Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soten rahoitus - Riittävätkö rahat, pitävätkö laidat

305 views

Published on

Työterveyslaitoksen Perjantaimeeting 17.2.2017
Soten rahoitus - Riittävätkö rahat, pitävätkö laidat?
Timo T. Seppälä, Terveyden ja sosiaalitalouden yksikön päällikkö, THL

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soten rahoitus - Riittävätkö rahat, pitävätkö laidat

 1. 1. SOTEn rahoitus – Riittävätkö rahat, pitävätkö laidat? Timo T. Seppälä Yksikönpäällikkö Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö, CHESS 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 1
 2. 2. Rivitalossa on kerrostalon ja omakotitalon huonot puolet…vai hyvät…vai sekä että 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 2 + =
 3. 3. 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 3 SOTE-markkinat ovat isot ja siksi niihin liittyy kaikenlaisia intohimoja!
 4. 4. Vakuutusyhtiöt 504 milj. € Sosiaali- ja terveydenhuollon menot ja rahoitus 2012  17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 4 Vanhustenhuolto 2 858 milj. € Sosiaalihuolto 6 365 milj. € Kela 2 532 milj. € Kunnat 9 886 milj. € Valtio 8 327 milj. € Kotitaloudet 3 775 milj. € Työnantajat 533 milj. € Muut 212 milj. € Terveydenhuolto 16 548 milj. € Vuonna 2012 ~ € 26mrd Vuonna 2016 ~ € 30mrd
 5. 5. Häkkyrää on vaikea ohjailla ja laidat vuotavat 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 5
 6. 6. SOTE-uudistuksesta jarrukahva kustannuksille • Sote-uudistuksen ja aluehallintouudistuksen keskeisenä tavoitteena julkisen talouden kestävyysvajeen vähentäminen 3 miljardilla eurolla • Kustannustenhallinnan parantamisen tulee olla näin uudistuksen lainvalmistelussa ja toimeenpanossa keskeisenä periaatteena • Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää onnistunutta ja taitavaa muutosjohtajuutta 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 6
 7. 7. Rahoitus valtiolta • Kuntien SOTEen saama laskennallinen VOS-pidätetään valtiolla + kuntien laskennallinen omarahoitusosuus siirtyy valtioverotuksen muodossa valtiolle • Jaetaan VOS-kriteerein maakuntiin – 87 % tarve – 10 % asukasmäärä – 1 % väestötiheys – 1 % vieraskielisyys – 1 % HYTE • Asiakasmaksut menevät maakunnalle • Ei verotusoikeutta 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 7
 8. 8. Timanteilla koristellut ambulanssit vai kullattu sairaala? • Maakuntien valtionrahoitus yleiskatteellista, tavoitteena maakunnan asukkaiden valta päättää itse maakunnan toiminnasta ja taloudesta • Toteutetaan laaja asiakaskeskeinen palveluintegraatio – hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat – parantaa palveluiden toimivuutta yhdenvertaisesti – saadaan kustannussäästöjä • Toteutetaan järjestämisen, rahoituksen, tiedon, palveluketjujen ja tuotannollinen integraatio • Valinnanvapauden ja monituottajamallin toteuttamisessa huolehditaan palveluintegraation edellytyksistä 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 8
 9. 9. Tarvetekijät korjaavat merkittävästi rahoituksen tarveeroja – mutta eivät kaikkia 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 9 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 % Sote-menot Tarvevakioidut sote-menot
 10. 10. Rahaa on kiva polttaa roviolla mutta voisihan siitä saada lämpöä toisinkin – ESH 2015 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 10
 11. 11. 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 11 Nuotion liekkeihin voi heittää toki heittää vettä kunhan siellä ei ole steariinia!
 12. 12. Rahoitustilanteen kriisiytyminen ehkäistään kolmella kriteerillä – Maakuntalaki §110 • Kriteeri 1: maakuntakonsernin vuosikate on ilman maakunnan rahoituslain 7 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraista rahoituksen korotusta kaksi tilikautta peräkkäin negatiivinen; tai • Kriteeri 2: maakuntakonsernin toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen kaksi tilikautta peräkkäin; tai • Kriteeri 3: maakuntakonsernin lainanhoitokatteen tunnusluku on kaksi tilikautta peräkkäin alle yksi. 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 12
 13. 13. Valvontamekanismi on historiatiedon valossa varsin jämäkkä 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 13 Maakunta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi
 14. 14. Maakuntaindeksistä jarrukahva kustannuskehitykselle • Maakuntaindeksi: lasketaan käyttäen – yleisen ansiotasoindeksin, – kuluttajahintaindeksin ja – maakuntatyönantajan sosiaaliturvamaksujen vuotuista muutosta • Käyttökustannusten vuosittaiseksi kasvuksi sallitaan vuosina 2020-21 maakuntaindeksin toteutunut muutos + 1 prosenttiyksikköä • Vuodesta 2022 eteenpäin käyttökustannusten vuosittaiseksi kasvuksi sallitaan maakuntaindeksin toteutunut muutos + 0,5 prosenttiyksikköä 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 14
 15. 15. Aikataulullisesti alkaa olla hintsusti kiire… • Maakuntien välinen maksuliikenne? • Asiakasmaksut menevät maakunnille  Tuleeko niistä uusi verotusinstrumentti? • ESHn kompensaatio? • Omatuotanto vai muu tuotanto? • Yksityisen rooli ESHssa  Saadaanko kilpailumukaan ja toiminta tehostumaan? • Asiakkaiden listaaminen  Miten estetään separaattorin käyttö • Tuottajien kompensaatio?  Aktuaarisesti oikeudenmukainen kompensaatio? 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 15
 16. 16. 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 16 Julkisen sektorin kannattaa laukata yksityisellä palkintoratsulla Valinnan vapaus tulee – Onko järjestelmä siihen valmis? Oletko sinä? Ovatko markkinat?
 17. 17. 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 17
 18. 18. Kaikkia palveluita ei tarvitse tuottaa julkisesti vaikka rahoitus julkista olisikin – Veronmaksajalle tilanne on yhdentekevä! • Julkisen oma tuotanto  suora kustannus: A • Yksityiseltä B ostettu tuotanto  kustannus: A + tuotto C = D • Julkisen palvelutuotannon vaihtoehtoiskustannus on kaikki se mitä menetetään kun valitaan omatuotanto A • Sijoitetaan A yritykseen B  Saadaan tuotto C • A+C menetetään kun valitaan omatuotanto A • Kustannus julkisesta palvelutuotannosta veronmaksajille on siten A+C = D = Yksityisen hinta 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 18 C A D Asiakasvirta
 19. 19. 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 19 Se, ja vain se, tapahtuu, mihin kannustetaan!
 20. 20. 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 20
 21. 21. Yksityiset kuorivat kermaa jos separaattoria tyrkytetään  Älä maksa potilaiden vaan riskin määrästä! • Anell et al. (2016) – Aktuaarisesti oikeudenmukainen kompensaatiopolitiikka  Määritetään maksun suuruus kustannusriskin funktiona – Yksityiset palvelutuottajat hakeutuvat alueille, joissa oli suurempi tarve (LUE: vaikeammat potilaat) – Kannustimet ohjaavat palvelutuottajien sijoittumista • Julkisille instansseille asetetut kannustimet usein vailla tartuntapintaa – Kuin heittäisi palloa kädettömälle – Liian kaukana kaikesta konkretiasta  Unohdetaan helposti, että vain yksilö voi tehdä valintoja ja päätöksiä 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 21
 22. 22. Yksityinen sektori vie kaikki kyvyt jos julkinen järjestää asiansa huonosti – Peiliin katsomisen paikka? • Niin viekin jos työmarkkinat pidetään jäykkinä ja julkisen puolen työolosuhteet huonoina • Työvoiman niukkuus ei ole seurausta yksityisen sektorin tai työntekijän ilkeydestä ja ahneudesta vaan ammattiliittojen olemassaolosta ja niiden mahdollisuudesta rajoittaa tarjontaa • Kyse on työn tarjonnan ja kysynnän olosuhteista – Työtä tarjotaan sinne missä saa saman vähemmällä tai enemmän suhteessa panostukseen 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 22
 23. 23. Tuottajien kompensaatiolla tavoitellaan ryhtiä toimintaan ja tukea valinnanvapaudelle – Edellykset haastavia! • Aktuaarisesti oikeudenmukainen kompensaatiojärjestelmä vähentää kermankuorintaa, koska kermaa on kaikissa kupeissa suhteessa yhtä paljon • Kompensaatiomekanismien vaikutuksesta laatuun tiedetään – Toimenpidekorvaus ei kannusta laadun parantamiseen jos komplikaatiot korvataan erikseen – Määrärahaan ja kapitaatioon perustuvat järjestelmät johtavat herkästi kustannusten hillinnän kautta huonoon laatuun – Potilasryhmään perustuva korvaus johtavaa kustannusten minimoinnin kautta huonoon laatuun – Episodiperusteinen korvaus jättää huonolaatuisen hoidon kustannukset jäävät tuottajien korvattavaksi  kannuste laadun parantamiseen – Tuloksellisuuteen perustuvissa korvauksissa pyritään tietoisesti kannustamaan parempaan laatuun • Mutta… laatuinformaatiota varsin harvoista potilasryhmistä  hoidon laatu tuskin paranee laatutiedottomissa potilasryhmissä 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 23
 24. 24. 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 24 Kapitaatio antaisi jarrukahvan - Miltä maakuntien rahoituskriteerien valuttaminen PTH-tuotannon kompensaatioksi näyttäisi?
 25. 25. VOS-kriteerein toteutettu kompensaatio tuottaa monihuippuisen jakauman  Millaiset markkinat tällöin syntyisivät? 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 25 05101520 Percent 0 500 1000 1500 2000 vos
 26. 26. Edellinen kompensaatio on kohtalaisen oikeudenmukainen akturaarisesti  Millaiset markkinat syntyisivät? 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 26 05101520 Percent -2000 -1000 0 1000 2000 VOS - pthavo-kustannus
 27. 27. Pelkkään ikään sidottu jakauma olisi vielä mielenkiintoisempi 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 27 020406080 Percent 0 100 200 300 400 VOS (Ikä)
 28. 28. Pelkkään ikään perustuvassa kapitaatiokorvauksessa informaatio ei kuljeta juurikaan informaatiota riskistä 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 28 010203040 Percent -2000 -1500 -1000 -500 0 500 VOS - pthavo-kustannus
 29. 29. Tasasuuruinen korvaus on separaattori! 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 29 01020304050 Percent -4000 -3000 -2000 -1000 0 207e - pthavo-kustannus
 30. 30. 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 30 Mistä ne jahdatut säästöt saadaan ja kuinka?
 31. 31. Tuottavuutta voidaan lisätä  Maali tulee olla oikein asetettu 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 31 85 89 89 89 96 99 99 100 100 101 101 102 109 113 113 113 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Vaasan keskussairaala Savonlinnan keskussairaala Lapin keskussairaala Seinäjoen keskussairaala Kymenlaakson keskussairaala Länsi-Pohjan keskussairaala Satakunnan keskussairaala Etelä-Karjalan keskussairaala Keski-Suomen keskussairaala Kanta-Hämeen keskussairaala Kainuun keskussairaala Keski-Pohjanmaan keskussairaala Hyvinkään sairaala Pohjois-Karjalan keskussairaala Mikkelin keskussairaala Päijät-Hämeen keskussairaala
 32. 32. Maalin napakymppi ei välttämättä löydy kotimaasta 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 32
 33. 33. Rahoituksesta voi saada tehoja lisää irti vain jos tuotantoa voi johtaa TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 33 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 Potilaiden hoitokokonaisuuksien vuoden 2013 reaalikustannukset hoidon porrastuksen mukaan, € kust / päivystys kust / esh_vos kust / esh_avo kust / pth_vos kust / pth_avo 17.2.2017
 34. 34. 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 34 Seuraava on viimeinen slide
 35. 35. Rahoituksen riittävyyteen ja hallittavuuteen vaikuttavat useat tekijät • Integraation toteutumisen aste  Rahoituksen pirstaloituminen • Lähtöasetelman valinta ja rahoitus  Markkinan muoto • Hälytysjärjestelmien toiminta kriisin lähestyessä  Ennakoi... • Edellytykset taloudellisten ongelmien ja taloudellisen potentiaalin kartoittamiseen  YHDENMUKAINEN TIETOPOHJA • Markkinat lukevat aina kehitystä ja muovautuvat ja löytävät tiensä • Heikot kannustimet romuttavat julkisen sektorin mahdollisuuden nauttia yksityisen sektorin eduista • SOTE-uudistus tarjoaa huikeat puitteet julkisen ja yksityisen sektorin toimintojen yhteensovittamiselle tehostaen taloutta merkittävästi ja luoden pohjan innovaatioille 17.2.2017 TTL perjantaiseminaari, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: timo.t.seppala@thl.fi 35

×