Reijula Tulevaisuuden työympäristöt

471 views

Published on

59. Työterveyspäivät 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reijula Tulevaisuuden työympäristöt

 1. 1. Tulevaisuuden työympäristöt –Miten luodaan tilaa työlle jahyvinvoinnille? Kari Reijula, teemajohtaja Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat - teema © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 2. 2. Työympäristöt ennen… © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 3. 3. Työympäristöt ennen… © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 4. 4. Työympäristöt ennen… © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 5. 5. Työympäristöt ennen… Repin Ilja Volgan lautturit, 1872,©öljy kankaalle Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 6. 6. Työympäristöt tulevaisuudessa… © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 7. 7. Työympäristöt tulevaisuudessa… © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 8. 8. Visio vuonna 2015?• Kiinteistö- ja rakennusala tunnistaa sen, että "tila on ihmistä varten"• Käyttäjälähtöinen ja osallistava suunnittelu otettu käyttöön: toimintamalleja/työkaluja tuotettu• Ymmärrys koetusta sisäympäristöstä• Hyvinvointia edistävä tila – mitkä edistävät? © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 9. 9. Työ, terveys ja muutoshaasteet TÄNÄÄN! TYÖURAN PIDENTÄMINEN!! © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 10. 10. Työkyvyn osatekijät © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 11. 11. Ihminen ja älykäs tila• Voiko tila tukea työkykyä ja työssä jaksamista?• Voiko tila edistää hyvinvointia (vrt. "työssä sairastuu" ja "työhön liittyvät vaarat")• Työnantaja on valmis satsaamaan työntekijän työhyvinvointiin = laadukkaaseen sisäympä- ristöön => maksamaan korkeampaa vuokraa - jos on näyttöä hyödyistä - jos työkyky, työhyvinvointi lisääntyy ja tyytyväisemmät työntekijät - jos tuottavuus lisääntyy tarvitaan tutkimusnäyttö! kiinteistön omistaja on valmis suunnittelemaan ja rakentamaan tasokkaampia tiloja © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 12. 12. Ihminen ja älykäs tilaÄlykäs tila: - "Tila on ihmistä varten" (kiinalainen filosofi 1000 eaa.) - Tilassa tapahtuvat toiminnot huomioitu suunnittelussa - Käyttäjälähtöinen, osallistava suunnittelu - Terve ja turvallinen - ICT-valmiudet - Esteetön, esteettinen - Kestävä kehitys huomioitu, energiatehokas © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 13. 13. Terveellinen, turvallinen ja esteetön Työn tekemistä Ekologinen tukeva teknologia Toimintojen ja Elvyttävä työprosessien sujuvuutta edistävä HYVINVOINTIA EDISTÄVÄN SISÄYMPÄRISTÖN Työtä tukevatViihtyisä PIIRTEITÄ tukipalvelut (KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN) Hallinnan Organisaation tunnetta identiteettiä ja vahvistava ja ammatti- vaikutus identiteettiä mahdollisuuksia tukeva edistävä Vuorovaikutusta, Arjen joustot yhteistyötä ja mahdollistava yhteistä oppimista Yksityisyyttä edistävä kunnioittava © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 14. 14. Milloin tila/sisäympäristö on laadukas? A + B + C Sisäympäristö Sisäympäristö on Työpaikalla on tekijät terveellinen hyvät ja ja toimintatavat olosuhteet koetaan sisäympäristöön ovat hyväksi liittyvien kunnossa ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen ja hallintaan © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 15. 15. Terve ja turvallinen => Hyvinvointia edistävä © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 16. 16. Terveellinen, turvallinen ja esteetön Työn tekemistä Ekologinen tukeva teknologia Toimintojen ja Elvyttävä työprosessien sujuvuutta edistävä HYVINVOINTIA EDISTÄVÄN SISÄYMPÄRISTÖN Työtä tukevatViihtyisä PIIRTEITÄ tukipalvelut (KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN) Hallinnan Organisaation tunnetta identiteettiä ja vahvistava ja ammatti- vaikutus identiteettiä mahdollisuuksia tukeva edistävä Vuorovaikutusta, Arjen joustot yhteistyötä ja mahdollistava yhteistä oppimista Yksityisyyttä edistävä kunnioittava © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 17. 17. ElvyttäväHartigin ym. mukaan (1997)• Lumoutumisen tuntu (lumoutuminen on tarkkaavaisuuden tahatonta keskittymistä kiinnostaviin ja innostaviin kohteisiin kuten esim. kauniiseen näkymään ikkunasta, viihtyisään tilaan, taide- esineeseen...)• Irtautumisen tuntu (irtautuminen tarkoittaa hetkellistä irtautumista tai siirtymää pois työrutiineista, vaatimuksista, häiriöistä, kiireestä)• Johdonmukaisuuden tuntu (työtilojen osat ovat sopivassa yhteydessä toisiinsa siten että ympäristö on selkeä työn tekemisen kannalta, ympäristö on rauhallinen, helpottaa keskittymistä)• Tuntu, että työympäristö sopii itselle (omat tavoitteet ja mieltymykset toteutuvat ympäristössä)+++• Elämyksellinen (wow-tila)• Innovatiivisuutta / luovuutta edistäviä asioita: yllättäviä asioita, Pelle Peloton -huone, monikulttuurisuus (muutakin kuin ihmiset)• Luontoa sisällä ja ikkunassa• Työympäristössä panostettu kulttuuriin (taidetta, musiikkia, historia esim. tyylisuunnat)• Viihtyisiä "ajatustenvaihtotiloja"• Rauhallisia lepotiloja, taukotiloja• Viihtyisä ja terveellistä ruokaa tarjoava lounaspaikka• Onnistuisivatko työnteko ja kunnon ylläpito saman aikaisesti?• Kaunis ympäristö rakennuksen ulkopuolella © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 18. 18. Tulevaisuuden sairaala? © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 19. 19. Asiakkaiden tarpeet • Saatavuus ja valinta • Laatu • Turvallisuus • Ympäristö • "huipputekniikka mutta pehmeä kosketus" © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 20. 20. Takuuvarmasti tulee muutos!!• Teknologia• Väestö• Rahoitus• Säädökset• Kokemukset• Politiikka• Kustannukset 1954 RAND vision for 2004 “home computer” © Työterveyslaitos – www.ttl.fi

×