Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa

274 views

Published on

Perjantai-meeting 9.3.2018
Osmo Saarelma, yleislääketieteen erikoislääkäri ja terveydenhuollon tietotekniikan asiantuntija, Duodecim

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa

 1. 1. Terveystarkastus sähköisenä työterveyshuollossa Työterveyslaitos 9.3.2018 Osmo Saarelma, yleislääketieteen erikoislääkäri terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys
 2. 2. Osmo Saarelma, työura ja sidonnaisuudet LL 1974, Helsingin yliopisto, yleislääketieteen erikoislääkäri, terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys Terveyskeskuslääkäri, hallintolääkäri, tutkija 1975-2009 Yksityislääkäri 2009-2014 Terveyskirjasto.fi –palvelun päätoimittaja 2011-2015, sen jälkeen eläkkeellä Asiantuntija Kustannus Oy Duodecim, Kansalaisten sähköiset palvelut 2015- Koulutustoiminta – luentoja Lääkäripäivillä Luottamustoimet terveydenhuollon alalla – Ei ole Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa – Kustannus Oy Duodecim toimii tietämyskannan toimittajana ODA-hankkeessa Muut sidonnaisuudet – Ei ole
 3. 3. Työterveyshuolto muuttuu – mihin terveystarkastuksia tarvitaan? ”Harvalla työnantajalla lienee motiivia pitää rinnalla toista, maksullista järjestelmää. Muutosta tukee myös linjaus, jonka mukaan työterveyshuoltoa pitää kehittää ennaltaehkäisevään ja työkykyä tukevaan suuntaan.” Heikki Pärnänen, SLL 9.2.2018
 4. 4. General health checks did not reduce morbidity or mortality, neither overall nor for cardiovascular or cancer causes, although they increased the number of new diagnoses. Important harmful outcomes were often not studied or reported. Krogsbøll ym. General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease: Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ. 2012 Nov 20;345:e7191 Our review found that the majority of published text-messaging interventions were effective when addressing diabetes self- management, weight loss, physical activity, smoking cessation, and medication adherence for antiretroviral therapy. Hall ym. Mobile text messaging for health: a systematic review of reviews. Annu Rev Public Health. 2015 Mar 18;36:393-415 Suuntaamattomat terveystarkastukset tehottomia? Sähköiset elintapainterventiot tehokkaita? One reason for the apparent lack of effect may be that primary care physicians already identify and intervene when they suspect a patient to be at high risk of developing disease when they see them for other reasons. Also, those at high risk of developing disease may not attend general health checks when invited.
 5. 5. (Sähköisiä) terveystarkastuksia tarvitaan edelleen • Työperäisten ongelmien ja tulevan työkyvyn arvio • Nykyisten terveysriskien kartoitus ja niiden edelleen kehittymisen arvio • Räätälöityjen interventioiden suunnittelu (=hoitosuunnitelma) • Oman työn järkevä suunnittelu
 6. 6. Duodecim Terveystarkastus ja -valmennus Finriski- tutkimuksen kysymykset, n. 40 Finriski-, Autoklinikka, TerveSuomi- seuranta- aineistot, Käypä hoito- suositukset Kognitiivis- behavioraalinen, näyttöön perustuva valmennus TV:stä tuttu (2012):
 7. 7. Täytä terveys- ja hyvinvointikysely Kysely kattaa keskeiset hyvinvoinnin osatekijät: - terveystiedot (esim. verenpaine ja kolesteroli) - oma arvio tulevasta työkyvystä - ravinto - liikunta ja vapaa-aika - uni - suun terveys - henkinen hyvinvointi - ihmissuhteet - alkoholin käyttö - tupakointi
 8. 8. Terveystarkastuksen raportti (elinikä) Eliniän ennuste perustuu THL:n laatimaan elinikäalgoritmiin, joka ottaa laajasti huomioon kyselyssä annetut vastaukset Raportissa esitetään nykytilanne ja ennuste ilman riskitekijöitä
 9. 9. Terveystarkastuksen raportti (sairausriskit) ”Finriski-laskuri” (Vartiainen E ym. Suomen lääkärilehti 2007;62:4507-13) Diabetes (Lindström J ym. Diabetes Care. 2008;31:857-62) Dementia (Kivipelto M ym. Lancet Neurol 2006;5:735-4)
 10. 10. Henkilökohtainen palaute on kirjoitettu vahvennetulla Yleistä tietoa asian merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille Linkistä napsauttamalla lisälukemista Terveystarkastusraportti (yksityiskohtainen palaute kysytyistä asioista)
 11. 11. Sähköisen terveystarkastuksen raportti (palvelutuottajan palaute) Eliniän ennuste >10 vuotta huonompi kuin optimaalinen Liikuntaa < 3 tuntia viikossa Tupakoi päivittäin ”Elämäntilanteeni on sietämätön” Diabetesriski > 20%
 12. 12. Duodecimin terveystarkastus tth:ssa • Työhöntulo-, määräaikais- ja kohdennetut tarkastukset • Yleiset terveys/riski-indikaattorit: intervention ohjaus – Elinikäennuste (oma vs. optimaalinen): yhdistelmä useista elintapamuuttujista – Finriski- ja diabetesriksi: keskeiset sairausriskit – Oma arvio tulevasta työkyvystä – Henkinen hyvinvointi • Yksittäiset indikaattorit: intervention sisältö – liikunta, uni, stressi, ravinto, alkoholi, tupakka, paino
 13. 13. Elämä pelissä 3 -aineisto (N=254 053)
 14. 14. Tarkastustulosten näyttö ammattilaiselle ”liikennevaloilla”
 15. 15. Toimet tulosten perusteella Tulokset vihreällä: asia on terveyden kannalta hyvin eikä anna aihetta toimenpiteisiin Yksikin keltainen: Tarkastuksessa on tullut esiin jonkin verran ongelmaa terveyden kannalta, ja siihen tulisi kiinnittää huomiota ja ehkä aloittaa kevyt interventio Yksikin punainen: Tarkastuksessa ilmenee selkeästi riski tai vaara, joka edellyttää vakavampia toimia, esimerkiksi keskustelua ammattilaisen kanssa mahdollisista muutoksista, lisätutkimuksia ja/tai henkilökohtaista elämäntapavalmennusta. • Mistä aiheista keltainen tulee? • Onko tekijät tunnistettu aiemmin ja onko niiden ratkaisemiseksi suunnitelmaa. Onko se asianmukainen ja riittävä? • Puhelinkontakti asiakkaaseen: Mitä hän ajatteli terveystarkastuksen yhteenvedosta? • Onko työhön liittyviä asioita, jotka haluaisi nostaa esille? • Jos on jo suunnitelma käydään asiakkaan kanssa läpi sen asianmukaisuus. • Jos ei ole suunnitelmaa, laaditaan se yhdessä ja kirjataan potilaskertomukseen. • Käynnistetään yhdessä sovitut interventiot (sähköinen valmennus, ryhmätoiminta jne.). • Tarkistetaan, mistä punainen tulee ja potilaskertomuksesta onko nämä tekijät tunnistettu ja onko niiden ratkaisemiseksi suunnitelmaa. • Suunnitellaan vastaanotto: tarvitaanko lisäselvityksiä, tuleeko tehdä moniammatillisesti ja kuinka pitkä aika varataan? • Vastaanotolla: selvitetään miten asiakas näkee asian, minkä ratkaisun hän näkee mahdolliseksi, sovitaan tarvittavat tukitoimet. • Tehdään terveys- ja hoitosuunnitelma: Tarve (asiakas kirjoittaa), tavoite (asiakas kirjoittaa), keinot (sovitaan yhdessä), tuki ja arviointi (sovitaan yhdessä) • Esim. asiakkaalle tarkistussoitto, onko kaikki niin hyvin kuin tarkastus näyttää? • Onko sellaisia työhön liittyviä asioita, joita tarkastettava haluaisi nostaa esille?
 16. 16. After one year, we found a relative change of −14% (95% confidence interval −25% to −2%) in Framingham heart risk score in the intervention group compared with the usual care group. Vernooij ym. Internet based vascular risk factor management for patients with clinically manifest vascular disease: randomised controlled trial. BMJ 2012;344:e3750 doi: 10.1136/bmj.e3750 + hoitajan sähköinen konsultointi
 17. 17. Ketkä tunsivat saavansa hyötyä terveystarkastuksesta? Elämä pelissä -testiin osallistuneiden kysely 2013
 18. 18. Sähköisten valmennusten perusta • Käyttäjien kiinnostus ja valinnanvapaus: henkilö valitsee itse, mihin haluaa kiinnittää huomiota • Henkinen, fyysinen ja sosiaalinen terveys ja hyvinvointi kuuluvat yhteen • Ei ammattilaisen määräystä, mutta motivoivan yhteisen keskustelun merkitys on oleellinen • Kognitiivis-behavioraalinen lähestymistapa • Näyttöön perustuva vaikuttavuus
 19. 19. Sähköiset valmennusohjelmat • Terveysvalmennukset: – Painonhallinta verkkokurssivalmennus (17 viikkoviestiä) – Alkoholin vähentäminen (26 viikkoviestiä) – Tupakoinnin lopettamisen valmistelu (5 viikkoviestiä) – Tupakoinnin lopetus (19 viikkoviestiä) – Terveellinen ravinto verkkokurssivalmennus (14 viikkoviestiä) – Univalmennus (13 viikkoviestiä)
 20. 20. Sähköiset valmennusohjelmat • Hyvinvointivalmennukset: – Stressin sietokyvyn lisääminen (18 viikkoviestiä) – Arjen harmituksen vähentäminen (17 viikkoviestiä) – Lapsiperheiden valmennusohjelma (10 viikkoviestiä) – Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa (11 viikkoviestiä) – Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa valmennusohjelma (13 viikkoviestiä) – Tietoisuustaidot (14 viikkoviestiä) – Optimismi (11 viikkoviestiä) – Kiitollisuus (11 viikkoviestiä) – Hyvät teot (12 viikkoviestiä) – Ihmissuhdevalmennus (16 viikkoviestiä) – Univalmennus (13 viikkoviestiä)
 21. 21. Sähköiset valmennusohjelmat • Liikuntavalmennukset: – Lihaskunto, liikkuvuus ja tasapaino-ohjelma aloittelijalle (9 viikkoviestiä, videota) – Lihaskunto, liikkuvuus ja tasapaino-ohjelma kuntoliikkujalle (9 viikkoviestiä, videota) – Liikuntaohjelma 3h viikossa (13 viikkoviestiä) – Liikuntaohjelma 4h viikossa (13 viikkoviestiä) – Liikuntaohjelma 5h viikossa (13 viikkoviestiä) – Liikuntaohjelma 7h viikossa (13 viikkoviestiä) – Liikuntaohjelma askeltajille (13 viikkoviestiä) – Liikuntaohjelma tuki- ja liikuntaelinsairaalle (12 viikkoviestiä) – Liikuntaohjelma diabeetikolle (12 viikkoviestiä) – Liikuntaohjelma astmaatikoille (12 viikkoviestiä) – Liikuntaohjelma sepelvaltimo- tai verenpainetautia sairastavalle (12 viikkoviestiä)
 22. 22. ”Saarnaamisen sijaan tarvitaan konkreettista tukea” • ”Mikään yhden start up -firman yksi elintapavinkkiapplikaatio ei ratkaise ongelmaa. Myöskään Pokémon Go ei saa kaikkia ihmisiä pysyvästi liikkeelle. • Ratkaisuksi ei riitä myöskään yksittäinen pyörätiehanke tai sokerivero. Näiden sijaan tarvitaan lukuisia eri keinoja, joista muodostuu kokonaisuus, joka taas auttaa tekemään parempia valintoja. • Onnistunut interventio perustuu käyttäytymistieteelliseen teoriaan ja näyttöön • Ammattilaisten tulisi elämäntapamuutoksesta puhuessaan unohtaa asiantuntija-asemansa ja asettua asiakkaiden kanssa enemmän yhteistyöasemaan. Hyvä kokemuksia on saatu muun muassa motivoivan haastattelun käytöstä.” Nelli Hankonen, Akatemiatutkija ja Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian yliopistonlehtori. Tutkinut yli 10 vuotta käyttäytymisen muutosta ja siihen vaikuttamisen keinoja. Erityisalueena hyvinvointi ja siihen liittyvä käyttäytyminen.
 23. 23. Interventioiden kirjo on laaja • Yksilön tuki ja neuvonta • Hyvinvointivalmennukset • Tarpeen mukaan yhteys esimiehiin ja/tai asiantuntijoihin • Kuntoutukset • Työterveysneuvottelut • Muokattu työ • Ulkopuoliset palvelut • Terveys- ja hoitosuunnitelma • Jne…
 24. 24. Sähköisen terveystarkastuksen ja valmennuksen pitkäaikaisvaikutukset vs koulutus Elämä pelissä 3 –vastaajien seurantakysely N=11 899 Sähköinen Elämä pelissä -valmennus paransi henkistä hyvinvointia pitkäkestoisesti Sähköpostitse toteutettuun valmennusohjelmaan osallistuneilla stressitaso laski ja kiitollisuus sekä luottamus tulevaisuuteen paranivat enemmän kuin henkilöillä, jotka täyttivät pelkän sähköisen terveyskyselyn. Tulokset ilmenivät sekä kahden kuukauden että kahden vuoden seurannoissa. Hyvinvointi parani erityisesti henkilöillä, jotka raportoivat tehneensä harjoitukset ohjeiden mukaisesti. Torniainen-Holm M. ym. The effectiveness of email-based exercises in promoting psychological wellbeing and healthy lifestyle: a two-year follow-up study. BMC Psychology 2016 4:21. DOI 10.1186/s40359-016-0125-
 25. 25. Sähköisen valmennuksen vaikutuksia Sähköinen ravitsemusvalmennus (Spring B. et al. Arch Intern Med 2012;172(10):789-796) Kolmen viikon sähköinen valmennus lisäsi hedelmien ja vihannesten päivittäistä käyttöä 1,2 annoksesta 5,5 annokseen. Tulos säilyi 5 kuukauden seuranta-ajan.Sähköinen painonhallintavalmennus (Appel L et al. NEJM 2011;365:1959–1968) Painon muutos 24 kk:ssa: ei valmennusta -0,8 kg henkilökohtainen valmennus kasvokkain -5,1 kg etävalmennusryhmä -4,8 kgAlkoholin käytön hallinta (Kypri K et al. Addiction 2004 Nov;99(11):1410-7) Internet-seulonta ja -lyhytneuvonta vähensivät opiskelijoiden haitallista juomista yhtä paljon kuin lyhytneuvonta vastaanotolla. Tupakoinnin lopetusvalmennus (Shahab L, McEwen A. Addiction 2009 Nov;104(11):1792-804) Internet-pohjaiset lopettamisohjelmat: 6 kk:n tupakoimattomuus n. 17 %, ilman apua lopettaneet n. 5 %. Liikunnan lisääminen (Hurling R et al. J Med Internet Res 2007;9(2):e7) Automatisoitu Internet- ja kännykkäpohjainen 9 viikon liikuntaohjelma lisäsi testiryhmän viikoittaista liikuntaa 2 t 18 minuuttia kontrolliryhmään verrattuna. Henkinen hyvinvointi (Seligman M ym. American psychologist 2005;60:410-21) 5 viikon onnellisuusharjoitukset vähensivät depressiopisteitä merkittävästi kontrolliryhmään verrattuna, vaikutus säilyi ainakin puolen vuoden seuranta-ajan Uni (Ritterband ym. Arch Gen Psychiatry 2009;66: 692-8.) Internetin välityksellä annettu kognitiivis-behavioraalinen unen parannusohjelma paransi merkitsevästi unen laatua ja määrää “ei hoitoa” –ryhmään verrattuna. Vaikutus säilyi ainakin puolen vuoden seuranta-ajan.
 26. 26. Sähköisen terveystarkastuksen käyttöönotto • Mietitään koko tarkastusprosessi uusiksi – Kutsut – Sähköiset tarkastuksen tekeminen – Tulosten vieminen tth:n työntekijöille / potilaskertomukseen • Uusi toimintapa tarkastusten tulosten mukaan – ”Liikennevalomalli”: kevyt kontakti niihin, joilla ei ole ongelmia; huomio niihin, joilla on ongelmia – Seuranta: yksilöt, koko työyhteisön hyvinvointi
 27. 27. Sähköisen terveystarkastuksen ja valmennuksen hyödyt • Käyttäjälle: – Välitön palaute, perusteellinen yksilöllinen raportti – Tutkittuun tietoon perustuvat ohjeet ja valmennukset  parantunut terveys ja hyvinvointi • Työterveyshuollolle ja organisaatiolle: – Toimenpiteiden suuntaaminen tarpeen mukaan – Työajan säästö / tehostunut käyttö – Kokonaiskäsitys työpaikan/työyksikön terveydentilasta ja riskeistä – Vaikuttavuuden seuranta: terveysriskien muutokset, kohentunut työntekijöiden terveys, sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden väheneminen
 28. 28. (Helme A, 2012) Ohjelma n. 5 € / työnt.
 29. 29. Kiitos mielenkiinnosta! osmo.saarelma@duodecim.fi

×