Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään

454 views

Published on

VATES-säätiön toimitusjohtaja Marjatta Varangan esitys Tuottavuus kaikki mukaan työelämään seminaarissa Hyvä työelämä työkulttuuriksi 5.6.2013 Helsingin Allergiatalolla.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään

 1. 1. Tuottavuus - kaikki mukaan työelämäänSeminaari : Hyvä työelämä kulttuuriksiAllergiatalo 5 6 2013Allergiatalo 5.6.2013Marjatta VarankaMarjatta VarankaVATES-säätiö
 2. 2. Miksi mahdollisuus työhön tärkeää?Miksi mahdollisuus työhön tärkeää?Henkilöiden kannalta:–Työkykyä on – mutta säilyy ja kehittyy vain työssä–Hyödyllisyyden tunne ja sosiaaliset suhteet – hyvinvointi–Oman taloudellisen tilanteen parantaminen työ- jap y jvanhuusiässäTyönantajien kannalta:Työnantajien kannalta:–Työvoimapula mm. matalapalkkaisissa suorittavissatehtävissäMoninäkökantainen innovoiva ja tuottava yritys–Moninäkökantainen, innovoiva ja tuottava yritys–Yhteiskuntavastuun kantaminenJ lki t l d k ltJulkisen talouden kannalta:–Julkisen talouden haasteet mm. ikääntymisestä johtuen–Verotulojen kasvu työllisyyden nousun myötä–Säästöt sotu-menoissa ja sote-palveluissa
 3. 3. Työkyvyttömyyseläkeläistenpotentiaali työhönLähde: Harri Hietala 3
 4. 4. Muutos !Muutos !Ennen:Ennen:Kun työntekijä ei enää täyttänyt työn vaatimuksiaTyöntekijän kuntoutus ja valmiuksien lisääminenTyöntekijän kuntoutus ja valmiuksien lisääminenEläkkeelleNyt uutena lisäelementtinä:Nyt uutena lisäelementtinä:Työn joustava mukauttaminen työnhakijan kykyihinEläkkeeltä takaisin töihinEläkkeeltä takaisin töihinTyössä pysyminen, varhainen interventio
 5. 5. Erityisestä tavallistaErityisestä tavallistaM i t i t ö i k t i ti tt t• Monimuotoisen työvoiman rekrytointi on opettanuttyönantajia ja työyhteisöjä soveltamaan erityistietoavaltavirtaan– työhönvalmennus ja työolojen mukauttaminen alkanutvaikeasti vammaisten työllistämisestä– yrityksissä on nyt työhönvalmentajia– yrityksissä on nyt työhönvalmentajia,työkykykoordinaattoreita, työkykykonsultteja– työn ja työolojen mukautus koskee kaikkia työntekijöitä• Työkykyyn vaikuttaa muutkin kuin lääketieteelliset syyt.Työkyvyssä on kysymys arjessa pärjäämisestä.Lähi i i h li ä k ääLähiesimiehen rooli tärkeää.• Tietotaidon kehittäminen saatava koulutuksen sisältöihinj ht i t t t t k l i=> johtaminen, tuotantoteknologia
 6. 6. Työhönvalmentaja löytääTyöhönvalmentaja löytääyksilöllisiä ratkaisuja• kartoittaa sopivia työtehtäviä• räätälöi työtehtäviä tekijän taitojen mukaisiksi• esittelee sopivan työntekijän / työtehtävänesittelee sopivan työntekijän / työtehtävän• helpottaa rekrytointia ja osallistuu perehdyttämiseen• tukee työyhteisöä uuden työntekijän tuloon• auttaa työnantajaa erilaisten tukien hakemisessa
 7. 7. Työn ja työolojen mukauttaminenTyön ja työolojen mukauttaminenTyön räätälöinnin keinoja ovat mm.• Osa-aikatyö; osapäivä, osaviikkoYksilöllinen työaikajärjestely• Yksilöllinen työaikajärjestely• Työn uudenlainen osittaminen, uudet työnkuvat• Erilaisten osatehtävien koonti uudeksi työnkuvaksi• Samanlaisten osatehtävien niputus uudeksi työnkuvaksip y• Työn suorituksen apuvälineetE t ttö• Esteettömyys• Yksilöllinen työhön perehdytys ja opastus• Selkokieli
 8. 8. Terveisiä henkilöstöpäättäjilleJokaisella on työkykyä, jos hänellä on ihmisarvoista työtä.Työkykyä ei välttämättä ole tänään ja juuri tähän työhön,eikä edes ehkä huomennakaan tähän työhön.On hyvin paljon mahdollisuuksia, mutta ihmisillä ei ehkäole omia voimavaroja etsiä niitä.He tarvitsevat tukea löytääkseen oman paikkansa,Voidakseen tehdä arvokkaasti arvokasta työtä jaolla tuottavia yhteiskunnan jäseniä.Työkykykonsultti Jari Malmström, HOK-Elantoy y y ,Kyvyt käyttöön eXtra 14.5.2013
 9. 9. Terveisiä henkilöstöpäättäjilleNämä asiat voivat vaikuttaa erityisenpehmeiltä arvoilta ja asioilta.Mutta tuloksenteossa tämä on aina taloudellinenkysymys.Jos hetken käyttää aikaa laskelmien tekoon, huomaa,Jos hetken käyttää aikaa laskelmien tekoon, huomaa,että tätä toimintaa pitäisi laajentaa.Prisman johtaja Mirva Neva-aho-Simonsen HOK-ElantoPrisman johtaja Mirva Neva aho Simonsen, HOK ElantoKyvyt käyttöön eXtra 14.5.2013
 10. 10. Hyvän työkulttuurin hintalappuHyvän työkulttuurin hintalapput tt j=> tuottojaCase: HOK-Elanto- Voimme auttaa kahdeksaa henkilöä kymmenestätyöoloja mukauttamalla- Sairauspoissaolot putosi 12 %p p- Työeläkemaksut alenivat- Yhteensä noin miljoonan euron kustannussäästötYhteensä noin miljoonan euron kustannussäästöt- Ollaan vielä jäävuoren huipulla, paljon matkaa alasLähde: Kyvyt käyttöön eXtra 14 5 2013Lähde: Kyvyt käyttöön eXtra 14.5.2013
 11. 11. Työkyvyttömyyseläkeläistentyöttömyysloukku – käteen jäävä tuloLähde: Harri Hietala 11
 12. 12. Työkyvyttömyyseläkeläisten työttömyys-loukku - työllistymisveroasteetLähde: Harri Hietala 12
 13. 13. Vähimmäistyökyvyttömyyseläkeläistentyöttömyysloukku - yhteenveto• Vähimmäistyökyvyttömyyseläkeläisen työttömyysloukku 730-1700 €:n palkoilla.• Loukku aiheutuu eläkkeen kertaleikkaantumisesta 733,80 €:n ansaintarajalla.• Vähimmäistyökyvyttömyyseläkeläisen työttömyysloukku 730-1700 €:n palkoilla.• Loukku aiheutuu eläkkeen kertaleikkaantumisesta 733,80 €:n ansaintarajalla.j• Loukku voidaan purkaa suhteuttamalla eläke palkkaan samaan tapaan kuintyöttömyysturvassa: 40 %:n leikkuri koko palkasta, kun palkka ylittää 733,80 €.j• Loukku voidaan purkaa suhteuttamalla eläke palkkaan samaan tapaan kuintyöttömyysturvassa: 40 %:n leikkuri koko palkasta, kun palkka ylittää 733,80 €.• Työllisyysaste nousisi 1 %-yks., jos 40 000 henkilöä työllistyisi 60 000työhaluisesta ja -kykyisestä työkyvyttömyyseläkeläisestä.• Työllisyysaste nousisi 1 %-yks., jos 40 000 henkilöä työllistyisi 60 000työhaluisesta ja -kykyisestä työkyvyttömyyseläkeläisestä.• Tämä tarkoittaisi 1 500 €:n palkkatasolla henkilön käteen jäävän tulon nousua4 500 €:lla vuodessa. Kokonaisuutena ostovoima kasvaisi 185 milj. €.• Tämä tarkoittaisi 1 500 €:n palkkatasolla henkilön käteen jäävän tulon nousua4 500 €:lla vuodessa. Kokonaisuutena ostovoima kasvaisi 185 milj. €.• Julkisen talouden vero- ja sova-maksutuotot nousisivat 350 milj. € sekä säästötasumistuessa olisivat 160 milj. € ja työkyvyttömyyseläkkeissä 290 milj. €.• Julkisen talouden vero- ja sova-maksutuotot nousisivat 350 milj. € sekä säästötasumistuessa olisivat 160 milj. € ja työkyvyttömyyseläkkeissä 290 milj. €.• Yhteensä julkinen talous kohentuisi siten potentiaalisesti jopa 800 milj. €.• Yhteensä julkinen talous kohentuisi siten potentiaalisesti jopa 800 milj. €.Lähde: Harri Hietala
 14. 14. Kiitos yleisölle!

×