Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työkyvyn tukeminen eläkeyhtiön ja työterveyshuollon yhteistyönä

137 views

Published on

Sami Riekki, asiantuntijalääkäri, Varma

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työkyvyn tukeminen eläkeyhtiön ja työterveyshuollon yhteistyönä

 1. 1. 10.10.2019 | Pilvi Neuvonen1 Työkyvyn tukeminen eläkeyhtiön ja työterveyshuollon yhteistyönä Sami Riekki 13.12.2019
 2. 2. Aiheet 1. Työkyvyttömyyden iso kuva 2. Työeläkekuntoutus (työeläkejärjestelmän ammatillinen kuntoutus) 3. Osatyökyvyttömyyseläkkeen hyödyntäminen 4. Työelämän uudet haasteet Sami Riekki Asiantuntijalääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Vakuutuslääketieteen erityispätevyys Ei sidonnaisuuksia lääke- tai terveyspalveluyrityksiin
 3. 3. Työeläkejärjestelmästä vuosina 2000–2018 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmän mukaan
 4. 4. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauspääryhmän mukaan vuosina 2009–2018
 5. 5. Toimiva työkykyketju Henkilöstösuunnittelu Rekrytointi Työhöntulotarkastus Perehdytys Koeaika Henkilöstömitoitus; tekijöiden määrä vastaa tehtävän työn määrää, oikea osaaminen oikeassa paikassa, oikeaan aikaan Mikä on työntekijän asenne ja motivaatio? Arkipäivän johtaminen Aikaansaamista tukeva johtaminen Työntekijöiden vastuullisuus itseohjautuvuus Sujuva työ Yksilön voimavarat Miten seurataan ja tuetaan työn sujumista? Poikkeamiin puuttuminen Sähläys, kiire, osaamis- haasteet, väsyminen, yhteistyön katkokset, venyminen "kelkasta putoaminen” Varhainen välittäminen Miten ja milloin toimitaan jos työ ei suju? Varhainen välittäminen (esimies, HR, työterveyshuolto) Lyhyet sairauspoissaolot Miten roolit ja vastuut määritelty ja toimiiko yhteistyö? Työhön paluun tuki (esimies, HR, työterveyshuolto, Varma) Pitkät sairauspoissaolot Onko työhön paluun vaihtoehdot määritelty? Yrityksen strategiasta tavoitteet ja suunta Johdetaanko ennakoiden 80% Reagoiden 20% Työkyvyttömyyttä ennakoivat signaalit havaittavissa 7 – 10 vuotta aikaisemmin
 6. 6. Kun sairaus pitkittyy… • Sairastuneella henkilöllä on mahdollisuus saada Kelan sairauspäivärahaa korkeintaan 300 päivän ajalta ja osasairauspäivärahaa korkeintaan 120 päivältä. • Sairauspäivärahakauden aikana hoidetaan ja kuntoutetaan -> paluu työelämään. Sairauspäiväraha/ Osasairauspäiväraha • Tavoitteena on auttaa työntekijää jatkamaan työelämässä sairaudesta huolimatta. • Työkokeilu, työhönvalmennus, uudelleenkoulutus. Ammatillinen kuntoutus kuntoutusraha / kuntoutustuki + kuntoutuskorotus • Työkyky alentunut vähintään 2/5:lla sairauden, vian tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi. • Osakuntoutustuki myönnetään määräajaksi hoidon ja kuntoutumisen ajalle. Osatyökyvyttömyyseläke/ Osakuntoutustuki • Työkyky alentunut vähintään 3/5:lla sairauden, vian tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi. • Kuntoutustuki myönnetään määräajaksi hoidon ja kuntoutumisen ajalle. Työkyvyttömyyseläke/ Kuntoutustuki
 7. 7. Työkyvyttömyysmääritelmien erot • Sairausvakuutuslaki 8 luku 4 § Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa. • Työntekijän eläkelaki 35 §: Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt ainakin vuoden ajan sairauden, vian tai vamman vuoksi. vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat.
 8. 8. Työhön paluun tukeminen sairauspoissaololta – työkokeilun ja osasairauspäivärahan vertailua Työkokeilu Osasairauspäiväraha Työ Omaan, muokattuun tai uuteen työhön. On voinut työskennellä myös lyhennetyllä työajalla ennen sairauslomaa. Omaan työhön lyhennetyllä (40-60%) työajalla. Työskentelyn on pitänyt olla kokopäiväistä ennen sairauspoissaoloa. Lääketieteelliset edellytykset Työkyvytön (Tyel:n mukaisesti) tai työkyvyttömyyden uhka Pitkä sairauspoissaolo, vaikea sairaus tai epävarmuustekijöitä Työkyvytön, mutta kykenee osapäivätyöhön ja työskentely ei vaaranna toipumista Lyhyehkö sairauspoissaolo, parantuva sairaus Muut edellytykset Työelämässä, ansiot yli rajamäärän Hakija alle 63-vuotias Poissa työstä 1+9 sv- omavastuuaika, Hakija 16-67-vuotias Etuuden suuruus Työkyvyttömyyseläke + 33% 50% täydestä sairauspäivärahasta Kesto 1-6 kk Joustava työaika 4-8 t/pv, kuitenkin vähintään n. 20 t / viikossa Korkeintaan 120 sv- päivää. Työaika koko ajan sama, mutta voi tehdä myös osittaista työviikkoa. Maksetaan Työnantajalle, jos työnantaja maksaa täyden palkan; muuten kuntoutujalle (työnantaja ei voi maksaa osapalkkaa) Päivärahan saajalle muuten työnantajalle, jos työnantaja maksaa täyden palkan (haettava 2 kk sisällä), Tarvittavat asiakirjat Sähköinen kuntoutushakemus (www.varma.fi) + B-lausunto Osasairauspäivärahahakemus (www.kela.fi), + B-lausunto, (sopimus osa-aikatyöstä, jossa työnantajan maksaman palkan määrä)
 9. 9. Työterveysneuvottelussa pohdittavaa 9 Toimintakyky nyt ja 3 v kuluttua Työn vaatimukset nyt ja 3 v kuluttua Työ- terveys- neuvottelu
 10. 10. Työterveysneuvottelussa pohdittavaa Työkyvyn rajoite Työkyvyn rajoitteen ennuste ja jäljellä oleva työkyky Ratkaisut • Paluu normaalisti omaan työhön • Työn muokkaus/ergonomiset ratkaisut • Korvaavat/kuntouttavat työtehtävät • Uudelleensijoitus yrityksen sisällä • Osasairauspäiväraha • Työkokeilu omaan työhön • Työkokeilu muuhun työhön • Työhönvalmennus • Ammatillinen uudelleenkoulutus • Osakuntoutustuki • Osatyökyvyttömyyseläke • Kuntoutustuki • Työkyvyttömyyseläke • Työsuhteen päättäminen
 11. 11. Ammatillinen (työeläke) kuntoutus on keino ehkäistä työkyvyttömyyttä
 12. 12. Kuntoutustahot Vakuutusyhtiöt Työtapaturmat, ammattitaudit ja liikennevahingot Ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta Työeläkeyhtiöt Vakiintuneesti työelämässä olevat Ammatillista kuntoutusta Kela Nuoret ja vaikeavammaiset Ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta TE -toimistot Työttömät työnhakijat Ammatillista kuntoutusta Terveydenhuolto Lääkinnällistä kuntoutusta
 13. 13. 27.5.2019 | Sami Riekki 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 18 597 16 938 2017 Kuntoutujat ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet vuosina 2000 - 2017 Kuntoutujat Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet
 14. 14. Työeläkejärjestelmän ammatillisen kuntoutuksen saamisen ehdot Sairaus Riski joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle / olet jo kuntoutustuella Ammattipätevyys hankittu työn tai koulutuksen kautta Ammatti Ikä alle alimman vanhuuseläkeiän ja työssä tai työn teon päättymisestä alle 2,5 vuotta Ikä ja työskentely Työhistoria Ei kuulu tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiön kuntoutuksen piiriin Työeläkekuntoutuja Työelämässä yli 5 vuotta ja työansiot 5 edeltävältä vuodelta yhteensä 34 960, 56 (2018) Työeläkekuntoutuksella pitää voida estää tai siirtää työkyvyttömyyden uhkaa ja säästää eläkemenoa.
 15. 15. Työeläkekuntoutuksen keinot Työkokeilu • Paluu omaan tai uuteen työhön • Esim. pitkän sairauspoissaolon jälkeen työhön paluun tukena • Kesto tavallisesti 1-3 kuukautta, enintään 6 kuukautta • Siirtyminen terveydentilalle sopiviin tehtäviin • Uuden työn oppiminen työkokeilun tai työhönvalmennuksen avulla, nykyisen tai uuden työantajan palveluksessa Työhönvalmennus • Ammatin vaihtaminen • Kun omassa ammatissa ei selviydy terveydentilan vuoksi • Kouluttautuminen uuteen ammattiin työeläkeyhtiön tuella Koulutus uuteen ammattiin
 16. 16. Millä keinoilla omaan työhön? Ammatillisen kuntoutuksen keinot omaan työhön Työkokeilu Työhönvalmennus • 3-6kk • 4-6-8h • Työtehtävien kevennys/muutos • Yksilöllinen kesto • Perehtymistä uusiin tehtäviin • Voi sisältää koulutusta/kurssitusta
 17. 17. Millä keinoilla uuteen työhön? Ammatillisen kuntoutuksen keinot uuteen työhön Työkokeilu Uudelleenkoulutus • Uuteen työhön tutustuminen ja tehtävän soveltuvuuden arviointi • Uuden ammatin opiskelu Työhönvalmennus • Uuteen työhön perehtyminen ja sisäänajo
 18. 18. Kuntoutuskumppaniverkosto kuntoutujan tukena, kun kuntoutus toteutuu oman työpaikan ulkopuolella Kuntoutusuunnitelma Työkokeilun suunnittelu ja toteutus Koulutuksen seuranta Yrittäjän työkokeilun seuranta Yrittäjävalmennus Ohjauskeskustelut Oppimisedellytysten arviointi tai muut psykologiset arvioinnit Millä palveluilla?
 19. 19. Kun sairaus pitkittyy… • Sairastuneella henkilöllä on mahdollisuus saada Kelan sairauspäivärahaa korkeintaan 300 päivän ajalta ja osasairauspäivärahaa korkeintaan 120 päivältä. • Sairauspäivärahakauden aikana hoidetaan ja kuntoutetaan -> paluu työelämään. Sairauspäiväraha/ Osasairauspäiväraha • Tavoitteena on auttaa työntekijää jatkamaan työelämässä sairaudesta huolimatta. • Työkokeilu, työhönvalmennus, uudelleenkoulutus. Ammatillinen kuntoutus kuntoutusraha / kuntoutustuki + kuntoutuskorotus • Työkyky alentunut vähintään 2/5:lla sairauden, vian tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi. • Osakuntoutustuki myönnetään määräajaksi hoidon ja kuntoutumisen ajalle. Osatyökyvyttömyyseläke/ Osakuntoutustuki • Työkyky alentunut vähintään 3/5:lla sairauden, vian tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi. • Kuntoutustuki myönnetään määräajaksi hoidon ja kuntoutumisen ajalle. Työkyvyttömyyseläke/ Kuntoutustuki
 20. 20. Osatyökyvyttömyyseläke/kuntoutustuki • Hyvä keino vähentää työn kuormitusta työuran loppuvaiheessa • Osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai -kuntoutustuesta voi hakea ennakkopäätöksen • Ammatillinen kuntoutus, etenkin nuorilla, on ensisijaista kaikkiin eläkeratkaisuihin nähden • Taloudellisesti win-win työntekijän ja työnantajan kannalta 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % Naiset Kaikki Miehet Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä vuosina 2005–2017
 21. 21. Osatyökyvyttömyyseläke / osakuntoutustuki Tukee työelämässä jatkamista sairaudesta huolimatta Työkokeilun jälkeen joskus luonteva vaihtoehto Myönnetään määräajaksi hoidon ja kuntoutumisen ajalle • Kun on arvioitu, että työkyky palaa hoidon tai kuntoutuksen avulla Eläkkeen määrä on puolet täydestä eläkkeestä, samoin eläkemeno. Osakuntoutustuesta ei synny eläkemenoa. Työkyky alentunut vähintään 2/5:lla sairauden, vian tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi.
 22. 22. Työelämän uudet haasteet
 23. 23. 10.10.2019 | Pilvi Neuvonen23 Maiden rajat ja alueet ylittävät virtuaalitiimit Digitalisaatio, robotiikka ja tekoäly Itseohjautuvuus, itseohjautuvat tiimit Etä- johtaminen Työsuorituksen jatkuva mittaaminen Työn projektimaisuus, pirstaleisuus Työn ja vapaa-ajan sekoittuminen Elinikäinen oppiminen, moniosaaminen Työn merkityksellisyyden ja motivaation korostuminen Työurien pidentämisen tavoite Pula osaavasta työvoimasta
 24. 24. Tuula 53 vuotta Taloussihteeri Merkantin koulutus 1986 Työnantajan kursseja Organisaatiomuutoksia Tietojärjestelmät muuttuvat Rutiinitehtävät robotisoitu Motivaatio laskee Niskasärkyä Irtisanominen YT:ssä Alanvaihto? Osaamisen ylläpitäminen Työn merkityksellisyys Terveys- vai muu työkykyongelma
 25. 25. Tuula 53 vuotta Taloussihteeri Merkantin koulutus 1986 Työnantajan kursseja Organisaatiomuutoksia Tietojärjestelmät muuttuvat Rutiinitehtävät robotisoitu Motivaatio Niskasärkyä Univaikeuksia Ei jaksa Osaamisen ylläpitäminen Työn merkityksellisyys Terveys- vai muu työkykyongelma Mistäapua,kuntyö eisuju,muttaeiole tarpeeksisairas?
 26. 26. Minttu 31 vuotta Projektipäällikkö KTM 2013 Nousujohteinen ura Kansainvälinen tiimi Deadlinet Masennustaustaa Univaikeuksia Alanvaihto? Itseohjautuvuus, etäjohtaminen Medikalisaatio Vaikeuksia rajata työtä Lyhyitä poissaoloja Työuupumus Työhönpaluun kynnys nousee
 27. 27. Minttu 31 vuotta Projektipäällikkö KTM 2013 Nousujohteinen ura Kansainvälinen tiimi Deadlinet Masennustaustaa UnivaikeuksiaAlanvaihto? Itseohjautuvuus, etäjohtaminen Medikalisaatio Vaikeuksia rajata työtä Lyhyitä poissaolojaTyöuupumus Työhönpaluun kynnys nousee Mitentukea työkykyä asiantuntijatyössä?
 28. 28. • Ammatillinen kuntoutus toimii ratkaisuna, kun työ ja terveydentila eivät kohtaa • Nykytyöelämässä muut työkyvyn osa-alueet aiempaa korostuneemmassa roolissa työkykyhaasteissa • Uudet ilmiöt luoneet tarpeen uusille ratkaisuille • Miten työpaikan, työterveyshuollon ja eläkeyhtiön yhteistyötä voisi kehittää jatkossa työkyvyn tukemiseksi?
 29. 29. Me tuemme sinua maailmassa, jossa on käynnissä mieletön muutos. VISIO

×