Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta

239 views

Published on

Perjantai-meeting 15.3.2019
Esa-Pekka Takala, ylilääkäri, Työterveyslaitos

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta

 1. 1. Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Esa-Pekka Takala, ylilääkäri, dos.
 2. 2. Mielikuvia ergonomiasta • Työasentoja? • Työpisteiden säätöä? • Työvälineiden muotoilua? • Ergonomisia näyttöjä? • Mukavia istuimia? • Taukovoimistelua? III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Isi, mitä on ergonomia? Se tarkoittaa lasten kasvattamista isoiksi, jotta isin ei tarvitse kumartua niin paljon
 3. 3. Nainen - evoluution ergonomisimmin muotoiltu? Tässä pieniä salaisuuksia, joilla voit aina vain parantaa tulosta … Anttilan muotinumero 1990-luvun alussa III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 4. 4. Ergonomia ergon (ergon)= työ nomoV (nomos)= laki, periaate Miten työtä suunnitellaan ja kehitetään sellaiseksi, että työ • sujuu hyvin • kuormittaa sopivasti • on turvallista • samalla ihmistyön määrällä saadaan enemmän aikaan III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Ergonomia = oppi työstä
 5. 5. III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Ergonomian tavoitteet … työntekijöille … organisaatiolle Terveys, Turvallisuus, Tyytyväisyys, Kehittyminen Toiminta - Tehokkuus - Laatu - Joustavuus Vähemmän poissaoloja Pienempi vaihtuvuus Osallistuminen Sitoutuminen muutoksiin Työntekijän hyvinvointi Organisaation hyvinvointi
 6. 6. Vastuu työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta on työnantajalla Työturvallisuuslaki Työnantajan on • arvioitava työhön liittyvät vaarat • ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden vähentämiseksi tai poistamiseksi • annettava työntekijöille opastusta vaarojen välttämisestä • valvottava turvallisten työtapojen noudattamista Myös työntekijällä on velvollisuuksia III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Työterveyshuollon rooli??
 7. 7. Kokonaisvaltaista kehittämistä Fyysinen ergonomia - ihmisen fyysinen toiminta • fyysisen työympäristön, työpisteiden, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelu Kognitiivinen ergonomia - ihminen tiedon käsittelijänä • järjestelmien ja niiden käyttöliittymien (näytöt ja ohjaimet) ja tiedon esittämistapojen suunnittelussa Organisatorinen ergonomia - tekniset ja sosiaaliset järjestelmät • henkilöstön, työprosessien, työkokonaisuuksien ja työaikajärjestelyjen suunnittelu • tuotannon, toiminnan laadun ja yhteistyön kehittäminen III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? kuvat Työterveyslaitos, I.H.
 8. 8. Ihminen – työ –järjestelmä III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Ihminen Informaatio Aistiminen Tiedon käsittely Motorinen toiminta Työ 1 2 3 4
 9. 9. III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Työjärjestelmän malliSmith & Sainfort 1989 • Jos järjestelmässä yhtä osaa muutetaan, tapahtuu muutoksia todennäköisesti myös muualla Tavoitteena optimointi: tasapaino eri osien toiminnassa
 10. 10. Systeemi-ergonomia: työprosessit III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? materiaali tuote
 11. 11. Töiden verkosto: työt vaikuttavat toisiinsa III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 12. 12. Työ <> ihminen -vuorovaikutus Näkyviä • Teknologia • Ympäristö Näkymättömiä • Psykososiaalinen kulttuuri • Työkäytännöt • Prosessit Liityntäpinnat • Työsuojelu • Tuottavuus – laatujärjestelmät • Johtamisjärjestelmät © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 13. 13. Vaikuttavia tekijöitä myös työpaikan ulkopuolella III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Lainsäädäntö Työmarkkinat Talous Infrastruktuurit Luonnonilmiöt Jne. Yritys Osasto Työpiste
 14. 14. Ihminen Informaatio - näkö, kuulo, kosketus, lämpö, liike, haju, maku … Aistiminen Tiedon käsittely Motorinen toiminta Työ Ihminen – työ –järjestelmä III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? 1
 15. 15. Työstä saatava informaatio Työn suunnittelu ja muokkaus siten, että tarpeellinen informaatio on selkeää ja helppo havaita • Käyttöliittymät • Työkalut Riittävä kontrasti taustalla olevien häly- signaalien suhteen • Signaalien muoto, suuruus, ja erottuminen • Signaalien tärkeys 23 Oct 2018 | © FIOH | E-P Takala: Ergonomics in knowledge work 1
 16. 16. Ihminen Informaatio Aistiminen Tiedon käsittely Motorinen toiminta Työ Ihminen – työ –järjestelmä: Informaation aistiminen III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? 1 2 3
 17. 17. Työstä saatava informaatio Ympäristön suunnittelu ja muokkaus siten, että tarpeellinen informaatio on selkeää ja helppo havaita • Melu • Visuaalinen häly • Valaistus • Heijastukset Henkilön varusteet • Vaatetus • Suojaimet 23 Oct 2018 | © FIOH | E-P Takala: Ergonomics in knowledge work 12
 18. 18. Ihminen Informaatio Aistiminen Tiedon käsittely Motorinen toiminta Työ Ihminen – työ –järjestelmä: Informaation prosessointi III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? 1 2 3
 19. 19. Informaation prosessointi Teknologia, tehtävät ja työorganisaatio suunnitellaan siten, että informaatio on helppo ymmärtää ja prosessoida • Yksilön tiedot ja taidot • Aiempiin kokemuksiin liittyvät mentaaliset mallit • Kieli, kulttuuritausta • Suunnittelijoiden tulee ymmärtää, miten käyttäjät ajattelevat • Osallistava suunnittelu (asiakasmuotoilu) 23 Oct 2018 | © FIOH | E-P Takala: Ergonomics in knowledge work
 20. 20. Informaation prosessointi Perehdytys ja koulutus • Oppimisen edellytyksiä ovat asioiden ymmärtäminen ja harjoittelun toistot Haasteena jatkuvat työn muutokset • Tiedon välittämisen ergonomia • Koulutus ja perehdytys, ohjeet, työpaikan säännöt, viralliset tekstit, jne. 23 Oct 2018 | © FIOH | E-P Takala: Ergonomics in knowledge work
 21. 21. Ihminen – työ –järjestelmä: Motorinen toiminta III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Ihminen Informaatio Aistiminen Tiedon käsittely Motorinen toiminta Työ 1 2 3 4
 22. 22. Fyysisen toiminnan optimointi Suunnitellaan ja muokataan teknologia, työtehtävät, ympäristö ja työn organisointi siten, että fyysinen toiminta on optimaalista Fyysinen ergonomia • Työasennot ja lihasvoiman käyttö MUTTA MYÖS Kognitiivinen ergonomia • Käyttöliittymät, informaation esitys Organisatorinen ergonomia • Työajat, tehtävät, resurssit 23 Oct 2018 | © FIOH | E-P Takala: Ergonomics in knowledge work
 23. 23. Ihminen Informaatio Aistiminen Tiedon käsittely Motorinen toiminta Työ Ihminen – työ –järjestelmä III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? 1 2 3 4
 24. 24. Väsymisen ehkäisy • Optimaalinen vaihteleva psyykkinen ja fyysinen kuormitus • Sopiva työmäärä • Tauotus ja elpyminen III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 25. 25. III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Ergonomian toteuttaminen Sitoutuminen Muutostarpeiden arviointi ja suunnittelu Muutosten toteutus Ergonominen kartoitus
 26. 26. Hyvän työn piirteet - työtehtävän suunnittelun tavoitteet + Työntekijöiden kokemus, kyvyt ja taidot on otettu huomioon + Työtehtävä muodostaa mielekkään kokonaisuuden ja työntekijä näkee oman työnsä tarpeellisuuden + Työtehtävän suorittaminen vaatii erilaisia taitoja ja kykyjä - sekä rutiinitoimintaa että harkintaa ja päätöksentekoa + Työntekijä voi sopivasti itse säädellä työtään – vaikuttaa suoritustapoihin ja työtahtiin + Työntekijä saa merkityksellistä palautetta työsuorituksestaan + Työntekijä voi käyttää ja kehittää taitojaan ja oppia uutta Vältetään - yli- tai alikuormitusta - ja siten liiallista rasittumista, väsymystä ja virheitä - toistuvuutta – ja siten fyysisiä vaivoja, yksitoikkoisuutta ja kyllästymistä - yksin työskentelyä, jossa ei ole mahdollisuutta sosiaalisiin ja työn vaatimiin kontakteihin III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? (SFS-EN 614-2, SFS-EN ISO 6385)
 27. 27. III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Lähde: Ergonomian ja käytettävyyden standardit
 28. 28. Työn kehittäminen on jatkuvaa toimintaa • Plan – Do – Check – Act (PDCA) • Jos jokin ei toimi, voidaan palata vanhaan III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 29. 29. Työsuojelun toteutus III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Vaarojen tunnistus • Mikä uhkaa / haittaa? Riskien arviointi • Mihin kohdistetaan? Riskien kontrollointi • Tehdään muutokset Seuranta • Mitä tapahtui? Riskien hallinnan politiikka • Päätös siitä, että työolosuhteita parannetaan
 30. 30. Ergonominen kartoitus / kohteiden tunnistus 1 1. Työn kuvaus Edellyttää työprosessien perusteellista tuntemista • Tehtävät – ali-tehtävät – työvaiheet Tehtävien tunnistamisessa auttaa kysymykset • Mitä tehtäviä kuuluu päivittäiseen työhön? • Ajattele työpäivääsi alkaen aamusta. Miten se eteni? • Voi lähteä myös kysymällä siitä, missä työ tehdään • Harvinaisemmat tehtävät: onko niissä hankaluuksia tai vaaroja? •xxx •yyy Aa •xxx •yyy Bb •xxx •yyy Cc III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 31. 31. Ergonominen kartoitus / kohteiden tunnistus 2 2. Tarkistuslistan avulla tarpeiden tunnistus • Mietitään jokaisen työtehtävän kohdalla, sisältyykö siihen hankaluuksia, haittoja tai vaaroja. • Jos kyllä, niin tarkennetaan, missä tehtävän osassa niitä on III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 32. 32. Tarkistuslistat • Auttavat muistamaan ja systematisoimaan tarkistettavia asioita • Listoja yleisistä työpaikan haitoista • Fysikaaliset vaarat: melu, lämpötila, valaistus, säteily, • Kemialliset ja biologiset vaarat • Fyysinen ja henkinen kuormitus • Tapaturmien vaara • Toimiala-kohtaisia listoja, joissa on valmiiksi mietitty alan töitä III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 33. 33. Tarkistuslistoja III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 34. 34. Riskien / muutostarpeiden arviointi • Jokaisen todetun vaara- /haittatekijän merkityksen arviointi • Ongelman ymmärtäminen: miksi kyseinen tilanne syntyy • Edellyttää työprosessien perusteellista tuntemista • Mahdollistaa hyvien muutosvaihtoehtojen tunnistamisen III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? •xxx •yyy Aa •xxx •yyy Bb •xxx •yyy Cc
 35. 35. Systeemin tarkastelu: ongelma usein liittyy muihin työvaiheisiin III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Ongelma
 36. 36. Riski = Seuraukset x Todennäköisyys III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Seuraukset Todennäköisyys Lievä Kohtalainen Vakava Pieni Kohtalainen Suuri
 37. 37. Kohteiden valinta • Tärkeyden arviointi • Merkittävät riskit hoidettava ensin • Hankalia töitä kannattaa yrittää helpotta • Miten muutos vaikuttaa muihin tehtäviin? • Työprosessien tunnistaminen • Investoinnin tarve • Halvat ja helposti toteutettavat kannattaa heti tehdä Kallis / vaikea toteuttaa IV III Halpa / helppo totetuttaa II I Ei tärkeä Tärkeä III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 38. 38. Muutoskohteiden valinta Tehtävä / Työvaihe Haittatekijät Merkitys Muutosehdotus III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta? Muutos- ehdotus Vaikutukset (+ / -) Toteutuksen helppous Hinta Kuka? Miten? Milloin? Seuranta?
 39. 39. Ergonomiset toimenpiteet Toistuvat pään kierrot (esim. sivulle suuntautuva havainnointi) • ongelman poisto teknisen muutoksen avulla (automaatio, prosessin muutos) • työpisteen järjestely • ympäristön tekninen muutos (esim. peilit) III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 40. 40. Ergonomiset toimenpiteet Työskentely käsi hartiatason yläpuolella • työskentelytasojen alentaminen • työmenetelmien muutos • keventimet III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 41. 41. Ergonomiset toimenpiteet Tavaroiden kannattelu käsin • työprosessin muutos • sopivat työskentelytasot ja kannattimet • taakkojen keventimet III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 42. 42. Ergonomiset toimenpiteet Käsin tehtävät nostot ja taakkojen siirrot • ongelman poisto teknisen muutoksen avulla (automaatio, prosessin muutos) • nostokorkeuden ja -etäisyyden pienentäminen • apuvälineet • nostokäytännön muutos (raskaita taakkoja nostamassa riittävästi henkilöitä) III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 43. 43. Ergonomiset toimenpiteet työpaikalla • Perinteiset yksilöön tai ryhmään kohdistuvat tekniset toimet • Koko työjärjestelmään kohdistuvat muutokset • Kompetenssin (osaamisen) lisääminen Johtamisen ja yhteistyön haasteet © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?III/2019 Työterveyshuollon rooli??
 44. 44. Ergonomia: moniammatillista yhteistyötä • Suunnittelijat, insinööritieteet, organisaation johtaminen • Työpaikan toimijat: johto, esimiehet, työntekijät • Työterveyshuollon rooli? • Viestin viejä • Ihmisen toiminnan tuntija III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 45. 45. Lähteitä • ERY Suomen Ergonomiayhdistys http://www.ergonomiayhdistys.fi • Ergonomia- kirja julkarissa http://urn.fi/URN:9789522610591 • Ergonomian ja käytettävyyden standardit http://www.metsta.fi/julkaisut/esitteet/Ergonomiaesite_versio2.pdf • TTL:n ergonomia-sivut www.ttl.fi Hakukenttään ”ergonomia” • Ergonomian tietopankki III/2019 © Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?
 46. 46. @tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos Kommentteja? kysymyksiä? III/2019© Työterveyslaitos E-P Takala: Mitä työterveyshuollossa tulisi ymmärtää ergonomiasta?

×