More Related Content

More from Työterveyslaitos(20)

Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä

  1. Työntekijälle - Miten toimia, jos koet oireita sisäympäristössä? ©TYÖTERVEYSLAITOS
  2. Sisäilmaan liitetyt oireet ovat yleisiä ja monet eri tekijät vaikuttavat oireiluun sisäympäristössä. Oireisiin vaikuttavista tekijöistä on kerrottu tarkemmin osiossa 1. ©TYÖTERVEYSLAITOS 2
  3. • Työterveyshuollossa selvitetään tilannettasi ja tutkitaan kuten muutoinkin kyseisten oireiden kohdalla. • Työterveyshuollossa voidaan arvioida oireiden mahdollista työhön liittyvyyttä, vaikka yksittäisen ihmisen oireiden yhteyttä sisäilmaan ei voi varmuudella päätellä. • Oireiden yhteyttä sisäilmaan ei voida osoittaa lääketieteellisillä tutkimusmenetelmillä, kuten vasta-ainemäärityksillä. • Vastaanotolla kartoitetaan myös muita mahdollisia oireiluun vaikuttavia tekijöitä. Oireilla voi olla monia syitä, ja joskus oireiden taustalla voi myös olla jokin sisäilmaan liittymätön hoitoa vaativa sairaus. • Joskus myös hoitamaton allerginen nuha esim. eläin- tai siitepölylle voi lisätä oireita ja reagointia muillekin hengitysilman epäpuhtauksille. Jos koet haittaavia oireita työhön liittyen, ota yhteys työterveyshuoltoon ©TYÖTERVEYSLAITOS 3
  4. • Joskus voidaan tarvita astmatutkimuksia esim. pitkittyneiden hengitystieoireiden selvittämiseksi. • Astma on monitekijäinen sairaus. Pitkäaikainen työskentely rakennuksessa, jossa on todettu sisäilman laatua heikentävä laaja-alainen kosteusvaurio, voi lisätä hieman astmaan sairastumisen riskiä. Myös henkilöt, joilla on aiemmin todettu astma, voivat saada tällaisessa tilanteessa enemmän oireita. • Astman hoitotasapainoon vaikuttavat monet eri tekijät ja myös erilaiset kuormitustekijät voivat vaikuttaa astmaoireiden ilmenemiseen. • Joskus kosteusvaurioituneessa työpaikassa alkanut astma voidaan tiettyjen kriteerien mukaan osoittaa ammattitaudiksi. • Jos epäillään ammattiastmaa, tutkimukset aloitetaan työterveyshuollossa ja tarvittaessa tehdään lisätutkimukset erikoissairaanhoidossa. Ammattiastmaa hoidetaan tavanomaisin astman hoidon periaattein. Astma ©TYÖTERVEYSLAITOS 4
  5. Oireiden ja sairauksien hyvä hoito tukee työ- toimintakykyä • Koska sisäympäristössä ilmenevän oireilun taustalla voi olla monia eri syitä, on luonnollista kartoittaa rakennukseen liittyviä ja muita tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä • Oleellista on pyrkiä tunnistamaan kaikki ne tekijät, joihin voidaan vaikuttaa. • Mahdolliset työtiloissa ilmenevät koetut puutteet tai haitat kannattaa ottaa puheeksi esihenkilön kanssa. ©TYÖTERVEYSLAITOS
  6. Oireiden ja sairauksien hyvä hoito tukee työ- toimintakykyä • Samanaikaisesti kun rakennusta ja sisäilman laatua selvitetään ja parannetaan, voi jo miettiä muita mahdollisia keinoja oireiden helpottamiseksi • Joskus sisäympäristössä ilmenevää oireilua voidaan helpottaa tehostamalla jo aiemmin todettujen sairauksien kuten siitepölyallergian tai kuivasilmäisyyden hoitoa • Keinot, joilla stressi ja kuormittuminen vähenevät, voivat auttaa vähentämään myös herkkyyttä oireilla sisäympäristöissä. ©TYÖTERVEYSLAITOS 6
  7. Oireilun pitkittyminen • Joskus oireet voivat pitkittyä ja rajoittaa merkittävästi työ- ja toimintakykyä. • Tällöin voi olla kyse toiminnallisista oireista, joita voidaan myös hoitaa. • Toiminnalliset sisäilmaoireet ovat voimistuneita elimistön reaktioita, jotka voivat vaimentua ja väistyä, kun elimistön reagointiherkkyys palautuu tavanomaiseksi. ©TYÖTERVEYSLAITOS 7
  8. Voimavaroja ja palautumista voi tukea - Huolehtimalla hyvästä unesta - Tunnistamalla kuormitusta aiheuttavat tekijät, - Huolehtimalla riittävästä palautumisesta, rentoutumisesta ja liikunnasta sekä - Ympäristön ja läheisten tuella. 13.12.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 8
  9. Työterveysneuvottelu • Työterveysneuvottelussa voidaan pohtia mahdollisten työjärjestelyjen tarvetta ja mahdollisuuksia, jos oireilu haittaa työ- ja toimintakykyä • Työterveysneuvottelussa keskustellaan ja sovitaan työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyössä työkyvyn tuen toimenpiteistä. • Lue työkyvyn tuen toimista lisää tässä osiossa. • Työterveysneuvottelusta yleisesti löydät tietoa Työterveyslaitoksen oppimateriaaleista: • www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/tyoterveysneuvottelu- ratkaisuja-tyohon/ ©TYÖTERVEYSLAITOS