Advertisement

Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö

Työterveyslaitos
Dec. 13, 2022
Advertisement

More Related Content

More from Työterveyslaitos(20)

Advertisement

Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö

  1. Laadukas sisäympäristö
  2. Mitä on hyvä sisäilma? • Hyvä sisäilma on hajultaan neutraalia sekä lämpötilaltaan ja ilmankosteudeltaan miellyttävää. • Hyvä sisäilma ei ole täysin "puhdasta", vaan siinä esiintyy normaalistikin pölyjä, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), kuituja sekä mikrobeja (bakteereita, hiivoja ja homeita). • Sisäilmassa voi esiintyä pieniä pitoisuuksia rakennusmateriaaleista, huonekaluista, tekstiileistä ja kosmetiikasta vapautuvia VOC-yhdisteitä. • Kuituja voi kulkeutua sisäilmaan ilmanvaihtojärjestelmästä tai rakenteista. • Mikrobeja esiintyy kaikkialla ympäristössämme, sisällä ja ulkona. • Ilmanvaihto laimentaa ja poistaa epäpuhtauksia sisäilmasta. ©TYÖTERVEYSLAITOS 2
  3. Hyvinvointia tukevat työtilat • Hyvä sisäilma on osa hyvinvointia tukevaa työtilaa. • Hyvinvointia tukevassa työtilassa työn tekeminen etenee sujuvasti ja ilman turhia keskeytyksiä ja häiriöitä. • Työtilat mahdollistavat tarvittaessa yksityisyyden ja työrauhan keskittymistä vaativille tehtäville. Toisaalta ne luovat edellytykset myös vuorovaikutukselle, yhteistyölle ja yhdessä oppimiselle. ©TYÖTERVEYSLAITOS 3
  4. Kokemukseen hyvästä sisäympäristöstä vaikuttaa sisäilman laadun lisäksi monet eri osatekijät • Sisäympäristöä on hyvä tarkastella kokonaisuutena, johon kuuluvat • Rakennus, sen kunto ja olosuhteet • Tilojen käyttäjien kokemukset ja terveydentila sekä • Toimintatavat sisäilma-asioiden hoitamisessa • Näitä ovat esim. sisäilmaryhmätyöskentely, viestintä, kiinteistön huolto ja korjaaminen sekä siivous. ©TYÖTERVEYSLAITOS 4 Työterveyslaitoksen hyvän sisäympäristön ABC-malli
  5. Kokemukseen hyvästä sisäympäristöstä vaikuttaa sisäilman laadun lisäksi monet eri osatekijät • Työpaikkojen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa on tärkeää ottaa huomioon kaikki eri tekijät. • Rakennus- ja taloteknisten tekijöiden lisäksi selkeät, ennakoivat ja avoimet toimintatavat sekä tilojen käyttäjien huomioiminen ovat olennaisia. • Tästä saat lisätietoa osiossa 2. Työpaikan sisäilma-asioiden ratkominen. ©TYÖTERVEYSLAITOS 5 Työterveyslaitoksen hyvän sisäympäristön ABC-malli
Advertisement