Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SOTE-uudistus työterveyshuollon näkökulmasta

80 views

Published on

Perjantai-meeting 9.11.2018
Kristiina Mukala, Lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SOTE-uudistus työterveyshuollon näkökulmasta

 1. 1. Kristiina Mukala SOTE-uudistus työterveyshuollon näkökulmasta Kristiina Mukala LT, työterveyshuollon erikoislääkäri, lääkintöneuvos Perjantaimeeting 9.11.2018 Työterveyslaitos 9.11.20181
 2. 2. Miksi maakunta- ja sote-uudistus tehdään? 10.10.2018 Toimintatapojen muutos Hallinnon sujuvuus Toimivammat palvelut Lisää demokratiaa Kasvun edistäminen Kustannustehokkuus Sen tarkoituksena on edistää ihmisten, yhteisöjen ja yritysten toimintaa. Hallinto on palvelua. Avoimuus Asiakaslähtöisyys Vuorovaikutus Perustuslakivaliokunta kesällä 2017: ”Uudistus on välttämätön, kiireellinen ja tärkeä.” Kristiina Mukala 2
 3. 3. Sote-uudistuksen tavoitteet 9.11.2018 Kristiina Mukala3
 4. 4. 9.11.20184 Kristiina Mukala9.11.2018
 5. 5. Päivi Nerg10.10.20185
 6. 6. 9.11.20186 Kristiina Mukala
 7. 7. 9.11.20187 Kristiina Mukala
 8. 8. 9.11.2018 Kristiina Mukala8
 9. 9. Kristiina Mukala • Työterveyshuollon rahoitus jää ennalleen • Työterveyshuollon painopistettä siirretään ennaltaehkäisevään työhön TTH ja SOTE 9.11.20189
 10. 10. Työterveyshuollon rahoitus Työterveyshuolto TyönantajaTyöntekijä Työterveyshuollon korvaushakemus Kulu t Kulut Työn- tekijät Työnantaja Valtio Työtulovakuutus Laskennallisen enimmäismäärän ylittävä osa jää työnantajan maksettavaksi 9.11.2018 Kristiina Mukala
 11. 11. Kristiina Mukala • Työterveyshuollon korvausuudistus, jonka tavoitteena on painottaa ennaltaehkäisevää toimintaa: • HE 77/2018 annettu 5/2018, odottaa valiokuntakäsittelyä, sisältö: • Työnantajan järjestämälle työterveyshuollolle vain yksi yhteinen enimmäismäärä • Korvausten painopiste on ns. ennaltaehkäisevissä palveluissa eli KL1 toiminnoissa. • KL1 korvausprosentti 60% (erillisestä työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen mallin korvausprosentista luovutaan) • KL2 enimmäismääräksi korkeintaan 40% yhteisestä enimmäismäärästä (KL1 + KL2) • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyön lisääminen kunnan ja maakunnan toimijoiden kanssa • Näkökulmana työnvaatimuksista lähtevä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen työpaikalla Ennaltaehkäisy fokuksessa 9.11.201811
 12. 12. Kristiina Mukala 1. Työterveyshuolto on toiminnallisesti integroitunut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. 2. Työterveyshuolto, terveydenhuolto- ja kuntoutusjärjestelmä tekevät oikea-aikaisesti yhteistyötä työikäisten työkyvyttömyyden ehkäisyssä ja työkyvyn palauttamisessa. 3. Työterveyshuollolla on valmiudet vastata työn ja työolojen tuomiin terveydellisiin ja työkyvyn haasteisiin ja vahvistaa työntekijän voimavaroja. 4. Kaikki työnantajat ovat järjestäneet tarpeenmukaisen työterveyshuollon yrityksen koosta riippumatta. 5. Työterveyshuolto on merkittävä yhteistyökumppani työpaikoilla terveyden, työympäristön ja työkyvyn edistämisessä ja työkyvyttömyyden ehkäisyssä. 6. Työterveyshuolto kehittää palvelujaan vastaamaan erityisesti pientyöpaikkojen ja yrittäjien tarpeisiin. Työterveys 2025 tavoitteet 9.11.201812
 13. 13. Kristiina Mukala • Työterveyshuollon palveluntuottajan valitsee työnantaja, kuten nykyäänkin • Työterveyshuollon piirissä olon huomioiminen kapitaatiomaksussa – olisiko se yksi tarvetekijä kapitaatiomaksua määritettäessä? Työterveyshuolto ja valinnanvapaus 9.11.201813
 14. 14. Kristiina Mukala • Miten sote-maku-uudistus muuttaa työnantajan halukkuutta järjestää sairaanhoitopalveluja työntekijöilleen? • Perusterveydenhuollon toimivuus • Työterveyshuollon sairaanhoidon tuoma lisäarvo työnantajalle TTH:n sairaanhoito tulevaisuudessa 9.11.201814
 15. 15. Yhteistyö ja työterveysyhteistyö Kristiina Mukala9.11.201815
 16. 16. Kristiina Mukala Työikäisten terveydenhuolto 9.11.201816
 17. 17. Kristiina Mukala9.11.201817 62,5 % 21,3 % 16,2 %
 18. 18. Terveydenhuollon toimijoita Kristiina Mukala9.11.201818 Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Opiskeluterveydenhuolto Työterveyshuolto Kuntoutus
 19. 19. Maakunta vastaa palvelukokonaisuuksista Kristiina Mukala9.11.201819 Työikäisten terveydenhuolto
 20. 20. TYÖKE –hankkeen päätavoitteet 1) rakentaa toiminnallinen integraatio työterveyshuollon ja muun sosiaali-ja terveydenhuollon sekä kuntoutustoimijoiden kanssa osana SOTE muutosta 2) kehittää työterveystoiminnan sisältöjä vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin ja terveydenhuollon muutokseen Lisäksi se tuottaa näkemyksellistä tulevaisuustietoa työterveyshuollosta tulevaisuuden tutkimuksen menetelmin. Tavoitteena on antaa välineitä SOTE päätöksentekoon. Ja suunnata työterveyshuollon tulevaisuutta yhdessä tutkimalla vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, ja niihin sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Kristiina Mukala9.11.201820
 21. 21. Kristiina Mukala Kiitos! Alueuudistus.fi 9.11.201821

×