prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. </li></ul><ul><li>Izrađena je dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole. </li></ul><ul><li>Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na 170 mil. €. </li></ul>
 4. 4. Projekt izgradnje i rekonstrukcije stadiona Maksimir i Kajzerica <ul><li>Projekt se realizira po modelu javno-privatnog partnerstva sukladno Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno privatnog partnerstva (JPP) i obuhvaća: </li></ul><ul><li>- završetak gradnje stadiona </li></ul><ul><li>Maksimir </li></ul><ul><li>- rekonstrukciju alternativnog </li></ul><ul><li>stadiona na Kajzerici. </li></ul><ul><li>Vrijednost investicije bit će poznata nakon izbora privatno g partnera </li></ul>
 5. 5. ZET – Obnova voznog parka <ul><li>izvršena nabava 70 tramvajskih vozila konzorcija CROTRAM </li></ul><ul><li>zadnji niskopodni tramvaj isporučen 29. svibnja 2007. </li></ul><ul><li>18. srpnja 2007. ugovorena isporuka novih 70 niskopodnih tramvaja između Zagrebačkog Holdinga d.o.o. i konzorcija CROTRAM </li></ul><ul><li>Vrijednost investicije je 160 mil €. </li></ul>
 6. 6. Program sanacije smetlišta Jakuševec <ul><li>18. studenoga 1998 sklopljen Ugovor o zajmu između Europsk e bank e za obnovu i razvoj (EBRD) i ZGOS-a trgovačkog društva u vlasništvu Grada u svrhu sanacije smetlišta Prudinec/Jakuševec </li></ul><ul><li>4. lipnja 2007. - počela zadnja faza sanacije Jakuševca. Za četiri godine bit će dovršeno uređivanje dviju ploha što se prostiru na 11 hektara. Do tada će biti sagrađena i spalionica komunalnog otpada uz Centralni pročistač otpadnih voda u Resniku. </li></ul><ul><li>do sada realizirano oko 97% investicije. </li></ul><ul><li>Vrijednost investicije je 56 mil € </li></ul>
 7. 7. Projekt vodnih stepenica na rijeci Savi <ul><li>c ilj projekta - izgradnja objekata koji bi omogućili proizvodnju električne energije, stabilizaciju vodoopskrbnog sustava Zagreba, bolje iskorištenje prigradskog zemljišta za poljoprivredu, stanogradnju i druge svrhe te obranu od visokih voda Save </li></ul><ul><li>izrađena Prethodna studija izvodljivosti uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Rugvice te Studija izvodljivosti HE Podsused </li></ul><ul><li>Vrijednost investicije je procijenjena na 750 mil € </li></ul>
 8. 8. Projekt gradske bolnice <ul><li>1986. započela i zgradnja nove gradske bolnice na lokaciji Blato </li></ul><ul><li>g radnja prekinuta 1993. godine, a 1998. godine Odlukom Vlade RH prihvaćen je Program za nastavak gradnje kompleksa Sveučilišne bolnice. </li></ul><ul><li>p rogram prenamjene kompleksa Sveučilišne bolnice Zagreb sadržavao bi tri prostorne i funkcionalne cjeline: - Zdravstveni program - Program preseljenja određenih bolnica - Komercijalni program . </li></ul><ul><li>listopad 2007.Grad donio Zaključak o nastavku gradnje, u pripremi sporazum između Grada i Vlade RH </li></ul><ul><li>Vrijednost investicije je procijenjena na 265 mil € </li></ul>
 9. 9. Program cjelovitog gospodarenja otpadom grada Zagreba <ul><li>˝ Program gospodarenje otpadom grada Zagreba˝ izradio je Institut građevinarstva Hrvatske d.d. </li></ul><ul><li>u 2007. izrađen Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 85/07) na osnovu prijedloga nacrta planova svih županija i Grada Zagreba </li></ul><ul><li>smetlište Jakuševec zatvorit će se 2012., a time će biti dovršen projekt Cjelovitog gospodarenja otpadom Grada Zagreba </li></ul><ul><li>Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na 97mil €. </li></ul>
 10. 10. Športsko rekreacijska zona u Zagrebu <ul><li>p rema Idejnom programsko urbanističkom rješenj u Športsk o rekreacijske zone u Zagrebu, koje je prihvatilo Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba krenulo se u realizaciju projekta </li></ul><ul><li>z a realizaciju i izgradnju Športsko rekreacijske zone (termalnog kupališta) odabrana je lokacija zapadno od nedovršene Sveučilišne bolnice Zagreb u Novom Zagrebu, lokacija Blato </li></ul><ul><li>potpisano Pismo namjere radi oživotvorenja Projekta između Grada i INA-Industrija nafte d.d. </li></ul><ul><li>u tijeku su pregovori s INA-om o konkretnom modelu privatizacije projekta </li></ul><ul><li>Vrijednost investicije je procijenjena na 50 mil €. </li></ul>
 11. 11. Poslovno-hotelsko-stambeni kompleks Paromlin <ul><li>iznimno vrijedan i atraktivan prostor u centru grada. </li></ul><ul><li>provest će se natječaji za rješenja kojima će se povezati centar i Trnje denivelacijom željezničke pruge. </li></ul><ul><li>u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa </li></ul><ul><li>Vrijednost investicije je procijenjena na 70 mil € </li></ul>
 12. 12. Projekt kongresni centar <ul><li>postojanje centra s polivalentnom funkcijom predstavljalo bi veliki potencijal za razvoj kongresnog turizma. </li></ul><ul><li>sredinom 2005. raspisan je opći anketni natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za lokaciju između Pierottijeve, Jukićeve, Savske i Ulice Izidora Kršnjavoga. </li></ul><ul><li>Ocjenjivački sud je proglasio natječaj uspjelim i dovršenim te je rezultate predao investitoru (Turističkoj zajednici grada Zagreba) na daljnji postupak. </li></ul><ul><li>Vrijednost investicije je procijenjena na 32 mil €. </li></ul>
 13. 13. Javne podzemne garaže <ul><li>KVATERNIKOV TRG </li></ul><ul><li>u izgradnji 353 parkirališna mjesta </li></ul><ul><li>TUŠKANAC </li></ul><ul><li>u izgradnji 475 parkirališnih mjesta </li></ul><ul><li>KLAIĆEVA </li></ul><ul><li>planirano 780 parkirališnih mjesta; ishođena lokacijska </li></ul><ul><li>dozvola </li></ul><ul><li>TRG S. RADIĆA </li></ul><ul><li>planirano 609 parkirališnih mjesta; odabrana je varijanta </li></ul><ul><li>idejnog rješenja; čeka se izrada detaljnog plana </li></ul><ul><li>Vrijednost investicije je procijenjena na 30 mil €. </li></ul>
 14. 14. Projekt Sljeme <ul><li>Planira se gradnja i uređenje niza turističkih i sportskih sadržaja unutar Parka prirode Medvednica. </li></ul><ul><li>Obnovljen je u potpunosti Hotel Tomislavov dom, a radovi su obuhvatili uređenje interijera, redizajn pročelja, dogradnju hotela i izgradnju zatvorenog kupališta. </li></ul><ul><li>Najvažniji segment ovoga projekta biti će modernizacija postojeće Sljemenske žičare. </li></ul><ul><li>Otvorena je apartmanska kuća “Snježna kraljica” i obnovljen pansion Medvednica. </li></ul><ul><li>Planira se rekonstrukcija Doma Željezničara. </li></ul><ul><li>Uređene su skijaške žičare i vučnice Skijališta Sljeme </li></ul>
 15. 15. URIHO – Program restrukturiranja ustanove <ul><li>URIHO-Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u kojoj se prvenstveno zapošljavaju hendikepirane osobe, koje čine preko 50% od ukupnog broja zaposlenih. </li></ul><ul><li>u sklopu saniranja poduzeća planira se i gradnja novih proizvodnih pogona, poslovne zgrade, sportske dvorane i dva vanjska sportska terena na lokaciji Kajzerica u Novom Zagrebu tegradnja poslovnih, trgovačkih, uslužnih i hotelsko-ugostiteljskih sadržaja. </li></ul><ul><li>Vrijednost investicije je procijenjena na 11 mil €. </li></ul>
 16. 16. Projekt – Revitalizacija jezera Jarun <ul><li>n ajveći športski centar u gradu udaljen svega 4 km od njegovog središta, zauzima površinu od 240 ha od čega 75 ha čine vodene površine. </li></ul><ul><li>u planu je izgradnja i uređenje autokampa, tenis centra sa šest teniskih terena, novih terena za odbojku na pijesku i polivalentnog igrališta, uređenje postojećih objekata i terena, kao i gradnja novih . </li></ul><ul><li>na osnovu Projekta Upravljanja vodnim režimom i kakvoćom vode jezera izrađen je elaborat isplativosti ustupanja radova te je odabrana opcija kupovine stroja za izmuljivanje koji je nabavljen i u funkciji je od ljeta 2005. </li></ul><ul><li>Vrijednost investicije je procijenjena na 11 mil €. </li></ul>
 17. 17. GRADSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA <ul><li>Osnovna funkcija gradskih trgovačkih društava je zadovoljavanje vitalnih javnih interesa i potreba građana učinkovito i optimalno </li></ul><ul><li>Grad Zagreb prenio je osnivačka prava i poslovne udjele na Zagrebački holding d.o.o. </li></ul>
 18. 18. I Grad Zagreb ima : 1. 100% udjel u : - trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. (Holding ima 19 podružnica) - trgovačkom društvu Vodoprivreda Zagreb d.d. 2. Poslovne udjele u trgovačkim društvima: - APIS IT d.o.o – 49% - Zračna luka Zagreb d.o.o. – 35% II Zagrebački holding d.o.o. ima: 1. 100 %- tne udjele u 3 trgovačka društva: - Gradska plinara d.o.o. - Zagreb arena d.o.o. - Zagreb plakat d.o.o. 2. Osnivačka prava u ustanovama: - Gradske ljekarne Zagreb - Zagreb film - Zoološki vrt Grada Zagreba III Upravlja športskim objektima u vlasništvu Grada Zagreba Vlasnička struktura
 19. 19. Upravljanje <ul><li>Skupštine trgovačkih društava </li></ul><ul><li>Nadzorni odbori </li></ul><ul><li>Uprava </li></ul>Izvještavanje i praćenje poslovanja <ul><li>nadzorni odbori – kvartalno </li></ul><ul><li>Gradsko poglavarstvo i Gradska skupština Grada Zagreba - </li></ul><ul><li>polugodišnje i godišnje </li></ul><ul><li>praćenje poslovanja: </li></ul><ul><ul><ul><li>analize financijskih izvještaja, te informiranje u vezi s poslovnim </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rezultatom, imovinom i obvezama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>analize planova poslovanja i usklađivanje sa smjernicama makro – </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ekonomske politike i razvojnim projektima Grada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kvaliteta usluga </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Poslovni rezultati u 2006. <ul><li>Zagrebački holding d.o.o.: </li></ul><ul><li>Ukupni prihod 3.027.872.429 kuna </li></ul><ul><li>Ukupni rashod 2.947.899.525 kuna </li></ul><ul><li>Neto dobit 73.886.356 kuna </li></ul><ul><li>Konsolidirani poslovni rezultati </li></ul><ul><li>GRUPE Zagrebački holding d.o.o.: </li></ul><ul><li>Ukupni prihod 4.682.504.000 kuna </li></ul><ul><li>Ukupni rashod 4.582.111.000 kuna </li></ul><ul><li>Neto dobit 82.478.000 kuna </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Podružnice Holdinga: </li></ul><ul><li>AGM </li></ul><ul><li>Autobusni kolodvor </li></ul><ul><li>Čistoća </li></ul><ul><li>Upravljanje športskim objektima Zagreb </li></ul><ul><li>Gradska groblja </li></ul><ul><li>Gradsko stambeno komunalo gospodarstvo </li></ul><ul><li>Robni terminali Zagreb </li></ul><ul><li>Stanogradnja </li></ul><ul><li>Tehnološki park Zagreb </li></ul><ul><li>Tržnice Zagreb </li></ul><ul><li>Vladimir Nazor </li></ul><ul><li>Vodoopskrba i odvodnja </li></ul><ul><li>Zagrebparking </li></ul><ul><li>14. Zagrebačke ceste </li></ul><ul><li>Zagrebački digitalni grad </li></ul><ul><li>Zagrebački električni tramvaj </li></ul><ul><li>Zagrebački velesajam </li></ul><ul><li>ZGOS </li></ul><ul><li>Zrinjevac </li></ul><ul><li>Trgovačka društva u </li></ul><ul><li>vlasništvu Holdinga: </li></ul><ul><li>Gradska plinara Zagreb d.o.o. </li></ul><ul><li>Zagreb Arena d.o.o. za usluge </li></ul><ul><li>Zagreb plakat d.o.o. </li></ul><ul><li>Društva u djelomičnom </li></ul><ul><li>vlasništvu Grada: </li></ul><ul><li>APIS IT d.o.o. </li></ul><ul><li>Zračna luka Zagreb d.o.o. </li></ul>Zagrebački holding d.o.o. – u 100 %-tnom vlasništvu Grada Ima osnivačka prava u ustanovama: 1. Gradska ljekarna Zagreb 2. Zagreb film 3. Zoološki vrt Grada Zagreba Upravlja: Športskim objektima u vlasništvu Grada Zagreba Vodoprivreda Zagreb d.d. u 100 %-tnom vlasništvu Grada
 22. 22. Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva <ul><li>u rujnu 2000. donešen Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva. </li></ul><ul><li>poticajne mjere i aktivnosti: </li></ul><ul><ul><ul><li>dodjela poticajnih financijskih sredstava </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>razvoj poduzetničke infrastrukture preko institucionalne mreže za poticanje razvoja. </li></ul></ul></ul>
 23. 23. 1. Dodjela poticajnih financijskih sredstava (2000. - 2007.) <ul><li>Provodi se kroz: </li></ul><ul><li>1.1. Kreditiranje poduzetnika </li></ul><ul><li>1.2. Subvencioniranje dijela kamata na poduzetničke kredite </li></ul><ul><li>1.3. Potpore obrtnicima </li></ul><ul><li>1.4. Potpore inovatorima </li></ul><ul><li>1.5. Druge potpore </li></ul>
 24. 24. 2. Razvoj poduzetničke infrastrukture <ul><li>2.1.Tehnološki park </li></ul><ul><li>projekti i aktivnosti u Tehnološkom parku: </li></ul><ul><ul><li>tehničko-tehnološka obrada i priprema inovacija za poduzetničko korištenje, </li></ul></ul><ul><ul><li>edukacija već etabliranih poduzetnika i poduzetnika-početnika na organiziranim seminarima, </li></ul></ul><ul><ul><li>izrada poslovnih i investicijskih planova poduzetnicima, </li></ul></ul><ul><ul><li>savjetodavno-konzultantske usluge za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i/ili okolišem ISO 9001 i 14001 i slično. </li></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>2.2. Poduzetničke zone </li></ul><ul><li>u 2005. donešen Program razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba </li></ul><ul><li>2.3. Clusteri </li></ul><ul><li>pokrenut Projekt „Clusterom do konkurentnog proizvoda“, Alati i alatni strojevi na području Grada Zagreba </li></ul>
 26. 26. Struktura utrošenih sredstava za provedbu poticajnih mjera i aktivnosti iz Programa (2000. - 2007.) 137.745.939,11 kn
 27. 27. UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA ZA PROVEDBU POTICAJNIH MJERA I AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA (2000. - 2007.) Napomena: od ukupno utrošenih sredstava 120.542.422,18 kn (88%) su sredstva Grada, a 17.203.516,93 kn (12%) su sredstva ministarstava. 137.745.939,11 kuna sveukupno: 38.066.850,96 kuna ukupno: 220.000,00 kuna <ul><li>Projekt „Clusterom do konkurentnog proizvoda“ </li></ul>5.066.088,00 kuna - troškovi funkcioniranja, projekti i aktivnosti 32.780.762,96 kuna - poslovni prostor <ul><li>Tehnološki park </li></ul>Razvoj poduzetničke infrastrukture 99.679.088,15 kuna ukupno: 7.200.564,00 kuna <ul><li>druge potpore </li></ul>2.105.380,26 kuna <ul><li>potpore inovatorima </li></ul>8.938.650,00 kuna <ul><li>potpore obrtnicima </li></ul>24.394.493,89 kuna <ul><li>subvencioniranje dijela kamata </li></ul>57.040.000,00 kuna <ul><li>depoziti financijskim institucijama </li></ul>Dodjela poticajnih financijskih sredstava IZNOS
 28. 28. PROGRAM POBOLJŠANJA KREDITNE SPOSOBNOSTI GRADA ZAGREBA <ul><li>Projekt je završen u ožujku 2004. </li></ul><ul><li>Provedba Programa koja se postupno odvija doprinosi racionalizaciji i unapređenju rada gradske uprave </li></ul><ul><li>Program se sastoji od devet ciljeva odnosno područja za razvoj: </li></ul><ul><li>Cilj 1 . Razvoj srednjoročnih strategija za ostvarivanje prihoda </li></ul><ul><li>dostatnih za otplatu dugova i održavanje kvalitete djelatnosti </li></ul><ul><li>na željenoj razini </li></ul><ul><li>Cilj 2. Poboljšanje postupka srednjoročnog financijskog planiranja </li></ul><ul><li>Cilj 3 . Poboljšanje postupka izrade programa kapitalnih ulaganja </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Cilj 4 . Poboljšanje tehnika izrade proračuna Grada </li></ul><ul><li>Cilj 5. Poboljšanje stope i brzine naplate komunalnih naknada doprinosa i zakupnina </li></ul><ul><li>Cilj 6 . Poboljšanje postupka kojim će se pobliže odrediti realni ciljevi vezani uz ostvarivanje ušteda kod budućih proračuna </li></ul><ul><li>Cilj 7 . Predstavljanje uloge, djelokruga i ustroja jedinstvenog </li></ul><ul><li>upravljanja riznicom u sklopu Gradskog ureda za financije </li></ul><ul><li>Cilj 8 . Razvoj funkcije interne revizije </li></ul><ul><li>Cilj 9 . Predstavljanje programa vanjskog pregleda ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti poslovanja Grada </li></ul>
 30. 30. Zagreb kao turističko središte <ul><li>kao poslovno i administrativno središte ostvaruje oko 5,7% turističkog prometa RH i 7-9% prihoda od turizma RH </li></ul><ul><li>u turističkoj industriji zaposleno je oko 11.400 osoba </li></ul><ul><li>u razdoblju I-XII 2006 </li></ul><ul><li>Broj turista 603.854 </li></ul><ul><li>- od toga inozemni 420.794 ili 69,7% </li></ul><ul><li>Broj noćenja turista 1.018.544 </li></ul><ul><li>- od toga inozemni 724.706 ili 71,2% </li></ul>
 31. 31. <ul><li>raspolaže sa 56 smještajna objekta od čega 38 hotela </li></ul><ul><li>8.326 postelja od čega: </li></ul><ul><li>- u hotelima 6.169 </li></ul><ul><li>- omladinskim hotelima i hostelima 445 </li></ul><ul><li>- motelima 17 </li></ul><ul><li>- pansionima 174 </li></ul><ul><li>- spavaćim i kušet vagonima 1.120 </li></ul><ul><li>- kućanstvima-sobama, apartmanima 179 </li></ul><ul><li>prosječan broj noćenja po dolasku u 2006.: 1,7 </li></ul><ul><li>iskorištenost kapaciteta u prosincu 2006.: 26% </li></ul>
 32. 32. HVALA NA PAŽNJI ! Republika Hrvatska Grad Zagreb Gradski ured za gospodarstvo Trg S. Radića 1 tel:+385 1 610 1194, 610 1102 fax:+385 1 610 1499, 610 1077 e-mail: [email_address] web: http://www.uredzagospodarstvozagreb.com web: http://www. zagreb.hr

×