Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työterveyshuolto Suomessa 2030

260 views

Published on

Perjantai-meeting 1.3.2019
Kari Reijula, professori, Helsingin yliopisto

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työterveyshuolto Suomessa 2030

 1. 1. www.helsinki.fi/yliopisto Työterveyshuolto Suomessa 2030 TTL Perjantai-meeting 1.3.2019 Kari Reijula Työterveyden professori Varadekaani Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos
 2. 2. www.helsinki.fi/yliopisto Sidonnaisuudet - Työsuhde: Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos - HUS:in hallituksen jäsen - 4 x STM:n selvityshenkilö (ml. ”Brommelsin ryhmä”) - Ei omistuksia lääketeollisuudessa tai SOTE-alan palveluyrityksissä
 3. 3. www.helsinki.fi/yliopisto Työterveyshuolto Suomessa 2030 1. Työterveyshuollon nykytila 2. Koulutus (erit. tth-lääkärit) 3. Haasteet ja tulevaisuusnäkymät
 4. 4. www.helsinki.fi/yliopisto Mielikuvia työterveyshuollosta ‒ Työssäkäyvien (terveiden) terveysasema ‒ Maksuton lääkärissä käynti: työantaja maksaa kulut ‒ Ilman jonotusta, nopea palvelu ‒ Siistit sisätilat, yksityisen lääkäriaseman palvelut ‒ Etuoikeutettu asema muihin kansalaisiin verrattuna ‒ Turhia käyntejä ‒ Verovaroin rahoitettu, eriarvoistava, terveitä tutkiva ‒ Työterveyshuolto ON terveydenhuollon toimiva osa
 5. 5. www.helsinki.fi/yliopisto KYSYMYS Nr. 1 Onko näkemys TTH:sta muuttunut vuonna 2030? Olemmeko tyytyväisiä mielikuvaan? Miten viestimme TTH:sta? 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 5
 6. 6. www.helsinki.fi/yliopisto Työterveyden määrittelyä ja terminologiaa TYÖTERVEYS TYÖLÄÄKETIEDE TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTURVALLISUUS TYÖHYGIENIA TYÖTAPATURMAT TYÖYHTEISÖT TYÖPSYKOLOGIA TYÖERGONOMIA
 7. 7. www.helsinki.fi/yliopisto Kysymys Nr. 2 • Miten termit tutuiksi muille terveydenhuollon toimijoille ja asiakkaille? 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 7
 8. 8. www.helsinki.fi/yliopisto Työterveys – mitä, miksi, milloin? Työterveys oppialana lääketieteessä ‒ Työn ja terveyden välinen yhteys ‒ Työn asettamat vaatimukset työntekijälle ‒ Työkyvyn arviointi ja tukeminen ‒ Työperäiset sairaudet ja ammattitaudit ‒ Työtapaturmat ‒ Kohderyhmä: työikäinen väestö (18-65 v.) ‒ PAINOPISTE PREVENTIOSSA Tavoite on estää esim. työtapaturmia, ammattitauteja ja työkyvyn menettäminen SEKÄ TUKEA SITÄ
 9. 9. www.helsinki.fi/yliopisto Työterveyshuolto terveydenhuollon ja työelämän rajapinnalla 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 9
 10. 10. www.helsinki.fi/yliopisto • Toiminnan lakiperusta esim. Työterveyshuoltolaki, työsuojelulainsäädäntö, asetukset pätevyydestä • Moniammatillinen yhteistyö • Ymmärrys työelämästä (yhteiskunnasta) • Toiminta työpaikoilla • Eri erityisalojen osaaminen (työhygienia, toksikologia, ergonomia, psykologia…) jne… Miten TTH eroaa muista terveys- palveluista? 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 10
 11. 11. www.helsinki.fi/yliopisto • Toiminnan lakiperusta esim. Työterveyshuoltolaki, työsuojelulainsäädäntö, asetukset pätevyydestä • Moniammatillinen yhteistyö • Ymmärrys työelämästä (yhteiskunnasta) • Toiminta työpaikoilla • Eri erityisalojen osaaminen (työhygienia, toksikologia, ergonomia, psykologia…) jne… KUKA HOITAISI NÄITÄ 2030 JOS EI OLISI TTH? MITÄ VIELÄ? 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 11
 12. 12. 12 12 Työvoima 15 - 74 v työlliset ja työttömät 2 627 000* työttömät 236 000 9 % yrittäjät 324 000 12 % palkansaajat 2 067 000 79 % palkansaajat, joilla ei työterveys- huoltoa Työterveyshuolto järjestetty** 1 830 000 (tt) + 22 000 (yrittäjät) 70 % Työvoima ja työterveyshuolto Suomessa (Räsänen 2013) *Työvoimatutkimus, Tilastokeskus, 2013. **Kelan työterveyshuoltotilasto 2010. Kela 2012. Työterveyshuolto järjestetty
 13. 13. 6.3.2019 13 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2015 (Stengård ym. Työterveyslääkäri 2017;35(1):29-33)
 14. 14. 6.3.2019 14 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi
 15. 15. 6.3.2019 15 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2015 (Stengård ym. Työterveyslääkäri 2017;35(1):29-33)
 16. 16. 6.3.2019 16 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi
 17. 17. www.helsinki.fi/yliopisto Kysymys Nr. 3 Mitä ovat asiakastarve, tuotteet ja kysyntä? Mikä on TTH:ssa toimivan henkilöstön määrä 2030? 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 17
 18. 18. www.helsinki.fi/yliopisto Johtaja Ilkka Oksala, EK Johtaja Annika Rönni-Sällinen, SAK Johtaja Maria Löfgren, Akava Johtaja Katarina Murto, STTK TYÖTERVEYSHUOLTO SOTE- UUDISTUKSESSA – Työmarkkinajärjestöjen kannanotto 1.5.2017 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 18
 19. 19. www.helsinki.fi/yliopisto Johtaja Ilkka Oksala, EK Johtaja Annika Rönni-Sällinen, SAK Johtaja Maria Löfgren, Akava Johtaja Katarina Murto, STTK https://tthvyo.fi/tyoterveyshuolto-sote-uudistuksessa TYÖTERVEYSHUOLTO SOTE- UUDISTUKSESSA – Työmarkkinajärjestöjen kannanotto 1.5.2017 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 19
 20. 20. www.helsinki.fi/yliopisto Väestöllinen huoltosuhde 1950–2011 ja ennuste 2012–2050 6.3.2019 20 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. vuosikatsaus 2011, Liitekuvio 5. Väestöllinen huoltosuhde 1950–2011 ja ennuste 2012–2050 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2013].
 21. 21. www.helsinki.fi/yliopisto Väestöllinen huoltosuhde 1950–2011 ja ennuste 2012–2050 6.3.2019 21 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. vuosikatsaus 2011, Liitekuvio 5. Väestöllinen huoltosuhde 1950–2011 ja ennuste 2012–2050 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2013]. Työikäisille tarvitaan työkyvyn tukea
 22. 22. 6.3.2019 22 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi - Sairauspoissaolot n. 3,4 miljardia euroa - Sairaana ja vajaakuntoisena työskentely n. 3,4 miljardia euroa - Työtapaturmat (välittömät ja välilliset kust.) n. 2 miljardia euroa - Ammattitaudit n. 0,1 miljardia euroa - Työikäisen väestön terveydenhuoltomenot n. 7,7 miljardia euroa - Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkemeno n. 2,1 miljardia euroa - Työkyvyttömyyseläkkeistä johtuva potentiaalisen n. 6,7 miljardia euroa työpanoksen menetys (yht. n. 25 mrd. euroa) (Rissanen ja Kaseva STM 2014, ETK 2016) Työkyvyttömyyden, sairauspoissaolojen ja työ- tapaturmien kustannukset vuodessa
 23. 23. 6.3.2019 23 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi - Suomen BKT oli 209,1 mrd. euroa (v. 2015) - Valtion budjetti n. 54,3 mrd. euroa - Suomen terveydenhuoltomenot 19,5 mrd. euroa (2014) - Erikoissairaanhoito 6,8 mrd euroa (35%) - Perusterveydenhuolto 3,8 mrd euroa (19%) - Julkinen rahoitus 75,6 % ja yksityinen 24,4 % - Työterveyshuollon menot n. 778 miljoonaa euroa eli n. 4 % terveydenhuollon kustannuksista (TTHn piirissä n. 1,8 milj. työntekijää) Tasavallan talouslukuja
 24. 24. 6.3.2019 24 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi - Suomen BKT oli 209,1 mrd. euroa (v. 2015) - Valtion budjetti n. 54,3 mrd. euroa - Suomen terveydenhuoltomenot 19,5 mrd. euroa (2014) - Erikoissairaanhoito 6,8 mrd euroa (35%) - Perusterveydenhuolto 3,8 mrd euroa (19%) - Julkinen rahoitus 75,6 % ja yksityinen 24,4 % - Työterveyshuollon menot n. 778 miljoonaa euroa eli n. 4 % terveydenhuollon kustannuksista (TTHn piirissä n. 1,8 milj. työntekijää) Tasavallan talouslukuja Maksajat: - Työnantajat 87 % (suoraan 56,4 % ja työtulovakuutus 30,6 %) - Työntekijät 12,5 % (työtulovakuutus) - Veroina 0,5%
 25. 25. 6.3.2019 25 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi Terveydenhuollon kustannukset 2016
 26. 26. 6.3.2019 26 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi Terveydenhuollon kustannukset 2016
 27. 27. 6.3.2019 27 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi Terveydenhuollon kustannukset 2016
 28. 28. 6.3.2019 28 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi Yhteiskunnan rakenteiden tasolla • Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden, palvelu- ja rahoitusjärjestelmän perusteita ei muuteta • Järjestelmän kehittäminen jatkuu valtakunnal- lisesti yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa • Lakisääteisen TTHn sisältöä ja TTHn sairaan- hoitopalveluja on kehitettävä tukemaan työkyvyn ylläpitämistä ja työkyvyttömyyden ehkäisyä entistäkin voimakkaammin • Työterveyshuollon asema ja toimintamahdol- lisuudet osana muuta SOTE-palvelujärjestelmää varmistetaan
 29. 29. 6.3.2019 29 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi • TTHn ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden saatavuus ja laadukas koulutus tulee turvata maanlaajuisesti • Maakuntien on turvattava alueellaan TTH- palvelujen yhdenvertainen saatavuus kaikille niille työnantajille ja yrittäjille, jotka haluavat hankkia näitä palveluja maakunnalta • Maakunnan järjestämän muun sosiaali- ja terveydenhuollon on tehtävä yhteistyötä TTHn kanssa työterveyden erityisosaamista edellyttävissä asioissa
 30. 30. 6.3.2019 30 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi Työelämän ja terveydenhuollon rajapinnalla • TTHn palvelut ovat jatkossakin työpaikkojen käytettävissä • Yhteistyö TTHn ja SOTE-palvelutuotannon, eläkelaitosten, vakuutusyhtiöiden ja työpaikkojen sekä työsuojelun kesken on suunniteltua, sujuvaa ja koordinoitua.
 31. 31. 6.3.2019 31 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi Työterveyden ja työkyvyn yksilöllisen tuen varmistamisessa • TTHn erityisosaaminen ja palvelut ovat jatkossakin työntekijöiden käytettävissä • Työterveyshuoltoa hyödynnetään täysimääräisesti työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemisessa. • Maakunnan on käytettävä TTHn osaamista työssä olevien ja työttömien työikäisten työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnissa
 32. 32. www.helsinki.fi/yliopisto Päälinjat 1) Asiakaslähtöiset työterveyspalvelut 2) Terveyttä ja työkykyä työikäisille yhteistyössä 3) Työterveyshuollon toiminnan, voimavarojen ja korvausjärjestelmän kehittäminen Työterveys 2025 – yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä (VNp 2017) 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 32
 33. 33. www.helsinki.fi/yliopisto 1) Työterveyshuolto on toiminnallisesti integroitunut sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään 2) Työterveyshuolto-, terveydenhoito- ja kuntoutusjärjestelmä tekevät oikea-aikaisesti yhteistyötä työikäisten työkyvyttömyyden ehkäisyssä ja työkyvyn palauttamisessa 3) Työterveyshuollolla on valmiudet vastata työn ja työn tekemisen tuomiin terveydellisiin ja työkyvyn haasteisiin Työterveys 2025 – yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä (VNp 2017) Tavoitteet 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 33
 34. 34. www.helsinki.fi/yliopisto 4) Kaikki työnantajat ovat järjestäneet työterveyshuollon yrityksen koosta riippumatta 5) Työterveyshuolto on merkittävä yhteistyökumppani työpaikoilla työkyvyn edistämisessä ja työkyvyttömyyden ehkäisyssä ja 6) Työterveyshuolto kehittää palvelujaan vastaamaan pientyöpaikkojen ja yrittäjien tarpeita Työterveys 2025 – yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä (VNp 2017) 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 34
 35. 35. www.helsinki.fi/yliopisto Missä mennään maakunta- ja sote –uudistuksessa? Projektijohtaja, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, VN AMCH – Tietoisku 14.9.2018, Biomedicum, Helsinki
 36. 36. www.helsinki.fi/yliopisto14.9.2018 Päivi Nerg36
 37. 37. www.helsinki.fi/yliopisto Suomi Ruotsi Tanska Norja Lähde: Eurostat Huoltosuhde eli lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti 14.9.2018Päivi Nerg 37
 38. 38. www.helsinki.fi/yliopistoVN.FI 14.9.2018 Päivi Nerg 38
 39. 39. www.helsinki.fi/yliopisto 14.9.2018Päivi Nerg 39
 40. 40. www.helsinki.fi/yliopisto Työterveyshuolto integroituu julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin 17.11.2017© Työterveyslaitos | www.ttl.fi 40
 41. 41. 6.3.2019 41 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi • SOTE-hengessä uudistus toteutumassa jo maakunnissa • Pääkaupunkiseutu oma haasteensa • Kunnat ulkoistaneet TTH-toimintaansa • Valtakunnallinen julkisomisteinen TTH-toimija • KEVAn selvitys ja jatkotoimet 1) Valtakunnallinen In-house yhtiö ja 2) Markkinoilla toimiva valtakunnallinen yhtiö - Mukana valmistelussa: Pirkanmaan SHP, Varsinais- Suomen SHP, HUS, Eksote, Keski-Suomen SHP, Itä- Savon SHP, Etelä-Pohjanmaan SHP, Satakunta SOTE-uudistus ja työterveyshuolto
 42. 42. www.helsinki.fi/yliopisto TYÖKE – Verkostoilla tehoa työkyvyn tukeen ja SOTEen (2017-2020)
 43. 43. www.helsinki.fi/yliopisto Työterveyshuolto osana SOTEa => Tavoitteet 1. Työterveyshuollon järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät ratkaisut maakunnassa on tehty • Maakunnan vastuulla oleva työterveyshuolto on valmis aloittamaan toimintansa • Kuntien henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä on sovittu • Maakunnassa on sekä järjestäjä- että tuottajataholla työterveyshuollon vastuuhenkilöt/-elimet 2. Sujuvat yhteistyökäytännöt yhteistyön keskeisille alueille on rakennettu SOTE- toimijoiden kanssa 3. Työterveyshuollon sisältö painottuu ennaltaehkäisyyn ja työkyvyn tukemiseen • Työterveyshuollon sairaanhoito tukee tätä toimintaa • Toimintaa kohdennetaan riskiryhmille • Palvelujen saatavuus on turvattu 17.11.2017© Työterveyslaitos | TYÖKE | www.ttl.fi 43
 44. 44. www.helsinki.fi/yliopisto Työterveyshuolto osana SOTEa => Tavoitteet 1. Työterveyshuollon järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät ratkaisut maakunnassa on tehty • Maakunnan vastuulla oleva työterveyshuolto on valmis aloittamaan toimintansa • Kuntien henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä on sovittu • Maakunnassa on sekä järjestäjä- että tuottajataholla työterveyshuollon vastuuhenkilöt/-elimet 2. Sujuvat yhteistyökäytännöt yhteistyön keskeisille alueille on rakennettu SOTE- toimijoiden kanssa 3. Työterveyshuollon sisältö painottuu ennaltaehkäisyyn ja työkyvyn tukemiseen • Työterveyshuollon sairaanhoito tukee tätä toimintaa • Toimintaa kohdennetaan riskiryhmille • Palvelujen saatavuus on turvattu 17.11.2017© Työterveyslaitos | TYÖKE | www.ttl.fi 44
 45. 45. www.helsinki.fi/yliopisto Työterveyshuolto osana SOTEa => Tavoitteet 1. Työterveyshuollon järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät ratkaisut maakunnassa on tehty • Maakunnan vastuulla oleva työterveyshuolto on valmis aloittamaan toimintansa • Kuntien henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä on sovittu • Maakunnassa on sekä järjestäjä- että tuottajataholla työterveyshuollon vastuuhenkilöt/-elimet 2. Sujuvat yhteistyökäytännöt yhteistyön keskeisille alueille on rakennettu SOTE- toimijoiden kanssa 3. Työterveyshuollon sisältö painottuu ennaltaehkäisyyn ja työkyvyn tukemiseen • Työterveyshuollon sairaanhoito tukee tätä toimintaa • Toimintaa kohdennetaan riskiryhmille • Palvelujen saatavuus on turvattu 17.11.2017© Työterveyslaitos | TYÖKE | www.ttl.fi 45
 46. 46. www.helsinki.fi/yliopisto Työterveyshuolto osana SOTEa => Tavoitteet 1. Työterveyshuollon järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät ratkaisut maakunnassa on tehty • Maakunnan vastuulla oleva työterveyshuolto on valmis aloittamaan toimintansa • Kuntien henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä on sovittu • Maakunnassa on sekä järjestäjä- että tuottajataholla työterveyshuollon vastuuhenkilöt/-elimet 2. Sujuvat yhteistyökäytännöt yhteistyön keskeisille alueille on rakennettu SOTE- toimijoiden kanssa 3. Työterveyshuollon sisältö painottuu ennaltaehkäisyyn ja työkyvyn tukemiseen • Työterveyshuollon sairaanhoito tukee tätä toimintaa • Toimintaa kohdennetaan riskiryhmille • Palvelujen saatavuus on turvattu 17.11.2017© Työterveyslaitos | TYÖKE | www.ttl.fi 46
 47. 47. 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. Lappi 2. Pohjois-Pohjanmaa 3. Kainuu 4. Keski-Pohjanmaa 5. Keski-Suomi 6. Pohjois-Savo 7. Pohjois-Karjala 8. Pohjanmaa 9. Etelä-Pohjanmaa Työterveys- toimijoiden järjestäytyminen TILANNE TAMMIKUUSSA 2018 10. Pirkanmaa 11. Päijät-Häme 12. Etelä-Savo 13. Etelä-Karjala 14. Satakunta 15. Varsinais-Suomi 16. Kanta-Häme 17. Uusimaa 18. Kymenlaakso Aluejaot © MML, 2017 6.3.2019© Työterveyslaitos | Maakunnassa on moniammatilline n yhteistyöryhmä Maakunnassa on tavattu moni- ammatillisesti, yhteistyöryhmää ei ole vielä perustettu Maakunnassa ei ole järjestäydytty moniammatillisesti
 48. 48. © Työterveyslaitos | TYÖKE | www.ttl.fi 7.3.2018 48 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. Lappi 2. Pohjois-Pohjanmaa 3. Kainuu 4. Keski-Pohjanmaa 5. Keski-Suomi 6. Pohjois-Savo 7. Pohjois-Karjala 8. Pohjanmaa 9. Etelä-Pohjanmaa Työterveys- toimijoiden järjestäytyminen TILANNE LOKAKUUSSA 2018 10. Pirkanmaa 11. Päijät-Häme 12. Etelä-Savo 13. Etelä-Karjala 14. Satakunta 15. Varsinais-Suomi 16. Kanta-Häme 17. Uusimaa 18. Kymenlaakso Aluejaot © MML, 2017 6.3.2019© Työterveyslaitos | Maakunnassa on moniammatilline n yhteistyöryhmä Maakunnassa on tavattu moni- ammatillisesti, yhteistyöryhmää ei ole vielä perustettu
 49. 49. www.helsinki.fi/yliopisto • STM:n työryhmä (kolmikanta, KELA, asiantuntijat) • Hallitusohjelmassa tavoite siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan • Tulos: sv-lain TTH:n korvauksia koskevien säännösten muutos • KL 2 enimmäismäärä 40% • KL 1 korvaus aina 60% Työ jatkuu: mitä on ennaltaehkäisevä toiminta? Miten sitä voidaan kehittää? Hallituksen esitys sairausvakuutuslain 13 luvun muuttamisesta (HE 77/2018) 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 49
 50. 50. www.helsinki.fi/yliopisto TYÖTERVEYSHUOLLON OSAAMINEN Lääkärikoulutus (Helsingin yliopisto) - Lääketieteen lisensiaatin tutkinto 360 op - Työterveys-opetus L6-kurssilla (1,5op => 4,0op) - Vanha Curriculum (=>2019) - osana Kansanterveystieteen opetusta - Sairauksien ehkäisy ja Työterveys - Uusi Curriculum: - Itsenäisenä kurssina (yht. 4op) (2020=>) - Sisältää Kuntoutusviikon (Yle, Fys, Psyk, Ger) ja Elintavat + kertaus Sairauksien ehkäisy) - - TENTTI Työpaikkakäynnit
 51. 51. www.helsinki.fi/yliopisto • Ymmärtää työn ja terveyden välisen yhteyden • Tuntee keskeisimmät työhön liittyvien terveyshaittojen tunnistamisen ja ehkäisemisen mahdollisuudet yksilö- ja työpaikkatasolla • Kykenee osallistumaan moniammatilliseen ja - tieteiseen toimintaan työterveyshuollossa • Tuntee työkyvyn arvioinnin ja tukemisen mahdollisuudet 6.3.2019 51 L6 Prevent - opetus Työterveys-kurssin tavoite
 52. 52. www.helsinki.fi/yliopisto TTH-kurssi kandeille L6 kurssilla Työpaikkakäynnin palautusseminaari 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 52
 53. 53. www.helsinki.fi/yliopisto 6.3.2019 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi 53 TTH-kurssi kandeille L6-kurssilla Työpaikkakäynnin palautusseminaari
 54. 54. www.helsinki.fi/yliopisto TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTUS- NÄKYMÄT Erikoislääkärikoulutus – uudistus - haku- ja valintamenettely
 55. 55. 6.3.2019 55 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi • Hakujärjestelmä/hakeminen • Alkupisteytys • Motivaatiokirje • Haastattelu • Koeaika => koejakso Erikoislääkärikoulutus – haku- ja valintamenettely
 56. 56. 6.3.2019 56 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi • Hakujärjestelmä/hakeminen - 2 x/v = tammi ja elo/syyskuu - sähköinen hakujärjestelmä/Opintopolku (OPH) - LL, laillistus/Valvira, kielitaito - 6 hakukohdetta (esim. TTH/HY, TTH/Tre, TTH/Tu, sisätaudit/HY…) Erikoislääkärikoulutus – haku- ja valintamenettely
 57. 57. 6.3.2019 57 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi • Alkupisteytys - VALINTA: alkupisteytys, haastattelu ja koeaika - Työ- ja tieteellinen kompetenssi pisteytetään => * Esim. työkokemus (TK, oma erik ala, muu kliin ala) max 10 p. * Esim. väitöskirja relevantilta alalta max 10 p tai muulta alalta 6 p, tiet. julkaisuista 1-4 p. jne. Erikoislääkärikoulutus – haku- ja valintamenettely
 58. 58. 6.3.2019 58 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi • Motivaatiokirje - Ei pisteytetä mutta otetaan huomioon valintaa tehtäessä • Haastattelu (max 10p) - Kokemus alasta, motivaatio, sosiaaliset/vuorovaikutus- taidot, potilaan kohtaaminen, erityistaidot, paineensieto… Erikoislääkärikoulutus – haku- ja valintamenettely
 59. 59. 6.3.2019 59 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi • Motivaatiokirje - Ei pisteytetä mutta otetaan huomioon valintaa tehtäessä • Haastattelu (max 10p) - Kokemus alasta, motivaatio, sosiaaliset/vuorovaikutus- taidot, potilaan kohtaaminen, erityistaidot, paineensieto… HAKIJOIDEN PISTEYTYS 0-30 p Erikoislääkärikoulutus – haku- ja valintamenettely
 60. 60. 6.3.2019 60 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi TTH erikoislääkärikoulutuksen rakenne
 61. 61. 6.3.2019 61 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi Osaamisperusteinen oppiminen CANMEDS EPA KOKEA
 62. 62. www.helsinki.fi/yliopisto Oppimistavoitteet
 63. 63. 6.3.2019 63 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi
 64. 64. 6.3.2019 64 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi
 65. 65. 6.3.2019 65 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi
 66. 66. 6.3.2019 66 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi • 31.12.2019 loppuu nykyinen erillislaki • 2019 budjetissa 1 milj. Eu vaje (eli 1,9mEu vs. 2,9mEu) • Neuvottelu ministeri Saarikon kanssa 16.10.2018 Erikoislääkärikoulutus – Erillislaki ja –rahoitus 2020=>
 67. 67. 6.3.2019 67 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi • 31.12.2019 loppuu nykyinen erillislaki • 2019 budjetissa 1 milj. Eu vaje (eli 1,9mEu vs. 2,9mEu) • Neuvottelu ministeri Saarikon kanssa 16.10.2018 ÞSelvitetään mistä otetaan rahoituksen puuttuva 1mEU Erikoislääkärikoulutus – Erillislaki ja –rahoitus 2020=>
 68. 68. 6.3.2019 68 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi • 31.12.2019 loppuu nykyinen erillislaki • 2019 budjetissa 1 milj. Eu vaje (eli 1,9mEu vs. 2,9mEu) • Neuvottelu ministeri Saarikon kanssa 16.10.2018 ÞSelvitetään mistä otetaan rahoituksen puuttuva 1mEU ÞKäynnistetään valmistelu erillislain jatkamiselle 1.1.2020 alkaen neljäksi vuodeksi eteenpäin Erikoislääkärikoulutus – Erillislaki ja –rahoitus 2020=>
 69. 69. 6.3.2019 69 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi • 31.12.2019 loppuu nykyinen erillislaki • 2019 budjetissa 1 milj. Eu vaje (eli 1,9mEu vs. 2,9mEu) • Neuvottelu ministeri Saarikon kanssa 16.10.2018 ÞSelvitetään mistä otetaan rahoituksen puuttuva 1mEU ÞKäynnistetään valmistelu erillislain jatkamiselle 1.1.2020 alkaen neljäksi vuodeksi eteenpäin Þ STM tukee valmisteilla olevaa TTH- T&K&I-ohjelmaa, joka tulisi olemaan valtakunnallinen ”sateenvarjo”- hanke alan merkittäväksi kehittämiseksi yhteiskunnan tarpeisiin Erikoislääkärikoulutus – Erillislaki ja –rahoitus 2020=>
 70. 70. 6.3.2019 70 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi • Ohjelma esitellään jo nykyiselle hallitukselle => toive tuesta ohjelman valmistelutyölle • Seuraavaan hallitusohjelmaan => ohjelma tai kärkihanke • Ohjelma on tarjous, josta on vaikea kieltäytyä TULOSSODOTUKSET: - Työterveyden kansallinen osaamiskeskittymä + valtakunnallinen verkosto - Laajempi ja laadukkaampi tutkimustoiminta (ml. tutkijakoulut) työterveyden monialaisella aihealueella - Työkyky, tuottavuus, työllisyysaste, työurat, … Työstä hyvinvointia – T&K&I-ohjelma
 71. 71. 6.3.2019 71 Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi • Ohjelma esitellään jo nykyiselle hallitukselle => toive tuesta ohjelman valmistelutyölle • Seuraavaan hallitusohjelmaan => ohjelma tai kärkihanke • Ohjelma on tarjous, josta on vaikea kieltäytyä TULOSSODOTUKSET: - Työterveyden kansallinen osaamiskeskittymä + valtakunnallinen verkosto - Laajempi ja laadukkaampi tutkimustoiminta (ml. tutkijakoulut) työterveyden monialaisella aihealueella - Työkyky, tuottavuus, työllisyysaste, työurat, … NYT KANNATTAA HARKITA TYÖTERVEYDEN TUTKIJAN URAA J J J Työstä hyvinvointia – T&K&I-ohjelma
 72. 72. www.helsinki.fi/yliopisto Miltä TTH:n tulevaisuus näyttää (2025)? Työterveyslääkäri 2016:34 (4): 77-81 “TTHn asiantuntemus käyttöön työkyvyn arvioinnissa myös työttömillä” ”Työterveyshuoltoon kuuluu sairaanhoito, joka painottuu työhön liittyviin sairauksiin. Se ei korvaa työssäkäyvien perusterveydenhuoltoa.” (Kristiina Mukala)
 73. 73. www.helsinki.fi/yliopisto Miltä TTH:n tulevaisuus näyttää (2025)? Työterveyslääkäri 2016:34 (4): 77-81 ”Työterveyshuollolla on nykyistä laajemmat mahdollisuudet tukea työpaikkoja niin työn ja johtamisen kehittämisessä kuin työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämisessäkin” ”Kaikissa työterveyshuollon sisällöissä digitaalisilla etäpalveluilla huolehditaan suurimmasta osasta tavanomaisia peruspalveluita niin ehkäisevän kuin sairaanhoidonkin puolella” (Jorma Mäkitalo)
 74. 74. www.helsinki.fi/yliopisto Miltä työterveyshuollon tulevaisuus näyttää (2025)? Työterveyslääkäri 2016:34 (4): 77-81 ”Työpaikkaselvitykset ja terveystarkastukset tehdään pääosin virtuaalisesti. Pienempiin ongelmiin saadaan virtuaalinen neuvonta ja seuranta suoraan TTH- sovelluksesta” ”Vapaaehtoisia sairaanhoitopalveluja toteutetaan työpaikan tarpeiden mukaisesti. Vastaanotolle pääsyä ei rajoiteta, koska työ, terveys ja sairaus vaikuttavat kaikki toisiinsa. (Riitta Työläjärvi)
 75. 75. www.helsinki.fi/yliopisto Miltä työterveyshuollon tulevaisuus näyttää (2025)? Työterveyslääkäri 2016:34 (4): 77-81 ”Useimmilla sairauksilla voi olla vaikutusta työssä selviytymiseen tai sairauspoissaoloihin, tai työ voi pahentaa oireilua” ”Työterveyshuolto on arvostettu erikoisala, joka osaltaan varmistaa Suomen kilpailukykyä sekä työikäisen väestön terveyttä ja hyvinvointia. Muut erikoisalat konsultoivat aktiivisesti työterveyshuoltoa työkykyyn, sairauspoissaoloihin ja työn muokkaamiseen liittyvissä kysymyksissä” (Riitta Työläjärvi)
 76. 76. www.helsinki.fi/yliopisto Miltä työterveyshuollon tulevaisuus näyttää (2025)? Työterveyslääkäri 2016:34 (4): 77-81 ”Vuonna 2025 maakunnat ovat saaneet SOTE- järjestelmänsä toimiviksi. Potilastietojärjestelmät kommunikoivat keskenään ja tieto kulkee eri toimijoiden välillä” ”Maakunnallisesti työterveyshuoltoa koordinoi TTH- erikoislääkäri, joka on linkkinä työterveyshuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä” (Satu Rannisto)
 77. 77. www.helsinki.fi/yliopisto TTH 2030? ‒ TTH tulee olemaan keskeisessä osassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa (“työelämän rajapinnassa”) ‒ Koko työikäinen väestö saa TTH-osaamista ‒ Edellyttää jatkuvaa ‒ Työelämän muutosten seuraamista ja reagointia niihin ‒ Valppautta, kehittymistä ja aktiivisuutta ‒ Uusia toimintamalleja ja työkaluja ‒ Vuoropuhelua hallinnonalojen, maksajatahon ja asiakkaiden kanssa ‒ Tutkimusperusteisuus vahvistuu toiminnassa ‒ Työkyky ja prevention ovat ytimessä mutta työlähtöinen sairaanhoito on mukana ‒ “Omaa toimintaa toteutamme niin kuin itse opetamme muille”
 78. 78. VALSAI- projekti/SSTY Joensuu 5.2.2008 / 6.3.2019 78 KIITOS!!!

×