SlideShare a Scribd company logo

Työote-hanke

Perjantai-meeting 21.1.2022 Pauliina Kangas, ylilääkäri, Hanna Hakulinen, tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitos

1 of 22
Download to read offline
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI, TYÖTERVEYSLAITOS, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
TYÖOTE-hanke
2020‒2023
Pauliina Kangas, LT, ylilääkäri, Työterveyslaitos
Työterveyshuollon ja työlääketieteen perjantai-meeting 21.1.2022
TYÖOTE – Miksi?
• Menetetyn työpanoksen kokonaiskustannukset Suomessa n. 24 miljardia €/v.
(Rissanen&Kaseva, 2014)
oHuomattavaa on, että sairaanhoidon kustannukset kattavat tästä summasta vain alle
kolmanneksen. Eli suurin kustannus tulee menetetystä työpanoksesta!
21.1.2022
Jos siis työkyvyttömyyttä
aiheuttaviin tekijöihin pystytään
edes hieman nykyistä paremmin
vaikuttamaan, on
kustannusvaikutus kansallisella
tasolla huomattava!
Pauliina Kangas Työter veyslaitos
TYÖOTE – Miksi?
• Työterveyshuollolla on merkittävä rooli työikäisen väestön työkyvyn tukemisessa ja se on mukana
noin 2 miljoonan työssäkäyvän terveydenhuollon järjestämisessä.
• Työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys potilaan työpaikkaan.
• Työkyvyn arviointi sekä työkyvyn ja työhön paluun tuki ovat työterveyshuollon ydinosaamista.
• Työterveyshuolto ja muu sote ovat rinnakkaisia järjestelmiä, ja myös rahoitus on erillinen.
o Yhteistyö on usein rajallista, selviä toimintamalleja potilaan hoidon jatkuvuudeksi ei useinkaan ole
sovittuna, hoito pirstaloituu helposti.
o Asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista (708/2013) ja Valtioneuvoston
periaatepäätös Työterveys 2025 korostavat (ja myös velvoittavat) työterveyshuoltoa ja muuta
sote-järjestelmää tekemään yhteistyötä työkyvyn tukemiseksi.
21.1.2022
Työterveyshuollon työkykyosaaminen tulisi saada nykyistä tehokkaammin
ja systemaattisemmin hyödynnettyä työikäisen palvelukokonaisuudessa.
Pauliina Kangas Työter veyslaitos
TYÖOTE –Tausta ja tavoite
• Valtiovarainministeriön ”Julkisen sektorin tuottavuus” -työryhmän toimeksiannosta aloitettiin
kolmivuotinen TYÖOTE-hanke 2020 syyskuun alussa.
• TYÖOTE-hanke tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä levittämällä Keski-
Suomessa käytössä olevan toimintamallin koko Suomeen.
• TYÖOTE-hanke jatkaa OTE7-hankkeessa (ns. Keski-Suomen malli) ja TYÖKE-hankkeessa v. 2017 aloitettua ja
vaikuttavaksi havaittua työtä.
• TYÖOTE-toimintamallissa erikoissairaanhoidosta kirjoitetaan tietyissä diagnooseissa vain lyhyt
sairauspoissaolo, ja potilas lähetetään työterveyshuoltoon aktiivisia työkyvyn ja työhön paluun
tukitoimia varten.
• Työterveyshuollon osaaminen työkykyasioissa on hankkeen myötä nykykäytäntöä nopeammin ja
systemaattisemmin julkisen terveydenhuollonkin hyödynnettävissä.
• Hankkeen vetovastuussa on Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Toimintamallin juurruttamisen toteuttaa
Työterveyslaitos. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.
• Syntyvien toimintamallien laatu ja toimivuus varmistetaan auditoinnein, ja hankkeeseen liittyy myös
Itä-Suomen yliopiston vastuulla oleva tutkimus toimintamallin kustannusvaikutuksista.
Pauliina Kangas Työter veyslaitos
21.1.2022
TYÖOTE-toimintamalli työkyvyn tukemisessa
21.1.2022
HUOM! Lähete työkyvyn
tukemiseksi voidaan tehdä
riippumatta potilaan
työterveyshuoltosopimuksen
laajuudesta.
Pauliina Kangas Työter veyslaitos
Prosessi TYÖOTE-toimintamallissa
21.1.2022
- Työterveystoimijatieto ja lupa
tietojen välittämiseen kysytään
potilaalta ja kirjataan potilastieto-
järjestelmään
- Lyhyt sairauspoissaolo
- Lääkäri kirjaa epikriisiin
toimintakyvyn rajoitteet ja tekee
tietojärjestelmään määräyksen:
Lähete työterveyshuoltoon
työkyvyn tukemiseksi
- Sihteeri huolehtii, että e-lähete
menee työterveyshuoltoon
- Eri yksiköissä sovittu ammattilaisten
roolit: esim. lääkäri,
jonohoitaja/hoidonohjaaja, sihteeri
E-lähete
tietoturvallisella
yhteydellä
työterveyshuollon
”postilaatikkoon”
Edellyttää sähköistä
lähete-
palautekanavaa
erikoissairaanhoidon
ja työterveyshuollon
välillä
Nimetty postilaatikon hoitaja
välittää potilaan tiedot omalle
hoitotiimille (case manager)
Case manager
- ottaa yhteyttä potilaaseen
viiveettä ja varaa ajan työ-
terveyslääkärille hyvissä ajoin
ennen sairauspoissaolon
päättymistä
- selvittää työnantajalta työn
muokkausmahdollisuudet
- koordinoi tarvittavat työkyvyn
tuen toimet (kuntoutus,
osapäiväraha ym.)
Erikoissairaanhoito
Tiedonkulku
Työterveyshuolto
Pauliina Kangas Työter veyslaitos
Ad

Recommended

Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusTyöterveyslaitos
 
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäTyöterveyslaitos
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyöterveyslaitos
 
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaTyöterveyslaitos
 
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyöterveyslaitos
 
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunkiSami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunkiTyöterveyslaitos
 
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Työterveyslaitos
 

More Related Content

What's hot

Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työterveyslaitos
 
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaTyöterveyslaitos
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäTyöterveyslaitos
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöterveyslaitos
 
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020Työterveyslaitos
 
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusTyöterveyslaitos
 
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolotRaskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolotTyöterveyslaitos
 
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot Työterveyslaitos
 
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Työterveyslaitos
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxTyöterveyslaitos
 
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaTyökyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaRoland Päivi
 
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...Työterveyslaitos
 
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Työterveyslaitos
 
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työterveyslaitos
 
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?THL
 
Miksi toimistolle tai etätöihin halutaan?
Miksi toimistolle tai etätöihin halutaan?Miksi toimistolle tai etätöihin halutaan?
Miksi toimistolle tai etätöihin halutaan?Työterveyslaitos
 

What's hot (20)

Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
 
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
 
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020
 
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
 
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolotRaskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
 
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
 
Toiminnalliset häiriöt
Toiminnalliset häiriötToiminnalliset häiriöt
Toiminnalliset häiriöt
 
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
 
Ärsytysastma
ÄrsytysastmaÄrsytysastma
Ärsytysastma
 
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaTyökyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
 
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
 
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
 
Päihteet työelämässä
Päihteet työelämässäPäihteet työelämässä
Päihteet työelämässä
 
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
 
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
 
Miksi toimistolle tai etätöihin halutaan?
Miksi toimistolle tai etätöihin halutaan?Miksi toimistolle tai etätöihin halutaan?
Miksi toimistolle tai etätöihin halutaan?
 

Similar to Työote-hanke

Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018Kela
 
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...THL
 
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyslaitos
 
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiatTyöterveyslaitos
 
Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa
Ikäihmisten palveluihin uutta virtaaIkäihmisten palveluihin uutta virtaa
Ikäihmisten palveluihin uutta virtaaSitra / Hyvinvointi
 
Jukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukena
Jukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukenaJukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukena
Jukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukenaTyöeläkeyhtiö Varma
 
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessaTyöterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessaTyöterveyslaitos
 
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveyslaitos
 
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Työterveyslaitos
 
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214JormaMakitalo
 
Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315Hoiva&Terveys
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raportti
Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raporttiSosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raportti
Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raporttiSDP
 
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyöterveyslaitos
 
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...THL
 
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaTHL
 
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissaTyöterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissaTyöterveyslaitos
 
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäinTuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäinTHL
 

Similar to Työote-hanke (20)

Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
 
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
 
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
 
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
 
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
 
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
 
Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa
Ikäihmisten palveluihin uutta virtaaIkäihmisten palveluihin uutta virtaa
Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa
 
Jukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukena
Jukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukenaJukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukena
Jukka Kivekäs: Ammattillinen kuntoutus työterveysyhteistyön tukena
 
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessaTyöterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
Työterveyshuollon tilanne maakunta ja sote-uudistuksessa
 
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
 
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
 
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
 
Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raportti
Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raporttiSosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raportti
Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raportti
 
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
 
Palkkahallinnon yhteinen sanasto
Palkkahallinnon yhteinen sanastoPalkkahallinnon yhteinen sanasto
Palkkahallinnon yhteinen sanasto
 
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
 
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
 
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissaTyöterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
 
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäinTuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
 

More from Työterveyslaitos

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTyöterveyslaitos
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Työterveyslaitos
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaTyöterveyslaitos
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Työterveyslaitos
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiTyöterveyslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työterveyslaitos
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöterveyslaitos
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoTyöterveyslaitos
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoTyöterveyslaitos
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTyöterveyslaitos
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöterveyslaitos
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaTyöterveyslaitos
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTyöterveyslaitos
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleTyöterveyslaitos
 
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöTyöterveyslaitos
 

More from Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
 
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
 

Työote-hanke

 • 1. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI, TYÖTERVEYSLAITOS, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO TYÖOTE-hanke 2020‒2023 Pauliina Kangas, LT, ylilääkäri, Työterveyslaitos Työterveyshuollon ja työlääketieteen perjantai-meeting 21.1.2022
 • 2. TYÖOTE – Miksi? • Menetetyn työpanoksen kokonaiskustannukset Suomessa n. 24 miljardia €/v. (Rissanen&Kaseva, 2014) oHuomattavaa on, että sairaanhoidon kustannukset kattavat tästä summasta vain alle kolmanneksen. Eli suurin kustannus tulee menetetystä työpanoksesta! 21.1.2022 Jos siis työkyvyttömyyttä aiheuttaviin tekijöihin pystytään edes hieman nykyistä paremmin vaikuttamaan, on kustannusvaikutus kansallisella tasolla huomattava! Pauliina Kangas Työter veyslaitos
 • 3. TYÖOTE – Miksi? • Työterveyshuollolla on merkittävä rooli työikäisen väestön työkyvyn tukemisessa ja se on mukana noin 2 miljoonan työssäkäyvän terveydenhuollon järjestämisessä. • Työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys potilaan työpaikkaan. • Työkyvyn arviointi sekä työkyvyn ja työhön paluun tuki ovat työterveyshuollon ydinosaamista. • Työterveyshuolto ja muu sote ovat rinnakkaisia järjestelmiä, ja myös rahoitus on erillinen. o Yhteistyö on usein rajallista, selviä toimintamalleja potilaan hoidon jatkuvuudeksi ei useinkaan ole sovittuna, hoito pirstaloituu helposti. o Asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista (708/2013) ja Valtioneuvoston periaatepäätös Työterveys 2025 korostavat (ja myös velvoittavat) työterveyshuoltoa ja muuta sote-järjestelmää tekemään yhteistyötä työkyvyn tukemiseksi. 21.1.2022 Työterveyshuollon työkykyosaaminen tulisi saada nykyistä tehokkaammin ja systemaattisemmin hyödynnettyä työikäisen palvelukokonaisuudessa. Pauliina Kangas Työter veyslaitos
 • 4. TYÖOTE –Tausta ja tavoite • Valtiovarainministeriön ”Julkisen sektorin tuottavuus” -työryhmän toimeksiannosta aloitettiin kolmivuotinen TYÖOTE-hanke 2020 syyskuun alussa. • TYÖOTE-hanke tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä levittämällä Keski- Suomessa käytössä olevan toimintamallin koko Suomeen. • TYÖOTE-hanke jatkaa OTE7-hankkeessa (ns. Keski-Suomen malli) ja TYÖKE-hankkeessa v. 2017 aloitettua ja vaikuttavaksi havaittua työtä. • TYÖOTE-toimintamallissa erikoissairaanhoidosta kirjoitetaan tietyissä diagnooseissa vain lyhyt sairauspoissaolo, ja potilas lähetetään työterveyshuoltoon aktiivisia työkyvyn ja työhön paluun tukitoimia varten. • Työterveyshuollon osaaminen työkykyasioissa on hankkeen myötä nykykäytäntöä nopeammin ja systemaattisemmin julkisen terveydenhuollonkin hyödynnettävissä. • Hankkeen vetovastuussa on Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Toimintamallin juurruttamisen toteuttaa Työterveyslaitos. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. • Syntyvien toimintamallien laatu ja toimivuus varmistetaan auditoinnein, ja hankkeeseen liittyy myös Itä-Suomen yliopiston vastuulla oleva tutkimus toimintamallin kustannusvaikutuksista. Pauliina Kangas Työter veyslaitos 21.1.2022
 • 5. TYÖOTE-toimintamalli työkyvyn tukemisessa 21.1.2022 HUOM! Lähete työkyvyn tukemiseksi voidaan tehdä riippumatta potilaan työterveyshuoltosopimuksen laajuudesta. Pauliina Kangas Työter veyslaitos
 • 6. Prosessi TYÖOTE-toimintamallissa 21.1.2022 - Työterveystoimijatieto ja lupa tietojen välittämiseen kysytään potilaalta ja kirjataan potilastieto- järjestelmään - Lyhyt sairauspoissaolo - Lääkäri kirjaa epikriisiin toimintakyvyn rajoitteet ja tekee tietojärjestelmään määräyksen: Lähete työterveyshuoltoon työkyvyn tukemiseksi - Sihteeri huolehtii, että e-lähete menee työterveyshuoltoon - Eri yksiköissä sovittu ammattilaisten roolit: esim. lääkäri, jonohoitaja/hoidonohjaaja, sihteeri E-lähete tietoturvallisella yhteydellä työterveyshuollon ”postilaatikkoon” Edellyttää sähköistä lähete- palautekanavaa erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välillä Nimetty postilaatikon hoitaja välittää potilaan tiedot omalle hoitotiimille (case manager) Case manager - ottaa yhteyttä potilaaseen viiveettä ja varaa ajan työ- terveyslääkärille hyvissä ajoin ennen sairauspoissaolon päättymistä - selvittää työnantajalta työn muokkausmahdollisuudet - koordinoi tarvittavat työkyvyn tuen toimet (kuntoutus, osapäiväraha ym.) Erikoissairaanhoito Tiedonkulku Työterveyshuolto Pauliina Kangas Työter veyslaitos
 • 7. Työskentely alueella tapahtuu ryhmissä 1/3 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos • Kehittää alueella työikäisten sote-palvelukokonaisuutta laaja-alaisesti; Miten eri sote- toimijoiden välinen yhteistyö toimii? Mitä kehitettävää? Kuinka työikäinen asiakas saa oikeat palvelut, oikeasta paikasta, tarkoituksenmukaisessa laajuudessa? • Käsittelee TYÖOTE-toimintamallin auditoinnin tulokset. • Foorumi kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. YHTEISTYÖFOORUMI Edustus mm. erikoissairaanhoidosta, terveyskeskuksista, työterveyshuolloista, alueen sote- valmistelusta, 3. sektorilta ja Työterveyslaitoksesta. Mahdollisuuksien mukaan edustus myös työelämän vaikuttajista (esim. yrittäjäjärjestöt, palkansaajajärjestöt)
 • 8. Työskentely alueella tapahtuu ryhmissä 2/3 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos POTILASRYHMÄKOHTAINEN TYÖNYRKKI Edustus kyseistä potilasryhmää hoitavista esh:n (ja tarvittaessa pth:n) koko hoitoketjua edustavista työntekijöistä, shp:n koordinaattori, työterveyshuollon nimetty vastuuhenkilö/-t, TTL:n kehittäjät • Luo käytäntöön uudenlaisen toimintatavan erikoissairaanhoidon, terveyskeskuksen ja työterveyshuollon yhteistyölle. • Miettii yksityiskohdat kuntoon, jotta TYÖOTE-toimintamalli rakentuu sujuvaksi ja kaikkia toimijoita palvelevaksi käytännöksi. • Kokoontuu uuden toimintamallin rakentamisen ja juurruttamisen edellyttämällä tiheydellä.
 • 9. Työskentely alueella tapahtuu ryhmissä 3/3 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos TYÖTERVEYSHUOLTOJEN YHTEISTYÖRYHMÄ Moniammatillinen edustus kaikista alueen työterveyshuolloista • Tiivistää alueen työterveyshuoltojen yhteistyötä, muodostaa työterveyshuollon ”yhteisen äänen”. • Toimii yhteistyössä julkisen terveydenhuollon kanssa ja huolehtii, että alueen työterveyshuollot ovat valmiina uuteen toimintamalliin. • Kokoontuu muutaman kerran vuodessa.
 • 10. TYÖOTE-toimintamalli vaatii onnistuakseen kaikkien toimijoiden panostusta 21.1.2022 SAIRAANHOITOPIIRIT SITOUTUVAT: ❖ Yhteistyöfoorumin muodostaminen ❖ Koordinaattorin nimeäminen, ja 30-50% työaikaresurssointi ❖ E-lähetevalmius ❖ Valmius luoda edellytykset auditoinneille ja kustannusvaikutusten tutkimukselle ALUEIDEN TYÖTERVEYSHUOLLOILTA TARVITAAN: ❖ Yhteistoimintaa muiden työterveyshuoltojen kanssa (=moniammatillisen yhteistyöryhmän jatkaminen) ❖ Nimetty henkilö mukaan TYÖOTE- työnyrkkiin laatimaan potilasryhmäkohtaisia prosesseja ❖ Sujuvat prosessit sairaalasta tulleiden e- lähetteiden käsittelyyn ja aktiivisiin työkyvyn ja työhön paluun tukitoimiin Pauliina Kangas Työter veyslaitos TYÖNANTAJIEN AKTIIVINEN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTOJEN KANSSA
 • 11. 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos T Y Ö T E R V E Y S H U O LTO • Tieto tulee työterveyshuoltoon ajoissa, joten työkyvyn arviointi, työkyvyn tuen ja työhön paluun järjestelyt ehditään hyvin aikatauluttaa ja sopia • Työterveyshuollon osaaminen tulee nykyistä tehokkaammin käyttöön • Työterveyshuolto saa täysipainoisen tuen Työterveyslaitoksen kehittäjiltä uuden toimintamallin rakentamiseen T Y Ö N A N TA J A • Osa työntekijöistä palaa työhön aiemmin kuin vanhalla toimintatavalla → sijaistarve vähenee, tuottavuus kasvaa • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa tiivistyy S A I R A A L A • Voi keskittyä ydintoimintaansa: Potilaan voinnin seuranta ja työhön paluun järjestelyt ovat sovittuna työterveyshuoltoon • Sairaalalääkäri ei yleensä tunne potilaan työtä → TYÖOTE-toimintamallissa hänen ei tarvitse arvioida pidempiaikaista työkykyä • Alle 2 kuukauden sairauspoissaolo ei edellytä sairaalalääkärin kirjoittamaa B-lausuntoa Y H T E I S K U N TA • Työkykyinen työntekijä palaa aiemmin töihin → verotulot kasvavat, sairauspäiväkulut vähenevät, työllisyys ja tuottavuus paranevat T YÖ I K Ä I NE N P OT I L A S • Työterveyshuolto tukee aktiivisesti toipumista ja tekee yksilöllisen arvion työhön paluun edellytyksistä • Ajoissa kohdennetut työkyvyn tukitoimet ylläpitävät työkykyisyyttä ja ehkäisevät pysyvää työkyvyttömyyttä WIN- WIN
 • 12. Työkyvyn arviointi työterveyshuollossa erikoissairaanhoidon jälkeen Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos
 • 13. 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos • Vuoden 2021 aikana TYÖOTE-hanke on aloitettu tai aloittamisesta on sovittu Keski-Suomen lisäksi 11 sairaanhoitopiirissä. • TYÖOTE-toimintamallia masennuksen hoitoon rakennetaan ”sisarhanke” MYÖTE:ssä, joka on aloitettu 2 sairaanhoitopiirissä. • Keskusteluita hankkeen aloittamisesta on käyty useamman sairaanhoitopiirin johdon kanssa. • Syksyyn 2023 mennessä TYÖOTE- toimintamallin odotetaan olevan käytössä koko Suomessa. TYÖOTE-hanke etenee Merkitsee shp:iä, joka on ilmoittanut kiinnostuksensa. Merkitsee shp:iä, jonka kanssa on tehty sopimus toiminnan aloittamisesta. Merkitsee shp:iä, joka on mukana MYÖTE- hankkeessa.
 • 14. Kuinka case managerointi hoidetaan työterveyshuollossa? -Mitä se edellyttää? 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos
 • 15. Case managerointi • Otetaan koppi, kun erikoissairaanhoito tekee potilaasta lähetteen työterveyshuoltoon. • Huolehditaan siitä, että potilas saa tarpeelliset työkyvyn tukitoimet oikea- aikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. • Otetaan vastuu työkyvyn tuen ja kuntoutuksen koordinoinnista. oTyöterveyshuolto ei välttämättä itse tuota potilaan tarvitsemia palveluita! 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos
 • 16. Käytännön toimet työterveyshuollossa Tärkeää on, että työterveyshuollossa on sovittuna toimiva käytäntö siihen, mitä tapahtuu kun erikoissairaanhoidosta tulee lähete tai muunlainen ohjaus työterveyshuoltoon. • ”Postilaatikko/viestikenttä” työterveyshuollon tietojärjestelmässä o Tieto ”postilaatikkoon” sairaalalähetteen muodossa (esimerkkinä Dynamic Health) • Kuka työterveyshuollossa katsoo postilaatikkoon tulleet toimeksiannot? o Saapuneiden lähetteiden tarkistus päivittäin o Varahenkilön nimeäminen poissaolojen ajaksi • Tarvittaessa huomioitava myös postitse saapuvat lähetteet. 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos
 • 17. Käytännön toimet työterveyshuollossa • Nimetty henkilö välittää tiedon kyseisen yrityksen nimetylle työterveyshoitajalle (=case manager). oTiedon välittymisestä sovittava: heräte työlistalle tai vastaava systemaattinen tapa oTTH:n omien työkykyprosessien mukaisesti case managerina voi joskus toimia myös työterveyslääkäri. oTarkistus, että kaikki asian hoitamiseksi tarvittava tieto löytyy lähetteestä/epikriisistä/Kannasta. oYhteys potilaaseen ja ajanvaraus työterveyslääkärille (tai tarvittaessa myös esim. työpaikan olosuhteet tuntevalle työfysioterapeutille). ❖Tarpeeksi pitkä aika työkyvyn arviota ja tukitoimia varten (erillinen merkintä ajanvarausjärjestelmään?) 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos
 • 18. Käytännön toimet työterveyshuollossa • Yhteys työpaikkaan? Onko syytä järjestää työterveysneuvottelu? o Pitääkö näitä asioita pohtia esim. moniammatillisessa tiimissä jo ennen potilaan saapumista työterveyslääkärin vastaanotolle? o Vai ohjelmoidaanko työterveysneuvottelu vasta tarvittaessa työterveyslääkärin vastaanoton jälkeen? • Miten huolehditaan, että työterveyshuollossa on työterveyshoitajalla aikaa ohjelmoida toimet työkykyasian hoitamiseksi, ja että työterveyslääkärille löytyy tarpeeksi nopeasti vastaanottoaika? o Priorisointi o Työkykyasioille ”korvamerkittyjä” aikoja ajanvarauskirjaan? • Potilaan työkyvyn seuranta myös työhön paluun jälkeen o Seurantakäynti työterveyshuollossa sovitun ajan jälkeen? o Työterveysneuvottelu työhön paluun onnistumisen varmistamiseksi? 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos
 • 19. TYÖOTE-toimintamallin seuranta ja arviointi • Lähetemäärien seuranta • Potilaskohtaisten työkykyprosessien seuranta ja arviointi esim. osastopalaverien tai vastaavien yhteydessä. oOngelmakohtien kartoittaminen ja selvittäminen • Prosessin kuvaus uusien henkilöiden perehdytyksen yhteydessä 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos
 • 20. Prosessin seuranta ja arviointi -yhteistyö erikoissairaanhoidon ja muiden työterveyshuoltojen kanssa 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos
 • 21. Kun prosessit saadaan hiottua kuntoon LOPPUTULOKSENA Potilaan työkykyasiaa aletaan ilman tarpeettomia viiveitä selvittää työterveyshuollossa -> tehokas työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisy. 21.1.2022 Pauliina Kangas Työter veyslaitos Työterveyshuollon erikoisosaamisen tulee koko palvelujärjestelmässä näkyville, ja nykyistä tehokkaammin ja oikea-aikaisemmin käyttöön.
 • 22. @tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitos tyoterveys ttl.fi tyoterveyslaitos KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI, TYÖTERVEYSLAITOS, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO KIITOS! www.ttl.fi/tyoote https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tiedote/hyvinvointialueilla- tulee-koordinoida-vahvemmin-tyoikaisten-sotepalveluja