More Related Content

More from Työterveyslaitos(20)

Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työyhteisöön

  1. Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työyhteisöön
  2. Useimmat sisäilmaan liittyvät ongelmatilanteet ratkeavat normaaleilla korjaus- ja huoltotoimenpiteillä. 13.12.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 2
  3. • Työn tekeminen voi vaikeutua esim. rakennusteknisten tutkimusten, remonttien ja väistötiloihin muuttamisen seurauksena. • Osa työntekijöistä voi kokea haittaavia oireita, jolloin työt saattavat viivästyä tai kasautua muiden työyhteisön jäsenten hoidettaviksi. • Tilanne voi aiheuttaa haasteita myös työyhteisön ihmissuhteisiin. Työyhteisöön saattaa kehittyä vastakkainasetteluja ja klikkejä sekä alttius törmäyksille ja ristiriidoille voi kasvaa. • Esihenkilöt voivat uupua yrittäessään samanaikaisesti organisoida työyhteisön muuttunutta arkea sekä yrittäessään viedä sisäilmaongelman käsittelyä omalta osaltaan eteenpäin. • Kouluissa ja päiväkodeissa huoltajien huoli lasten terveydestä ja vaatimukset toimenpiteistä tuovat usein oman lisäpaineensa. • Seurauksena on monien toisiinsa kietoutuvien kuormitustekijöiden summa. • Mitä pidempään ongelmatilanne jatkuu ilman ratkaisua, sitä stressaavammaksi tilanne työyhteisössä voi käydä niin oireilevien kuin oireettomienkin kohdalla. Joskus sisäympäristöön liittyvät ongelmat työpaikalla voivat vaikuttaa työpaikan arkeen ©TYÖTERVEYSLAITOS 3
  4. Joskus sisäilmaongelmat ja työyhteisöongelmat kietoutuvat vyyhdiksi • Tutkimusten mukaan sisäilmaongelmat kärjistyvät helposti silloin, kun työyhteisössä on muutoinkin vaikeaa. • Työyhteisössä, jossa on meneillään epävarmuutta ja epäluottamusta aiheuttavia organisaatiomuutoksia, johtamisen ongelmia tai työyhteisöristiriitoja, sisäilmaongelma voi olla viimeinen pisara ja saada aikaan kuohuntaa. • Sisäilmaongelma voi myös joskus olla ns. ”hyvä vihollinen”, joka antaa syyn purkaa pettymystä ja epäluottamusta. ©TYÖTERVEYSLAITOS 4
  5. Pohdi onko sinun työpaikallasi sisäilmatilanne vaikuttanut työpaikan arkeen? 13.12.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 5