Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan

1,547 views

Published on

Perjantaimeeting 1.11.2013
Kari-Pekka Martimo, LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erik.lääk., Vaikuttava työterveyshuolto –teemajohtaja, Työterveyslaitos

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan

 1. 1. Hyvinvointia työstä www.ttl.fi
 2. 2. Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan Kari-Pekka Martimo, LT Työterv.huollon ja työlääket. erik.lääk. Vaikuttava työterveyshuolto –teemajohtaja www.ttl.fi
 3. 3. Esityksen sisältö • Mikä työterveyshuollon pitäisi saada aikaan yhteiskunnan, työpaikan ja työntekijän tasolla? • Miten työterveyshuollon tulee toimia, että tavoitteet saataisiin toteutumaan? • Miten työterveyshuollon ja sen toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan arvioida? • Miten uusi asetus tukee työterveyshuollon toimenpiteiden vaikuttavuutta? • Työterveyshuolto THL:n esityksessä perusterveydenhuollon korjaamiseksi www.ttl.fi
 4. 4. Kataisen hallitusohjelma • työuria pidennettävä • työkyvyttömyyttä ehkäistävä • osatyökykyisten työmahdollisuuksia parannettava www.ttl.fi
 5. 5. Työterveyshuoltolain tavoite • Työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistetään • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta • työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa • työyhteisön toimintaa KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 6. 6. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö • Uusittu valtioneuvoston asetus voimaan 1.1.2014 ja siihen perustuva HTTHK-opas ilmestyy keväällä 2014 • Prosessimainen toiminta • Työpaikan tarpeiden kartoitus => tavoitteiden asettaminen => toimenpiteiden suunnittelu => toiminta => arviointi => uusi tarpeiden kartoitus • Työterveysyhteistyö • Moniammatillinen toiminta • Sosiaalialan asiantuntija uutena • Yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa • Toiminnan ”kohteena” työntekijöiden työkyky keinoina lisäksi työympäristö, työyhteisö ja itse työ • Laatujärjestelmä tulossa pakolliseksi 1.1.2016 alkaen KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 7. 7. Työterveyshuollon asema Erikoissairaanhoito Kuntoutuspalvelut Sosiaalivakuutus / Työhallinto Perusterveydenhuolto TTH TTH Työnantaja KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto Työntekijä 1.11.2013 www.ttl.fi
 8. 8. Terveydenhuollon työnjako ERIKOISSAIRAANHOITO PERUSTERVEYDENHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLTO Sairaus Terveydentila (toimintakyky) Työkyky TOIMINTA YKSILÖTASOLLA ++++(+) ++++ ++(+) TOIMINTA YHTEISÖTASOLLA (+) (perhe) + (koti, perhe, koulu) +(+) (työpaikka) - - + (työnantaja) TOIMINNAN ENSISIJAINEN KOHDE TOIMINTA ORGANISAATIOTASOLLA KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 9. 9. Työntekijää kohden 342 / 156 € v. 2010 Kelan työterveyshuoltotilasto 2010 KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 10. 10. Kelan työterveyshuoltotilasto 2010 KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 11. 11. Työterveyspäivien 2013 satoa 1/3 KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 12. 12. - ttl 66 % - tth 24 % - tft 6 % Työpaikkaselvitykset 361 585 tuntia - tth 49 % - tft 29 % - ttl 16 % Tietojen antaminen ja ohjaus 245 897 tuntia - tth 48 % - tft 25 % - ttl 16 % - tth 56 % - ttl 27 % - tft 10 % Kelan työterveyshuoltotilasto 2010 KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 13. 13. Työterveyshuollosta lisäarvoa? • Mihin yritys toiminnallaan pyrkii? • Mikä on henkilöstön rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa? • Mitkä henkilöstöön liittyvät riskit voivat vaarantaa yrityksen päämäärien saavuttamisen? • Mitkä näistä riskeistä liittyvät terveyteen, turvallisuuteen, hyvinvointiin tai työnantajakuvaan? • Miten työterveysyhteistyössä on sovittu henkilöstöriskien hallinnasta? • Selvillä oleminen • Varautuminen • Osallistuminen www.ttl.fi
 14. 14. Vaikuttavuuden edellytykset TYÖTERVEYSTOIMINTA -tavoitteet Työterveyshuollon panokset ja toiminta Työterveysyhteistyö -toimintamallit Työpaikan panokset ja toiminta Suoritteet/tuotos Suoritteet/tuotos Suoritteet/tuotos VAIKUTUKSET yhteinen seuranta KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 15. 15. Vaikuttavuuden arvioinnin ketju Seuraukset (laajemmat vaikutukset) Tarpeet Vaikutukset (välittömät tulokset) Relevanssi Tavoitteet Resurssit (panokset) Uskottavuus Toimenpiteet (toteutus) Tuotokset (suoritteet) Tehokkuus Vaikuttavuus Hyöty ja kestävyys Viljamaa ym. 2012 www.ttl.fi
 16. 16. Vaikuttamattomuuden riskit (relevanssi?/uskottavuus?) Onnistunut toimenpide Toimen- saa aikaan Kausaa-jotka johtavat Haluttuilisia prohin vaipide sesseja kutuksiin Epäonnistunut Toimen- ei saa pide toimenpide aikaan Lähestymistapaerhe jotka Kausaa- toteutuessaanHaluttuihin vailisia proolisivat sesseja johtaneet kutuksiin KausaaToimen- saa aikaan lisia propide sesseja jotka eivät johda Haluttuihin vaikutuksiin (Ahonen G 1985) KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 17. 17. Toiminnan kehittämissuunnat OPERATIIVINEN KEHITTÄMINEN (laatutyötä) Vääriä Vääriä asioita asioita oikein oikein Oikeita Oikeita asioita asioita oikein oikein Vääriä Vääriä asioita asioita väärin väärin Oikeita Oikeita asioita asioita väärin väärin STRATEGINEN KEHITTÄMINEN (asiakkaiden tarpeiden selvittämistä) KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 18. 18. Vastuut yhteistyössä? Työpaikan Työpaikan toimenpiteet toimenpiteet TyöoloTyöolosuhdesuhdeselvitys selvitys Terveydellise Terveydellise n merkityksen n merkityksen arviointi arviointi ToimenpideToimenpideehdotukset ehdotukset Seuranta Seuranta RatkaisuRatkaisuehdotukehdotukset set Työ(oloTyö(olosuhde)suhde)selvitys selvitys Merkityksen Merkityksen arviointi arviointi terveydelle ja terveydelle ja työkyvylle työkyvylle TilanneTilanneanalyysi analyysi Kokeilut Kokeilut Seuranta Seuranta Arviointi Arviointi KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 19. 19. Arvoketjusta arvon yhteistuotantoon Nuadu: Terveyden edistäminen terveysteknologialla. TTL 2010 KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 20. 20. Vaikuttamisen tasot TOIMENPITEEN KOHDE Työntekijä Työpaikka Organisaatio B C A TOIMENPITEEN HYÖTY Työntekijä (esim. sairaanhoito tai terveystarkastus) A Työpaikka D (esim. työpaikkakäynti tai työyhteisötyö) B A Organisaatio E C (esim. toimintamallien laatiminen) A = Toiminnan kohde/ensisijainen hyötyjä D = Epätodennäköinen hyöty B = Erittäin todennäköinen hyöty E = Erittäin epätodennäköinen hyöty C = Todennäköinen hyöty KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 21. 21. Sairaanhoidon vaikuttavuus • Käypä hoito –suositukset perustuvat tieteelliseen näyttöön eri hoitojen ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta • Suositusten noudattaminen takaa sairaanhoidon vaikuttavuuden yksilötasolla • Työterveyshuollon sairaanhoidon merkitystä yrityksen sairauspoissaoloihin ei ole tutkittu • Nopea hoitoonpääsyn ei sellaisenaan ole osoitettu vähentävän sairauspoissaoloja, mahdollisesti päinvastoin • Laajan ja nopean sairaanhoidon vaikutus henkilöstötyytyväisyyteen kiistaton www.ttl.fi
 22. 22. KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 23. 23. KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 24. 24. KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 25. 25. KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 26. 26. www.ttl.fi
 27. 27. Työterveyspäivien 2013 satoa 2/3 KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 28. 28. THL:n aloite toteutuessaan… Ei muuta työterveyshuoltolakia Ei muuta työtulovakuutuksen käyttötarkoitusta Ei rajaa työterveyslääkäreiden oikeutta sairaanhoitoon Ei estä sairaanhoitoa työterveyshuollossa Ei siirrä työterveyslääkäreitä terveyskeskuksiin Vaikka • Työntekijät saisivat todellisen mahdollisuuden valita omalääkärinsä • Kela-korvauksia siirrettäisiin sairaanhoidosta ennaltaehkäisevään toimintaan • Sairaanhoitoon tarvittava lääkärityövoima työterveyshuollossa vähenisi • • • • • www.ttl.fi
 29. 29. Työterveyspäivien 2013 satoa 3/3 KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 30. 30. Terveystarkastusten vaikuttavuus • Tuore Cochrane-katsaus osoitti, että suuntaamattomilla terveystarkastuksilla ei ollut vaikutusta morbiditeettiin tai mortaliteettiin • • "Terveydenhuolto ei ole oikea paikka puuttua terveen väestön elämäntapoihin, mutta sairastumisvaarassa olevien tai jo sairastuneiden keskuudessa merkittäviä vaikutuksia voidaan saada aikaan suhteellisen vähäisillä toimilla." Absetz P, Hankonen N. Duodecim 2011 "On current evidence it is not possible to justify the offer of routine health screening to unselected working populations on the grounds of either clinical effectiveness or sickness absence reduction." Wynn P. Occupational Medicine 2013 • Taimela ym. osoittivat, että seulontaan pohjautuva terveystarkastus vähentää sairauspoissaoloja • On myös osoitettu, että terveysriskeihin voidaan vaikuttaa yksilö- ja ryhmämuotoisella muutoksen tuella www.ttl.fi
 31. 31. Työpaikkaselvityksen vaikuttavuus • "Työpaikkaselvityksellä tarkoitetaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja -haittojen tunnistamista ja arviointia" (nykyinen asetus) • • "Työpaikkaselvityksessä on arvioitava työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen terveydellistä merkitystä ja merkitystä työkyvylle." (uusi asetus) • • Kelan tulkinta työpaikkaselvitysten korvattavuudesta on, että niissä tulee aina olla työn terveydellisen merkityksen arviointi. Terveys ei ole sama kuin työkyky ja samojen tekijöiden (esim. ergonomia) lisäksi niihin vaikuttaa myös eri tekijät (esim. terveellinen ruoka ja työn koettu mielekkyys) Arvioinnin laajentaminen työkykyyn ja työkyvyttömyyteen vaikuttaviin tekijöihin auttaa työterveyshuoltoa kohdistamaan huomiota ja toimenpiteitä työurien pitenemisen kannalta oleellisiin tekijöihin. www.ttl.fi
 32. 32. Sairauden vs. työkyvyttömyyden preventio PRIMAARIPREVENTIO JA PROMOOTIO TERVEYS/ SAIRAUS Voimavara- ja riskitekijöiden tunnistamista ja niihin vaikuttamista, TERTIAARIPREVENTIO Sairauden (esim. DM, masennus, liikuntaelinvaivat) tai sen esiasteiden varhaista tunnistamista ja hoitoa, esim. painonhallinta, työturvallisuus, liikunta, esim. lääkehoito, päihteet, tuki (työ)elämän vuorovaikutuksellinen kriiseissä tuki Voimavara- ja riskitekijöiden tunnistamista ja niihin vaikuttamista, TYÖKYVYTTÖMYYS SEKUNDAARIPREVENTIO esim. työn sujuvuus ja koettu mielekkyys, osaamisen kehittäminen, työyhteisön ilmapiiri, yksilön voimavarat ja niihin liittyvä varhainen tuki Työkyvyn heikentymisen varhaista tunnistamista ja siihen puuttumista, esim. sairauspoissaoloseuranta, ”presenteismi” KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto Sairauden pahenemisen estämistä ja toimintakyvyn ylläpitämistä, esim. lääkinnällinen kuntoutus Työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisemistä, esim. työhön paluun ja työssä pärjäämisen tuki, ammatillinen kuntoutus 1.11.2013 www.ttl.fi
 33. 33. Työkyvyttömyyden riskejä työpaikalla Kendall ym. 2009, Back letter 2010 • Työpaikkaan liittyvät tekijät • • • • • • • • Kokemus työn stressaavuudesta Alhainen työtyytyväisyys Huono työorganisaatio Korkeat fyysiset vaatimukset työssä (koetut, todelliset tai molemmat) Heikot vaikutusmahdollisuudet Heikko sosiaalinen tuki tai toimimattomat suhteet työpaikalla Työjoustojen ja/tai korvaavan työn puute (toipumisen aikana) Työnantajan vähäinen yhteydenpito työntekijöihin KP Martimo: Sairauslomatarve 26.8.2011 33 www.ttl.fi
 34. 34. Neuvonnan ja ohjauksen vaikuttavuus • Mikä on se muutos yksilö- tai ryhmätasolla, jonka etenemistä työterveyshuolto haluaa tukea? • Muutosvaiheen huomiointi parantaa tuloksia – sovellettavissa myös pienyrityksiin? • Esiharkintavaihe (harkintaa edeltävä vaihe, precontemplation) • Harkintavaihe (contemplation) • Valmisteluvaihe (päätöksentekovaihe, preparation) • Toimintavaihe (action) (Prochaska, DiClemente 1983) • Ylläpitovaihe (maintenance) www.ttl.fi
 35. 35. Työkyvyttömyyden ehkäisy • Työterveyshuollon käytettävissä sekä lakiin että tutkittuun näyttöön perustuvia menetelmiä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen • työn muokkaus sopivammaksi ennen sairauslomatarvetta (Martimo ym. 2010, Shiri ym. 2011) • työajan lyhentäminen sairausloman sijaan (ViikariJuntura 2012, Shiri ym. 2013) • subjektiivinen oikeus ammatilliseen kuntoutukseen (laki) • 30-60-90 päivän sääntö (laki) www.ttl.fi
 36. 36. ”Työkyvyn edistäminen” / ”työkyvyn tuki” A) ”pysyä terveenä” TYÖ X TERVEYSONGELMA SAIRAUSLOMA B) ”pysyä työkykyisenä” TYÖ Mitkä tekijät vaikuttavat ”valinta”tilanteessa? TERVEYSONGELMA SAIRAUSLOMA KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 37. 37. Biolääketieteellinen vs. biopsykososiaalinen hoito • • • • • • Sairaus johtuu elimistön häiriötilasta, joka pyritään selvittämään tutkimuksin ja kokein Oireet ja työkyvyttömyys ovat suhteessa lääketieteellisesti määriteltävän häiriötilan vakavuuteen Työssä mahdollisesti sairauden aiheuttaneita tai pahentaneita tekijöitä Tavoitteena sairauden hoito, jolla vaikutetaan sairauden syyhyn (häiriöön), jolloin työkyky palautuu Sosiaalivakuutus sidottu selkeästi määriteltyjen sairaustilojen aiheuttamiin toimintakyvyn rajoituksiin Lääketieteellinen asiantuntemus keskeistä • • • • • • • Lääketieteellisesti määriteltävä häiriö ei aina ennusta luotettavasti työkyvyn laskua ja oireita Psykososiaaliset tekijät vaikuttavat vaurion aiheuttamaan reaktioon yksilötasolla Vaikutetaan jo varhaisessa vaiheessa lääketieteellisten riskien lisäksi muihin työkyvyttömyyden riskeihin Jos vaiva ei hoidettavissa, edistetään sen kanssa toimeen tulemista Tavoitteena toimintakyvyn ylläpitäminen ja työhön paluu sairaudesta huolimatta Kontekstuaalisuus lääketieteen tilalle Työntekijästä kohteen sijaan aktiivinen toimija KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 38. 38. Jäljellä olevan työkyvyn arviointi • Mitkä sairauteen tai sen hoitoon liittyvät tekijät estävät (potilaan mielestä) palaamista työhön? • Keskeneräiset tutkimukset, hoidot tai valitusprosessi, ristiriitaiset hoito-ohjeet tai tiedot sairaudesta • Mitä työssä pitäisi muuttua, että työntekijä voisi (mielestään) palata sinne sairautensa kanssa? • Työvaatimukset, työaika, työaltisteet, työmäärä, työkaverit, työmatka, esimiehen toiminta • Mitkä toimeentuloon/työntekijään liittyvät seikat estävät palaamista työhön? KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 39. 39. Työn muokkausmahdollisuuksien arviointi • Mitä töitä ja tehtäviä työntekijälle kuuluu? • Mistä hän suoriutuu ongelmitta? • Mikä aiheuttaa ongelmia, kuinka usein ja kuinka vakavia? • Onko esimies samaa mieltä tehtävistä ja niissä suoriutumisesta? • Yhteistyössä ehdotusten kehittäminen yleisimpiin ja vakavimpiin työssä selviytymisen ongelmiin • Ratkaisujen valinta, vastuut ja aikataulutus • Seuranta KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi
 40. 40. Summa summarum • Työterveyshuollolla on terveydenhuollossa oma erityistehtävänsä, joka ei ole työikäisten sairaanhoito • Hyvin toimiva perusterveydenhuolto on myös työterveystoiminnan vaikuttavuuden edellytys • Työterveysyhteistyö on toiminnan vaikuttavuuden edellytys, samoin toiminnan pääpainon siirtyminen työpaikoille ja organisaatiotasolle • Keinot tukea jäljellä olevaa työkykyä työpaikoilla ovat lisääntyneet, mutta onko taustalla oleva ajattelutapa uusiutunut? • Vaikuttavan työterveyshuollon ensisijainen kohde tulisi olla työpaikka ja työelämä www.ttl.fi
 41. 41. KIITOS! kari-pekka.martimo@ttl.fi KP Martimo: Vaikuttava työterveyshuolto 1.11.2013 www.ttl.fi

×