Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 16

KemiDigi ja kemikaalituoterekisteri

0

Share

Download to read offline

Perjantai-meeting 19.11.2021
Matti Vartiainen, johtava asiantuntija,

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

KemiDigi ja kemikaalituoterekisteri

 1. 1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 1 KemiDigi ja kemikaalituoterekisteri Työterveyslaitos, perjantai-meeting 19.11.2021, Matti Vartiainen
 2. 2. Tukes ja FINAS lukuina 3 TOIMIPAIKKAA Helsinki, Tampere ja Rovaniemi NOIN 250 työntekijää BUDJETTI: 31 milj. € rahoitus 7 milj. € maksullisen toiminnan tuotot VALVOMME 17 säädösaluetta kuuden ministeriön hallinnonalalla ARVIOIMME PÄTEVYYTTÄ seitsemän ministeriön hallinnonalalla 3,9/5 Arvosanamme asiakastutkimuksessa 2019 9/74 sijoituksemme julkishallinnon Luottamus & maine - tutkimuksessa 2020 2
 3. 3. KemiDigi ja kemikaalituoterekisteri Työterveyslaitos, perjantai-meeting 19.11.2021 • KemiDigi ja kemikaalituoterekisteri, taustaa • Mitä tietoa KemiDigissä on ja miten sitä haetaan • Miten luen käyttöturvallisuustiedotetta (lyhyesti) Matti Vartiainen 3
 4. 4. KemiDigi – yksi palvelu kemikaalitiedolle  Kemikaalin markkinoille saattaja toimittaa kemikaalin tiedot tietovarantoon  Kemikaalin käyttäjä poimii kemikaalin tietoineen omaan kemikaaliluetteloonsa (kemikaali- tai ainerekisteristä)  Kemikaalitietojen osalta raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuksien täyttäminen yhdessä palvelussa  Viranomainen  Saa tarvitsemansa tiedon  Valvoo tiedon laatua ja eheyttä  Neuvoo toiminnanharjoittajia  Tuottaa taustatietoa järjestelmään  Ylläpitää ainerekisteriä 19.11.2021 Työterveyslaitos, perjantai-meeting 19.11.2021 Matti Vartiainen 4 Kemikaalin markkinoille saattaja Kemikaali- ilmoitus Käyttöturvalli- suustiedote Vuosittainen määrätieto- ilmoitus Kemikaaliluettelo (Seveso) Kemikaaliluettelo (Ympäristö) Kemikaaliluettelo (Pelastus- viranomainen) Kemikaaliluettelo (Työsuojelu) KemiDigi ylläpitäjä Kemikaalin jakelija Kemikaalin käyttäjä
 5. 5. Maahantuoja/valmistaja Kemikaalin käyttäjä/laitos Ainerekisteri Aineet (250 000) Tuotteet Määrätiedot Kemikaali-ilmoitus Kemikaaliluettelo -Tuottaa taustatietoa ja ylläpitää sitä -Luvittaa, valvoo, raportoi -Ylläpitää pääsyä tietoihin -Valvoo tiedon laatua Viranomaiset -Kaikki C&L luettelossa olevat aineet -Infokortit -Yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät Taustaluettelot: -Kandidaatti (SVHC) lista -Luvanvaraisten aineiden lista -Rajoitettujen aineiden lista -CoRAP lista (aineen arviointi) -Rekisteröityjen aineiden lista Kuka tahansa
 6. 6. Kemikaali-ilmoitus • Kemikaalituoterekisteristä säädetään kemikaalilain 17 §:ssä ja kemikaali- ilmoituksesta 22 §:ssä; tarkempi sääntely kemikaali-ilmoituksesta ja määrätietojen toimittamisesta on STM asetuksessa 1118/2020 • kemikaali-ilmoitus on tehtävä, jos käyttöturvallisuustiedote on toimitettava pakollisesti tai pyydettäessä REACH artiklan 31 mukaisesti. • Kemikaali-ilmoituksen tekovelvoite on ensimmäisellä suomalaisen Y- tunnuksen omaavalla yrityksellä tuotteen toimitusketjussa • Kemikaali-ilmoituksen on oltava julkaistuna samanaikaisesti kun tuotetta saatetaan markkinoille (ilmoitusta ei tarvitse tehdä ennakkoon, ja kun markkinoille saattaminen päättyy kyseisen yrityksen osalta, ilmoituksen voi passivoida Työterveyslaitos, perjantai-meeting 19.11.2021 Matti Vartiainen
 7. 7. Kemikaali-ilmoitus (jatkuu) • Aikaisemmin CLP-asetuksen 45 artiklan mukainen ilmoitus vaarallisista seoksista myrkytystietokeskukselle on hoitunut Suomessa Tukesin tuoterekisteriin tehdyn kemikaali-ilmoituksen yhteydessä • Vuoden 2021 alusta alkaen ilmoitus Myky:lle tehdään Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) pitämään portaaliin • Rekisterissä on yli 238 000 ilmoitusta • Näistä 47 600 tuotteista, jotka ovat markkinoilla • Markkinoilla olevista tuotteista tehty 4400 vapaaehtoista ilmoitusta • Aineita ainerekisterissä yli 300 000 • Ilmoitusten liitteenä myös käyttöturvallisuustiedote • Rekisterin käyttäjinä valvontaviranomaiset, Myrkytystietokeskus, pelastuslaitokset ja tutkimuslaitokset Työterveyslaitos, perjantai-meeting 19.11.2021 Matti Vartiainen
 8. 8. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Tuotteiden lkm Kuukausi Käsidesit tuoterekisterissä 2020-2021 Markkinoilla olleiden lkm
 9. 9. - KTT:n laatimispäivä on ilmoitettava tiedotteen ensimmäisellä sivulla - kohdassa 1.1 kauppanimi, joka tulee olla sama kuin tuotteen pakkausetiketissä ja kemikaali-ilmoituksessa - aineen kyseessä ollessa myös aineen nimi ja tunnistenumero (Ey-, CAS- ja/tai indeksinumero sekä REACH-rekisteröidyille aineille REACH-rekisteröintinumero) - kohdasta 1.3 KTT:n toimittajan tiedot - toimittaja voi olla valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä tai jakelija
 10. 10. - Tuotteen luokitus kohdassa 2.1 ja merkinnät kohdassa 2.2. Merkinnät ovat samat kuin tuotteen pakkausetiketissä. - Luokitukseen kuuluu vaaraluokka- ja kategoria sekä vaaralauseke (H- lauseke) - merkinnöissä ovat varoitusmerkit, huomiosana, vaara- ja turvalausekkeet - myös mahdolliset muut varoitusetiketissä annettavat täydentävät tiedot
 11. 11. - Kohdassa 3.1 on puhtaan (100%) aineen tiedot - Seoksen koostumustiedot kohdassa 3.2 - Ilmoitetaan aineen tunnistetiedot, luokitus, pitoisuus tai pitoisuusväli - Lisäksi erikoisluokitusraja (SCL), M-kerroin ja ATE-arvo
 12. 12. - Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 4 kuvataan ensiapu niin, että sen voi ymmärtää ja sitä voi antaa kouluttamaton toimija ilman monimutkaisia laitteita ja laajaa lääkevalikoimaa. Ohjeissa on mainittava lääkinnällisen avun tarve ja kiireellisyys.
 13. 13. - kohdassa 8 kuvataan sovellettavat työperäisen altistumisen raja- arvot ja tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet
 14. 14. - kohdassa 9 kuvataan fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot kuten pH ja viskositeetti
 15. 15. Käyttöturvallisuustiedotteen kohta 11 on tarkoitettu lähinnä lääketieteen ammattilaisten, työterveyden ja -turvallisuuden ammattilaisten ja toksikologien käyttöön. Tässä kuvataan tiiviisti, mutta kattavasti ja ymmärrettävästi erilaiset myrkylliset (terveyteen kohdistuvat) vaikutukset ja annetaan kyseisten vaikutusten tunnistamiseksi käytettävät saatavilla olevat tiedot, tarvittaessa myös toksikokinetiikkaa, aineenvaihduntaa ja jakautumista elimistöön koskevat tiedot.
 16. 16. - Kaikki ne H- ja P-lausekkeet, joita ei ole kirjoitettu kokonaisuudessaan kohdissa 2– 15, on esitettävä täydellisinä kohdassa 16. - Aina kun KTT:ta tarkistetaan ja uusi tarkistettu versio toimitetaan käyttäjille, muutokset on saatettava vastaanottajan tietoon käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 16, jollei niistä ole tiedotettu muualla.

×