Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kun gurun mielipide ei riitä

1,162 views

Published on

Muutama esimerkki siitä, miten typografian laatua ja ominaisuuksia voidaan arvioida mittaamalla.

Esitetty Sanomalehti 2010 -typografian seminaarissa, Lahden Muotoiluinstituutissa 16.11. 2009.

 • Be the first to comment

Kun gurun mielipide ei riitä

 1. 1. Kun gurun mielipide ei riitä Esimerkkejä typografian mittaamisesta Jasso Lamberg Sanomalehti 2010 -typografian seminaari Lahden Muotoiluinstituutti
 2. 2. Yleensä perusteltu mielipide riittää ✦ Arkityössä kokeneen typografin ammattitaito on hyvä väline tilanteiden ratkaisemiseen. ✦ Entä jos kaivataan tarkempaa tietoa typografiasta? ✦ Seuraavaksi kolme esimerkkiä typografian tieteellisestä mittaamisesta: 1. Perinteisiin ja sääntöihin perustuva mittaaminen. 2. Kirjaintyyppien herättämien mielikuvien arvioiminen. 3. Tunnereaktioihin perustuva mittaaminen. Jasso Lamberg, Sanomalehti 2010 -seminaari, Lahden muotoiluinstituutti
 3. 3. 1. Sääntöihin perustuva mittaaminen ✦ Omaan tutkimukseeni pohjaava esimerkki mittaamisesta. ✦ Selvitetään paikalliset perinteet ja säännöt, joiden perusteella voidaan määritellä mitä pidetään hyvänä typografiana. ✦ Analysoidaan järjestelmällisesti kuinka hyvin käytännön typografia vastaa näitä sääntöjä. • Suurin osa piirteistä voidaan nähdä suoraan tekstistä. – Käytetään apuna paikallisten sääntöjen perusteella luotua lomaketta paperilla tai koneella, johon tulokset voidaan kirjata. – Esim. puutteet ligatuureissa tai erikoismerkeissä. • Osa piirteistä vaatii tarkempaa mittaamista. – Esim. sanavälit Jasso Lamberg, Sanomalehti 2010 -seminaari, Lahden muotoiluinstituutti
 4. 4. oikein väärin vaihtelee ajatusviivojen käyttö tekstissä ! ! ! ! oikein väärin vaihtelee lainausmerkit ! ! ! ! on ei vaihtelee ei tarvetta ligatuurit ! ! !! ! max. 3 max. 4 5+ peräkkäiset tavuviivat tekstissä ! ! ! ! on ei havaittu tahattomat harvennukset ! ! ! Jasso Lamberg, Sanomalehti 2010 -seminaari, Lahden muotoiluinstituutti
 5. 5. ✦ Mitattavissa piirteissä on määritettävä optimiarvo, johon tulokset suhteutetaan. ✦ Esimerkki: • Sanomalehtitekstissä r-kirjaimen leveyttä voidaan pitää sanavälin optimina. • Tämän jälkeen: – Mitataan r-kirjaimen leveys – Mitataan sanavälit leveämpi kuin optimi optimileveys kapeampi kuin optimi Jasso Lamberg, Sanomalehti 2010 - seminaari, Lahden muotoiluinstituutti
 6. 6. ✦ Mitä lähempänä sanavälit pysyttelevät 100%:ia, sen parempi välistys. ✦ Voidaan testata esim. kuinka tavutusasetuksilla voidaan parantaa palstaa. prosenttia optimileveydestä 600 vanhat asetukset 500 uudet asetukset 400 300 200 100 0 Jasso Lamberg, Sanomalehti 2010 -seminaari, Lahden muotoiluinstituutti
 7. 7. 2. Kirjaintyyppien mielikuvien arvioiminen Mielikuvatutkimusta esim. The quick brown fox jump ✦ kyselyiden avulla kehitetty mm. psykologian ja markkinoinnin tutkimuksen parissa. over my lazy dogspot in th lämmin ! kylmä ✦ Esimerkiksi ns. semanttinen tunkkainen ! raikas differentiaali. • Pyydetään testihenkilöitä kova ! pehmeä arvioimaan kirjaintyypin kokeileva ! konservatiivinen herättämiä mielikuvia halpa kaavakkeen avulla. ! kallis • Etukäteen ratkaistava passiivinen ! aktiivinen vastakohtaparit, joiden feminiininen ! maskuliininen perusteella testihenkilö tekee arvionsa. ylellinen! arkipäiväinen rento ! muodollinen kovaääninen ! hiljainen Jasso Lamberg, Sanomalehti 2010 - seminaari, Lahden muotoiluinstituutti nopea ! hidas
 8. 8. ✦ Mielikuvien kysyminen voi kuitenkin olla ongelmallista. • Koetilanteessa ihmiset reagoivat eri tavalla kuin normaalisti. • Ilman kyselyä tavallinen lukija ei ehkä tulisi edes ajatelleeksi typografiaa. • Annetut vaihtoehtoparit rajoittavat ihmisten vaihtoehtoja ja saattavat muovata mielipidettä. Adobe Garamond Marker Felt Bodoni lämmin kylmä lämmin kylmä lämmin kylmä tunkkainen raikas tunkkainen raikas tunkkainen raikas kova pehmeä kova pehmeä kova pehmeä kokeileva konservatiivinen kokeileva konservatiivinen kokeileva konservatiivinen halpa kallis halpa kallis halpa kallis passiivinen aktiivinen passiivinen aktiivinen passiivinen aktiivinen feminiininen maskuliininen feminiininen maskuliininen feminiininen maskuliininen ylellinen arkipäiväinen ylellinen arkipäiväinen ylellinen arkipäiväinen rento muodollinen rento muodollinen rento muodollinen kovaääninen hiljainen kovaääninen hiljainen kovaääninen hiljainen nopea hidas nopea hidas nopea hidas Jasso Lamberg, Sanomalehti 2010 -seminaari, Lahden muotoiluinstituutti
 9. 9. 3. Tunnereaktion mittaaminen ✦ Psykologi Kevin Larsonin (Microsoft) testi typografian vaikutuksesta. (Larson & Picard 2005, e Aeasthetics of Reading) ✦ Kun typografian taso ylittää hyvän luettavuuden perusvaatimukset, tekstin hienouksien vaikutusta on hankala mitata. • Onkin syytä erottaa typografien markkinointipuhe aidosta luettavuuden parantamisesta. ✦ Onko hyvällä typografialla sitten väliä? (Jos ei hyväksytä miellyttävää estetiikkaa sinällään arvoksi.) ✦ Larsonin ryhmän testi: • Koehenkilöillä luetutettiin eri tavoin suunniteltuja tekstejä. – Sisältö pysyi samana, typografia vaihteli. – Lukemisen jälkeen koehenkilöt suorittivat erilaisia kognitiivisia kykyjä mittaavia testejä. Jasso Lamberg, Sanomalehti 2010 -seminaari, Lahden muotoiluinstituutti
 10. 10. Jasso Lamberg, Sanomalehti 2010 -seminaari, Larsonin tulokset Lahden muotoiluinstituutti ✦ Tulokset lukunopeudessa ja ✦ Lukijat pitivät yhtä paljon teksteistä. ymmärrettävyydessä: • Typografien arvostamia esteettisiä • Ei eroja lukunopeudessa. ominaisuuksia ei välttämättä siis • Ei eroja tekstin ymmärtämisessa. havaittu tietoisesti. Jasso Lamberg, Sanomalehti 2010 -seminaari, Lahden muotoiluinstituutti
 11. 11. ✦ Hyvän typografian kohdalla lukijat aliarvioivat oman lukuaikansa. • Tapahtuu yleensä kun ihminen on hyvällä tuulella. ✦ Hyvän typografian jälkeen koehenkilöiden suoritukset kognitiivisissa testeissä olivat parempia. • Ihmiset suoriutuvat paremmin ollessaan hyvällä tuulella. Larsonin päätelmä ✦ Hyvä typografia näyttää aiheuttavat ihmisille hyvän mielen. • Eivät välttämättä huomaa tietoisesti eroja, eikä luettavuus välttämättä kasva. • Vaikutus on rinnastettavissa pienen lahjan antamiseen tai humoristisen videon katsomiseen. ✦ Hyvän typografian tekeminen on siis kuin antaisi pienen lahjan joka lukijalle. Jasso Lamberg, Sanomalehti 2010 -seminaari, Lahden muotoiluinstituutti

×