Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kohti Nolla-ajattelua

192 views

Published on

Perjantai-meeting 8.2.2018
Tiina-Mari Monni, tuotepäällikkö
Nolla tapaturmaa –foorumi, Työterveyslaitos

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kohti Nolla-ajattelua

 1. 1. Hyvinvointia työstä
 2. 2. tuotepäällikkö Tiina-Mari Monni & tutkija Riikka Ruotsala, Työterveyslaitos 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi 2 Kohti Nollaa
 3. 3. Ketkä äänessä? • Alustajina: 1. Tiina-Mari Monni tuotepäällikkö 2. Riikka Ruotsala tutkija 3 2. 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi www.nollis.fi 1.
 4. 4. Tänään puhumme • Nolla tapaturmaa –foorumi: työpaikkojen verkosto • Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteinen tehtävä • Työtapaturmat – missä mennään? • Nolla-ajattelun kulmakivet 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi 4 www.nollis.fi
 5. 5. Nolla tapaturmaa -foorumi • Työpaikkojen verkosto jonka jäsenet ovat sitoutuneet työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen • Kilauta kaverille kun kaipaat apua tai ideoita! • Mukana jo yli 400 työpaikkaa. 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi www.nollis.fi 5
 6. 6. Nolla sujumatonta työpäivää Nollatoleranssi kiusaamiselle Nolla työstä johtuvaa sairaslomaa Nolla työuupumusta Nolla työturvallisuudesta tietämätöntä esimiestä ja työntekijää Nolla tapaturmaa
 7. 7. Meillä on yhteinen tehtävä ja tavoite • terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö • työhön liittyvien vaarojen ja -haittojen ehkäisy • työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi 7 www.nollis.fi
 8. 8. Yhteiset tavoitteet TYÖTURVALLISUUSLAKI (738/2002, 8 § ja 10 §) selvitettävä, tunnistettava ja poistettava/arvioitava työstä, työajoista, työtilasta, työympäristöstä, työolosuhteista aiheutuvat haitta ja vaaratekijät: 1) tapaturma- ja muu terveyden menettämisen vaarat 2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit, työperäiset sairaudet 3) henkilökohtaiset edellytykset 4) työn kuormitustekijät 5) lisääntymisterveys TYÖTERVEYSHUOLTOLAKI (1383/2001, 12 §) työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi työpaikkakäynnein/ menetelmin. Selvitettävä: 1) työpaikan altisteet 2) työn kuormittavuus 3) työjärjestelyt 4) tapaturma- ja väkivaltavaara 5) työstä johtuva erityinen sairastumisvaara (VNA 1485/2001) 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi 8
 9. 9. 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi 9 Työpanoksen menetykseen liittyvät kustannukset vuodessa Sairauspoissaolot 3,4 miljardia € Töissäolo sairaana 3,4 miljardia € Työkyvyttömyyseläkkeet 8,0 miljardia € Muut työpanoksen menetykseen kytkeytyvät kustannukset Työtapaturmat 2-2,5 miljardia € Ammattitaudit 0,1 miljardia € Työikäisen väestön terveydenhoito 7,8 miljardia € Menetetyn työpanoksen kustannukset http://stm.fi/menetetyn-tyopanoksen-kustannukset 2014 www.ttl.fi/tapaturmakustannuslaskuri - PIKU
 10. 10. Kuo- lemaan johtanut tapaturma Vakava tapaturma Lieviä tapaturmia Vaara- ja läheltä piti -tilanteita Häiriöitä, hankaluuksia, sujumattomuuksia Reagoinnista ennakointiin © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa –foorumi | www.ttl.fi työkyvyttömyys sairaudet stressioireet, kuormittuminen
 11. 11. 19.1.2017 www.tvk.fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus valituilla päätoimialoilla C Teollisuus F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Q Terveys- ja sosiaalipalvelut Z Kuntasektori kaikki toimialat Tapaturmataajuus = tapaturmia / 1 000 000 työtuntia 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi 11
 12. 12. Palkansaajien työpaikkatapaturmat työkyvyttömyyden keston mukaan (lukumäärät ja vastaavat vakavuusluokkien %-osuudet) 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 0-3 pv 4-6 pv 7-14 pv 15-30 pv 31-90 pv 91-180 pv 180+ tai eläke kuollut 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0-3 pv 4-6 pv 7-14 pv 15-30 pv 31-90 pv 91-180 pv 180+ tai eläke kuollut 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi 12
 13. 13. Pelkkä kaunis ajatus? 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi 13 www.nollis.fi iStock
 14. 14. Sitoutumista turvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi 14 iStock www.nollis.fi
 15. 15. Visio vai tavoite? 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi 15 www.nollis.fi iStock
 16. 16. Yhteistä oppimista ja kehityspolun rakentamista 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi 16 iStock www.nollis.fi
 17. 17. 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi 17
 18. 18. 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumi | www.ttl.fi 18
 19. 19. tyoterveyslaitos@NollaTapaturmaa @tyoterveys @fioh Ollaan yhteyksissä! Tyoterveyslaitostyoterveysnollis.fi ttl.fi
 20. 20. Mitä ajatuksia heräsi? 9.2.2018 © Työterveyslaitos | Nolla tapaturmaa -foorumii | www.ttl.fi 20

×