Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tarja Mäkelä, Työterveyslaitos: Case Pritame

809 views

Published on

Työterveyslaitoksen ketterän kehittämisen seminaari, 13.12.2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tarja Mäkelä, Työterveyslaitos: Case Pritame

 1. 1. Hyvinvointia työstä 19.12.13 Tarja Mäkelä © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 2. 2. Case Pritame Työterveyslaitoksen ketterän kehittämisen seminaari 13.12.2013 Tarja Mäkelä 19.12.13 Tarja Mäkelä
 3. 3. Nykytila, tarve ja tavoite • Suomen rakennuskannassa on mittava korjausvelka • Julkisella sektorilla suuri tarve kyetä objektiivisesti vertaamaan ja priorisoimaan eri rakennushankkeita siten, että terveydellisen haitan vakavuus tulisi huomioon otetuksi korjaushankkeita suunniteltaessa • Pritamesta tehdään julkisen kiinteistökannan arvioinnin ja priorisoinnin standardi, jolloin päätöksentekoa ohjaa objektiivinen tieto ja arviointi korjaustarpeen kiireellisyydestä 19.12.13 Tarja Mäkelä © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 4. 4. Pritamen markkinat Käyttäjät •Kunnat •Kiinteistöjen omistajat (laajat kiinteistömassat) •Insinööritoimistot Innovaatio •ABC-tarkastelu •Benchmarkingindeksi •Vertailutietokanta 19.12.13 Tarja Mäkelä © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 5. 5. Pritame-tuotekuvaus Pritame-ohjelmisto ABC-tarkastelu A – Tekninen arviointi B – Sisäilmasto- kysely C – Sisäilma-ryhmä, TTH Pritame-verkkosivusto © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 6. 6. Pritame-asiakasprosessi Pritame Pritame 19.12.13 Tarja Mäkelä © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 7. 7. Pritamen ominaisuudet Käytettävyys Käytettävyys Pitkäikäisyys Pitkäikäisyys ABC ABC Laskentakaava Laskentakaava Indeksi Indeksi Luotettavuus Luotettavuus MuutosMuutosjoustavuus joustavuus RaportointiRaportointityökalut työkalut Objektiivisuus Objektiivisuus Läpinäkyvyys Läpinäkyvyys HallinnointiHallinnointityökalut työkalut 19.12.13 Tarja Mäkelä © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 8. 8. Mitä Mitä osaamista osaamista tarvitaan? tarvitaan? HenkilöHenkilökemiat? kemiat? Miten Miten varmistaa varmistaa tekemisen tekemisen taso? taso? Millä Millä perusteillä perusteillä oikea oikea valinta? valinta? Hansel? Hansel? Miten Miten osaamisen osaamisen tunnistaa? tunnistaa? OhjelmistoOhjelmistoosaamisen osaamisen hankintaprosessi hankintaprosessi HILMA? HILMA? KilpailuttaKilpailuttaminen minen Aikataulu? Aikataulu? 19.12.13 Tarja Mäkelä Kustannusten Kustannusten hallitseminen? hallitseminen? © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 9. 9. PäätöksenPäätöksenteko? teko? Miten tehdään Miten tehdään hyvä tiimi? hyvä tiimi? Sitoutuminen? Sitoutuminen? OhjelmistoOhjelmistohankkeen hankkeen toteutus toteutus KokonaiKokonaisuuden suuden hallinta? hallinta? Toimivuuden Toimivuuden varmistaminen? varmistaminen? Yhteiset Yhteiset tavoitteet? tavoitteet? Vaiheistus? Vaiheistus? Korjaavat Korjaavat toimenpiteet? toimenpiteet? 19.12.13 JatkoJatkokehittämiskehittämismahdollisuudet! mahdollisuudet! Aikataulu? Aikataulu? Tarja Mäkelä Resurssit? Resurssit? © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 10. 10. Kiitos! 19.12.13 Tarja Mäkelä © Työterveyslaitos – www.ttl.fi

×