Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi

435 views

Published on

Perjantai-meeting 20.4.2018
Irmeli Lindström, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi

 1. 1. Irmeli Lindström LT, Keuhkosairauksien el © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi 26.4.2018 1
 2. 2. Miksi työterveyshuollossa tehdään terveystarkastuksia? • Työn aiheuttaman terveydellisen vaaran vuoksi • Työstä johtuvien terveydellisten vaatimusten vuoksi • Erityisalojen turvallisuusnäkökohtien vuoksi • Terveyden ja työkyvyn seuraamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi Lääkintöneuvos Riitta Sauni, STM 5.11.2017 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 2
 3. 3. Asetus 1485/2001 • Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työntekijän tai muun henkilön, jonka työhön sovelletaan työturvallisuuslakia (299/1958) terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä siten kuin tässä asetuksessa säädetään. • Erityinen sairastumisen vaara aiheutuu sellaisista työoloista, jossa fysikaalisen, kemiallisen tai biologisen tekijän aiheuttamana voi todennäköisesti seurata sairaus, liiallinen altistuminen tai vaara lisääntymisterveydelle. Myös yötyö ja erityinen väkivallan uhka työssä voivat aiheuttaa erityistä sairastumisen vaaraa. 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 3
 4. 4. Terveystarkastus tarpeen arviointi perustuu: 1. Aikaisempi lääketieteellinen kokemus terveydellisten haittojen esiintyvyydestä asianomaisella työalalla ja työpaikalla 2. Työssä käytettävien, työssä tai työympäristössä syntyvien tai esiintyvien kemiallisten aineiden taikka fysikaalisten tai biologisten tekijöiden vaarallisuus, altistumisen taso, kesto ja jaksottaisuus sekä aikaisempi altistuminen 3. Työhygieenisten mittausten tulokset 4. Onko lääketieteessä olemassa yleisesti hyväksytty menetelmä tarkastusten toteuttamiseksi, jotta haitta- ja altistumistaso voidaan osoittaa. 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 4
 5. 5. Terveystarkastusten tavoitteita: • Arvioida altistumista hengitysteitä herkistäville ja ärsyttäville tekijöille työssä ja miettiä, miten altistumista voisi vähentää • Neuvoa työntekijää terveysriskeistä ja miten niitä voidaan vähentää • Tunnistaa ammattitautiepäilyt varhaisessa vaiheessa • Lähettää ammattitautiepäilyt jatkotutkimuksiin ja sijoitetaan ammattitauti tapaukset altisteettomiin töihin 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 5
 6. 6. Esimerkkejä riskialoista ja aiheuttajista (1) Ala Altisteet IgE-välitteisyys Leipomo- ja, elintarviketyö Jauhot, jauhojen paranne- entsyymit, mausteet, jauhokoisa, varastopölypunkit, kudos-ja kasvinesteet aerosoleina Kyllä Maanviljely Viljat, varastopölypunkit, eläinten hilse, eritteet, rehut, kuivikkeet, homeet Kyllä Eläinten ja karjan hoito Varastopölypunkit, eläinten hilse, eritteet, rehut, kuivikkeet, homeet Kyllä Kasvihuoneviljely, kukkien myynti Kasvinosien, siitepölyjen ja vihannesten allergeenit kasvitautien torjunta-eliöt, varastopölypunkit, homeet Kyllä Entsyymien teollinen valmistus ja käyttö Entsyymit, kuten α-amylaasi, hemisellulaasi, lipaasi Kyllä Saha- ja puusepäntyö Abatsi, trooppiset puulajit Joskus 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 6
 7. 7. Esimerkkejä riskialoista ja aiheuttajista(2) Ala Altisteet IgE-välitteisyys Siivousala Kloramin-T Kyllä Kauneudenhoitoala Vaalennusaineet (persulfaatit) Hapetettavat tummat ja punaiset väriaineet Luonnonhenna (väriaine) Vehnähydrolysaatit Ripsiliimat ja rakennekynsimateriaalit(akrylaatit) Harvoin Harvoin Kyllä Kyllä Ei Sähkö- ja elektroniikkatyö Happoahydridit Kolofonihartsit Kyllä Ei Maalaus- ja rakennusala Di-isosyanaatit (HDI, MDI, TDI) Harvoin 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 7
 8. 8. Esimerkkejä riskialoista ja aiheuttajista(3) Ala Altisteet IgE-välitteisyys Muu teollisuustyö Di-isosyanaatit (HDI, MDI, TDI) Happoanhydridit Kolofonihartsi Akrylaattiyhdisteet Platina, palladium Koboltti, nikkeli, kromi Hitsaus Harvoin Kyllä Ei Ei Kyllä Ei Ei 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 8
 9. 9. Ammattiastman seulonnan hyödyllisyyteen vaikuttavat: Seulontaan osallistuvien työntekijöiden osuus Ammattiastman ilmaantuvuus kyseisessä työssä Seulontamenetelmän sensitiivisyys ja spesifisyys ammattiastman toteamisessa Seulonnan ajankohta: ammattiastman ilmaantuvuus on suurin työntekijän ollessa ensimmäiset 1-3 vuotta altisteisessa työssä Seulonnan johtaminen riittävään interventioon ammattitaudin toteamiseksi ja altistumisen vähentämiseksi 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 9 Mukaeltu: Asthma in the Workplace 2013
 10. 10. Keinoja ammattiastman tunnistamiseksi 1. Spirometria 2. Oirekysely 3. Allergian osoittaminen 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 10
 11. 11. • 60 Työterveyslaitoksella todettua ammattiastmatapausta • 11 (18%) tutkimukset käynnistyivät terveystarkastuksessa • 49 (82%) tutkimukset käynnistyivät sairausvastaanotolla • 0 tapausta, joilla poikkeava spirometria ilman hengitystieoireita • 5 (8%) ainoastaan nuhaoireita 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 11
 12. 12. Spirometria ja bronkolyyttikoe Lievä obstruktio Merkitsevä bronkodilaatiovaste: FEV1 ja/tai FVC vähintään +12% ja 200ml Astman hoito ja spirometria 3-6kk kuluttua 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 12
 13. 13. Oirekysely • Pidetään parhaana tapana seuloa ammattiastmaa • Kuitenkaan validoituja kyselyitä ei ole • Kyselyihin tulisi liittää nuhakysymyksiä • Oireiden aliraportointi on mahdollista 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 13
 14. 14. Herkistymisen tutkiminen • Ihopistokokeet tai spesifin IgE:n määrittäminen • Tutkimusnäyttöä hyödyllisyydestä on lähinnä platinasuolojen, entsyymien ja happoanhydridien osalta • Voidaan käyttää myös epäsuorana altistumisen mittarina 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 14
 15. 15. Kenelle terveystarkastuksia? • Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiksi on keskittävä aloille ja työtehtäviin, jossa arvioidaan altistuminen astmaa aiheuttaville tekijöille suureksi ja astman kehittymisen riski merkittävästi lisääntyneeksi • Terveystarkastusten tarve on arvioitava perustuen työpaikkaan ja työtehtäviin. 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 15
 16. 16. Milloin tarkastetaan? • Alkutarkastus tehdään työsuhteen alussa • Määräaikaistarkastuksia suositellaan tehtäväksi ensimmäisen kolmen vuoden aikana vuosittain ja myöhemmin 1-3 vuoden välein. 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 16
 17. 17. Milloin tarkastetaan? • Määräaikaistarkastuksia suositellaan tehtäväksi ensimmäisen kolmen vuoden ajan 6 kuukauden välein ja myöhemmin kerran vuodessa, jos työntekijällä on: 1) allergisen nuhan tai sidekalvotulehduksen oireita useille eri ympäristöallergeeneille (esim siitepölyt ja eläinten hilse) 2) todettu herkistyminen työssä käytetylle aineelle 3) työhön liittyviä nuhaoireita 4) aiemmin todettu astma Osa tarkastuksista voidaan korvata tuolloin oirekyselyllä 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 17
 18. 18. Tarkastusten sisältö 1. Altistumisen arviointi työn altisteille 2. Oirekysely 3. Spirometria ja -bronkodilataatiokoe • Alkutarkastuksessa: jos on astma todettu ≥ 7v. iässä tai jos on astmaoireita • Määräaikaistarkastuksessa: jos on astma oireita 4. Ihopistokokeet/spesifi IgE työn allergeeneille • Oireettomille harkittavaksi, jos altistuu: entsyymeille, happoanhydrideille tai platina • Oireisille harkinnan mukaan 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 18
 19. 19. Oirekysely lyhyt versio 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 19
 20. 20. TTH:n tehtävät ammattiastmaepäilyssä: • Selvittää altistuminen herkistäville aineille • Suorittaa Käypä hoitosuosituksen mukaiset astman perusselvitykset • Toteuttaa PEF työpaikkaseuranta (www.ttl.fi/PEF) • Tehdä tarvittaessa lähete erikoissairaanhoitoon tai Työterveyslaitoksen työlääketieteen poliklinikalle. • Jos epäillään isosyanaattien, happoanhydridien tai entsyymien aiheuttamaa ammattiastmaa, kannattaa potilas lähettää suoraan Työterveyslaitoksen Helsingin toimipisteeseen. 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 20
 21. 21. 26.4.2018 © Työterveyslaitos | Irmeli Lindström | www.ttl.fi 21 Sopiva Rajoituksin sopiva Sopimaton Lievä astma Esim 1: Vältettävä altistumista kotimaisten jauhojen pölylle Ammattiastma- tai (nuha) Allergiat ympäristöallergeen eille Esim 2: altistumista entsyymeille vähennettävä Vaikeampi astma, jota työolosuhteet pahentavat Sopivuuslausunnot esimerkkejä Jos ammattitautiepäily: “Vaati lisäselvityksiä ennen sopivuuden arviointia”
 22. 22. Kiitos! tyoterveyslaitos@tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

×