Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kokemuksia ketterästä kehittämisestä
Kokemuksia Agile-arvojen soveltamisesta
(2012-) ja ajatuksia aiheesta
Hankintapäällik...
Päivän menu

● Johdantoa:
● taustaa, ajatuksia, virastoesittely, periaatteita ja ajatuksia arvoista

● Kokemuksia ja ajatu...
Lyhyesti työhistoria ja tausta
● 2000- Ohjelmisto- ja järjestelmäkehittämisessä eri
rooleissa
Kone R&D, Digia

•Vesiputous...
Toistuvia asioita työhistorian varrelta (1/2)

●Iteratiivisuudella ja jatkuvalla nopealla
oppimisella kohti parempaa tulos...
Toistuvia asioita työhistorian varrelta

(2/2)

●Luottamus on toiminnan peruspilari
asiantuntija-organisaatiossa
Oppiva or...
Johdantoa Pähkinänkuoressa:

Ketterät menetelmät

)

Wikipediaa mukaillen:

on joukko hyviä käytäntöjä
projekteille/tiimei...
Ketteryys = Agile?
Vai jotain ihan muuta?
● Tiesitkö, että Agile tarkoittaa myös jotain ihan muuta:
Agile (adjektiivi), ox...
able to think and understand
quickly

Kyky ajatella ja ymmärtää nopeasti

kyky Ajatella JA yMMÄrtää NOPEASTI
”Ajammä nopeasti?”
”Ajammä nopeasti?”

Väliin Liikennevirastosta ja sen IT hankinnoista

20.9.2012
10
Mika Matela
Liikennevirasto vastaa liikennejärjestelmästä
Liikenteen asiantuntijaorganisaatio,
joka vastaa Suomen
liikenneväylistä ja
...
Toimivat liikenneyhteydet – hyvinvoiva Suomi

• Liikennevirasto

12

www.liikennevirasto.fi
Tietojärjestelmät-hankintakategoria

● Sisältää asiantuntijatyöhön soveltuvien
substanssitietojärjestelmien kehittämisen j...
Liikennevirasto

(yleisesittelykalvot 2013 syksy)

Viraston visio: Toimivat liikenneyhteydet – hyvinvoiva Suomi

Arvot

• ...
Oheisista arvoista apua toimintaanne?
( Agile Sw manifesto muunnelma asiantuntijaorganisaatiolle.
~ Agile manifesto values...
Soveltuuko toimintaanne jokin
seuraavista 12. periaatteesta?

(1/2)

( Agile Sw manifesto 12. periaatteen Mikan tulkinta a...
Soveltuuko toimintaanne jokin
seuraavista 12. periaatteesta?

(2/2)

( Agile Sw manifesto 12. periaatteen Mikan tulkinta a...
Viraston arvoista yhtymäkohtia edellisiin
Agile asiantuntija-arvoihin?
Arvot
• Teemme työmme
yhdessä, rohkeasti ja
uudella...
Agile -asiantuntija-arvojen
yhtymäkohdista viraston arvoihin
Kehitysjohtaja Sinikka Hartonen 11.12.2013 ”Arvo-kuulumiset”-...
Agile menetelmien pyramidi

XP,
Scrum
Kanban,
Crystal, ..
Agile arvot ja periaatteet

Yleisemmät periatteet

Tarkemmat käy...
Pyramidin aarteet

Mahdollisia työkaluja joita saa käyttää
onnistumisensa helpottamiseksi

Agile manifesto arvot avuksi
pä...
Kokemuksia ketterän projektimallin soveltajista
Kokemuksia pilottihankkeista
●

(18.9.2012-31.12.2013)

Rerussihankintoja pilotoinneet ja ketterää projektimallia hyödyntä...
Koulutuksista ja työpajoja organisaatiossa
● Perusteista, periaatteista ja arvoista
● 26.9.2012 Tieto-osastopäivät – Kette...
Merikarttojen muutostietojen
hallinnan kehittämishanke
Lähde: ”gofore 2013”-lehti s. 17:

•

25

www.liikennevirasto.fi
Digiroad 2
●

Artikkelissa (ks. Linkki);

●

”Liikenneviraston Digiroad2-hankkeessa
uudistetaan tie- ja katuverkkoaineisto...
DG2 projektin reflektointiesimerkkejä
●
●

●
●

●

•

Vuorovaikutus ja lisääntynyt läpinäkyvyys => Ilot ja surut
näkyvät t...
Kokemuksia pilottihankkeista

- haastateltuja tahoja:
projektipäälliköt (=tuoteomistaja/hallinnollinen tuoteomistaja-rooli...
Hyvin sujuneita asioita
●

Projektin aikana Livin

tuoteomistaja sai tehdä nopeita päätöksiä

● Voitiin oppia ja hyödyntää...
Vielä parantamisen mahdollisuuksia
● Livin PO hyvä olla mukana projektin toimintatapojen
parantamispalavereissa (Retrospec...
Vielä parantamisen mahdollisuuksia
● Loppukäyttäjien mukanaolo läpi projektin tärkeää. Erityisesti
toteutuksen ollessa käy...
Hankintojen aikataulujen suunnittelu hankalaa?
Ohessa esimerkki hankintojen aikatauluttamisesta.
Visokuvan ja tiedoston te...
Elinkaaren etukäteissuunnittelu unohdetaan helposti
Alla sopimuselinkaariesimerkki
Visiotiedoston ja -kuvan tekijä: Sami M...
Muita kommentteja
●

Livin projektipäällikön / Livin hallinnollinen tuoteomistajan tärkeimpiä

asioita

on tietää tai selv...
Muita kommentteja
Varoiteltiin hurahtamisesta.

● ”Yksi projektinhallinta menettely muiden joukossa, ei olla
hurahdettu”

...
Opittua

● Livin projektipäällikön (=PO) oltava nopeasti tavoitettavissa, jotta
toiminta tehokasta. Kommunikoinnin suuri m...
Ehdotettuja jatkotoimia
● Sidosryhmähankkeiden välille perustettava tehokkaat
kommunikointitavat (Scrum of scrums 1krt/kk)...
Opittua

● Varo luomasta kilpailutuksia, joissa joudut arvioimaan
paksua CV-nippua.

● Kehittämisympäristön pystyttäminen ...
Ehdotettuja jatkotoimia
● ROI (Return on investement) –arvioiminen osana
hankearviointia ja hankesuunnitelmia. Paljonko ha...
Viraston tietojärjestelmät hankintakategorian ”Ketterien
hankintakäytäntöjen edistäminen”-kehittämiskohteen
pilottihankkei...
Miten agile arvot ja ketteryys peilautuivat järjestelmien
ylläpitosalkun hoitoon?
Tietojärjestelmäsalkun omistaja, Samu Mu...
Ajatuksia jatkosta?
●

Jos kuulumisten tai ajatusten vaihto kiinnostaa, niin ole yhteyksissä:
Mika.Matela@liikennevirasto....
AGILE pyramidi & AGILE termin unohdettu merkitys
● Kyky ajatella ja ymmärtää nopeasti
● Kyky liikkua nopeasti ja helposti
...
Kiitos
Galileo Galilei

You cannot teach a man anything,
you can only help him to find it within himself.
"You cannot teac...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mika Matela, Liikennevirasto: Kokemuksia ketterästä kehittämisestä

1,609 views

Published on

Työterveyslaitoksen ketterän kehittämisen seminaari, 13.12.2013

Mika Matela, Liikennevirasto: Kokemuksia ketterästä kehittämisestä

 1. 1. Kokemuksia ketterästä kehittämisestä Kokemuksia Agile-arvojen soveltamisesta (2012-) ja ajatuksia aiheesta Hankintapäällikkö Mika Matela 13.12.2013
 2. 2. Päivän menu ● Johdantoa: ● taustaa, ajatuksia, virastoesittely, periaatteita ja ajatuksia arvoista ● Kokemuksia ja ajatuksia ketteristä projekteista ● Loppuyhteenveto & Mitä sitten? 20.9.2012 • Mika Matela 2 www.liikennevirasto.fi
 3. 3. Lyhyesti työhistoria ja tausta ● 2000- Ohjelmisto- ja järjestelmäkehittämisessä eri rooleissa Kone R&D, Digia •Vesiputouskehittämisestä kokemusta ~7 vuotta. •2008- kokemusta Agile projekteista toimittajan tai tilaajan eri rooleissa ● 2011-2013 IT-hankintapäällikkönä, Liikennevirasto ● Mm. Ketterien hankintakäytäntöjen edistäminen ja projektien tukeminen. ● Tietojenkäsittelyn DI, Yritysjuridiikan KTK, PSM, PSP, PSPO, kursseja/opintokokonaisuudet: mm. julkisen sektorin syventävä hankintaosaajakoulutusjaksot,.. 20.9.2012 • Mika Matela 3 www.liikennevirasto.fi
 4. 4. Toistuvia asioita työhistorian varrelta (1/2) ●Iteratiivisuudella ja jatkuvalla nopealla oppimisella kohti parempaa tulosta ●Päätöksenteon viivästäminen, jos tulevaisuuden tilasta ja tarpeista ei tietoa. 20.9.2012 • Mika Matela 4 www.liikennevirasto.fi
 5. 5. Toistuvia asioita työhistorian varrelta (2/2) ●Luottamus on toiminnan peruspilari asiantuntija-organisaatiossa Oppiva organisaatio: “Argyris identified that organizations need to maintain knowledge about new products and processes, understand what is happening in the outside environment and produce creative solutions using the knowledge and skills of all within the organization. This requires co-operation between individuals and groups, free and reliable communication, and a culture of trust.“ Huom. Luottamus ei luonnollisesti ole itseisarvo itsessään tai”silver bullet” onnistuneeseen lopputuotteeseen/-palveluun. Edelleen ytimessä osaavat motivoituneet asiantuntijatekijät. 20.9.2012 • Mika Matela 5 www.liikennevirasto.fi
 6. 6. Johdantoa Pähkinänkuoressa: Ketterät menetelmät ) Wikipediaa mukaillen: on joukko hyviä käytäntöjä projekteille/tiimeille/organisaatioille, joille on yhteistä 1. toimivan tulosten ensisijaisuus, 2. asianmukainen suora viestintä ja 3. nopea muutoksiin reagointi. 20.9.2012 • Mika Matela 6 www.liikennevirasto.fi
 7. 7. Ketteryys = Agile? Vai jotain ihan muuta? ● Tiesitkö, että Agile tarkoittaa myös jotain ihan muuta: Agile (adjektiivi), oxforddictionaries.com: “able to move quickly and easily” “able to think and understand quickly” 20.9.2012 • Mika Matela 7 www.liikennevirasto.fi
 8. 8. able to think and understand quickly Kyky ajatella ja ymmärtää nopeasti kyky Ajatella JA yMMÄrtää NOPEASTI
 9. 9. ”Ajammä nopeasti?”
 10. 10. ”Ajammä nopeasti?” Väliin Liikennevirastosta ja sen IT hankinnoista 20.9.2012 10 Mika Matela
 11. 11. Liikennevirasto vastaa liikennejärjestelmästä Liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistää toiminnallaan liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta sekä alueiden tasapainoista ja kestävää kehitystä. Mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. • Liikennevirasto 11 Toimii liikenneja viestintäministeriön hallinnonalalla ja työllistää 700 asiantuntijaa. Lisäksi työllistää vuosittain välillisesti noin 12 000 henkilöä ostamalla palveluja. www.liikennevirasto.fi
 12. 12. Toimivat liikenneyhteydet – hyvinvoiva Suomi • Liikennevirasto 12 www.liikennevirasto.fi
 13. 13. Tietojärjestelmät-hankintakategoria ● Sisältää asiantuntijatyöhön soveltuvien substanssitietojärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon hankinnan. ● Kokonaisbudjetti ~13M€ ● Tietojärjestelmähankintakategorian 4. kehittämiskohde (2012): • ”Tavoitteena vakiinnuttaa ja kehittää hankintatoimintaamme ja –menettelyjämme (mm. hankintakategoriatyöskentelyn vakiinnuttaminen, ketterien hankintakäytäntöjen edistäminen, hankintaosaajien verkostoitumisen edistäminen ja erilaisten hankintamenettelyiden hyödyntäminen).” 20.9.2012 • Mika Matela 13 www.liikennevirasto.fi
 14. 14. Liikennevirasto (yleisesittelykalvot 2013 syksy) Viraston visio: Toimivat liikenneyhteydet – hyvinvoiva Suomi Arvot • Teemme työmme yhdessä, rohkeasti ja uudella tavalla • Arvostamme ihmistä • Toimimme vastuullisesti • Olemme asiantuntijoita 25.8.2011 • Liikennevirasto 14 Strategiset näkökulmat • Asiakasta varten • Toimintamme tänään näkyy huomisen jäljissä • Vähemmällä enemmän, yhteistyössä • Ihmiset tekevät tuloksen Toimintaajatus Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset www.liikennevirasto.fi
 15. 15. Oheisista arvoista apua toimintaanne? ( Agile Sw manifesto muunnelma asiantuntijaorganisaatiolle. ~ Agile manifesto values for expert organisations . ) Yksilöt ja vuorovaikutus tärkeämpiä kuin prosessit ja työkalut Toimiva ratkaisu tärkeämpää kuin teoria ja dokumentit Yhteistyö ja kumppanuus tärkeämpiä kuin kilpailullinen yhteistoiminta, kuten sopimusneuvottelut Muutostarpeisiin reagointi tärkeämpää kuin suunnitelman noudattaminen 11.12..2013 • Mika Matela 15 www.liikennevirasto.fi
 16. 16. Soveltuuko toimintaanne jokin seuraavista 12. periaatteesta? (1/2) ( Agile Sw manifesto 12. periaatteen Mikan tulkinta asiantuntijaorganisaatiolle . ~ Agile manifesto 12. principles for expert organisations . ) 1. Jatkuva arvon tuoton maksimointi asiakkaalle toistuvilla toimituksilla 2. Muutokset tervetulleita projektien myöhäisissä vaiheissakin 3. Toimivia toimituksia tiheästi asiakkaalle 4. Liiketoimintaihmisten ja projektin kehittäjät/asiantuntijat työskentelevät päivittäin keskenään 5. Projektin motivoituneille asiantuntijoille annetaan heidän tarvitsemansa toimintaympäristö ja tuetaan heitä, ja luotetaan että he saavat tehtyä työnsä. 6. Tehokkain tiedon välittämistapa on kasvotusten • Mika Matela 16 tapahtuva kommunikointi. www.liikennevirasto.fi
 17. 17. Soveltuuko toimintaanne jokin seuraavista 12. periaatteesta? (2/2) ( Agile Sw manifesto 12. periaatteen Mikan tulkinta asiantuntijaorganisaatiolle . ~ Agile manifesto 12. principles for expert organisations . ) 7. Demonstroidut toimivat ratkaisut edistymisen mittari 8. Suorittamisvauhtikykyä ylläpidettävä ja suoritusvauhdin oltava kestävällä pohjalla pitkäikäiseen toimintaan 9. Jatkuva huomion kiinnittäminen erinomaisiin ratkaisuihin, laatuun ja hyvään suunnittelu parantaa tulevaisuuden kykyämme ajatella, oppia, ja kehittyä. 10.Yksinkertaisuuden ylistäminen. Tekemättömän työn maksimointi. 11. Itseohjautuvat tiimit tuottavat parhaimmat tulokset 12. Tiimi muokkaa toimintaansa itseohjautuvasti ja säännöllisesti • Mika Matela 17 www.liikennevirasto.fi
 18. 18. Viraston arvoista yhtymäkohtia edellisiin Agile asiantuntija-arvoihin? Arvot • Teemme työmme yhdessä, rohkeasti ja uudella tavalla • Arvostamme ihmistä • Toimimme vastuullisesti • Olemme asiantuntijoita • Liikennevirasto 18 Strategiset Näkökulmat • Asiakasta varten • Toimintamme tänään näkyy huomisen jäljissä • Vähemmällä enemmän, yhteistyössä • Ihmiset tekevät tuloksen www.liikennevirasto.fi
 19. 19. Agile -asiantuntija-arvojen yhtymäkohdista viraston arvoihin Kehitysjohtaja Sinikka Hartonen 11.12.2013 ”Arvo-kuulumiset”-tapaamisessa Lappeenrannassa asiantuntija-arvoyleistyksistä: ”Agile-arvot sisältävät elementtejä, jotka olemme tunnistaneet merkityksellisiksi strategiatyön yhteydessä” ”Esitetyt arvot ovat samansuuntaisia Liikenneviraston arvojen kanssa” • Mika Matela 19 www.liikennevirasto.fi
 20. 20. Agile menetelmien pyramidi XP, Scrum Kanban, Crystal, .. Agile arvot ja periaatteet Yleisemmät periatteet Tarkemmat käytännöt (Alkuperäinen lähde: http://www.develop.com/agiledemystified) Lean Oppiva organisaatio (Learning Organisation) [Ks. artikkelilinkki:] Miten pyramidit rakennettiin 2700 – 1700 ekr? Pyramidi saatettiin rakentaa noin 23 vuodessa. Miten tämä peilautuisi Scrum roolituksella? Faarao (Asiakas), työjohtaja (Tuoteomistaja), pääinsinööri (Scrum Master tiimi 1) ja arkkitehti (Scrum Master tiimi 2)?. Artikkelissa mainittiin, että Faarao itse keskusteli suoraan näiden henkilöiden kanssa. Oletettavasti kommunikointi tapahtui kasvotusten ;) • Mika Matela 20 www.liikennevirasto.fi
 21. 21. Pyramidin aarteet Mahdollisia työkaluja joita saa käyttää onnistumisensa helpottamiseksi Agile manifesto arvot avuksi päätöksen tekoon ja tiimien johtamiseen Projektihallinnan viitekehys,… (Scrum, Kanban, ..) Yksilöt ja vuorovaikutus tärkeämpiä kuin prosessit ja työkalut Toimiva ratkaisu tärkeämpää kuin teoria ja dokumentit Yhteistyö ja kumppanuus tärkeämpiä kuin kilpailullinen yhteistoiminta, kuten sopimusneuvottelut Muutostarpeisiin reagointi tärkeämpää kuin suunnitelman noudattaminen Lean: Miksi, mitä turhaa, mitä sitten Oppiva organisaatio 20.9.2012 • Mika Matela periaatteita Mika Matela Mitä lisäarvoani tehtäväni tuottaa? Mitä turhaa tunnistettu toiminnassa? 21 Tehdään parhaan tiedon ja kyvyn mukaan, kestetään epävarmuutta, www.liikennevirasto.fi kyseenalaistetaan nykyistä toimintaa, kannustetaan oppimiseen
 22. 22. Kokemuksia ketterän projektimallin soveltajista
 23. 23. Kokemuksia pilottihankkeista ● (18.9.2012-31.12.2013) Rerussihankintoja pilotoinneet ja ketterää projektimallia hyödyntäneet pilottihankkeet (18.9.2012 –) •Merikarttojen muutostietojen hallinnan kehittäminen •Meriliikennetilastot kehittäminen •Verkkopalveluhanke •Dokumentin- ja asianhallinnan kehittämishanke •Digiroad 2 - Suomen tie- ja katuverkon tietojärjestelmän kehittäminen • Jaettavia materiaaleja saatavilla ja tapaamisaika sovittavissa tapauskohtaisesti (mika.matela@fta.fi) ● Ajan saatossa ollut myös kiinteähintaisesti hankittuja projekteja, joissa ketterää projektimallia hyödynnetty. ● Tilannekuva hanke (linkki palveluun) • Jaettavia hankintamateriaaleja saatavilla ja tapaamisaika sovittavissa tapauskohtaisesti (mika.matela@fta.fi) ● Aiemmin osa projekteista hyödyntänyt SCRUM/KANBAN muistuttavia työtehtäväkirjausmenttelyjä ja tilannut www.liikennevirasto.fi • ylläpito/jatkokehitysvaiheen työt kiinteähintaisina kun tilaajalla on ollut riittävät tiedot kohteen riittävälle määritellylle.
 24. 24. Koulutuksista ja työpajoja organisaatiossa ● Perusteista, periaatteista ja arvoista ● 26.9.2012 Tieto-osastopäivät – Ketterät menetelmät (Mika), 2.10. Agile Intro (Lare) ● 7.11.2012 Asiantuntijaorganisaation hyvistä käytännöistä ja henkilöresurssihankinnasta (Mika) ● Työpajoja ja sertifioinnit ● 29.1.2013 Ketterien projektien käytettävyystyöpaja Liikennevirastolla (Lare, Marko Taipale [Gosei Oy], Teppo Valtonen [TTL]) - Materiaalit pyydettävissä (mika.matela@fta.fi) • Aiheena myös kevytmäärittelyt, backlogin työstö • Muita osallistujia: Flow-IT hanke, MML, Trafi, Vip, Kela, MMMTike, TKK/ Aalto, Gosei ● 13.2.2013 Tuoteomistaja-sertifiointikurssi - Professional Scrum Product Owner (PSPO) • Muita osallistujia: Trafi, Kela, Tulli,… ● 17.5.2013 Teemaesitys käytettävyydestä ja 29.1. tapahtumasta (Mika) ● 2.10.2013 Ketterät menetelmät ja Livin kokemukset –esitys uuden organisaation vetäjille (Mika). ● 13.-14.11.2013 Toinen Tuoteomistaja-sertifiointikurssi - Professional Scrum Product Owner (PSPO) • Muita osallistujia: Maamittauslaiton, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Valtioneuvostonkanslia, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Kiitokset vielä kaikille osallistuneille ja kiinnostuksestamme! • www.liikennevirasto.fi
 25. 25. Merikarttojen muutostietojen hallinnan kehittämishanke Lähde: ”gofore 2013”-lehti s. 17: • 25 www.liikennevirasto.fi
 26. 26. Digiroad 2 ● Artikkelissa (ks. Linkki); ● ”Liikenneviraston Digiroad2-hankkeessa uudistetaan tie- ja katuverkkoaineisto sekä työkalut tielinjojen ja sisältötiedon (esim. nopeusrajoitukset) keräämiseen, käsittelyyn ja jakamiseen” ● ”Markus Melander päätti rekrytoida kehitystiiminsä uudella tavalla, koko tiimi kerralla. Samalla opimme, että ketterää kehitystiimiä kannattaa arvioida tiiminä, ei vain yksilöinä” • 26 www.liikennevirasto.fi
 27. 27. DG2 projektin reflektointiesimerkkejä ● ● ● ● ● • Vuorovaikutus ja lisääntynyt läpinäkyvyys => Ilot ja surut näkyvät tilaajalle aikaisessa vaiheessa. Ryhmärekrytointia ja tiimitestausta tekisin uudestaan, jos kilpailutus uudestaan, koska tarjousten CV pisteyttäminen ei korreloi yksinään riittävän hyvin Backlogin pyytäminen koko tekemiskentästä ei mielekästä. Resurssien työskentelyn aloittaminen viraston omissa tiloissa aiheutti lyhytjaksoisen oppimispyrähdyksen ja tämän jälkeen ”seinät kaatuivat” kirjaimellisesti, jotta asiakkaalle saatiin luotua tehokkaasti asiantuntijoiden toimesta arvoa tuottavia tuloksia yhdestä yhteisestä kehittäjätiimitilasta käsin. Haluatko kuulla lisää tai ottaa omaan hankintaasi ajatuksia tuotetusta hankinta-asiakirjamateriaalista? Ota yhteyttä markus.melander@fta.fi tai mika.matela@fta.fi 27 www.liikennevirasto.fi
 28. 28. Kokemuksia pilottihankkeista - haastateltuja tahoja: projektipäälliköt (=tuoteomistaja/hallinnollinen tuoteomistaja-rooli), hankkeen ohry jäsen, toimittajan edustaja - kuuntelemassa hankkeiden toimintaa (sprint review & planning) • www.liikennevirasto.fi
 29. 29. Hyvin sujuneita asioita ● Projektin aikana Livin tuoteomistaja sai tehdä nopeita päätöksiä ● Voitiin oppia ja hyödyntää uutta tietoa nopeasti toteutuksen aikana. ● Tilaajan tuoteomistajan näkökulmasta ketterän ohjelmistoprojektin menettelytapoihin tutustumiseksi riitti PO-koulutus. ● Esim. Laren suomennettu SCRUM opas. ● Hyvänä apuna aiempien hankkeiden hankinta-asiakirjaesimerkit ● Mikäli kiinnostunut vaihtaa ajatuksia niin ota yhteyttä: Mika.Matela@liikennevirasto.fi ● Livin oma projektitiimi oppi hyvin uudet toimintatavat ● Tekemispyrähdyksen käyttäjätarinasisällön lisäksi hyvä määritellä tekemispyrähdykselle korkean tason tavoite. Helpottaa tiimin työpanoksen fokusoimisessa. ● Henkilökohtaisia sparraus-palavereja ja tukea arvostettiin. ● Perinteisten ohjeistuksien merkitys ei noussut esille haastatteluissa. • www.liikennevirasto.fi
 30. 30. Vielä parantamisen mahdollisuuksia ● Livin PO hyvä olla mukana projektin toimintatapojen parantamispalavereissa (Retrospective). Myös käynti välillä tekijätiimin päivittäisessä palaverissa (Daily) hiljaisena kuuntelijana perusteltua. ● Livin PO:n pyydettävä tehdyn työn tuloksien demonstroimista Livin testiympäristössä oikeilla tuotantoympäristöstä tuoduilla datoilla. ● ● Vältettävä 95% valmis syndroomaa. Viimeinen 5% voi vaatia esim. 50-100% työaikaa. Projektien (tarvittaessa neutraalit) tukiresurssit suunniteltava ja hankittava: esim. testaus [regressio,hyväksyntä,..], arkkitehtuuri, käytettävyys/käyttöliittymä, tietoturva, käyttöönotto ● Mitä sanktioitava sopimuksissa? Nyt sanktioidaan yksipuolinen resurssivaihto. • www.liikennevirasto.fi
 31. 31. Vielä parantamisen mahdollisuuksia ● Loppukäyttäjien mukanaolo läpi projektin tärkeää. Erityisesti toteutuksen ollessa käynnissä, jolloin turhien tai toimimattomien toimintojen tekoa vältettävissä. ● Sopimuspohjien liiteviidakko kasvanut suureksi. ● Harmaita hiuksia ajoittain tietoturva- ja varautumisvaatimuksista ● Hankintasuunnitelman ja -aikataulujen ennakkoon teossa parantamisen varaa ● Jotta yllätyksiä hankintaprosessin viiveistä ei tulisi, pitää hankinnan suunnittelua projektimaisesti aikatauluttaa, jotta hankintalain viiveet tulee huomioiduksi aikataulussa. • www.liikennevirasto.fi
 32. 32. Hankintojen aikataulujen suunnittelu hankalaa? Ohessa esimerkki hankintojen aikatauluttamisesta. Visokuvan ja tiedoston tekijä: Sami Mäkinen • 32 www.liikennevirasto.fi
 33. 33. Elinkaaren etukäteissuunnittelu unohdetaan helposti Alla sopimuselinkaariesimerkki Visiotiedoston ja -kuvan tekijä: Sami Mäkinen Nykyinen palvelutoimittaja elo 2013 Palvelusopimus marras 2013 - joulu 2013 Käyttöönotto loka 2013 tammi 2014 - joulu 2014 Jatkokehitys tammi 2014 huhti 2014 heinä 2014 loka 2014 elo 2013 heinä 2015 tammi 2015 - maalis 2015 Päätös elinkaaresta Palvelun siirto KOKA:n tammi 2015 huhti 2015 heinä 2015 loka 2015 tammi 2016 - maalis 2016 elo 2016 Palvelun poiston suunnittelu Palvelusopimus päättyy huhti 2016 - kesä 2016 Palvelun poisto tammi 2016 huhti 2016 heinä 2016 elo 2016 tammi 2016 - maalis 2016 Kilpailutus elo 2015 - marras 2015 huhti 2016 - kesä 2016 Kilpailutuksen suunnittelu Palvelun siirto Uusi palvelutoimittaja (2016 eteenpäin) huhti 2016 Uusi palvelusopimus • 33 www.liikennevirasto.fi
 34. 34. Muita kommentteja ● Livin projektipäällikön / Livin hallinnollinen tuoteomistajan tärkeimpiä asioita on tietää tai selvittää substanssin tarpeita. Livillä omistajuus termi sekoittuu eri asioihin puhujan taustoista riippuen. ● Jos mahdollisuus aloittaa uudestaan, niin ● projektipäällikön huolehdittava ohryn perehdyttämisestä ja kouluttamisesta hankkeeseen. => Tällöin ohry tietoisia hankkeella tavoiteltavista asioista ja syistä, miksi joko aika, raha tai tulokset tavoitteista hankkeessa kyettävä joustamaan tarvittaessa. ● lähipiiri mukaan suunnitteluun ● Edustuksellisuus minimiin palavereissa. ● Muista ajoittaa osaamisen hankintoja siten, että hankintasopimukset ei satu loppumaan ilman, että palvelun tai järjestelmän seuraavien elinkaaren vaiheiden toteuttajilla riittävä tietämys eteenpäin tekemiselle. => Elinkaarisuunnittelu hankkeissa tärkeää! Palvelun tuottamisen ytimessä henkilöt ja dokumentaatio apuna. Mietittävä, että milloin avainresurssien vaihto mahdollista tarvittaessa. ● Livin hankintojen toimintajärjestelmä ja ohjeistukset opettivat kuinka edetään hankinnassa • www.liikennevirasto.fi
 35. 35. Muita kommentteja Varoiteltiin hurahtamisesta. ● ”Yksi projektinhallinta menettely muiden joukossa, ei olla hurahdettu” ● ”Jatkossa ei halua enää puhtaaseen vesiputoushankintaan. Hybridi hankinta myös ok (=osa määriteltyä kiinteähintaista hankintaa ennalta selkeästi tiedetystä kokonaisuudesta ja osa tuntiveloitteista hankintaa epämääräisen tekemisestä)”. • www.liikennevirasto.fi
 36. 36. Opittua ● Livin projektipäällikön (=PO) oltava nopeasti tavoitettavissa, jotta toiminta tehokasta. Kommunikoinnin suuri määrä ja niiden työllistävyys voi yllättää tilaajan aloittelevan tuoteomistajan. ● ”Teknisiä ongelmia ei ole vaan ongelmat johtuvat oikea- aikaisen kommunikoinnin puutteesta oikeiden tahojen kesken.” ● Livi PO:n työstettävä lähitulevaisuuden työjonoa etukäteen sidosryhmien kanssa ennen työtehtävän antamista hankituille tekijöille, jotta toimittajan työ ei pysähdy Livin kommunikointihitauteen toteuttamisjakson aikana. Tekijätiimissä ”Spike”-esiselvitystarinoiden käyttö myös suositeltavaa. ● Tuoteomistajan backlog töitä: Priorisoida, pilkkoa, tehdä/teettää esiselvityksiä, selvittää loppukäyttäjien tai liiketoiminnan tarkempia tarpeita käsillä olevassa tehtävässä. ● Ns. EPIC tason määritykset ja kuvaukset vähintään oltava valmiina tilaajan toimesta ● Livi PO hyötyy toimittajien avainkehittäjien kanssa työskentelystä. PO:n tunnistettava mahdolliset tarpeettomat resurssit projektissa ja muokata tiimin sisältöä projektin aikana sen tarpeita vastaavaksi. • www.liikennevirasto.fi
 37. 37. Ehdotettuja jatkotoimia ● Sidosryhmähankkeiden välille perustettava tehokkaat kommunikointitavat (Scrum of scrums 1krt/kk), jotta hankkeiden eteneminen ei pysähdy esim. sidosryhmähankkeiden tekemistä muutoksista, joita ei kommunikoitu.. ● ICT-hankkeiden F1 varikkokäynnit ennen kilpailutusta (Tarkistuslistojen läpikäynti hankkeen eri näkökulmiin liittyen viimeistään ennen hankkeen kilpailutukseen lähtemistä. Esim. lentokoneissa ja englantilaiset lääkärisalit säästäneet jopa ihmishenkiä tällä.Aiheesta täältä ja täältä ) ● Hankkeiden ja projektien ohjausryhmät hyötyisivät hyvistä kommunikointi- ja priorisointikäytännöistä: ● Ohry jäsenien tiedottamista varten hankkeen vision määrittely, jotta jäsenillä aina kirkkaana hankkeen korkeatason tavoite, johon hanketta ohjattava ● Tehtävien lisääminen ”backlogiin” ja niiden keskinäistä priorisointia • www.liikennevirasto.fi
 38. 38. Opittua ● Varo luomasta kilpailutuksia, joissa joudut arvioimaan paksua CV-nippua. ● Kehittämisympäristön pystyttäminen syytä monesti tehdä ennen toteuttamisen aloittamista. Käyttöönottoasioiden suunnittelu Livi ympäristössä monesti jäänyt pienelle huomiolle. ● Livin projektipäällikölllä suositellaan ehdottomasti olevan 100% työaikaa tuoteomistajan roolin mukaiseen toimintaan. ● Suosi isommissa ryhmissä täysipäiväistä Scrum Master:ia. SM rooli vaatii täysipainoista projektin tekemisessä mukanaoloa. Toimittajan 50% SM saattaa toimia aiemman ajan mukaisena projektipäällikkötyyppisenä henkilönä, jonka roolina tehdä vain hallinnollisia dokumentteja ja toimia. • www.liikennevirasto.fi
 39. 39. Ehdotettuja jatkotoimia ● ROI (Return on investement) –arvioiminen osana hankearviointia ja hankesuunnitelmia. Paljonko hanke säästää rahaa, loppukäyttäjien työaikaa kuukausitasolla (=käyttäjien määrä x säästetty tehtävän suorittamisaika), muut säästöt? Tämä ei ole helppoa tietojärjestelmähankkeissa. ● Hankkeisiin tarvitaan arkkitehtuuri- ja hyväksymistestausasiantuntijoita, joilla mielellään aiempaa tietämystä Livin järjestelmistä/palveluista. Kyseisen tilaajasubstanssin tietämys myös suotavaa. ● Livin hankinnan sparraus tai reflektointitilaisuudessa käydään läpi projektin toiminnan kehittämispalaverien (Retrospective/Reflektointi) aiemmin projektissa kerätyt kehittämiskohteet ja tarvittaessa niiden statukset ● Viraston käyttämistä käyttöpalveluissa pitää olla oma dedikoitu henkilö virastossa, joka tarvittaessa mukaan myös Livin projekteihin. • www.liikennevirasto.fi
 40. 40. Viraston tietojärjestelmät hankintakategorian ”Ketterien hankintakäytäntöjen edistäminen”-kehittämiskohteen pilottihankkeiden tuloksia ● Livin ketterien pilottihankkeiden vetäjien vastausten perusteella ketteriin menetelmistä ei koettu toistaiseksi tarvittavan virastokohtaisia projekti/hankepäällikön lisäohjeistuksia, koska PSPO (Scrum.org tuoteomistaja) sertifiointikoulutus kertoo riittävästi menetelmästä ja vapaasti saatavilla oleva SCRUM viralliset oppaat (ja kirjat) kertovat projektihallintamenetelmästä riittävästi. Viraston järjestelmäohje sisältää päivitetyt tiedot ketteristä menetelmistä. ● Jatkossa Livin ketterien menetelmien soveltamisessa koettiin hyödyksi, että viraston projektivetäjällä on mahdollisuus lisätukeen ja Livin avainhenkilö ei jää yksin ongelmineen. Mahdollisesti hankkeiden projektien läsnäolevaa seurantaa/tukea lisättävä, jotta ongelmat eivät pääsei realisoituimaan. ● Kilpailutuksissa hyödynnettiin Hanselin IT-tekninen konsultointipuitejärjestelyä monesti ja osaamiseen liittyvästä ketterien hankkeiden hankinta-asiakirjamateriaalit on kerätty viraston intrasivustoille tulevia hankepäälliköitä varten. ● Jatkossa osaamisen laatupisteyttämisessä pohdittava painon siirtämistä haastatteluihin ja henkilö/tiimityönäytteisiin Pilottihankkeet opettivat paljon. Tunnistettiin työkenttää, jossa toimintamallejamme edelleen kehitettävissä. Työ jatkuu ja opitaan matkan varrella. • 40 www.liikennevirasto.fi
 41. 41. Miten agile arvot ja ketteryys peilautuivat järjestelmien ylläpitosalkun hoitoon? Tietojärjestelmäsalkun omistaja, Samu Mutikainen 12.12.2013: ”Ei ole tiedossa estettä miksei voisimme muuttaa ylläpitovaiheen toimintamallejamme dynaamisemmiksi ja ketterimmiksi muun muassa budjetoinnin osalta.” ”Ylläpitovaiheen lisäarvo järjestelmille tuotetaan jatkokehittämisellä ja korjaamalla järjestelmässä yllättäen ilmenneitä ongelmia.” ”Voisimmeko hoitaa ylläpitoa yhteisillä teknologiakohtaisilla kehittäjäpooleilla, jotka hoitaisivat usean hankkeen jatkokehityksen viraston kehittämishankkeen loputtua? Tästä olisi tehokkuus ja työn priorisointietuja järjestelmien kesken.” • 41 www.liikennevirasto.fi
 42. 42. Ajatuksia jatkosta? ● Jos kuulumisten tai ajatusten vaihto kiinnostaa, niin ole yhteyksissä: Mika.Matela@liikennevirasto.fi Esim. LinkedIn ryhmä voi halutessasi toimia yhtenä viestikanavana. ● Ajatuksia? • www.liikennevirasto.fi
 43. 43. AGILE pyramidi & AGILE termin unohdettu merkitys ● Kyky ajatella ja ymmärtää nopeasti ● Kyky liikkua nopeasti ja helposti XP, Scrum Kanban, Crystal, .. Agile arvot ja periaatteet Lean Oppiva organisaatio (Learning Organisation) 2.) Hyvien menetelmien takana yleensä vanhoja toimiviksi nähtyjä periaatteita! Esim. • • Suosi iteratiivisuutta tekemisessä ja oppimisessa Älä ennusta sellaista mitä et tiedä, … 3.) Agile manifeston asiantuntija version arvoista apua tuleviin päätöksentekotilanteisiinne? 4.) Ollaan yhteyksissä kun tarvetta vaihtaa kokemuksia ja tietoja hankintatapoihin liittyen! • 43 www.liikennevirasto.fi Yleisemmät periatteet 1.) Tarkemmat käytännöt Lopuksi – Mitä jäi esityksestä?
 44. 44. Kiitos Galileo Galilei You cannot teach a man anything, you can only help him to find it within himself. "You cannot teach a man anything, you can only help him to find it for himself.“ (How to Win Friends and Influence People, 1935, Dale Carnegie, p. 117) • Mika Matela 44 www.liikennevirasto.fi

×