Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miten työoikeusjuristi suhtautuu työterveyslääkärin sopivuuslausuntoon

240 views

Published on

Perjantai-meeting 4.5.2018
Seppo Koskinen, työoikeuden professori, Turun yliopisto

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Miten työoikeusjuristi suhtautuu työterveyslääkärin sopivuuslausuntoon

  1. 1.  Oikeutusperuste eri yhteyksissä erilainen ◦ Korvaavan työn rajat ◦ - tes-määräykset / työsopimuksen ulottuvuus ◦ - työturvallisuuslain mukainen direktiovalta ◦ - lausunnon suhde tes-määräyksiin? ◦ Sairausloma vai korvaava työ: vaikutus sairausajan palkan maksuvelvollisuuteen ◦ Henkilökohtainen is-peruste ja muu sopiva työ ◦ Jos yksikin sopiva työ löytyy, irtisanominen estyy ◦ Menettely, jolla asia riittävästi selvitetään ◦ - tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveysongelmat ◦ Sopivuusarvioinnin perusteet  Lääkärin näyttövelvollisuus
  2. 2.  Onko terveyttä vaarantavaa työntekijän käyttäytymistä? Häirintää?  Onko sopiva yötyöhön, kuormittavaan työhön, yksintyöskentelyyn jne.  Kyse pakottavan työsuojelulainsäädännön toteuttamisesta – vrt. AVI  - homealtistuneen sijoittaminen turvalliseen ympäristöön  Sopivuusarvioinnin perusteet ◦ Riittävät tiedot omalle ja työnantajan päätöksenteolle ◦ Vapaaehtoinen / pakollinen terveystarkastus ◦ Johtopäätöstiedot eivät oikeudenkäynnissä ole riittäviä ◦ Lääkärin näyttövelvollisuus / kannanoton perusteet ◦ - työnantajan kannalta välttämättömiä
  3. 3.  Irtosanomissuoja pakottavaa  Lääkärinlausunto ei ratkaise juridista tulkintaa  - vaikka lääkäri toteaa työkyvyttömäksi, is-peruste on vain, jos kyseinen sairaus on riittävän pitkäaikainen ja olennainen eikä muuta työtä ole  Yksittäinen sairaus / erisyiset sairauspoissaolot  - Yleinen arvio kyseisen sairauden merkityksestä vähämerkityksellinen  - Edellytetään konkreettista lausuntoa kyseisestä työntekijästä  Muun työn tarjoaminen  Työkokeilun mahdollisuudet  Ennuste tulevasta  - Millä perusteilla?  - Pitkän ajan ennuste helposti riitautetaan  Lausunnon perusteet?
  4. 4.  Työoikeudellisessa riidassa ”aina” jompikumpi osapuoli kiistää lausunnon ◦ Lääkäri arvioi vain tietystä näkökulmasta jollakin perusteella? ◦ Työnantaja voi ja usein haluaa ulkoistaa asiantuntijalle päätöksenteon ◦ - juridisesti ei mahdollista; työnantaja aina vastaa ◦ - asiantuntijalausuntoon tuomareiden toimesta lähtökohtaisesti uskotaan, ja siksi asianajajat esittävät ns. vastanäyttöä ◦ Monia lausuntoja ◦ - vastapuoli yrittää aina hankkia vastakkaisen tai vähintään kumota ◦ Lääkäri todistajana ◦ Lausunnon kannanoton perusteet?  Päättämisriidoissa lausunnon vastustamisintressi on vastapuolen kannalta usein suuri  Asianajaja pyrkii mielellään vaikuttamaan lausuntoon

×