Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työ ja terveys Suomessa 2012 negatiiviset ydintulokset.

15,472 views

Published on

Työ ja terveys Suomessa 2012 negatiiviset ydintulokset. Lue lisää: www.ttl.fi/tyojaterveys

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Työ ja terveys Suomessa 2012 negatiiviset ydintulokset.

 1. 1. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiHyvinvointia työstä
 2. 2. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi2Työ ja terveys – ydintuloksia 2012Työelämän tekijöitä, jotka ovatkehittyneet huonoon suuntaan
 3. 3. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi3Epävarmuus oman työpaikansäilymisestä on lisääntynyt• Työn epävarmuus on yleistynyt 2000-luvullaetenkin miesten keskuudessa.• 30–64-vuotiaista miehistä 45 % ja 37 % naisista kokiepävarmuutta työpaikastaan.• Vuonna 2000 vastaavat luvut olivat miehet 37 % ja naiset36 %.Epävarmuutta kuvastaa uhka töiden loppumisesta, kutentyötehtävien lakkautuksen, toisiin tehtäviin siirron,lomautuksen, irtisanomisen tai pitkäaikaisen työttömyydenuhka.
 4. 4. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi4Ammattien väliset terveyserotovat edelleen suuria• Eri ammattiryhmien välillä saattaa olla 3–4-kertainen ero sairastavuudessa.• Korkean sairastavuuden ammatteja ovat esimerkiksisiivooja, kodinhoitaja tai keittiöapulainen.• Matalan sairastavuuden ammatteja ovat esimerkiksilääkäri, opettaja tai tekninen asiantuntija.• Työkyvyttömyydessä ammattien väliset erotovat vielä suurempia.• Fyysisesti raskaissa ammateissa (esimerkiksiputkiasentaja, betonimies ja kirvesmies) tuki- jaliikuntaelinsairauksiin liittyvä työkyvyttömyys oli 50–64-vuotiailla miehillä jopa 14-kertainen verrattuna matalanriskin ammatteihin (esimerkiksi opettaja tai pappi).• Naisilla vastaavia korkean työkyvyttömyysriskinammatteja olivat puutarhatyöntekijät sekä siivoojat,sairaala- ja keittiöapulaiset.4
 5. 5. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTyön mielekkyydestä on saaturistiriitaisia tuloksia• Työn ja työnteon mielekkyyden koetaantyöolobarometrin mukaan kehittyneen2000-luvulla huonompaan suuntaan.• Tämän tutkimuksen mukaan 84 % kokeetekevänsä vähintään viikoittainmerkityksellistä työtä.• Merkityksellisyyttä vähentää, jos ei ehditehdä työtänsä kunnolla. Näin kokee• 45 % naisista ja• muita useammin julkisella sektorilla työskentelevät.5
 6. 6. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiSisäilmaongelmien raportointion lisääntynyt• Homeen hajun raportointi on lisääntynytoleellisesti erityisesti opetus-, terveys- jasosiaalialan työpaikoilla.• Homeen hajua työpaikan sisätiloissa raportoiopetusalalla 30 % ja terveys- ja sosiaalialalla 28 %.• Vastaavasti kaikista työssä olevista homeen hajuaraportoi vain 18 %.6
 7. 7. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiSisäilmaongelmien raportointion lisääntynyt• Homeen hajun raportointi on lisääntynytoleellisesti erityisesti opetus-, terveys- jasosiaalialan työpaikoilla.• Homeen hajua työpaikan sisätiloissa raportoiopetusalalla 30 % ja terveys- ja sosiaalialalla 28 %.• Vastaavasti kaikista työssä olevista homeen hajuaraportoi vain 18 %.6

×