Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat

229 views

Published on

Perjantai-meeting 23.3.2018
Eva Helaskoski, ylilääkäri, Työterveyslaitos

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat

 1. 1. 23.3.2018 Eva Helaskoski Johtaja, ylilääkäri Työlääketiede Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
 2. 2. Esityksen sisältö • Allergiamekanismeista • Välitön kemikaaliallergia • Välittömän kemikaaliallergian aiheuttajat työelämässä • Tutkimushanke: TTL:lla todetut välittömät kemikaaliallergiat 1991-2011 • Työterveyshuollon tehtävät kemikaaliallergioissa • Kemikaaliallergioiden ennaltaehkäisy
 3. 3. Välitön, tyyppi I allergia • Immunoglobuliini E:n (IgE) välittämä reaktio • Atopia = taipumus muodostaa IgE vasta-aineita  hyvin yleinen ominaisuus, n. 30-40 % väestöstä länsimaissa, perintötekijät vaikuttavat • Herkistynyt henkilö voi myös olla täysin oireeton • Herkistyminen saattaa kehittyä allergiseksi sairaudeksi  Astma, allerginen nuha, kosketusurtikaria, anafylaksia • IgE-välitteisen herkistymisen aiheuttaa yleensä suurimolekyylinen proteiini  Siitepölyt, turkiseläimet, ruoka-aineet… • IgE-välitteistä allergiaa tutkitaan ihopistokokeilla (prick-testit) tai määrittelemällä seerumin spesifinen IgE
 4. 4. Pienimolekulaariset kemikaalit aiheuttavat tyypillisesti viivästynyttä, tyyppi IV kosketusallergiaa, joka ilmenee allergisena kosketusihottumana
 5. 5. 9.4.2018 Esittäj än nimi Välitön kemikaaliallergia • Välitön, IgE-välitteinen herkistyminen kemikaaleille on harvinaista verrattuna viivästyneeseen allergiaan • Kemikaalin kyky aiheuttaa välitöntä herkistymistä riippuu kemiallisesta rakenteesta ja reaktioherkkyydestä • Pienimolekylaarinen kemikaali toimii yleensä hapteenina, joka kiinnittyessään proteiiniin muodostaa allergeenin. • Herkistymisestä voi seurata kliininen allerginen sairaus; esim. astma, nuha, urtikaria.  herkistyminen työperäiselle altisteelle voi johtaa ammattitautiin • Kaikki kemikaalien aiheuttamat välittömät allergiaoireet eivät ole IgE-välitteisiä. • Välittömien kemikaaliallergioiden mekanismit vielä suurelta osin tuntemattomia • Atopia ei ole erityinen riskitekijä
 6. 6. Välitön kemikaaliallergia työelämässä
 7. 7. Kemikaaleja, joita on liitetty IgE-välitteiseen herkistymiseen • Orgaaniset happoanhydridit • Epoksihartsien ja muiden hartsien kovetteet, polyesterituotanto jne. • Hyvin reaktiivisia yhdisteitä • Tunnettuja, voimakkaita IgE-herkistäjiä pieninäkin pitoisuuksina • Aiheuttavat allergista nuhaa, astmaa, urtikariaa • Ilmavälitteinen herkistyminen yleistä • Epoksihartsit • Kaksikomponenttiset maalit, lakat, pinnoitteet • Tunnettuja allergisen kosketusihottuman aiheuttajia • Voivat aiheuttaa myös astmaa, allergista nuhaa, urtikariaa • IgE-välitteistä allergiaa kuvattu, harvinaista
 8. 8. • Isosyanaatit (MDI, HDI, TDI) • Vaahtomuovit, saumausmassat, liimat, pinnoitteet, maalit… • Tunnettuja ammattiastman aiheuttajia • n. 20 %:ssa isosyanaattien aiheuttamista ammattiastmoista todetaan IgE-vasta-aineita • Spesifi IgE tukee ammattitautidiagnoosia ja on eräissä tutkimuksissa yhdistetty astman parempaan ennusteeseen
 9. 9. Kampaamokemikaalit • Persulfaatit • Hiusten vaalennusaineet, myös teollisuudessa käyttöä • Astma, nuha, urtikaria • IgE: kirjallisuudessa ristiriitaiset tiedot, osassa tutkimuksista pos. prick ja IgE, osassa ei lainkaan. • Hiusten kestovärit • PPD (parafenyleenidiamiini) ja johdannaiset, kuten TDS (tolueenidiamiinisulfaatti) • Viivästynyt allergia yleistä • Myös vakavia välittömiä reaktioita, anafylaksiaa kuvattu • Yksittäisiä pos. ihopistokokeita kuvattu
 10. 10. Desinfektioaineet • Klorheksidiini • Terveydenhuollossa mm. potilaiden ja henkilökunnan ihon desinfektiossa • IgE-välitteistä allergiaa kuvattu, pääasiassa potilailla, invasiivisiin toimenpiteisiin liittyen • Kloramin T • Desinfioivat puhdistusaineet • Tunnettu IgE-välitteisen herkistymisen aiheuttaja • Natriumhypokloriitti • Desinfektioaine ja valkaisuaine • IgE-välitteistä allergiaa kuvattu, ensimmäinen työperäinen raportoitu 2016 • Glutaraldehydi • Instrumenttien ja pintojen sterilointi mm. hammashoidossa ja sairaaloissa • IgE-välitteistä allergiaa kuvattu • Pitkälle korvattu orto-ftalaldehydilla, jolle myös kuvattu IgE-välitteistä herkistymistä
 11. 11. Muita kemikaaleja • Formaldehydi • Laajat käyttöalueet, tunnettu kosketusallergian aiheuttaja • Laajaan käyttöön nähden välitön allergia hyvin harvinaista • Metallit • Platinumryhmän metallit (platinum, iridium, rutenium, palladium, osmium, rhodium) tunnettuja IgE-herkistäjiä • Nikkeli, kromi, koboltti, sinkki – IgE välitteistä allergiaa kuvattu, harvinaista • Atsiridiini • Maalien ja lakkojen kovete • Positiivisia ihopistokoereaktioita kuvattu • Lääkeaineet • Erityisesti antibiootit, myös muita IgE-välitteisiä allergioita kuvattu • Pääasiassa lääkkeiden käyttäjillä, työperäiset allergiat harvinaisia
 12. 12. 9.4.2018 Esittäj än nimi Väitöskirjan tutkimushanke: Kemikaaleilla suoritetut ihopistokokeet TTL:lla vuosina 1991-2011 • Tavoitteena selvittää pricktestien käyttökelpoisuutta työperäisten kemikaaliallergioiden tutkimisessa • Potilastietojärjestelmästä kaikki tutkittavat, joilla positiivinen prick-reaktio jossakin kemikaalisarjassa (yli 3 mm ja väh. puolet histamiinipaukamasta). • Potilaskansioista tiedot tvan työstä, altisteista, oireista, tutkimustuloksista, todetuista ammattitaudeista • Merkittävä osa prick-testeistä suoritettu HSA (human serum albumine) – konjugaatteina, jossa kemikaali on kiinnitetty proteiiniin. LISÄKSI: • Työperäinen kontaktiurtikaria • Samanaikaiset välittömät työperäiset iho- ja hengitystieallergiat
 13. 13. Ihopistokokeet kemikaaleilla • Vähän kaupallisia standardoituja testiaineita  tehdään yleensä erikseen valmistetuilla testiaineilla • Diagnostiset ohjesäännöt harvinaisia • Kirjallisuudessa kuvattu pääasiassa yksittäisinä tapauksina tai pieninä sarjoina
 14. 14. Välittömän kemikaaliallergian muut diagnostiset menetelmät • Herkistymisen osoittaminen ei yksin riitä • Aina ei voida osoittaa IgE-välitteistä herkistymistä Muita keinoja: • PEF-työpaikkaseuranta • Hengitysteiden spesifit altistuskokeet • Ihon avotesti
 15. 15. Pricktesti toimii Sarja Pos. pricktestit (kaikki testatut) Spesifi IgE pos. Ammatti- tautidg. (välitön allergia) Kirjallisuus Merkitys at. diagnos- tiikassa Happoanhydridit 93 (695) 90 74 kpl. Hyvin tunnettu herkistäjä Yleensä pos. at:ssa Isosyanaatit 20 (1320) 20 17 IgE ainoastaan osassa tapauksista IgE-pos ennakoi at:ta Persulfaatit 17 (806) NT 11 IgE merkitys ristiriitainen Osassa pos. Kloramin T 11 (597) 10 4 Tunnettu herkistäjä Yleensä pos. at:ssa
 16. 16. 9.4.2018 Esittäjän nimi Pricktestin merkitys epävarma Sarja Pos. pricktestit Kpl. Spesifi IgE pos. Ammatti- tautidg. (välitön allergia) Kirjallisuus Merkitys at. diagnos- tiikassa Epoksihartsi 19 (1268) 6 2 astmaa IgE herkistymi nen harvinaista Neg. testi ei poissulje at:ta Formaldehydi 21 pos. + >200 ärs.reakt. (2703) 20 testattu, kaikki neg. 2 at. astmaa Kuvattu, yl. ei työperäisiä Epäluotettava Glutaraldehydi 2 viitteellistä (1214) Ei tutkittu Ei Prick ei, yksittäisiä IgE Vähäinen Klorheksidiini 1 pos, 2 viitteellistä (337) Neg/ ei tutk. 1 urtikaria Hyvin tunnettu herkistäjä Työperäinen herkistyminen harvinaista
 17. 17. 9.4.2018 Esittäjän nimi Pricktestin merkitys epävarma Sarja Pos. pricktestit Kpl. Spesifi IgE pos. Ammatti- tautidg. (välitön allergia) Kirjallisuus Merkitys at. diagnos- tiikassa Atsiridiini 1 pos, 3 viitteellistä (46) Ei tutkittu 2 (astma, urtikaria) Yksittäisiä Epävarma Metallit (Ni, Cr, Co) 17 (pos.); 16 NiSO4 1 Cr, 1 Co Ei (7 testattu) Ei IgE-välitt. allergiaa (Ni, Cr, Co) esiintyy, harvinaista Tulkinta vaikeaa; ärsyttävyys Amiinit 20 viitteellistä (3-5 mm) HSA-konj. neg (796) Ei tutkittu 3 at. astmaa Sarjan amiineille ei ole kuvattu IgE/prick- reakt. Hyöty kyseenalainen
 18. 18. 9.4.2018 Esittäjän nimi Pricktesti ei todennäköisesti toimi Sarja Pos. pricktestit Kpl. Spesifi IgE pos. Ammatti- tautidg. (välitön allergia) Kirjallisuus Merkitys at. diagnos- tiikassa Akrylaatit 0 Ei Eri mekanismi? Prick/spesif. IgE ei ole kuvattu Ei käyttöä Kolofoni, mäntyhartsi 0 Ei Eri mekanismi? Ei pos. pricktestejä, yksittäinen IgE kuvaus Ei käyttöä Glyoksal 0 Ei 0 Prick/spesif. IgE ei ole kuvattu Ei käyttöä Etanoliamiinit 0 Ei Ei Prick/spesif. IgE ei ole kuvattu Ei käyttöä
 19. 19. Tutkimushankkeen johtopäätökset • Laajassa aineistossa positiiviset ihopistokokeet harvinaisia • Muutamassa kemikaaliryhmässä ihopistokokeilla merkitystä at. diagnostiikassa • Kielteinen ihopistokoe ei sulje pois kemikaalin aiheuttamaa ammattitautia • Positiivinen ihopistokoe ei välttämättä merkitse ammattitautia • HSA-konjugaatilla suoritetut ihopistokokeet saattavat olla spesifimpiä kuin kemikaaliliuoksilla tehdyt • Ihopistokokeet kemikaaleilla ovat turvallisia; vakavia, yleistyneitä reaktioita ei esiintynyt 9.4.2018 20 Esittäj än nimi
 20. 20. Tutkimushankkeen johtopäätökset, jatk. • Kontaktiurtikariatapauksia 232 tapausta ja proteiinikosketusihottumia 59 tapausta = 291 välitöntä allergista ammatti-ihotautia  jauhot (21 %), lehmän hilse (18 %), luonnonkumi (15 %)  kemikaalit 41 tapausta (14 %)  Happoanhydridit 21, persulfaatit 5, Kloramin T 4, hiusvärit 3, isosyanaatit 3… • Saman altisteen aiheuttamat hengitystiesairaudet ovat varsin yleisiä potilailla, joilla ammattitautina urtikaria tai proteiinikosketusihottuma • 46 %:lla kaikista; 38 %:lla todettiin nuha ja 21 %:lla astma • Yleisintä koristekasvien (75 %), jauhojen (70 %) ja entsyymien kohdalla (60 %) • Kemikaaleilla 54 %:lla (happoanhydridit jopa 81 %) • Valikoitunut tutkimusaineisto (erityisklinikan potilasmateriaali) rajoittaa tulosten yleistettävyyttä
 21. 21. Työterveyshuollon tehtävät välittömissä kemikaaliallergioissa • Tunnista herkistävät aineet työssä • KTT:t; kaikkia herkistäjiä ei aina mainita • Arvioi todellinen altistuminen • Pohdi altistumisen terveydellistä merkitystä • Osallistu suojautumisen suunnitteluun työpaikalla • Tunnista herkistymisen varhaiset oireet • Informoi työntekijöitä herkistymisriskistä ja suojautumisesta
 22. 22. Altistuminen voidaan ehkäistä • Haitallisten aineiden korvaaminen turvallisemmilla • Ilmastointi, kohdepoistot, kotelointi • Henkilökohtaiset suojavarusteet • Työntekijöiden opastus ja koulutus
 23. 23. KIITOS!

×