Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 1 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 2 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 3 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 4 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 5 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 6 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 7 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 8 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 9 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 10 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 11 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 12 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 13 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 14 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 15 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 16 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 17 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 18 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 19 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 20 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 21 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 22 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 23 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 24 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 25 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 26 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 27 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 28 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 29 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 30 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 31 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 32 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 33 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 34 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 35 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 36 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 37 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 38 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 39 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 40 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 41 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 42 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 43 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 Slide 44
Upcoming SlideShare
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäisyyn työpaikalla
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015

Download to read offline

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu 3/4 suomalaisista työpaikoista hyvin tai erittäin hyvin.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015

 1. 1. 14.3.2017| 1www.tyojaperhe.fi 14.3.2017www.tyojaperhe.fi Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015
 2. 2. 14.3.2017| 2www.tyojaperhe.fi Sisällys Yhteenveto 3–7 Tutkimuksen toteuttaminen ja aineisto 8–10 Työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistuminen 11–15 Mitä työaikakäytäntöjä ja joustoja työpaikoilla on käytössä 16–19 Työpaikan tarve tai kiinnostus työn ja muun elämän yhteensovittamista tukeville palveluille 20–22 Perhemyönteisten käytäntöjen kirjaaminen ja seuranta 23–27 Koulutus ja tiedotus 28–31 Perhevapaiden käyttö ja perhemyönteinen kulttuuri 32–43 1 2 3 4 5 6 7 8
 3. 3. 14.3.2017| 3www.tyojaperhe.fi 14.3.2017www.tyojaperhe.fi Yhteenveto 1
 4. 4. 14.3.2017| 4www.tyojaperhe.fi Työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu suomalaisilla työpaikoilla pääosin hyvin Työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu 3/4 suomalaisista työpaikoista hyvin tai erittäin hyvin. Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen toteuttamasta kyselystä. Isoilla työpaikoilla ovat vahvuutena kirjatut käytännöt ja prosessit ja pienillä työpaikoilla asiat sovitaan yksilöllisemmin. Tehokkaammasta tiedotuksesta eri mahdollisuuksista hyötyisi kuitenkin suurin osa työpaikoista. Suurin piirtein tasainen sukupuolijakauma on hyödyksi työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytännöille työpaikoilla. Perhemyönteisen kulttuurin aktiivisesta edistämisestä hyötyisivät erityisesti miesvaltaiset ja suuret työpaikat. Työterveyslaitos toteutti maaliskuussa 2014 ja toistaen lokakuussa 2015 sähköisen kyselyn, jossa selvitettiin, miten suomalaisilla työpaikoilla tuetaan työn ja perheen yhteensovittamista. Tässä kalvosarjassa esitellään kyselyn tulokset, joita kuvataan osittain erikseen työnantajasektorin, työpaikan koon sekä ikä- ja sukupuolijakauman mukaan. Näin oman työpaikan vertaaminen muihin vastaaviin työpaikkoihin on mahdollista. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki työsuojeluhenkilöstörekisterin työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut. Kyselyyn vastasi yhteensä 2718 työsuojelupäällikköä ja - valtuutettua 2345 eri työpaikalta. Heistä naisia oli 49 % ja esimiesasemassa (työsuojelupäälliköitä) oli 50 %. Tiedon keräämisen lisäksi kyselyn avulla jaettiin ja levitettiin työpaikoille tietoa hyvistä käytännöistä työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi ja tuotiin esiin mahdollisia kehittämisen kohteita. Kyselyn mukaan työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistui kaikkiaan melko tai erittäin hyvin ¾ suomalaisista työpaikoista. Parhaiten yhteensovittaminen onnistui naisvaltaisilla työpaikoilla ja työnantajasektoreista seurakunnissa. Noin 30 % kaikista vastaajista arvioi yhteensovittamisen parantuneen kahden viime vuoden aikana, selvästi useammin kuin huonontuneen. 1
 5. 5. 14.3.2017| 5www.tyojaperhe.fi Työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu suomalaisilla työpaikoilla pääosin hyvin Työaikaan liittyvät joustot yleisimpiä keinoja Tärkeimpiä työpaikan keinoja, joilla voitiin helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista, olivat työaikaan ja työjärjestelyihin liittyvät työntekijälähtöiset joustot. Näistä yleisimmät suomalaisilla työpaikoilla käytössä olevat toimintatavat olivat yksilöllinen sopiminen esimiehen kanssa liukumista ja poissaoloista. Kaikkiaan reilu puolet työpaikoista käytti jotain työaikaan liittyvää joustoa ja käyttö vaikuttaa olevan lisääntymässä. Yksityissektorilla ja pienillä työpaikoilla sovittiin useimmin esimiehen kanssa joustoista, kun taas valtiolla ja suurilla työpaikoilla oli eniten käytössä muita joustoja. Työpaikan tasainen sukupuolijakauma oli eduksi perhemyönteisille työjärjestelyille. Noin kolmannes työpaikoista koki tarvetta tai kiinnostusta vapaa-ajan toimintoihin, (sairaan) lapsen hoitoon, ruokahuoltoon ja perheiden tukeen liittyviä palveluita kohtaan. Vajaalla puolella työpaikoista oli kirjattu työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytäntöjä strategiaan, ohjelmiin tai malleihin. Suurilla ja keskisuurilla työpaikoilla kirjauksia oli enemmän, samoin kuin nuoren henkilöstön työpaikoilla. Työpaikoilla seurattiin yleisimmin työajan joustojen ja perhevapaiden käyttöä. Hieman yli puolella työpaikoista työterveyshuolto huomioi työntekijöiden perhe- elämästä nousevat haasteet. Noin 40 %:lla työpaikoista asia oli huomioitu esimerkiksi kehityskeskusteluissa tai ilmapiirikyselyissä. Esimiesten tietoisuuden ja osaamisen parantamisessa vielä tekemistä Jotta perhemyönteiset toimintatavat voivat yleistyä, on niistä tiedotettava esimiehille ja henkilöstölle. Esimiehet tarvitsisivat nykyistä enemmän tietoa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Myös esimiesten osaamisessa ottaa puheeksi työelämän ulkopuoliseen elämään liittyviä kysymyksiä henkilöstön kanssa olisi kehitettävää. Esimiehet kaipaavat konkreettisia ohjeita käytäntöjen järjestämiseen ja henkilöstölle tiedottamiseen. Osaamistaso ja tietoisuus perhemyönteisistä toimintatavoista ei ollut suomalaisilla työpaikoilla parantunut reilun vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Nuorten työpaikoilla tiedotus esimiehille ja johdolle toimi kyselyn mukaan muita työpaikkoja paremmin. Esimiesasemassa olevien arviot tiedotuksesta olivat myönteisempiä kuin työntekijöiden. Naisvaltaisilla työpaikoilla tiedotettiin enemmän kuin muilla. 1
 6. 6. 14.3.2017| 6www.tyojaperhe.fi Työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu suomalaisilla työpaikoilla pääosin hyvin Valtaosalla työpaikoista suhtaudutaan tasapuolisesti miesten ja naisten perhevapaiden käyttöön Työpaikoilla käytettiin yleisesti erilaisia perhevapaita. Kahden vuoden aikana niiden käyttö oli lievästi lisääntynyt ja käytännön järjestelyjen nähtiin helpottuneen. Vapaiden käytön eriytyminen sukupuolen mukaan näkyi selvästi aineistossa niin, että naisvaltaisilla työpaikoilla ilmoitettiin käytettävän yleisesti naisten pitämiä perhevapaita ja miesvaltaisilla työpaikoilla isyysvapaata. Vajaalla puolella työpaikoista käytettiin yleisesti palkatonta vapaata perheenjäsenen tai läheisen erityistä hoitoa varten. Yhteyttä työntekijään poissaolon aikana ilmoitettiin pidettävän keskimäärin joka kolmannella työpaikalla. Noin 80 %:lla kyselyyn vastanneista työpaikoista suhtautuminen miesten ja naisten perhevapaiden käyttöön koettiin tasapuolisena. Paras tilanne oli työpaikoilla, joissa molempia sukupuolia oli suurin piirtein yhtä paljon. Perhemyönteinen kulttuuri heijastuu arkeen Valtaosalla työpaikoista perhe nähtiin positiivisena voimavarana työlle, mutta vuoden 2015 kyselyssä näin arvioitiin hieman harvemmin kuin reilu vuotta aiemmin. Lähes puolella työpaikoista odotettiin työntekijöiden asettavan työn etusijalle vähintään silloin tällöin. Vaikka johdon ja esimiesten suhtautuminen työntekijöiden perhe-elämään oli pääosin myönteistä, kielteinen suhtautuminen miesvaltaisilla työpaikoilla oli yleisempää kuin muilla. Kyselyn mukaan pienillä työpaikoilla johto suhtautui perheasioihin myönteisemmin kuin suurilla työpaikoilla. Työpaikoilla koettiin suhteellisen usein työntekijöihin kohdistuvaa aikapainetta, joka häiritsee perhe- tai yksityiselämää. Lähes puolet kyselyyn vastanneista koki, että työpaikalla henkilöstöön kohdistui painetta tehdä ylitöitä saadakseen työt tehdyksi tai edetäkseen uralla silloin tällöin tai useammin. Eniten näitä paineita oli suurilla työpaikoilla. Poissaolojen puheeksi ottaminen perhesyistä oli suomalaisilla työpaikoilla yleensä helppoa. Esimiesasemassa olevien mielestä puheeksi ottaminen omalla työpaikalla oli helpompaa kuin ei-esimiesten. Naisvaltaisilla työpaikoilla taas puheeksi ottaminen oli helpompaa kuin miesvaltaisilla työpaikoilla. Perhevapaiden tai muiden joustojen käytöllä arvioitiin olevan vaikutusta urakehitykseen joka viidennellä työpaikalla. Esimiesasemassa olevat ja naisvaltaisten työpaikkojen edustajat arvioivat vaikutuksen omalla työpaikalla pienemmäksi kuin työntekijät ja miesvaltaisten työpaikkojen edustajat. 1
 7. 7. 14.3.2017| 7www.tyojaperhe.fi 14.3.2017www.tyojaperhe.fi Tutkimuksen toteuttaminen ja aineisto 2
 8. 8. 14.3.2017| 8www.tyojaperhe.fi • Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä lokakuussa 2015. • Kohderyhmänä olivat kaikki työsuojeluhenkilöstörekisterin n. 15 300 työsuojelupäällikköä ja –valtuutettua. • Kyselyyn vastasi yhteensä 2718 Työsuojelupäällikköä ja -valtuutettua 2345 eri työpaikalta. • Vastaava kysely tehtiin ensimmäisen kerran samalle perusjoukolle maaliskuussa 2014. 2 Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla
 9. 9. 14.3.2017| 9www.tyojaperhe.fi TyöpaikkojaVastaajia 23452718 Esimiesasemassa 50 % 49 % 51 % Naisia Miehiä 2 Taustamuuttujat
 10. 10. 14.3.2017| 10www.tyojaperhe.fi Vastaajat edustivat seuraavia työpaikkoja: 2 Taustamuuttujat
 11. 11. 14.3.2017| 11www.tyojaperhe.fi 14.3.2017www.tyojaperhe.fi Työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistuminen 3
 12. 12. 14.3.2017| 12www.tyojaperhe.fi Janäinvastasi naisvaltaisilla työpaikoilla Huonoiten yhteensovittaminen onnistuu kuntasektorilla: 12 % kuntatyöntekijöistä kokee, että työn ja perheen yhteensovittaminen onnistuu huonosti. vastaajista kokee, että työn ja muun elämän yhteensovittaminen työpaikalla on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana parempaan suuntaan. vastaajista kokee että työpaikalla on mahdollista sovittaa yhteen työtä ja perhe-elämää hyvin. 73,3 % miesvaltaisilla työpaikoilla68 % 77 % seurakunnan työntekijöistä83 % 3 Työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu yleisesti ottaen työpaikalla hyvin 30 %
 13. 13. 14.3.2017| 13www.tyojaperhe.fi Miten hyvin työpaikalla yleisesti ottaen on mahdollista sovittaa yhteen työtä ja perhe-elämää? 3
 14. 14. 14.3.2017| 14www.tyojaperhe.fi Työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistuminen työnantajasektorin ja työpaikan sukupuolijakauman mukaan 3 Yksityissektori Tilapäinen rakennustyömaa Valtio Kunta Seurakunta Naisvaltainen Miesvaltainen Molempia yhtä paljon Hyvin 74 59 77 63 83 77 68 76 Ei hyvin eikä huonosti 18 32 16 26 13 17 21 17 Huonosti 8 10 7 12 4 6 11 7
 15. 15. 14.3.2017| 15www.tyojaperhe.fi Onko työn ja muun elämän yhteensovittaminen työpaikoilla ylipäänsä kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana? 3
 16. 16. 14.3.2017| 16www.tyojaperhe.fi 14.3.2017www.tyojaperhe.fi Mitä työaikakäytäntöjä ja joustoja työpaikoilla on käytössä? 4 Kaikkiaan reilu puolet työpaikoista käytti jotain työaikaan liittyvää joustoa ja käyttö vaikuttaa lisääntyvän. Yksityissektorilla ja pienillä työpaikoilla sovittiin useimmin esimiehen kanssa joustoista, kun taas valtiolla oli eniten muita joustoja. Työpaikan tasainen sukupuolijakauma oli eduksi perhemyönteisille työjärjestelyille.
 17. 17. 14.3.2017| 17www.tyojaperhe.fi 71 % Yksilöllinen sopiminen poissaoloista 93 % Opintovapaa kunta 76 % valtio 80 % Yksityis- sektorilla 81 %Pienissä yrityksissä 74 % etätyömahdollisuus valtiolla 77 % osa-aikatyö suuret yritykset 81 % vuorotteluvapaa suuret yritykset Lomarahat vapaiksi valtiolla € $ 4 Ketkä joustavat parhaiten?
 18. 18. 14.3.2017| 18www.tyojaperhe.fi Työpaikalla käytössä olevat työaikajärjestelyt ja joustot Työpaikan keinoista helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista ovat tärkeimpiä työaikaan ja työjärjestelyihin liittyvät työntekijälähtöiset joustot. Suomalaisilla työpaikoilla käytettiin näistä yleisimmin yksilöllistä sopimista esimiehen kanssa liukumista tai poissaoloista. 4
 19. 19. 14.3.2017| 19www.tyojaperhe.fi Työpaikalla käytössä olevat työaikajärjestelyt ja joustot työnantajasektorin, työpaikan sukupuolijakauman sekä työpaikan koon mukaan Yksityissektori Kuntasektori Valtio Seurakunta Tilapäinen rakennustyömaa Nais- valtainen Mies- valtainen Molempia yhtä paljon Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Yksilöllinen sopiminen poissaoloista 80 60 55 75 83 70 79 77 81 77 66 Yksilöllinen sopiminen liukumasta 71 54 61 63 63 64 70 72 70 71 59 Säästövapaat 68 60 71 66 68 63 70 72 Liukuva työaika 62 67 92 63 22 60 66 72 55 72 72 Osa-aikatyö 60 68 76 67 12 75 43 65 54 65 71 Vuorotteluvapaa 51 86 91 85 22 71 43 66 43 67 81 Opintovapaa 52 76 80 72 17 69 42 63 42 65 77 Lomaraha vapaaksi 50 27 93 78 44 48 52 63 48 58 52 Työaikapankki 46 33 65 37 12 42 47 50 Etätyöskentely 42 32 74 43 10 41 41 53 38 46 46 Kokoukset ydintyöaikana 36 26 43 41 17 37 30 42 38 39 29 Työaika- tai -vuoroautonomia 9 20 7 13 0 14 6 9 9 9 13 Vapaiden käytön eriytyminen sukupuolen mukaan näkyi selvästi aineistossa niin, että naisvaltaisilla työpaikoilla käytettiin naisten yleisesti pitämiä perhevapaita ja miesvaltaisilla työpaikoilla isyysvapaata. 4 Yksityissektorilla ja pienillä työpaikoilla sovitaan useimmin esimiehen kanssa joustoista, kun taas valtiolla ja suurilla työpaikoilla on eniten käytössä muita joustoja.
 20. 20. 14.3.2017| 20www.tyojaperhe.fi 14.3.2017www.tyojaperhe.fi Työpaikan tarve tai kiinnostus työn ja muun elämän yhteensovittamista tukeville palveluille 5
 21. 21. 14.3.2017| 21www.tyojaperhe.fi Työpaikan tarve tai kiinnostus palveluille Sairaan lapsen hoitaja Työnantajan maksamana 12 % Työnantajan välittämänä 19 % 5 Jo käytössä:Satunnaiset lastenhoitopalvelut Työnantajan maksama 8 % Työnantajan välittämänä 22 % Henkilöstön ja heidän perheidensä vapaaehtoiset tukiverkostot (esim. vertaistukiryhmä) työnantajan välittämänä 21 % Vapaan ajan toiminnot (esim. työnantajan tukema liikunta ja tilaisuudet perheille). Ruokahuolto mahdollisuus esim. ostaa ateria mukaan työpaikalta 33 % 21 %
 22. 22. 14.3.2017| 22www.tyojaperhe.fi Arkea helpottavien palveluiden tarve työpaikoilla5
 23. 23. 14.3.2017| 23www.tyojaperhe.fi 14.3.2017www.tyojaperhe.fi Perhemyönteisten käytäntöjen kirjaaminen ja seuranta 6
 24. 24. 14.3.2017| 24www.tyojaperhe.fi 6 Perhemyönteisten käytäntöjen kirjaaminen ja seuranta Työterveyshuolto huomioi työntekijöiden perhe-elämän KIRJATTU 52 % 22 % Työterveyshuollon suunnitelmaan tai varhaisen tuen malliin (eniten) Strategiaan, arvoihin tai johtosääntöön (vähiten) Suurilla työpaikoilla useammin kuin pienillä. Nuoren henkilöstön työpaikoilla useammin kuin muilla. SEURATAAN (TOP 3) 61 % Työajan joustojen, perhe- ja muiden vapaiden käyttöä 52 % 46 % Mukana työilma- piirikyselyissä
 25. 25. 14.3.2017| 25www.tyojaperhe.fi 6 Työpaikalla kirjatut työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytännöt Suurilla ja keskisuurilla työpaikoilla kirjauksia oli enemmän, samoin kuin nuoren henkilöstön työpaikoilla.
 26. 26. 14.3.2017| 26www.tyojaperhe.fi Pienet Keskisuuret Suuret Valtaosa < 30-vuotiaita Valtaosa 30–50-vuotiaita Valtaosa > 50-vuotiaita Työterveyshuollon suunnitelma 48 58 55 55 54 50 Tasa-arvosuunnitelma 28 55 55 47 44 39 Työsuojelun toimintaohjelma 36 45 41 39 40 38 Työhyvinvointisuunnitelma, ikäohjelma 28 42 48 39 32 25 Henkilöstö- tai koulutussuunnitelma 28 35 33 39 32 25 Etätyöohje 26 29 31 29 30 21 Strategia/arvot tai johtosääntö 18 23 28 27 23 17 6 Työpaikalla kirjatut työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytännöt työpaikan koon ja henkilöstön iän mukaan
 27. 27. 14.3.2017| 27www.tyojaperhe.fi 6 Seuranta työpaikoilla työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyen
 28. 28. 14.3.2017| 28www.tyojaperhe.fi 14.3.2017www.tyojaperhe.fi Koulutus ja tiedotus 7
 29. 29. 14.3.2017| 29www.tyojaperhe.fi huonosti tai ei lainkaan 41 % (2014), 38 % (2015) Naisvaltaisilla työpaikoilla tiedotettiin enemmän kuin muilla. Tiedottaminen työpaikalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen järjestelyistä ja/tai lakisääteisistä perhepoliittisista ja työajan jouston mahdollisuuksista Hyvin 24 % (2014 ja 2015) Hyvin – (vastasi) 33 % työpaikoilla, joissa valtaosa työntekijöistä on alle 30-vuotiaita Huonosti tai ei lainkaan – (vastasi) 41,5 % työpaikoilla, joissa valtaosa työntekijöistä on yli 50-vuotiaita. Eri elämänvaiheissa olevien työntekijöiden työn ja perheen yhteensovittamisen tarpeet on huomioitu esimiehille ja johdolle annetussa koulutuksessa tai tiedotuksessa 7 Koulutus ja tiedotus Hyvin 28 % naisvaltaisilla työpaikoilla Huonosti tai ei lainkaan 57 % miesvaltaisilla työpaikoilla. Nuorten työpaikoilla tiedotus esimiehille ja johdolle toimii kyselyn mukaan muita työpaikkoja paremmin. Esimiesasemassa olevien arviot tiedotuksesta olivat myönteisempiä kuin työntekijöiden.
 30. 30. 14.3.2017| 30www.tyojaperhe.fi Onko eri elämänvaiheissa olevien työntekijöiden työn ja perheen yhteensovittamisen tarpeet huomioitu koulutuksessa ja tiedotuksessa? Tiedotetaanko työpaikalla riittävästi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen järjestelyistä ja tukipalveluista ja/tai lakisääteisistä perhepoliittisista ja työajan jouston mahdollisuuksista? 7 Työn ja perheen yhteensovittamisen tarpeiden huomiointi esimiehille ja johdolle annetussa koulutuksessa ja tiedotuksessa
 31. 31. 14.3.2017| 31www.tyojaperhe.fi Nuorten työpaikoilla tiedotus esimiehille ja johdolle toimii kyselyn mukaan muita työpaikkoja paremmin. Esimiesasemassa olevien arviot tiedotuksesta olivat myönteisempiä kuin työntekijöiden. Naisvaltaisilla työpaikoilla tiedotettiin enemmän kuin muilla. Valtaosa < 30-vuotiaita Valtaosa 30–50-vuotiaita Valtaosa > 50-vuotiaita Esimies Ei esimies Miesvaltainen työpaikka Naisvaltainen työpaikka Molempia sukupuolia on suurin piirtein yhtä paljon Hyvin 33 26 25 31 16 17 28 26 Jonkin verran 32 37 33 32 26 26 32 27 Huonosti tai ei lainkaan 35 38 42 37 58 57 40 47 7 Koulutus ja tiedotus työpaikan ikärakenteen, esimiesaseman ja sukupuolijakauman mukaan
 32. 32. 14.3.2017| 32www.tyojaperhe.fi 14.3.2017www.tyojaperhe.fi Perhevapaiden käyttö ja perhemyönteinen kulttuuri 8 Vapaiden käytön eriytyminen sukupuolen mukaan näkyi selvästi: naisvaltaisilla työpaikoilla ilmoitettiin käytettävän yleisesti naisten pitämiä perhevapaita ja miesvaltaisilla työpaikoilla isyysvapaata. Kyselyn mukaan pienillä työpaikoilla johto suhtautuu perheasioihin myönteisemmin kuin suurilla työpaikoilla. Esimiesasemassa olevien mielestä poissaolojen perhesyistä puheeksi ottaminen oli helpompaa kuin ei-esimiesten. Naisvaltaisilla työpaikoilla puheeksi ottaminen oli helpompaa kuin miesvaltaisilla työpaikoilla.
 33. 33. 14.3.2017| 33www.tyojaperhe.fi Miesten ja naisten vanhemmuuteen ja työstä poissaoloihin hoivan takia suhtaudutaan työpaikalla tasapuolisesti 62 % Suurten työpaikkojen edustajista kokee, että henkilöstöön kohdistuu usein perhe- ja yksityiselämää häiritsevää aikapainetta Työpaikalla henkilöstöön kohdistuu usein paineita tehdä ylitöitä saadakseen työn tehdyksi tai edetäkseen urallaan. Suurissa työpaikoissa 22 % 44 % työpaikoista työntekijöiden odotetaan asettavan työn perhe-elämän edelle vähintään silloin tällöin. 66 % kokee, että työpaikan esimies ja johto suhtautuvat perheen ja työn yhdistämisen vaatimuksiin myönteisesti. Perhevapaiden käyttö ja perhemyönteinen kulttuuri8 79 % Puheeksi ottamisen helppous 2015 Esimies Ei esimies Helppoa 71 % 81 % 62 % Perhevapaan vaikutus urakehitykseen Miesvaltainen Naisvaltainen Esimies Ei esimies Paljon 7 % 3 % Ei lainkaan tai vähän 89 % 70 % Vähintään silloin tällöin työntekijöihin kohdistuu sellaisia aikapaineita, jotka häiritsevät työntekijöiden perhe- ja yksityiselämää 27 % 14 % Mitä pienempi yritys sitä myönteisemmin: Pienissä 70 %, keskisuurissa 67 % ja suurissa 55 % Miesvaltaisissa työpaikoissa Naisvaltaisissa58 % 71 %
 34. 34. 14.3.2017| 34www.tyojaperhe.fi Miten yleisesti työpaikalla käytetään työntekijälle kuuluvia lakisääteisiä oikeuksia perhevapaisiin? Perhevapaiden käyttö8
 35. 35. 14.3.2017| 35www.tyojaperhe.fi Suhtaudutaanko miesten ja naisten vanhemmuuteen ja työstä poissaoloihin hoivan takia työpaikoilla tasapuolisesti? Miesvaltainen työpaikka Naisvaltainen työpaikka Molempia sukupuolia on suurin piirtein yhtä paljon Äitiysloma 87 97 96 Hoitovapaa 78 93 89 Isyysloma 95 78 93 Osittainen hoitovapaa 53 78 72 Vapaa perheenjäsenen tai läheisen erityistä hoitoa varten (palkaton) 37 51 43 Perhevapaiden käyttö työpaikan sukupuolijakauman mukaan 8 Kaikki vastaajat Miesvaltainen työpaikka Naisvaltainen työpaikka Molempia sukupuolia on suurin piirtein yhtä paljon Kyllä 79 75 81 83 Ei 9 10 8 7 En osaa sanoa 12 14 12 10
 36. 36. 14.3.2017| 36www.tyojaperhe.fi Onko työpaikalla työntekijän helppo ottaa puheeksi se, että hän aikoo jäädä määräajaksi työstä pois perhevapaalle tai hoitaakseen perheenjäsentään tai muuta läheistään? Puheeksiottamisen helppous8 Kaikki vastaajat, 2014 Kaikki vastaajat, 2015 Esimies Ei esimies Miesvaltainen työpaikka Naisvaltainen työpaikka Molempia sukupuolia on suurin piirtein yhtä paljon Helppoa 69 71 81 62 63 76 74 Ei helppoa eikä vaikeaa 23 21 15 27 26 18 20 Vaikeaa 7 8 4 11 11 6 6
 37. 37. 14.3.2017| 37www.tyojaperhe.fi Perhevapaiden käytännön järjestelyt8 Onko työpaikoilla ollut vaikeuksia perhe- tai hoivavapaiden käytännön järjestelyissä? Kaikki vastaajat, 2014 Kaikki vastaajat, 2015 Miesvaltainen työpaikka Naisvaltainen työpaikka Molempia sukupuolia on suurin piirtein yhtä paljon Ei 82 85 83 85 88 Kyllä 18 15 17 16 13
 38. 38. 14.3.2017| 38www.tyojaperhe.fi Perhevapailta palaaminen8 Työntekijän perehdyttäminen ja yhteydenpito perhevapaalla ja töihin palattaessa.
 39. 39. 14.3.2017| 39www.tyojaperhe.fi Kaikki vastaajat Esimies Ei esimies Miesvaltainen työpaikka Naisvaltainen työpaikka Molempia sukupuolia on suurin piirtein yhtä paljon Ei lainkaan tai vähän 79 89 70 76 82 79 Jonkin verran 16 9 23 17 15 17 Paljon 4 2 7 7 3 4 Perhevapaan vaikutus urakehitykseen8 Vaikuttaako perhevapaan, hoivavapaan tai muiden joustojen käyttö työpaikalla työntekijöiden urakehitykseen?
 40. 40. 14.3.2017| 40www.tyojaperhe.fi Kohdistuuko työntekijöihin sellaisia paineita, että heidän pitäisi tehdä ylitöitä saadakseen työn tehdyksi tai edetäkseen urallaan? Kaikki vastaajat Pieni työpaikka Keskisuuri työpaikka Suuri työpaikka Ei koskaan tai harvoin 38 47 38 23 Silloin tällöin 45 40 47 51 Usein 17 13 15 27 Työntekijöihin kohdistuva paine8 Kohdistuuko työntekijöihin sellaisia aikapaineita, jotka häiritsevät työntekijöiden perhe- ja yksityiselämää? Kaikki vastaajat Pieni työpaikka Keskisuuri työpaikka Suuri työpaikka Ei koskaan tai harvoin 53 63 51 39 Silloin tällöin 32 26 35 39 Usein 14 11 15 22
 41. 41. 14.3.2017| 41www.tyojaperhe.fi Perhe voimavarana8 Nähdäänkö työpaikalla perhe ja yksityiselämä… kaikki vastaajat, 2014 kaikki vastaajat, 2015 miesvaltainen työpaikka naisvaltainen työpaikka molempia sukupuolia on suurin piirtein yhtä paljon Positiivisena voimavarana työlle 59 57 49 63 57 Ei vaikuta tai liity työhön 32 33 38 28 35 Rasitteena/haittana työlle 9 10 13 9 8
 42. 42. 14.3.2017| 42www.tyojaperhe.fi Tasapaino työn ja perhe-elämän välillä8 Odotetaanko työpaikalla työntekijöiden asettavan työn perhe-elämän edelle?
 43. 43. 14.3.2017| 43www.tyojaperhe.fi Kaikki vastaajat Pieni työpaikka Keskisuuri työpaikka Suuri työpaikka Miesvaltainen työpaikka Naisvaltainen työpaikka Molempia sukupuolia on suurin piirtein yhtä paljon Myönteisesti 66 70 67 55 58 71 67 Ei myönteisesti eikä kielteisesti 28 26 27 36 34 25 27 Kielteisesti 6 5 6 9 8 5 6 Suhtautuminen työn ja perhe-elämän yhdistämisen vaatimuksiin 8 Miten myönteisesti tai kielteisesti työpaikan johto ja esimiehet suhtautuvat työntekijöiden perhe-elämään sekä perheen ja työn yhdistämisen vaatimuksiin?
 44. 44. 14.3.2017| 44www.tyojaperhe.fi 14.3.2017www.tyojaperhe.fi ”Tärkeää, jotta kaikki ovat perillä työpaikan säännöistä. Olisiko yhteinen iltapäiväkahvihetki tähän apu, eli istutaan alas yhdessä ja käydään pelisäännöt läpi.” Lisätietoja: Salla Toppinen-Tanner, johtava asiantuntija, PsT Työterveyslaitos, Hyvä työura PL 40, 00251 Helsinki salla.toppinen-tanner@ttl.fi puh. 046 851 2517 Työ ja perhe-elämä -ohjelma: Salla Toppinen-Tanner, Anna Vanhala, Marja Känsälä, Minna Toivanen, Tiina Kaksonen Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö Graafinen toteutus: Nitro ID

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu 3/4 suomalaisista työpaikoista hyvin tai erittäin hyvin.

Views

Total views

12,193

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11,600

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×