Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Työterveyslaitos(20)

Advertisement

Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongelmatilanteissa

  1. Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongelmatilanteissa?
  2. • Sisäilmaan liittyvien ongelmatilanteiden selvittäminen on vaativaa esihenkilötyötä. Ne vievät myös esihenkilön aikaa ja voimavaroja, joskus kohtuuttomankin paljon. • Ongelmatilanteissa esihenkilö voi joutua työntekijöiden tunteiden ja tyytymättömyyden kohteeksi. Henkilöstö saattaa olla huolissaan, peloissaan, ahdistuneita ja ärtyneitä. Työpaikan arki voi häiriintyä ja ristiriitoja syntyä. • Esihenkilön tehtävä on tukea alaisiaan. Toisaalta esihenkilö tarvitsee myös omien alaistensa tukea ja luottamusta pystyäkseen onnistumaan tehtävässään. • Mistä esihenkilö saa tukea? Tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongelmatilanteissa ©TYÖTERVEYSLAITOS 2
  3. 1. Tukeudu omaan esihenkilöösi • Ongelman ilmetessä ensimmäinen taho, jonka puoleen käännyt, on oma esihenkilösi. Pyri luomaan hänen kanssaan sellainen keskusteluyhteys, että voitte puhua avoimesti työyhteisösi tilanteesta. 2. Rakenna verkostoja • Esihenkilön paras ystävä on toinen esihenkilö. Sovi vastavuoroisesta tuen antamisesta ja saamisesta jonkun hyvän esihenkilökollegasi kanssa. Liity oman alasi esihenkilöfoorumeihin ja -järjestöihin. 3. Hae sparrausapua ulkopuoliselta ammattihenkilöltä, esimerkiksi työterveyspsykologilta • Toisinaan tilanteet voivat näyttää niin sotkuisilta, että omin voimin niistä ei löydy ulospääsyä. Ammattihenkilön kanssa käyty keskustelu voi auttaa oman roolin ja työyhteisön tilanteen jäsentämisessä sekä tukea omaa jaksamista. 4. Hakeudu työnohjaukseen • Esihenkilötyö voi olla kuluttavaa. Esihenkilöiden työnohjaus on toimintamuoto, jossa pohditaan työnohjaajan kanssa kahden tai ryhmätyönohjauksessa kollegoiden kesken esihenkilötyön haasteita ja erilaisia esihenkilötyössä esiin tulevia tilanteita. Työnohjaus on usein pitkäkestoista. Tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongelmatilanteissa ©TYÖTERVEYSLAITOS 3
Advertisement