Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot

659 views

Published on

Työterveyslaitoksen Perjantaimeeting 10.2.2017
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Anita Riipinen, johtava työterveyslääkäri, Terveystalo Kamppi

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot

 1. 1. RASKAUTEEN LIITTYVÄT ETUISUUSASIAT JA TYÖOLOT Anita Riipinen LT, työterveyshuollon erikoislääkäri 10.2.2017
 2. 2. SISÄLTÖ  Yleistä  Lainsäädäntö  Kemialliset altisteet  Biologiset altisteet  Fysikaaliset altisteet  Erityisäitiysvapaa lainsäädäntö Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 3. 3. TYÖ JA LISÄÄNTYMISTERVEYS  Työaltisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti  naisen/miehen lisääntymisterveyteen  raskauden kulkuun  sikiön kehitykseen Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 4. 4. TOKSISET AINEET JA RASKAUS  Toksiset aineet joutuvat työssä elimistöön  inhaloituna  ihon kautta  ruuansulatuselimistön kautta  Raskaana olevalla  mahalaukun tyhjeneminen ja suoliston motiliteetti ↓  verenkierto etenkin käsissä ↑  keuhkojen toiminta muuttuu (inhaloitujen toksisten aineiden määrä ↑) Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 5. 5. SIKIÖN KEHITYS  Blastogeneesi  hedelmöityksestä hermostoputkiston sulkeutumiseen asti  0-4 raskausviikot  Organogeneesi  4-9 raskausviikot  Valtaosa elimistä erilaistuu  Fetogeneesi  9 raskausviikolta raskauden loppuun Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 6. 6. TYÖTURVALLISUUSLAKI 738/2002  Työnantajan on työoloista johtuvia vaaratekijöitä arvioidessaan huomioitava myös mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara.  Jos työstä tai työolosuhteista saattaa aiheutua raskaana olevalle työntekijälle tai sikiölle erityistä vaaraa eikä vaaratekijää voida poistaa, työnantajan on pyrittävä siirtämään työntekijä raskauden ajaksi tälle sopiviin tehtäviin. Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 7. 7. EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVI (92/85/ETY)  Tavoitteena on edistää raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden työturvallisuutta ja terveyttä  Direktiivi kieltää raskaana olevilta  työskentelyn ylipaineessa tai sukeltamisen  työn, jossa altistutaan Toxoplasma gondiille ja vihurirokkovirukselle (äiti seroneg.)  lyijylle ja sen johdannaisille altistumisen  maanalaisen kaivostyön
 8. 8. EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVI (92/85/ETY)  Työnantajan on arvioitava altistuminen:  Yleiset vaarat  henkinen ja fyysinen väsymys, työasennot, työskentely korkealla, työskentely yksin, työstressi, väkivallan uhka, seisomatyö, istumatyö, levon puute, puutteellinen hygienia, sopimaton ravinto, työtilojen puutteellisuus  Fyysiset ja fysikaaliset tekijät  iskut, tärinä tai liikkeet, taakkojen käsittely, melu, ionisoiva säteily, ionisoimaton säteily, äärimmäinen kylmyys tai kuumuus, liikkeet ja asennot, henkinen ja fyysinen väsymys sekä muut fyysiset rasitukset  Biologiset tekijät  hepatiitti-B, hepatiitti-C, HIV, herpes, tbc, syfilis, vesirokko, lavantauti, vihurirokko, toksoplasmoosi, sytomegalovirus  Kemialliset tekijät  elohopea ja sen yhdisteet, mitoosimyrkyt, ihon läpi imeytyvät aineet (torjunta-aineet), häkä, lyijy  Työolosuhteet  käsin tapahtuva taakkojen käsittely, liikkeet ja työasennot, liikkuminen ja matkustaminen työssä, maanalainen kaivostyö, näyttöpäätetyö, työvälineet ja henkilösuojaimet
 9. 9. LAINSÄÄDÄNTÖ  Työsopimuslaki (55/2001)  Työturvallisuus  Valtioneuvoston asetus  milloin työtehtävien tai työolosuhteiden voidaan arvioida vaarantavan raskaana olevan vakuutetun tai sikiön terveyden  Sairausvakuutuslaki (1224/2004)  Erityisäitiysraha
 10. 10. KEMIALLISET ALTISTEET  Lisääntymiselle vaaralliseksi, syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltu kemiallinen aine  H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d tai H361df Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 11. 11. KEMIALLISET ALTISTEET  Lyijy ja sen yhdisteet  Elohopea ja sen yhdisteet  Orgaaniset liuottimet  Anestesiakaasut  Solunsalpaajat  Torjunta-aineet  Hiilimonoksidi eli häkä  Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet  Muut näihin verrattavat altisteet Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 12. 12. LYIJY  Lyijy  veren punasoluihin —> luustoon, missä lyijyn puoliintumisaika n. 20 v.  imeytyy istukan läpi sikiön verenkiertoon  erittyy äidinmaitoon ja siemennesteeseen  Altistuminen:  neurotoksisia vaikutuksia  vaikutus verenmuodostukseen  kuukautishäiriöt  Raskauden aikana ei tule ylittää altistumattomien viitearvoa  Veren lyijy (0.3 mol/l)  Lyijylle altistavia töitä:  romutus (lyijyesineet, akut, laivat), akkujen huolto ja korjaus, maalit, muovi- ja kumiteollisuus, ammusten valmistus, taidekeramiikan valmistus Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 13. 13. ELOHOPEA  Altistuminen:  sikiön kasvu hidastuminen  sikiön hermoston vahingoittuminen  Raskauden aikana ei tule ylittää altistumattomien viitearvoja  virtsan elohopea 50 nmol/L  veren epäorgaaninen elohopea 25 nmol  Elohopealle altistavia töitä:  klooriteollisuudessa, torjunta-aineiden valmistuksessa, viljan peittauksessa sekä korjaus- ja kunnossapitotöissä Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 14. 14. ORGAANISET LIUOTTIMET  Naisen (ja miehen) altistuminen:  keskenmenot ↑  syntymäpaino ja hedelmällisyys ↓  Naisen altistuminen:  epämuodostumat (keskushermosto, suolisto, sydän)  kuukautishäiriöt  Pitoisuus työilmassa:  syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville liuottimet: ei altistumista  muut liuottimet: ≤10 % HTP-arvosta  Liuottimille altistavia töitä:  maalaus ja lakkaus, liimaustyö liuotinliimoilla, autonpesu liuotinpesuaineella, kemiallinen pesu tetrakloorietyleenillä, lujitemuovityö, rasvanpoisto metalliteollisuudessa, silkkipainotyö, lattianvahaustyö, painotyö Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 15. 15. ANESTESIAKAASUT  Altistuminen:  keskenmenon ja epämuodostuman riski ↑  hedelmällisyys ja syntymäpaino ↓  Halotaani- tai typpioksiduulipitoisuudet:  ≤10 % HTP-arvosta (halotaani 0.1 ppm, typpioksiduuli 10 ppm)  Typpioksiduulipitoisuudet  Synnytyssalit  1,2-2918 ppm  kätilöt 0,1-186 ppm  Leikkaussalissa:  anestesialääkärit: 4.4-230 ppm  anestesiahoitajat 3.4-63 ppm  Hammashoidossa  hammaslääkäri: 44-1822 ppm (ka 565 ppm)  hammashoitaja: 15-345 ppm (ka 131 ppm) Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 16. 16. SOLUNSALPAAJAT  Altistuminen:  kuukautishäiriöt  hedelmällisyys ↓  epämuodostumat  Monet solunsalpaajat ovat perimämyrkyllisiä ja syöpävaarallisia aineita  Raskaana oleva ei voi  laimentaa solunsalpaajia  siivota solunsalpaajien valmistushuonetta  valmistaa tai antaa solunsalpaajien injektiota tai infuusiota  tehdä tehtäviä, joissa joutuu kontaktiin potilaiden eritteiden kanssa Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 17. 17. TORJUNTA-AINEET  Altistuminen:  keskenmenon ja epämuodostuman riski ↑  hedelmällisyys ja syntymäpaino ↓  Raskauden aikana ei tule altistua torjunta-aineille, jotka on luokiteltu lisääntymisterveydelle haitallisiksi, H-varoituslausekkeet  Raskaana oleva siirrettävä torjunta-aineiden levityksestä muihin tehtäviin Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 18. 18. YMPÄRISTÖN TUPAKANSAVU  Altistuminen:  pienipainoisuus  hermostohäiriöt  keskenmenot  ennenaikaiset synnytykset  Raskaana olevaa ei saa käyttää työhön, jossa altistutaan ympäristön tupakansavulle  Erityisäitiysvapaa:  äidin mahdollinen tupakointi ei ole esteenä  tupakkalaki: erityisäitiysvapaat ↓  Altistumisen arviointi:  haju  sisäilman nikotiinipitoisuus  virtsan kotiniinipitoisuus (itse ei tupakoi) Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 19. 19. BIOLOGISET ALTISTEET  Toksoplasmoosi  Listerioosi  Vihurirokko  Vesirokko  Hepatiitti-B ja C  HIV  Sytomegalo  Parvorokko Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 20. 20. TOKSOPLASMOOSI  Eläimet (nuorten kissojen ulosteet, minkit), raaka liha  Suomi: raskaana olevista 80 % seronegatiivisia  Siirtyy äidistä sikiöön  raskauden I kolmanneksella 10 %:lla  raskauden III kolmanneksella 70%:lla Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 21. 21. TOKSOPLASMOOSI  Suomi: n. 130 raskaudenaikaista primaarista infektiota /vuosi  Synnynnäinen toksoplasmoosi: 50-60 vastasyntynyttä /vuosi  Toksoplasmoosi on krooninen tauti  85-90 %:lle vuosien kuluessa näkö- ja keskushermostovaurioita  Raskauden aikaisen toksoplasmoosin hoito: spiramysiini  arvioitu vähentävän sikiön infektoitumisen vaaraa noin 50 %:lla.  Raskautta suunnitteleva tartuntavaarallisessa työssä —> vasta- ainetaso  Seronegatiivinen —> työtehtävien rajoitus Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 22. 22. LISTERIOOSI  Listeria monocytogenes  Merkittävin riski elintarvikkeet (tuorejuusto, pastöroimaton maito)  Suomessa vuosittain 20-45 tapausta  Eläimillä yleinen, ulosteissa  Maaperässä ja vesistössä  Keskenmenoja, sikiökuolemia  Tartuntariski työssä:  lähinnä hoidettaessa nautojen, lampaiden ja vuohien synnytyskomplikaatioita Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 23. 23. VESIROKKO  Suomi: n. 30 raskauden aikaista vesirokkoa/v.  Äidillä infektio: n. 25 % istukan läpi sikiöön  Infektio < 20. raskausviikkoa:  sikiövaurioita 2-5 %:lle (raajat, silmät, aivot)  Äidillä vesirokko 5 vrk < synnytys < 2 vrk  n. 30 % vastasyntyneistä saa rajun yleistyneen vesirokon (kuolleisuus 25 %)  Fertiili-ikäiset seronegatiiviset:  rokotus  erityisäitiysvapaa mahdollinen Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 24. 24. VIHURIROKKO  Suomi: teini-ikäiset rokotettu vuodesta 1975 lähtien, kaikki lapset 1980-luvulta lähti  Maahanmuuttajilla mahdollinen  Äidin vihurirokko ennen 11. raskausviikkoa infektoi lähes aina sikiön  12-20 %:lle kehityshäiriö (kuulovamma, katarakta, sydänviat)  Raskautta suunnitteleva tartuntavaarallisessa työssä —> vasta-aineet  Seronegatiiviset, ei raskaana olevat: rokotus  Seronegatiiviset raskaana olevat: siirretään muihin töihin Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 25. 25. HEPATIITTI-B  Suomi: raskaana olevista hepatiitti-B pos. noin 0.1%  Virus siirtyy sikiöön pääsääntöisesti synnytyksen myötä  Äiti HBsAg- ja HBeAg pos: tartuntavaara jopa 90 %  HBsAg pos. (kroon. kantaja): tartuntavaara 12-25 %  Riskityöpisteissä työskentelevät on syytä rokottaa  HBsAg-kantajuus 10 % hemodialyysiyksikön henkilökunnassa  Jopa raskaana olevia voidaan rokottaa altistumisen jälkeen Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 26. 26. HEPATIITTI-C JA HIV  Suomi: Hepatiitti-C:n esiintyvyys 0,01 %  tartuntavaara äidistä vastasyntyneeseen: n. 5 %  HIV-infektio  ei vaikuta naisen hedelmällisyyteen  ei vaikuta raskauden kulkuun  ei aiheuta sikiöepämuodostumia  HIV tartunta äidistä sikiöön voi tapahtua raskauden, synnytyksen tai imetyksen aikana Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 27. 27. SYTOMEGALO  Seropositiivisia 50-85 % fertiili-ikäisistä  Seronegatiivisista 1-4 % sairastuu primaari-infektioon raskauden aikana  Sikiön tartuntariski  primaari-infektiossa 30-50 %  uusintainfektiossa n. 1 %  Virus voi aiheuttaa  yleisen psykomotorisen kehityshäiriön  kuuroutta, sokeutta, keskushermoston kehityshäiriöitä  Pienten lasten erityishoitolaitokset Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 28. 28. PARVOROKKO Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017  Viides rokko eli Erythema infectiosum (B19V)  Lapsilla  ”slapped cheek” –ihottuma  ihottumaa myös raajoissa, pakaroissa, niskassa ja vartalolla  artralgia 10-20 %  Aikuisilla  oireeton 20-25 %  ihottumaa  artralgia 30-60 %
 29. 29. PARVOROKKO  Aikuisista 30-60 % seropositiivisia  Serokonversio  endemian aikana 1.5 %  epidemian aikana 13 %  Äidin raskauden aikainen parvovirusinfektio  sikiöön n. 30-50 %  Raskauden aikainen parvorokkovirus tartunta voi johtaa  sikiöturvotukseen (hydrops)  keskenmenoon: <20 raskausviikolla, excess risk 5-10 %  sikiökuolemaan  Riskiryhmiä:  päiväkotien henkilökunta ja ala-asteen opettajat  Erityisäitiysvapaa on mahdollinen Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 30. 30. KELAN KÄYTÄNTÖJÄ (PARVOROKKO)  Infektio työpaikalla  Raskaana oleva seropositiivinen (IgG+, IgM-)  voi jatkaa työskentelyä  Raskaana oleva seronegatiivinen  ensisijaisesti siirto toiseen työpisteeseen  jos työpisteen vaihdos ei ole mahdollinen, erityisäitiysvapaata voi hakea  Erityisäitiysvapaata on myönnetty  laboratoriotuloksien odotteluajalle  työpisteen siirron järjestämisajalle  työpisteen siirto ei mahdollista  yksityisissä päiväkodeissa työskenteleville  Ajallisesti max 2 x inkubaatioaika (2 kk) Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 31. 31. FYSIKAALISET TEKIJÄT  Ionisoiva säteily  Fyysisesti raskas työ  Melu  Yötyö Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 32. 32. IONISOIVA SÄTEILY  Altistuminen voi aiheuttaa  keskushermostovaurioita (kehitys vilkkaimmillaan 10.-17. raskausviikolla)  älyllistä kehitysvammaisuutta, mikrokefaliaa, pienikasvuisuutta  lapsen riski sairastua syöpään voi lisääntyä  Kun nainen on ilmoittanut olevansa raskaana, jäljellä olevana raskausaikana sikiö ei saa altistua ionisoivalle säteilylle yli 1 mSv  Raskaana oleva  ei voi toimia säteilyluokan A työssä  voi toimia säteilyluokan B työssä (jäljellä oleva raskausaika: sikiön altistus ionisoivalle säteilylle ≤1 mSv)  Lentotyössä 17 raskausviikon jälkeen maatöihin  Finnair: lentoemännät: max 4.8 mSv/v, 2003 Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 33. 33. FYYSINEN KUORMITUS  Altistuminen  vaikuttaa hormonitasapainoon  vähentää kohdun verivirtausta  nostaa intra-abdominaalista painetta  Pitkä seisominen/kävely/taakkojen nosto:  keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riski ↑  lapsen pienipainoisuus  Taakkojen nosto (Tanska):  ≤12 kg/kerta, ≤1000 kg/työpäivä  7. raskauskuukauden jälkeen painorajat puoleen  Ei erityisäitiysvapaata Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 34. 34. MELU  Altistuminen  stressi lisääntyy —> katekoliamiinitaso nousee — >istukan verenkierron vasokonstriktio  ennenaikaisen synnytyksen riski ↑  kasvun hidastuminen  vaikutus sikiön kuuloon  85 dB rajana Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 35. 35. YÖTYÖ  Altistuminen  keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riski ↑  Euroopan unionin direktiivi (92/85/ETY)  ei velvoiteta tekemään raskauden aikana tai synnyttämisen jälkeisenä aikana, jos yötyö on lääkärin arvion mukaan raskaana olevan turvallisuudelle tai terveydelle haitallista  siirtyminen päivätyöhön tai SL Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 36. 36. ERITYISÄITIYSVAPAA  Jos raskaana olevan naisen työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä olevaa vaaratekijää voida poistaa, työntekijä on pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään muihin hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin.  Jollei sellaista työtä ole järjestettävissä, työntekijällä on oikeus saada erityisäitiysvapaata. Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 37. 37. ERITYISÄITIYSVAPAA  Suomessa vuodesta 1991  Erityisäitiysvapaa  voi alkaa heti, kun sen edellytykset on todettu  tarkoitettu terveelle raskaana olevalle  voi kestää äitiysloman alkamiseen asti  Erityisäitiysvapaa voi keskeytyä, jos  vaaratekijä poistuu  työntekijä voidaan siirtää toisiin tehtäviin Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 38. 38. ERITYISÄITIYSVAPAA  Vapaa on palkatonta:  työntekijä saa tulojensa mukaista päivärahaa  Työntekijä ei saa olla muussa ansiotyössä  Vuosilomalaki (1191/90):  erityisäitiysvapaa kartuttaa lomapäiviä  Määräaikainen työsuhde:  erityisäitiysvapaata voi saada työsuhteen voimassaolo ajalta  Yrittäjällä on oikeus erityisäitiysrahaan Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 39. 39. ERITYISÄITIYSVAPAAN SYYT V. 2014 Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 40. 40. ERITYISÄITIYSVAPAIDEN KUSTANNUKSET JA SAAJAT VUOSINA 1998 - 2014 Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 41. 41. ERITYISÄITIYSVAPAAT 1998 - 2014 Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 42. 42. ERITYISÄITIYSVAPAA  Lääkärin lausunto (KELAn lomake SV 97)  Työnantajan ilmoitus (KELAn lomake SV 96)  Neuvolan todistus raskaudesta  Hakemus (KELAn lomake SV 9) Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017
 43. 43. TYÖ JA LISÄÄNTYMISTERVEYS  Kirjallisuutta  Taskinen H. ym: Ohjeet vaaran arvioimisesta erityisäitiysvapaan tarvetta harkittaessa  TTL: Terveystarkastukset työterveyshuollossa  Raskaus ja työ neuvontapalvelu (TTL):  Puh. 030-4741  HUS: Teratologinen tietopalvelu:  Puh. (09) 471 76 500 (arkisin klo 9-12)  Stuk, säteilyturvakeskus:  Puh. (09) 759 881 Raskauteen liittyvät etuusasiat ja työolot, AR, 10.2.2017

×