Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 1 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 2 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 3 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 4 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 5 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 6 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 7 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 8 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 9 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 10 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 11 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 12 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 13 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 14 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 15 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 16 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 17 Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Slide 18
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran

Download to read offline

Terveellinen työ, keventämisen keinot käyttöön -seminaari 22.10.2020
Kari-Pekka Martimo, Ilmarinen

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran

 1. 1. Keinot taata hyvä toimintakyky läpi työuran Kari-Pekka Martimo, LT, Dos. Työterv.huollon ja työlääket. erik.lääk.
 2. 2. ILMARINEN Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta Päätyö – Johtaja, työkykyriskien ennakointi ja tutkimus, työeläkeyhtiö Ilmarinen Sivutoimet – Hallituksen puheenjohtaja, Kiipulasäätiö ja Avire Oy Luottamustoimet terveydenhuollon alalla – Lääkäriliiton valtuuskunnassa 2013-, Lääkärikompassi Oy:n hallituksen puheenjohtaja – Valviran pysyvä asiantuntija 2016-2020 – Suomen Vakuutuslääkärien yhdistyksen hallituksen jäsen 2020- Koulutustoiminta – Luennoitsijana Lääkäripäivien, STLY:n, Edumar Oy:n, Professio OY:n ja lääkeyhtiöiden (Lundbeck, Pfizer) koulutuksissa Muut sidonnaisuudet – Ei merkittäviä osakeomistuksia 22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo
 3. 3. ILMARINEN Aiheita • Tarvitaanko työuralla toiminta- vai työkykyä? • Mikä uhkaa työuraa ja rajoittaa toimintakykyä? • Työ liikuntaelinsairauksien riskinä • Työ liikuntaelinsairauksista kuntouttajana 22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo
 4. 4. ILMARINEN Toimintakyky – työkyky – työllistymiskyky PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO TYÖTERVEYSHUOLTO 22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo TE-PALVELUT SAIRAUS TOIMINTAKYKY TYÖKYKY TYÖ JA TYÖPAIKKA TYÖLLISTYMISKYKYTYÖ- MARKKINAT
 5. 5. ILMARINEN22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo
 6. 6. ILMARINEN22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo
 7. 7. ILMARINEN22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo ETK 2020
 8. 8. ILMARINEN Työperäinen vai työhön liittyvä? Työhön liittyvät sairaudet • Monet sairaudet vaikuttavat myös työkykyyn – toisaalta hyvin suunniteltu, tekijälleen sopiva työ edistää terveyttä. • Työterveyshuoltolaissa tarkoitetaan työhön liittyvillä sairauksilla MYÖS sairauksia, jotka eivät ole työn aiheuttamia, mutta jotka vaikuttavat toiminta- ja työkykyyn. Työperäiset sairaudet • Sisältävät sekä ammattitaudit että muut sairaudet, joiden synnyssä työhön liittyvillä tekijöillä on osuutta. • Raja vaihtelee eri maissa, koska ammattitaudin käsite riippuu tutkimustiedon lisäksi myös maassa noudatettavasta lainsäädännöstä ja korvauskäytännöstä. 22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo
 9. 9. ILMARINEN Yleisiä väärinkäsityksiä 22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo Kaikki liikuntaelinvaivat aiheutuvat työstä. Itse asiassa liikuntaelinvaivat aiheutuvat pelkästään työstä vain harvoin, jollei ole kyseessä työtapaturma. - Ne ovat yleisiä työelämässä ja sen ulkopuolella. - Joissakin töissä oireet voivat haitata enemmän, mutta se ei tarkoita, että työ ne aiheuttaisi. Liikuntaelinvaiva johtuu aina vauriosta tai sairaudesta. Tämä on totta vain harvoin! - Useimmiten vaivan syynä on vain vähäinen tai ei mitään vauriota tai sairautta. - Röntgen- tai laboratoriotutkimuksissa ei yleensä löydy mitään oireita selittävää. Työ on aina pahaksi liikuntaelinvaivoissa. Useimmiten ei pidä paikkaansa! - Työ voi tuntua vaikealta oireiden vuoksi, mutta sopivassa työssä jatkaminen ei aiheuta mitään pysyvää vauriota. Liikuntaelinvaivat paranevat vain levolla ja sairauslomalla. Ei pidä paikkaansa! - Useimmiten parasta suositusten mukaista hoitoa on palata tavanomaisiin päivittäisiin toimiin mahdollisimman pian. - Useimmat jatkavat työssään vaivoista huolimatta tai palaavat sinne muutaman sairauslomapäivän jälkeen, vaikka oireet jatkuisivatkin. - Pitkäaikainen sairausloma on erittäin harvoin hyödyllinen. Liikuntaelinvaivoissa ei saa palata töihin ennen kuin on täysin oireeton. Ei pidä paikkaansa! - Sopiva työ kuntouttaa ja työhön paluu lyhyen sairausloman jälkeen on tärkeä osa kuntoutumista. Jokaisella on oikeus palata töihin ja saada tukea mahdollisimman varhain – oireet huomioiden. - Sairauslomalta voi palata töihin myös ennen sairausloman päättymistä, kun asiasta sopii työnantajan ja tarvittaessa työterveyshuollon kanssa. Sairauslomatodistus on vain suositus poissaolon pituudesta.
 10. 10. ILMARINEN Työkyvyttömyyden kroonistuminen 22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo Kipu- kokemus Altistavat tekijät Kivun ilmeneminen Vähän pelkoa Altistusta Toipuminen Katastrofointia Paljon pelkoa Kivun välttämistä Liiallista tarkkailua Käytön puutetta Työkyvyttömyyttä Masennusta Ympäristötekijät
 11. 11. ILMARINEN Toiminta- ja työkyvyn edistäminen 22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo PRIMAARI- PREVENTIO JA PROMOOTIO SEKUNDAARI- PREVENTIO TERTIAARI- PREVENTIO TERVEYS/ SAIRAUS Voimavara- ja riskitekijöiden tunnistamista ja niihin vaikuttamista, esim. painon- hallinta, työturvallisuus, liikunta, päihteet, tuki (työ)elämän kriiseissä Sairauden (esim. tuki- ja liikuntaelinvaivat) tai sen esiasteiden varhaista tunnistamista ja hoitoa, esim. lääkehoito, vuoro- vaikutuksellinen tuki Sairauden pahenemisen estämistä ja toimintakyvyn ylläpitämistä, esim. lääkinnällinen kuntoutus TYÖKYKY Voimavara- ja riskitekijöiden tunnistamista ja niihin vaikuttamista, esim. työn sujuvuus ja koettu mielekkyys, osaamisen kehittäminen, työyhteisön ilmapiiri, yksilön voimavarat ja niihin liittyvä tuki Työkyvyn heikentymisen varhaista tunnistamista ja siihen puuttumista, esim. sairauspoissaoloseuranta, ”presenteismi”, sairaanhoitokäyntien työhön liittyvyys Työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisemistä, esim. työhön paluun ja työssä pärjäämisen tuki, ammatillinen kuntoutus
 12. 12. ILMARINEN Työkyvyttömyyden polku Liiallinen/haitallinen työkuormitus Työhön liittyvä oireilu Työsuorituksen heikkeneminen Työtuottavuuden alentuminen Lisääntynyt työterveyspalveluiden käyttö Pitkittyvät sairauspoissaolot Kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke 22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo
 13. 13. ILMARINEN Jäljellä olevan työkyvyn arviointi • Mitä työtehtäviä työntekijälle kuuluu? • Mistä hän suoriutuu ongelmitta? • Missä aiheutuu ongelmia, kuinka usein ja kuinka vakavia? • Esimiehen näkökulma työtehtäviin ja niissä suoriutumiseen? • Yhteistyössä ehdotuksia yleisimpiin ja vakavimpiin työssä selviytymisen ongelmiin • Ratkaisujen valinta, vastuut ja aikataulutus • Seuranta (sekä suunnitelman toteutumisen että sen onnistumisen osalta) 22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo
 14. 14. ILMARINEN Korvaavien/kevennettyjen/muokattujen työtehtävien suunnittelu • Sopivat työtehtävät valitaan liikuntaelinoireiden ja työntekijän tuntemusten mukaan – Selkäkipuinen ◦ työssä ei taakan nostelua eikä kiertyneitä työasentoja jatkuvasti – Käsikipuiselle (kyynärpää, ranne, sormet) ◦ työ ei edellytä toistuvia liikkeitä eikä puristelua jatkuvasti – Olkapääkivut ◦ työskentely mahdollista hartiatason alapuolella – Alaraajaongelmat ◦ mahdollista työskennellä valinnaisesti istuen/seisten • Vaihtoehtoina myös oman ammattitaidon kehittäminen, perehtyminen, perehdyttäminen tai työtapaturman selvitys ja korjaavien toimenpiteiden etsiminen 22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo
 15. 15. ILMARINEN Muokatun työn muodot • Työntekijän itse tai esimiehen kanssa tehdyt muutokset – Työn tekemisen tapa ja työnjako – Työaika ja tauotus – Työmäärä ja tavoitteet • Työterveyshuollon suosituksesta tehtävät tilapäiset muutokset työntekijän omassa työssä • Tilapäiset korvaavat työtehtävät, jotka poikkeavat työntekijän normaaleista töistä • Osasairauspäiväraha (Kela) • Työkokeilu (TTH) • Työeläkekuntoutus, mm. – Valmennus/koulutus sopivampiin tehtäviin – Uudelleensijoitus Esimerkkejä: - Apuvälineet - Työtehtävien rajaaminen - Työtahdin muuttaminen - Töiden järjesteleminen uudelleen - Aikataulutuksen muutos - Työnjako muutetaan - Toinen työpiste - Keskittyminen niihin tehtäviin, jotka pystyy tekemään - Vaihtoehtoja työmatkan tekemiseen - Etätyö 22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo
 16. 16. ILMARINEN Työkokeilu työterveyshuollon päätöksellä 22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo Peruste Työterveyshuoltolaki Lääketieteelliset edellytykset Työkykyongelmien varhaisessa vaiheessa ilman työkyvyn menettämisen uhkaa Työ Omalla työpaikalla uusia työtehtäviä, selvästi mukautettuja omia työtehtäviä tai työtehtävien tekemistä erityisjärjestelyin (enintään n. 3 kk) Muut edellytykset Työterveyshuolto vastaa yhdessä työnantajan kanssa työkokeilun seurannasta ja valvonnasta. Etuuden suuruus Kelan kuntoutusraha; 75 % vuosityötulojen kolmassadasosasta Maksetaan Työnantajalle, joka maksaa palkan, vakuutukset ja mahd. luontaisetuudet Tarvittavat asiakirjat Kelaan kuntoutusrahahakemus sähköisesti ja työterveydestä KU114 (http://www.kela.fi/documents/10192/3041302/KU114.pdf)
 17. 17. ILMARINEN Lopuksi • Riittävä toimintakyky on työkyvyn edellytys, mutta ei vielä takaa sitä. • Toimintakyvyn riittävyys on suhteessa työtehtävän vaatimuksiin ja odotuksiin työssä. • Osatyökykyinen-termin sijaan suosittelen täsmätyökykyistä – täsmäytetään ”sopiva työ sopivalle henkilölle”. • Työssä esiintyvien riskien lisäksi on keskusteltava työn kuntouttavasta vaikutuksesta. • Vaihtoehtoja pitkittyvälle sairauspoissaololle on, kun niitä vain halutaan käyttää! 22.10.2020Keinottaatatoimintakyky/KPMartimo
 18. 18. Parempaa työelämää Ilmarinen.fi Kiitos

Terveellinen työ, keventämisen keinot käyttöön -seminaari 22.10.2020 Kari-Pekka Martimo, Ilmarinen

Views

Total views

192

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×