Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pelastustyöntekijän astma ja työkyky

123 views

Published on

Perjantai-meeting 17.1.2020
ylilääkäri Irmeli Lindström, Työterveyslaitos

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pelastustyöntekijän astma ja työkyky

 1. 1. Pelastustyöntekijän astma ja työkyky Irmeli Lindström, keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT.
 2. 2. Pelastustoimi Alueellisia pelastuslaitoksia 22 - 6000 työntekijää - 4000 osallistuu pelastustoimintaan: palomiehiä, palomies-sairaankuljettajia, paloesimiehiä ja ylipalomiehiä - Miehistön keski-ikä 42v. (nousussa), naisia 1% Sopimuspalokunnnissa - 15 000 hälytyskelpoista henkilöä 22.1.2020 Irmeli Lindström
 3. 3. Pelastustoimen tehtävien vaatimustasot 22.1.2020 Irmeli Lindström 1. Vaativat tehtävät Toiminta-aika todennäköisesti pidentynyt ja toimintaympäristön hahmottaminen vaikeaa. Esim. savusukellus-, kemikaalisukellus tai vesipelastustehtävä sekä kattosammutustehtävät paineilmahengityslaiteilla. 2. Savusukellustehtävät Toiminta-aika ei todennäköisesti ole pidentynyt ja toimintaympäristö hahmottavissa. Esim. huoneistopalot, joissa palo on yhdessä asuinhuoneistossa sekä raivaustehtävät. 3. Perustehtävät Paineilmalaitteen käyttö ei ole pakollista Esim. sammutustehtävät, joissa ei edellytetä savusukellusta, liikenneonnettomuustilanteet, ihmisen pelastamistehtävät, ympäristö- ja myrskyonnettomuustehtävät 4. Muut tehtävät Paineilmahengityslaitetta ei tarvitse käyttää lainkaan Esim. erikoisajoneuvojen kuljettaminen, neuvonta- ja valistustehtävät, palotarkastustehtävät ja johtamistehtävät. Pelastussukellus= savusukellus ja vesisukellus
 4. 4. Esimerkkejä pelastustehtävien fyysisestä kuormittavuudesta (TTL 2009) MET % max MET Työtehtävä • 12,5 Paineilmalaitetyöskentely taakkoja kantaen • 12,5 Paineilmalaitetyöskentely: portaissa • 10,8 Paineilmalaitetyöskentely: letkuselvitys • 10,2 Potilaan kantaminen paareilla portaissa • 9,2 Tikkaiden pystyttäminen • 9,1 Sammuttaminen • 8,7 Työskentely palopaikalla (eri työtehtäviä) • 8,7 Paineilmalaitetyöskentely: ryömintä 22.1.2020 Irmeli Lindström Tyypillistä: äkilliset, nopeat, lyhyet, maksimaalisetkin suoritteet Lämmittelyn mahdollisuutta ei ole Vertaa: Juoksu 15km/h 15MET Hiihto 14-18km/h 14MET Juoksu 10km/h 10MET
 5. 5. Esimerkkejä pelastustehtävien fyysisestä kuormittavuudesta (TTL 2009) MET % max MET Työtehtävä • 8,1 Paineilmalaitetyöskentely: moukarointi • 8,0 Letkun vetäminen maata pitkin • 8,0 Paineilmalaitetyöskentely: kävely ilman taakkoja • 8,0 Letkun vetäminen maata pitkin • 7,6 Hoitovälineiden kantaminen • 7,4 Hoitoelvytys yhtäjaksoisesti • 3,0 Autonkuljetus • 2,5 Kouluttaminen (luennointi) • 1,6 Hallinnolliset tehtävät, toimistotyö22.1.2020 Irmeli Lindström Vertaa: Reipas kävely tai tanssi 5MET
 6. 6. Hapenkulutus, syke, palomies • Varusteet ja suojaimet nostavat sykettä 20 % kohtalaisessa ja voimakkaassa rasituksessa • Kuumakuormitus + varusteet nostavat sykettä 40 % kohtalaisessa tai voimakkaassa rasituksessa ilman varusteita tehtyyn rasitukseen nähden 22.1.2020 Irmeli Lindström Painaa n.20kg
 7. 7. Miksi arviointia tarvitaan? • Sydän- ja verenkiertoelimistön ja hengityselimistön suorituskyky ja terveys on edellytys hyvälle suorituskyvylle ja turvalliselle ja tulokselliselle työnteolle palo- ja pelastusalalla • Sairauskohtausriski • Suoriutumattomuusriski/komplikaatioiden vaara • Tapaturmariski • Uupumusriski (Burn out, ylikuormituminen) • Vesisukellusta tekevillä on myös huomioitava sukellussairauksien riski 22.1.2020 Irmeli Lindström
 8. 8. Fyysinen suorituskyky: heikkenee ad 1.5 %/vuosi 25 ikävuoden jälkeen 2 7 12 20v 30v 40v 50v 60v MET Isojen lihasten voima heikkenee nopeammin Työ ylläpitää työssä vaadittavia fyysisiä ominaisuuksia, mutta ei välttämättä yleiskuntoa Harjoittelu hidastaa kaikissa laskua ikäryhmissä. Maksimisyke laskee iän mukana ja hengityskapasiteetti laskee hitaasti Kenny Am J Ind Med 200822.1.2020 Irmeli Lindström
 9. 9. • Hengitysteitä ärsyttävät tekijät • Kuiva ja viileä ilma • Fyysinen ponnistelu, ventilaatio lisääntyy • Vesi haihtuu limakalvolta • Osmolariteetti lisääntyy (väkevöityminen) • Astmareaktio Pelastussukellus ja astmakohtaus 22.1.2020 Irmeli Lindström
 10. 10. Pelastajien astma 22.1.2020 Irmeli Lindström Karjalainen ym 2002 Atooppisilla pelastajilla keuhkoputkien hyperreaktiviteetti korreloi palosammutustehtävien lukumäärään vuodessa • Hyperreaktiviteetin riski/ 10 sammutettua paloa 5 kertainen atooppisilla pelastajilla Greven ym 2011
 11. 11. • Keuhkosyövän riski ei ole lisääntynyt • Vähäinenkin asbestialtistuminen voi aiheuttaa mesoteliooman • WTC pelastajilla 1.5 –kertainen sarkoidoosiriski • WTC pelastajista 20% runsaasti altistuneista sai astman Aldrich TK NJEM 2010; 362:1263-72 Pelastajat ja keuhkosairauksien riski 22.1.2020 Irmeli Lindström
 12. 12. Uusi suositus • Astmaa sairastava ei sovellu palo- ja pelastusalan koulutukseen • Astmaan sairastanut pelastaja ei lähtökohtaisesti saa pelastussukeltaa, lupa voidaan antaa tietyin edellytyksin • Tavoitteena selkeä ja yhtenäinen käytäntö Vanha suositus • Astmaa sairastava ei sovellu palo- ja pelastusalan koulutukseen • Astma on ehdoton este pelastussukellukselle • Käytäntö on ollut vaihteleva • Astmasta ei aina kerrota työterveyslääkärille 22.1.2020 Irmeli Lindström
 13. 13. Alkutarkastus opiskelijat • Tutkimukset • Esitietohaastattelu • Lääkärin tarkastus • Spirometria • Spiroergometria (ennen pelastussukelluskurssia tai viran vastaanottamista) • Astmaa sairastavat eivät sovellu koulutukseen • Tarvittaessa normaalit astmatutkimukset Astmaan viittaavia oireita TAI spirometriassa/spiro -ergometriassa astmaepäily Aiemmin todettu astma, joka oireillut ≥7-vuotiaana Ei sovellu alalle koulutettavaksi Astma < 7 v., mutta myöhemmin oireeton. Keuhkolääkärin arvio: metakoliinialtistus ja muut tarvittavat tutkimukset. Ei astmaan sopivia löydöksiä Kohtalaisen voimakas/ voimakas supistumisherkkyys tai muita astmalle diagnostisia löydöksiä Soveltuu alalle koulutettavaksi Spirometriassa astmaan sopiva löydös TAI Spiroergometrias sa astmareaktio (FEV1 lasku ≥15%) 22.1.2020 Irmeli Lindström
 14. 14. Tarkastus Tarkas- tusväli Sisältö Tulotarkastus Spiroergometria tai kliininen kuormituskoe, spirometria ja bronkodilaatiokoe Määräaikaistarkas- tukset: < 40 v Testirata soveltuu hyvin 3 v Spirometria ja bronkodilaatiokoe, lepo- EKG, (lipidit, veren sokeri), verenpaine, kehon painoindeksi ja/tai rasvaosuus Muut laboratoriotutkimukset tarpeen mukaan 40 – 49 v Testirata soveltuu tavallisesti hyvin 2 v Kuten edellä, lisäksi: Spiroergometria tai kliininen kuormituskoe 5 v välein ja muulloin jos: 1) suorituskyky heikkenee nopeasti 2) oireita esiintyy levossa tai rasituksessa 3) keuhkofunktio heikkenee odotettua nopeampi 4) sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien riskitekijäprofiili huononee ≥ 50 v Testirata soveltuu vain huolellisen riskianalyysin kanssa käytettynä 1 v Sopimuspalokunnat Ei ensimmäistä savusukellustestirataa ilman tuoretta (alle 3 kk) lääkärintarkastusta, jossa on otettu kantaa fyysisen kuormituksen sietokykyyn Yli 40-vuotiaille testirata vain säännöllisen sydän ja verenkiertoelimistön sairauksien riskinarvioinnin* jälkeen 22.1.2020 Irmeli Lindstr öm
 15. 15. 22.1.2020 Irmeli Lindström Aiempi spirometria Perusvaihe Nykyinen spirometria Perusvaihe Absoluutti- nen %viite- arvosta z-arvo Absoluutti nen %viite- arvosta z-arvo FEV1 4,57 105 0,52 4,05 87 -0,93 Spirometria aina bronkodilataatiokokeen kanssa! Verrataan edelliseen spirometriaan. Merkittävä muutos: Jos FEV1 % viitearvosta on alentunut 15% tai enemmän aiempaan tutkimukseen nähden.
 16. 16. 22.1.2020 Irmeli Lindström Kun epäillään astmaa • Normaalit astmatutkimukset: • Spirometria ja bronkodilataatiokoe • Metakoliinialtistus/ juoksumattorasituskoe • PEF-vuorokausiseuranta • Inhalaatiosteroidihoitokoe Oireettoman spirometriassa uusi obstruktiolöydös tai merkitsevä bronkodilataatiovaste Astmaan viittaavia oireita Kohtalainen tai sitä vaikeampi obstruktio tai merkitsevä bronkodilataatiovaste Lievä obstruktio Spirometria kontrolli Edelleen obstruktio tai merkitsevä bronkodilataatiovaste vaikka normaalialueella Normaali löydös Ei todeta astmaa, spirometriassa korkeintaan lievä keuhkofunktion alenema Astma, pelastussuke lluskelpoisu uren krtiteerit* eivät täyty Hyvässä hallinnassa oleva astma, pelastussuke lluskelpoisu uden kriteerit täyttyvät Keuhkolääkärin tilannearvio ja tarvittaessa hoidon aloitus Pelastussukelluskelpoinen Ei pelastussukelluskelpoinen Astman diagnostiset tutkimukset Käypä Hoito suosituksen mukaisesti
 17. 17. • Lähtökohtaisesti ei sovellu pelastussukellustyöhön. • Jos astma on hyvässä hallinnassa voi osallistua muihin pelastustöihin. • Pelastussukelluslupa voidaan antaa kun arvioidaan että astmakohtauksen riski pelastussukellustyössä on hyvin pieni. • Aina arvioitava yksilöllisesti vaikka kriteerit täyttyvät. • Jos tekee myös vesisukellustyötä, konsultoitava myös sukelluslääkäriä. Kun palomiehellä todetaan astma 22.1.2020 Irmeli Lindström
 18. 18. 22.1.2020 Irmeli Lindström Astmaa sairastava palomies saa pelastussukellusluvan, kun Vähintään 3 kk säännöllinen inhaloitavaa kortisonia sisältävä lääkitys Hyvä sitoutuminen astman hoitoon Astmaoireet • Päiväaikaisia oireita ≤ 2 kertaa viikossa • Ei työn tai harrastusten rajoitteita kuin satunnaisesti • Ei yöoireita kuin satunnaisesti • Kohtauslääkkeen tarve ≤ 2 kertaa viikossa Keuhkojen toimintakokeet • Spirometria normaali tai lievästi poikkeava • PEF-vuorokausiseurannassa ei poikkeavaa vaihtelua ja taso normaali Ei astman huonon ennusteen riskitekijöitä • Nykyinen säännöllinen tupakointi • Vaikea siitepölyallergia (siitepölykautena) • Joskus intuboitu tai hoidettu tehohoidossa astman vuoksi • Vaikea astman pahenemisvaihe vuoden sisällä Ei astmakohtauksia pelastussukellustyön aikana Kuivailmahyperventilaatiotestissa FEV1 lasku < 10 % tai Mannitolialtistuskokeessa FEV1 lasku < 15 % ilman edeltävää tarvittaessa otettavaa
 19. 19. • Hyperreaktiviteettitesti, joka parhaiten simuloi pelastussukellustilannetta • Spirometria alussa ja lopussa • Hengittää kuivaa ilmaa nopeassa tahdissa (hyperventilaatio) 6 minuutin ajan • Poikkeavan raja on yli 10% lasku FEV1 arvossa Kuivailmahyperventilaatiokoe =Eucapnic Voluntary Hyperventilation/hyperpnea test (EVH) 22.1.2020 Irmeli Lindström
 20. 20. Spiroergometria 22.1.2020 Irmeli Lindström Jos maksimaalisen hapenkulutuksen saavuttaa raja-arvot 3l/min ja 36ml/kg/min Soveltuu vaativiinkin pelastustehtäviin. Muutoin sovelletaan ns. FireFit indeksiä
 21. 21. Astman seuranta pelastussukellusluvan saaneella 22.1.2020 Irmeli Lindström Yksikkö Selvitykset Aika, pelastussukelluskelpoisuuden myöntämisestä Työterveyshuolto Astmaoireiden arviointi Astman pahenemisvaiheiden esiintyminen Astmalääkehoidon toteutuminen Spirometria ja bronkodilataatiokoe PEF-vuorokausiseuranta 6 kk Jatkossa vähintään vuosittain Palo-ja pelastusalan työkykyarvioihin perehtynyt keuhkosairauksien yksikkö Astman pitkäaikaisen hallinnan arvointi perustuen oireisiin ja työterveyshuollon tietoihin Kuivailmahyperventilaatiokoe* (EVH) tai mannitolialtistus* 1 vuosi Jatkossa vähintään 3 vuoden välein *Aina 1 vuoden kuluttua, tämän jälkeen tarvittaessa
 22. 22. Muut keuhkosairaudet • Keuhkoahtaumatauti: • eivät sovi vesisukellukseen • muun pelastussukelluskelpoisuuden ja raskaisiin työtehtäviin soveltuvuuden ratkaisee suorituskyky ja keuhkokapasiteetin käyttö rasituksessa, joiden arvioimiseksi tarvitaan usein spiroergometriaa • Sarkoidoosi • Aktiivinen keuhkosarkoidoosi on este pelastussukellukselle • Jos sarkoidoosin aiheuttamat radiologiset muutokset ovat korjaantuneet, keuhkofunktio on seurannassa normaali ja keuhkolääkärin arvion mukaan sairaus ei ole ollut aktiivinen 12 kuukauden seurannassa, voidaan pelastussukelluskelpoisuus myöntää • Jos sarkoidoosi paikantuu ainoastaan imusolmukkeisiin tai muihin elimiin kuin keuhkoihin, henkilön yleiskunto ja kohde-elimen toiminta ratkaisevat työkelpoisuuden. 22.1.2020 Irmeli Lindström
 23. 23. Lähete TTL:lle tai muuhun yksikköön, kun astma on hyvässä hallinnassa TTH:n arvion mukaan • Lähetetiedot: • Minkä takia lähetetään? ( Savusukelluskelpoisuusarvio?, muu syy?) • Terveydentila? Muut sairaudet? Tupakointihistoria? • Onko astma dg? Mihin astmadg perustuu? Astman ajankohtainen lääkitys? • Ajankohtaiset oireet. Astman hoitotasapaino? Onko ollut astman pahenemisvaiheita? Onko ollut p.o. kortisonilääkitystä? • Mitä työtehtäviä on tehnyt? Onko tehnyt savusukellusta? 22.1.2020 Irmeli Lindström
 24. 24. Lähetteen liitteeksi • Mahdollisimman tuore spirometria (alle 3kk vanha) ja - bronkokodilataatiotutkimus omalla astmalääkityksellä, lyhytvaikutteinen avaava lääke tauolla 12 h ennen spirometriatutkimusta. Spirometriakäyrät lähetteen mukana TTL:lle. • PEF-vuorokausiseuranta 2 viikkoa bronkodilataatiolla, normaali astmalääkitys saa olla käytössä. • Spiroergometria/rasituskoetulokset viimeisen 2 vuoden ajalta. 22.1.2020 Irmeli Lindström
 25. 25. Hinnat ja lähete ohjeet • Ohjeet lähettämisestä: https://www.ttl.fi/palvelu/tyokyvyn-arviointi/ • Tämän hetkinen hinta-arviot tutkimukista: • Sisältäen keuhkolääkärin arvion ja kuivailmahyperventilaatiotesti n. 720e • edellisten lisäksi sisältää spiroergometrian n. 1200e 22.1.2020 Irmeli Lindström
 26. 26. Lopuksi • Pelastusalan työt edellyttävät hyvää keuhkojen toimintaa • Pelastajaksi opiskelemaan ei oteta kroonisia keuhkosairauksia sairastavia • Keuhkosairaudet on tunnistettava varhain terveystarkastuksissa ja sairausvastaanotolla • Astmaa sairastava ei lähtökohtaisesti sovellu pelastussukellustyöhön. • Jos astmaa sairastavalle on myönnetty pelastussukelluslupa, on häntä seurattava tarkasti keuhkosairauksien yksikössä ja työterveyshuollossa 22.1.2020 Irmeli Lindström
 27. 27. Viitteitä: • Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä, Sisäministeriön Julkaisu 5/2016 • Lindholm H, Lindqvist-Virkamäki S, Lusa S ym. toim. Pelastushenkilöstön terveystarkastukset – hyvät käytännöt. 1. painos. Helsinki: Työterveyslaitos 2010. (Päivitetty versio valmistumassa v. 2020) • Arja Uusitalo, Irmeli Lindström, Jussi Karjalainen, Paula Kauppi, Heikki Koskela ja Hille Suojalehto. Pelastustyöntekijän astma. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2019;135(18):1795-801 22.1.2020 Irmeli Lindström
 28. 28. KIITOS 22.1.2020 Irmeli Lindström

×