Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alkoholi ja työkyky - helppo yhtälö?

1,092 views

Published on

Perustuu Työterveyslaitoksen pääjohtajan Harri Vainion esitykseen ehkäisevän päihdetyön tilaisuudessa 13.3.2014.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Alkoholi ja työkyky - helppo yhtälö?

 1. 1. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Alkoholi ja työkyky – helppo yhtälö? 13.3.2014 Harri Vainio
 2. 2. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kuka minä olen? Sidonnaisuudet • LKT, professori Harri Vainio • Työterveyslaitoksen pääjohtaja (2003 -) • Alkon hallitus (varapuheenjohtaja 2013 -) • Suomen ASH (Action on Smoking and Health) (puheenjohtaja v. 2004 -) • Aiempi työkokemus: WHO:n alainen syöväntutkimuskeskus, Lyon (1983- 2003, yhteensä 15 vuotta); ympäristö- lääketieteellisen riskinarvioinnin professori, Karolinska Institutet, Tukholma (1998-2000)
 3. 3. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi ”Märän” sukupolven juomakulttuuria Käpy selän alla – leffassa (v.1966) Riitta ainakin juo paljon, nopeasti ja väkevää. ”Paskaaks se sulle kuuluu, mä haluun viinaa.” Elokuvasta Käpy selän alla, 1966
 4. 4. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mitä puolessa vuosisadassa on tapahtunut? (viinaa juodaan nyt 4,6x enemmän per nenä)
 5. 5. Alkoholin kulutus Pohjoismaissa Lähde: Pohjoismainen alkoholitilasto 2011
 6. 6. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kuolleisuus maksakirroosiin 30 viime vuoden aikana – Suomi erottautuu! Lähde: Sheron N, Olsen N, Gilmore I. An evidence-based alcohol policy. Gut 2008;57:1341-4 ja Jokelainen K SLL 25-32/2013 Suomi on kirinnyt kuolleisuustilastojen kärkeen!
 7. 7. Alkoholisyöpien ilmaantuvuus eräissä ammateissa Pohjoismaissa (miehet) Lähde: Pukkala et al., 2009 Tarjoilijat (454) Juomatarjoilija (219) Kokit ja ravintoloitsijat (399) Merimiehet (1329) Nuohoojat (79) Metsurit (1018) Lääkärit (214) Puutarhurit (1297) Opettajat (1079) Maanviljelijät (4379)
 8. 8. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Alkoholisyöpien ammatittainen ilmaantuvuus naisilla Pohjoismaissa Occupational group Obs SIR Nurses 298 0.74 Farmers 557 0.74 Technical workers 79 0.76 Teachers 591 0.77 Religious workers 183 0.80 Gardeners 765 0.84 Other health workers 240 0.87 Assistant nurses 442 0.88 Hairdressers 158 1.24 Printers 98 1.29 Artistic workers 73 1.38 Waiters 448 1.46 Other construction workers 38 1.56 Smelting workers 26 1.66 Tobacco workers 33 1.73 Military personnel 4 5.53 Lähde: Pukkala, et al. 2012
 9. 9. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Alkoholi kaksinkertaistaa riskin päätyä työkyvyttömyys- eläkkeelle • 5 %:lla työkyvyttö- myyseläkkeensaa- jista alkoholisairaus esiintyy joko pääsairautena tai muun sairauden taustalla lisäsairautena • v. 2009 alkoholi- sairaus oli mukana 10,600 tk-eläkkeensaajan eläkkeessä, näistä 5000:lla se oli kirjattu pääasialliseksi sairaudeksi. Lähde: Työkyvyttömyysriski TEL- aloilla Etera, 2005; Karoliina Koskenvuo, 2010
 10. 10. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Alkoholi on työikäisten merkittävin kuolinsyy ja monien sosiaalisten ongelmien taustatekijä. Olemmeko onnistuneet alkoholipolitiikassamme?
 11. 11. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Esimerkki onnistuneesta ehkäisypolitiikasta: Tupakkapolitiikka ja tupakoinnin väheneminen Uudet tupakkalait 1995, 2007, 2010 Päivittäin tupakoivien 15–64- vuotiaiden osuudet vuosina 1978–2013 (%) Lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, THL 2013
 12. 12. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Alkoholilain muutokset eivät ole hillinneet kulutusta Lähde: Päihdetilastollinen vuosikirja 2013 Uudet alkoholilait 1969 ja 1995 Alkoholi-juomien tilastoitu kulutus ja alkoholin käyttöön liittyviä haittoja 1969−2012
 13. 13. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Alkoholipolitiikka Runsas tutkimus-ja tilastomateriaali •Toimeksiannot •kiistakysymykset •Elinolojen kohentuminen •Tulotason nousu •Kaupungillistuminen •Kansainvälistyminen • Luulo • Usko • Pelko • Tahto • Toivo Poliittiset kysymykset •Vallankäyttö •Etujen tavoittelu •Tahtominen •Mieltymykset Yritysten ja valtiontalouden rahaintressit Lähde: vahvasti sovellettu Jussi Simpuran luvusta Suomen parhaiten tutkittu vaikuttavuus: alkoholipolitiikka valtakunnan tasolla teoksessa: Vaikuttavatko politiikkatoimet? Hänninen&Junnila (toim.) THL 2012
 14. 14. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Ehkäisyn paradoksi: Miksi viinan kokonaiskulutusta on rajoitettava? • Suurin määrä alkoholinkäytön seuraamuksista syntyy ‘kohtuukäyttäjillä’, valtaväestöllä. • Vaikuttamalla koko väestön juomiseen, vaikutamme koko yhteisön juomakulttuuriin ja samalla vähennämme suurkuluttajien alkoholinkäyttöä • Suurkuluttajat ja alkoholismiin sairastuneet on tietenkin saatettava hoitoon. Tämä käy parhaiten työterveyshuollon, työsuojeluorganisaation ja työnantajien yhteistyöllä.
 15. 15. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Rintasyöpariski kasvaa jo pienillä alkoholimäärillä (elinikäinen riski kasvaa 7 % per päivittäinen ravintola-annos) Lähde: Allen et al. JNCI 2009
 16. 16. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi16Mikael Sallinen 28.11.2013 Pienetkin alkoholimäärät vaikuttavat muistiin ja aivojen suoriutumiskykyyn Lähde: Dry MJ, Burns NR, Nettelbeck B, Farquharson AL, White MJ. PLoS One. 2012;7(11):e50977. • 0,05 % BAC heikentää erityisesti työmuistia (SOPT), tiedon käsittelyn nopeutta (IT) ja kykyä inhiboida reaktioita (SART-CM) • kun BAC 0,1% lähes kaikki kognitiiviset toiminnot heikkenevät • päämääräsuuntautunut ongelmanratkaisu voi olla yllättävän "resistentti" (TSP)
 17. 17. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi17Mikael Sallinen 28.11.2013 Krapula saa auton seilaamaan ja tarkkaavaisuuden lipsumaan Lähde: Verster ym. Psychopharmacology. 2014 (julkaistu online 22.2.2014). • 10 alkoholiannosta (BAC 0,14 %) illalla lisää merkittävästi auton heijaamista kaistalla (SDLP) ja tarkkaavaisuuslipsahduksia seuraavana aamuna (BAC 0,0 %) • krapulan vaikutus (BAC 0,0 %) vastaa 0,05-0,08 % BAC vaikutusta • merkittävä selittävä tekijä on unen jääminen vaillinaiseksi (< 6 t) Yksittäisten henkilöiden havaintolipsahdusten (1 m ja 8 s heijaus kaistalla) määrä krapulassa vs ei krapulassa. Auton keskimääräinen heijaaminen kaistalla krapulassa vs. ei krapulassa.
 18. 18. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Alkoholi ja työkyky: Alkoholihaitat ovat työkyvylle ja tuottavuudelle erittäin merkittävä asia! •Helppo yhtälö? • siinä mielessä kyllä, että yhteys on kiistaton ja merkittävä, ja vaikutettavissa oleva. •Vaikea yhtälö? • siinä mielessä kyllä, että alkoholihaittojen todellisuus työkyvyttömyyttä merkittävästi lisäävänä tekijänä yleensä sivuutetaan, siitäkin huolimatta, että kyse on kansantaloudellisesti erittäin suuresta asiasta!
 19. 19. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Rappiolla on hyvä olla… tai ehkä ei kuitenkaan… Onkohan pontikankeittajä Salosensaari syönyt pahanlaisia bakteereja kun tila näyttää näin heikolta? Elokuvasta Käpy selän alla, 1966 Kiitos ajastanne ja ajatuksistanne!

×