Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 45

Ärsytysastma

0

Share

Download to read offline

Perjantai-meeting 17.9.2021
Irmeli Lindström ja Katri Suuronen, Työterveyslaitos

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ärsytysastma

 1. 1. Ärsytyksen aiheuttama astma: Irmeli Lindström, LT, Keuhkosairauksien el Irmeli.lindstrom@ttl.fi
 2. 2. 17.9.2021 Altisteet mm: Alkaalinen pöly, pH 9-11 Pienhiukkaset PAH-yhdisteet Palokaasut Dioksiinit Asbesti Metallit Kloori Syöpäriski 2001-2016 verrattuna ei-altistuneisiin palomiehiin: • Kaikki syövät RR 1.13; 95% CI 1.02 to 1.25 • Eturauhassyöpä RR=1.39; 95% CI 1.19 to 1.63 • Kilpirauhassyöpä RR=2.53; 95% CI 1.37 to 4.70 Riskit vähenevät, kun huomiodaan terveydentilan seurannan aiheuttama harha. Sairastuneet nuorempia ja enemmän paikallisia syöpiä. Webber MP et al Occup Environ Med 2021 Sep Kroonisen rinosinuiitin riski runsaasti altistuneilla: RR 1,54 (95% CI 1,23-1.94) Putman et al Occup Environ Med 2018 Refluksitauti: n. 20%:lla altistuneista Jordan HT et al Environ. Health 2019
 3. 3. 17.9.2021 Kim H et al Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(6), 10 Bias (harhat) mm: Valikoitumisharha: useat kuuluvat moniin em. kohortteihin Terveydentilan seurannan aiheuttama harha Altistumisen luokittelun aiheuttama harha Astman toteamisen aiheuttama harha
 4. 4. Tarlo S et al NEJM 2014 HERKISTYMISEN AIHEUTTAMA AMMATTIASTMA Kasviperäiset allergeenit Eläinperäiset allergeenit Entsyymit Herkistävät kemikaalit ÄRSYTYKSEN AIHEUTTAMA AMMATTIASTMA Hapot Emäkset Epäorgaaniset klooriyhdisteet Epäorgaaniset rikkiyhdisteet Hapettavat aineet Palokaasut jne. 17.9.2021 HTP-tasolla oleva tai sen ylittävä pitoisuus Astma voi kehittyä matalillakin altistumis- tasoilla
 5. 5. 17.9.2021 Vandeplas et al: Allergy 2014 EAACI position paper
 6. 6. Äkillisen ja toistuvan ärsytyksen aiheuttaman astman diagnostiset kriteerit Yksittäinen tai useampi altistuminen korkeille pitoisuuksille hengitysteitä ärsyttävää ainetta Altistuminen ja astmaoireiston alkaminen ovat läheisessä ajallisessa yhteydessä toisiinsa Hengitysteiden epäspesifinen hyperreaktiivisuus tai palautuva hengitystieobstruktio (astma Käypä hoito 2012) Mahdollinen aiempi ahtauttava keuhkosairaus on selvästi erotettavissa nykysairaudesta Oireet ja keuhkotoiminnan muutokset kestävät vähintään kuukausia AKAR: Lindström I ym. Duodecim 2014;130(20):2061-9 Diagnoosi: ICD-10: J68.3 17.9.2021
 7. 7. • 35 potilasta • Seuranta-aika keskimäärin 14 vuotta • Kaikilla hengitystieoireita: 80%:lla vinkunoita • Keuhkofunktion alenemaa, ei paranemista lähtötilanteeseen: 50%:lla FEV1 alentunut • 1/3 osalla poikkeavat depressiopisteet 17.9.2021
 8. 8. Hengitysteitä voimakkaasti ärsyttävien aineiden vaikutuksia hengitysteissä 17.9.2021 Lindström I ym. Duodecim 2014;130(20):2061-9
 9. 9. Ärsytysastma-tutkimus: Helsingin TTL:lla v. 2000-2018 todetut ärsytysastmat 69 tapausta Kirsi Karvala Jussi Lantto Irmeli Lindström Satu Soini Hille Suojalehto Katri Suuronen
 10. 10. 17.9.2021 Akuutti n=30 Toistuva n=39 Kaikki n=69 Ikä, keskiarvo 45,1 47,0 46,2 Miehiä, % 83 85 84 Ammatti (ISCO 08) % Prosessityöntekijät 10 49 32 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat 23 10 16 Rakennustyöntekijät (ei sähköasentajat) 13 10 12 Kuljetustyöntekijät 7 8 7 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 7 8 7 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat 3 8 6 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 10 0 4 Tuotantotoiminnan ja peruspalveluiden johtajat 0 5 3 Siivoojat ym. 7 0 3 Muut 20 3 10
 11. 11. Ärsytysastman aiheuttajat 17.9.2021 Aiheuttava aine ryhmä (esimerkkejä) Akuutti n=30 Toistuva n=39 Kaikki n=69 Happohuurut (rikki-, typpi-, suola-, vetyfluoridihappo) 6 7 13 (19%) Emäshuurut (ammoniakki, NaOH) 5 4 9 (13%) Happo-emäshuurut 3 3 (4%) Epäorgaaniset kaasut (kloori- ja rikkidioksidi, rikkivety) 3 3 6 (9%) Hapettavat aineet (otsoni, vetyperoksidi) 1 1 2 (3%) Muut kemikaalit (HDI isosyanaatti, formaldehydi) 5 1 6 (9%) Seokset (palokaasut) 6 12 18 (26%) Pölyt (poltettu kalkki, sementti, tuhka, TiO2+rikkihappo) 4 4 8 (12%) Endotoksiinit 0 4 4 (6%) 40 eli 57% happojen ja emästen aiheuttamia
 12. 12. Tyypillisiä altistumistilanteita: äkillinen • Prosessivuodot raskaassa teollisuudessa • Poikkeustilanteiden korjaustehtävät raskaassa teollisuudessa • Erilaiset palot ja aineiden lämpöhajoaminen kuumentuessa • Syövyttävien kemikaalien lämpeneminen ja höyrystyminen • Siilojen tai säkkien hajoaminen ja emäksisen pölyn leviäminen • Työhygieenisten mittausten suorittaminen ongelmakohteissa ilman suojaimia • Voimakkaiden pesu- tai desinfektioaineiden käyttö painepesurilla, ahtaissa tiloissa tai muutoin väärin tai ilman suojaimia 17.9.2021
 13. 13. Tyypillisiä altistumistilanteita: toistuva • Normaali työ sellu-, metalli-, kaivos- ja kemianteollisuudessa • Metallin elektrolyyttinen pinnoitus • Metallien happokäsittely sumuttamalla tai upottamalla • Työskentely tuotantoeläintiloissa ja lietekaivojen läheisyydessä • Ilmanvaihdon ongelmat • Toistuvat prosessivuodot • Syövyttävien kemikaalien säilyttäminen tai sekoittaminen avoimesti • Pesutehtävät voimakkailla kemikaaleilla 17.9.2021
 14. 14. Rakennusala 17.9.2021 Ammatti Työtehtävät Altisteet Sähköasentaja Asennustyö asunnossa, jossa otsointilaite päällä Otsoni Betonielementti-työntekijät (2) Betonielementtien pesu painepesurilla Rikki-ja suolahappo Ammoniumfluoridi Laatoittaja Uimahallin laatoitustyö, huono ilmanvaihto Emäksinen epoksiyhdiste ja pesuaine Pinnoittaja Bitumieristystyö sisällä Bitumi, liuottimet ja niiden hajoamistuotteet Eristetyöntekijä Polyuretaanieristeen palo Isosyanaattijohdannaiset ja muut lämpöhajoamistuotteet
 15. 15. Metalli- ja kaivosala 17.9.2021 Työpaikka Työtehtävät/altistumis- tapahtuma Altisteet Maksimi pitoisuudet työpaikalla, % HTP-arvosta Metallin pinnoitus Altaiden vieressä työskentely, ilmanvaihto kiinni öisin Happohuurut Nikkeli 950 Metallin peittaus Alumiinikappaletta ei saatu ylös happokylvystä laiterikon vuoksi Rikki-, typpi- ja suolahappo - Kuumasinkitys Happoaltaiden läheisyydessä työskentely Suolahappo Formaldehydi 84 108 Metallitehdas Saostusaltaiden lähellä työskentely Rikkivety Toistuvasti >200 Metallikaivos Saostustankin yläpuolella työskentely Rikkivety Viikottain >400
 16. 16. Maatalous 17.9.2021 Työpaikka Työtehtävät Altisteet Maksimi pitoisuudet, % HTP-arvosta Sikala Lietteen käsittely: Pikkuporsasosasto ja pihatto Ammoniakki Rikkivety Endotoksiini 187 280 10 500 Sikalan desinfektointi käyttäen painepesuria ja huuhdellen Viagri 100°C vedellä Glutaraldehydi Navetta Lieteputken ja -altaan puhdistus Ammoniakki Rikkivety 934 400
 17. 17. Elintarvikeala 17.9.2021 Työpaikka Työtehtävä Altiste Keskipitoisuus % raja-arvosta Max.pitoisuus % raja-arvosta Lihanpakkaamo Lihan pakkaus, jäähdytysjärjestelmän vuoto Ammoniakki 50-750* 1300 Vanukastehdas Vanukkaiden valmistus, ilmanvaihdon ongelma Vetyperoksidi 110* 440 Perunatehdas Perunoiden pesu Endotoksiinit 2100** Elintarviketehdas Maltaan kuljetus Endotoksiinit 28 000** *=8h HTP arvosta. **=EU-raja-arvo
 18. 18. 17.9.2021 http://oem.bmj.com/cgi/content/full/oemed-2020-107323
 19. 19. Annika, 52 vuotta • Tupakoinnut 15 askivuotta, lopettanut 10 v. sitten • Verenpainetauti, muutoin terve aiemmin • Työskentelee siivojana teollisuuslaitoksessa • 17.2.2021 sitten pessyt ison teollisuushallin lattian painepesurilla käyttäen uutta “DYNAMIITTI”-pesuainetta • Työtehtävään kului aikaa 3 tuntia • Kertoo, että kyseisenä päivänä ilmanvaihto toimi huonosti ja lattialämmitys oli liian kovalla 17.9.2021
 20. 20. Vastaanotolla 24.2.2021 Anamneesi: • Lopetellessaan lattian pesua silmiä ja kurkkua kirveli • Seuraavana yönä alkoi kuiva hakkaava yskä • Muutamana viimeisenä päivänä esiintynyt hengenahdistusta ja hengityksen vinkunoita erityisesti fyysisen rasituksen yhteydessä • Nenä on tukkoinen, kipua poskionteloiden kohdalla, verensekaista räkää Status: • Silmät punoittava • Nenän limakalvot ovat punoittavat ja karstaiset • Keuhkoauskultaatio normaali 17.9.2021
 21. 21. Miten edetä? 1) Thorax- ja NSO-rtg 2) Spirometria ja bronkodilaatiokoe 3) PEF-vrk seuranta 4) Metakoliinialtistus, jos mahdollista saada 5) Silmälääkärin konsultaatio PEF-työpaikkaseuranta Aloita HETI huolimatta käynnissä olevista keuhkojen toimintakokeista inhaloitava kortikosteroidi tavanomaista suuremmalla annoksella, suosi aerosoliannostelijaa Lindström I ym. Duodecim 2014;130(20):2061-9 17.9.2021
 22. 22. 17.9.2021
 23. 23. Miten arvioidaan altistumista hengitysteitä ärsyttäville kemikaaleille? Katri Suuronen, dos, vanhempi asiantuntija
 24. 24. Miten selvittelet edellä esitetyn potilastapauksen altistumista? 1) Yhteys työpaikan työsuojelupäällikköön: • Tapahtuman tiedot? • Työtilan mitat, aineen käyttömäärä ja -laimennos, ilmanvaihtoasiat? • Onko pesuainetta käytetty ohjeiden mukaisesti? 2) Hankitaan “DYNAMIITIN” käyttöturvallisuustiedote 3) Onko muilla työntekijöillä oireita? 4) Muuta? 17.9.2021
 25. 25. Käyttöturvallisuustiedote 17.9.2021
 26. 26. 17.9.2021
 27. 27. Hengitysteitä ärsyttävät tekijät - altistumisen arviointi ammattitautitutkimuksissa 17.9.2021
 28. 28. Milloin altistuminen ärsyttäville aineille on todennäköisesti astman pääsyy? • Monissa töissä on hengitysteitä ärsyttäviä epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat aistinvaraista ärsytystä, eriasteisia ohimeneviä hengitystieoireita ja voivat pahentaa astmaa – nämä täytyy erottaa ammattiastmasta • Ammattiastmatutkimuksissa on osoitettava, että 1. työssä on esiintynyt jotain voimakkaasti ärsyttävää epäpuhtautta JA 2. voimakkaasti ärsyttävän tekijän ilmapitoisuus on ollut riittävän korkea aiheuttamaan astmaa 17.9.2021
 29. 29. Mikä on riittävän korkea ilmapitoisuus? • Voimakkaasti ärsyttävän/syövyttävän aineen HTP-arvojen ylittyminen • Voimakkaasti ärsyttävillä aineilla HTP-arvon perusteena on ainakin osittain sen ärsyttävyys (esim. hapot, ammoniakki) • Käytännössä ärsytysastmatapauksissa 8h-HTP:n ylitykset ovat olleet suurella todennäköisyydellä huomattavia ja/tai toistuvia • Toistuvan ärsytyksen aiheuttamassa astmassa useita HTP-tason ylityksiä (lähes jatkuva -- lukuisia kertoja -- muutaman kerran toistunut altistuminen) • Äkillisen ärsytyksen aiheuttamassa astmassa selvästi HTP-tason ylittänyt pitoisuus hengitysvyöhykkeellä – yksi kerta ja/tai hyvin lyhyt altistuminen riittää. • HTP-tason ylittymisen todennäköisyys arvioitava joskus myös ilman mittausdataa 17.9.2021
 30. 30. Altistumisen arviointi on kokonaisuus ja koostuu useista osista/tietolähteistä • TTL 2000-2018/ 69 tapausta: 17.9.2021
 31. 31. Miten tunnistan hengitysteitä voimakkaasti ärsyttävät aineet?
 32. 32. Ärsytysastman aiheuttajat 17.9.2021 Aiheuttava aine ryhmä (esimerkkejä) Akuutti n=30 Toistuva n=39 Kaikki n=69 Happohuurut (rikki-, typpi-, suola-, vetyfluoridihappo) 6 7 13 (19%) Emäshuurut (ammoniakki, NaOH) 5 4 9 (13%) Happo-emäshuurut 3 3 (4%) Epäorgaaniset kaasut (kloori- ja rikkidioksidi, rikkivety) 3 3 6 (9%) Hapettavat aineet (otsoni, vetyperoksidi) 1 1 2 (3%) Muut kemikaalit (isosyanaatti, formaldehydi) 5 1 6 (9%) Seokset (ml. palokaasut) 6 12 18 (26%) Pölyt (poltettu kalkki, sementti, tuhka, TiO2+rikkihappo) 4 4 8 (12%) Endotoksiinit 0 4 4 (6%) 40 eli 57% happojen ja emästen aiheuttamia
 33. 33. Agents causing irritant asthma, 69 cases 17.9.2021 Chemical name Chemical formula CAS number OEL for 8 hours, (ppm if not marked otherwise) OEL for 15 min (ppm if not marked otherwise) Classification according to CLP Acids Sulfuric acid H2SO4 7664-93-9 0.05 mg/m3 0.1 mg/m3 Skin Corr 1A Sulfurous acid H2SO3 7782-99-2 NA NA Skin Corr 1B Hydrochloric acid HCl 7647-01-0 NA 5 (7.6 mg/m3) Skin Corr 1A Nitric acid HNO3 7697-37-2 0.5 (1.3 mg/m3) 1 (2.6 mg/m3) Skin Corr 1A, Ox. Liq. 2 Hydrofluoric acid HF 7664-39-3 1.8 (1.5 mg/m3) 3 (2.5 mg/m3) Skin Corr 1A, Acute Tox 1 Formic acid HCOOH 64-18-6 3 (5 mg/m3) 10 (19 mg/m3) Skin Corr 1A Acetic acid CH3COOH 64-19-7 5 (13 mg/m3) 10 (25 mg/m3) Skin Corr 1A Trifluoroacetic acid CF3COOH 76-05-1 NA NA Skin Corr 1A Bases Ammonia NH3 1336-21-6 20 (14 mg/m3) 50 (36 mg/m3) Skin Corr 1B Sodium hydroxide NaOH 1310-73-2 NA 2 mg/m3 Skin Corr 1A Potassium hydroxide KOH 1310-58-3 NA 2 mg/m3 Skin Corr 1A Irritant gases Sulfur dioxide SO2 7446-09-5 0.5 (1.3 mg/m3) 1 (2.7 mg/m3) Skin Corr 1B Chlorine Cl2 7782-50-5 NA 0.5 (1.5 mg) Ox. Gas 1, Skin Irrit 2 Chlorine dioxide ClO2 10049-04-4 0.1 (0.28 mg/m3) 0.3 (0.84 mg/m3) Ox. Gas 1, Skin Corr 1B Hydrogen sulfide H2S 7783-06-4 5 (7 mg/m3) 10 (14 mg/m3) Acute Tox 2a Nitrogen oxides NOx (e.g. NO, NO2) NO: 10102-43-9 NO2:10102-44-0 10 (12.5 mg/m3) 1 (1.9 mg/m3) NO: NA NO2: 2 (mg/m3) NO: Skin Corr 1Bb, NO2: Ox. Gas 1,Skin Corr 1B Other Hydrogen peroxide H2O2 7722-84-1 1 (1.4 mg/m3) 3 (4.2 mg/m3) Ox. Liq 1, Skin Corr 1A Ozone O3 10028-15-6 0.05 (0.1 mg/m3) 0.2 (0.4 mg/m3) Ox. Gas 1b, Skin Corr 1Bb Isocyanates -NCO c various NA 0.035 mg/m3 c Skin Corr 1Cb Formaldehyde HCHO 50-00-0 0.3 (0.37 mg/m3) 1 (1.2 mg/m3) Skin Corr 1B Glutaraldehyde C3H6(CHO)2 111-30-8 0.1 (0.42 mg/m3) Skin Corr 1B, (Resp Sens 1) Sodium hypochlorite NaClO 7681-52-9 NA NA Skin Corr 1B Ammonium Fluoride NH4F 12125-01-8 NA NA Skin Corr 1Cb Inorganic dust can be any, and be a mixture can be any, and be a mixture 10 mg/m3 NA hazard evaluation based on the composition of the dust Endotoxins - - 90 EU/m3 d NA -
 34. 34. Hengitysteitä voimakkaasti ärsyttävät aineet • Spesifiä, hengitystieärsytystä hyvin kuvaavaa testiä tai vaaraluokkaa ei ole olemassa • Kemikaalien kudosärsyttävyys tai –syövyttävyys testataan koe-eläimen iholla • Syövyttävät aineet aiheuttavat palautumattoman ihovaurion (reikä ja arpi) <3 minuutissa (Skin Corr 1A) – 60 minuutissa (Skin Corr 1B) • Samankaltainen vaurio syntyy muissakin kudoksissa, kuten keuhkoissa, jos aine päätyy sinne • Voimakkaasti hapettavat aineet (Ox Liq/Ox Gas1) aiheuttavat kudosvaurion nopeasti etenevän hapettumis(radikaali)reaktion kautta • Hengitysteitä voimakkaasti ärsyttävistä aineista monet ovat vesiliukoisia • Aerosoleista ja pölyistä osa jää ylähengitysteihin ja osa (pienemmät) päätyy alemmas keuhkoputkiin ja jopa alveolitasolle • Osa kaasuja, jotka pääsevät helposti alveoleihin asti 17.9.2021
 35. 35. Aiheuttajien tunnistaminen käyttöturvallisuus- tiedotteista • Katso kohtaa 2: Luokittelu: Ihoa syövyttävä: Skin Corr 1A, 1B, 1C TAI Hapettava: Ox Gas 1, Ox Liq 1 Vaaralauseke: H314: voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava (joskus mainittu H071: hengitysteitä syövyttävä) • Tarkista myös pH kohdasta 9 17.9.2021 HETI Klooripesu PRO - EcoOnline
 36. 36. Miten altistumista arvioidaan ja ehkäistään työpaikoilla (TP) ja terveyshuolloissa (TTH)?
 37. 37. Tunnista voimakkaasti ärsyttävät ilman epäpuhtaudet! • Kemikaaliriskien arviointi yhdessä TP:n ja TTH:n kanssa kannatettavaa • H314/Skin Corr ja Ox-aineet esiin • Käyttömäärät – jos syövyttäviä tai voimakkaasti hapettavia aineita isoja määriä käytössä, terveydellinen merkitys on arvioitava - terveysseurantaa saatetaan tarvita! • Onko oireilijoita, hengitystieärsytystä aiheuttavia työvaiheita, mitä aineita näissä töissä käsitellään, mitä päästöjä niissä voisi olla? • Onko joidenkin aineiden osalta käytössä alue- tai henkilökohtaisia hälyttimiä? Mitä aineita varten ne ovat? Onko hälytysrajat asetettu niin, että ne oikeasti suojaavat työntekijää? • Onko työpaikalla toteutettu teknisiä torjuntatoimia? Henkilönsuojaimet? 17.9.2021
 38. 38. Mittaa tarvittaessa • Jos ongelma-aineita on tunnistettu ja niiden pääsy hengitysilmaan on mahdollista, mutta ilmapitoisuuksista ei ole tietoa • Monille ärsytysastmaa aiheuttaville aineille on olemassa mittausmenetelmiä • Myös suoraan osoittavia menetelmiä/mittareita olemassa, niillä voi tunnistaa ongelmakohtia ja pitoisuuspiikkejä • Henkilökohtaiset kaasumittarit ja aluemittarit käyttöön (mieluiten tallentavat), pitoisuudet seurantaan • HTP-tasot eivät saa ylittyä! • Vaikka useamman tunnin mittauksessa keskiarvo olisi esim. 50% 8h-HTP:sta, tätä arvoa korkeammat altistumispiikit ovat mahdollisia • Toimenpiteet tarpeen myös, jos suoraan osoittavassa mittauksessa edes hetkellisiä 15 min HTP ylityksiä 17.9.2021 Mittaukset eivät yleensä edusta poikkeustilanteita - varaudu myös sellaisiin!
 39. 39. 7 % 27 % 13 % 7 % 36 % 10 % Äkillisen ärsytyksen aiheuttama astma Inhimillinen erehdys Prosessihäiriö tai laiterikko Laiminlyönti suojainten käytössä Laiminlyönti työhygienisissä toimissa Tiedon puute, tiedonkulun häiriö tai väärät ohjeet Muu Tärkein altistumiseen johtava juurisyy: 17.9.2021
 40. 40. 5 % 8 % 74 % 13 % Toistuvan ärsytyksen aiheuttama astma Inhimillinen erehdys Prosessihäiriö tai laiterikko Laiminlyönti suojainten käytössä Laiminlyönti työhygienisissä toimissa Tiedon puute, tiedonkulun häiriö tai väärät ohjeet Muu Tärkein altistumiseen johtava juurisyy: 17.9.2021
 41. 41. Ärsytysastman ehkäisy • Työpaikkojen ja työntekijöiden neuvonta ja tiedon lisääminen vaarallisista kemikaaleista • Tiedostettava, että hyvin lyhytaikainen altistuminen voi riittää astman kehittymiseen • Panostaminen prosessien tekniseen turvallisuuteen (ilmastointi, kotelointi), hälytykset • Hyvät toimintaohjeet työpaikoille aineiden käsittelyyn sekä prosessihäiriöihin ja ongelmatilanteisiin • Esim. mitä tehdään jos kannettava hälytin soi? • Oikeanlaiset, henkilökohtaiset suojaimet ja niiden käyttökoulutus • Riskityöpaikoilla tasoja seurattava ja torjuntatoimia tehtävä pitkäjänteisesti, tarvittaessa lisäksi suojaimet 17.9.2021
 42. 42. Ärsytysastmariski otettava huomioon mm. • Tuotantoeläintiloilla • Lannoite– sellu- ym. kemiantehtailla • Metallitehtailla ja kaivoksissa • Rakennusalalla • Elintarviketeollisuudessa 17.9.2021
 43. 43. Vahinkotilanteessa • Nopea hoitoon hakeutuminen – TTH:n avustuksella toimintaohjeet ja prosessi kuntoon • Huolelliset muistiinpanot (poikkeamaraportit ym.) tapahtumasta, listaus altistuneista • Hoitokirjaukset ja TTH:n seuranta, kokoveri- ja virtsanäytteet varalta talteen Preventioasioita: • Tapahtuman käsittely jälkikäteen: Mitä tehdään, ettei sama tilanne toistu? • työsuojelu-hlöstö, TTH, työntekijät • Ärsytysastma-ammattitautidiagnoosin tai –tutkimusten jälkeen: onko joitain korjattavaa, ovatko muut työntekijät vaarassa? • AVI:n tarkastuskäynti työpaikalla suositeltava 17.9.2021
 44. 44. Yhteenvetona ärsytysastmasta: • Aiheuttajat ovat voimakkaita happoja, emäksiä ja muita syövyttäviä tai hapettavia aineita. • Äkillisen ärsytyksen aiheuttama astma syntyy tapaturmassa/ poikkeustilanteessa. • Toistuvan ärsytyksen aiheuttama astma syntyy usein tavanomaisessa työssä huonoissa työolosuhteissa. • Ammattitautia on epäiltävä, kun: 1) työntekijälle kehittyy astma/ aiemmin vähäoireinen astma vaikeutuu selvästi ja 2) työssä on mahdollista altistua korkeille pitoisuuksille hengitysteitä ärsyttäviä aineita. • Tiedon lisääminen vaarallisista kemikaaleista, turvallisten toimintatapojen kehittäminen työpaikoille ja panostaminen prosessien tekniseen turvallisuuteen ennaltaehkäisevät sairastumisia. 17.9.2021
 45. 45. Kiitos! 17.9.2021 TTL Helsinki: 030 474 3300 Ma-pe klo 9-14

×