Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 1 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 2 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 3 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 4 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 5 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 6 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 7 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 8 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 9 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 10 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 11 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 12 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 13 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 14 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 15 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 16 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 17 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 18 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 19 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 20 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 21 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 22 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 23 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 24 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 25 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 26 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 27 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 28 Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Slide 29
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran

Download to read offline

Terveellinen työ -avajaisseminaari Työn keventämisen keinot käyttöön 22.10.2020
Eira Viikari-Juntura, Työterveyslaitos

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran

 1. 1. Hyvä tuki- ja liikuntaelimistö takaa pitkän työuran Eira Viikari-Juntura, LKT, prof., vanhempi tutkija Työterveyslaitos Terveellinen työ -kampanjan avajaisseminaari 22.10.2020
 2. 2. • Miksi tuki- ja liikuntaelinten hyvä toimintakyky on tärkeä? • Mitä ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet? • Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ja niihin liittyvän työkyvyttömyyden syyt ja taustatekijät • Mitä työuralle tapahtuu pitkittyneen TULES-perusteisen sairauspoissaolon jälkeen? • Työkyvyttömyyseläkkeen ehkäisymahdollisuudet työn kuormitustekijöihin vaikuttamalla • Johtopäätöksiä Esityksen sisältö 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 2
 3. 3. • Hyvää toimintakykyä tarvitaan päivittäisistä toiminnoista ja työtehtävistä selviämiseen • Hyvä liikuntaelinten toimintakyky – joka mahdollistaa liikunnan harrastamisen – on keskeisten kansansairauksien ehkäisyn perusta • Sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet • Diabetes • Lihavuus • Masennus Miksi tuki- ja liikuntaelinten hyvä toimintakyky on tärkeä? 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 3
 4. 4. 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 4 Haetut työkyvyttömyyseläkkeet 2000-2019 (Laaksonen 2020)
 5. 5. Oireet, toimintakyky, rakenteelliset muutokset 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 5 Kipu Toimintakyvyn rajoittuminen Rakenteelliset muutokset
 6. 6. TULE-sairauksien ja niihin liittyvän työkyvyttömyyden syyt ja taustatekijät
 7. 7. TULE-sairauksien syyt ja taustatekijät: eri tarkastelutasoja 23.10.2020 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 7 TULE-sairauksien syyt TULE- sairausperusteisen työkyvyttömyyden taustatekijät Työhön paluun/työssä jatkamisen edistäminen TULE- sairauksissa • Perimä • Elintavat • Koulutus • Työaltisteet (fyys, psykosos) • Osittain samoja tekijöitä, painotus erilainen • Psykosos tekijät • Sosiaalivakuutus- järjestelmä • Terveyden edistäminen • Työkuormitukseen vaikuttaminen • Muut työhön paluun tukitoimet
 8. 8. TULE-sairauksien riskiä lisääviä kuormitustekijöitä (Viikari-Juntura 2018) 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 8 Kuormitustekijä Selkäkipu tai -sairaus Niskakipu tai -sairaus Kiertäjäkalvosi- men sairaudet Polven nivelrikkko Voimankäyttö Raskas ruumiillinen työ Yläraajan suuren voiman käyttö Fyysisesti kuormittavat työtehtävät, raskaat nostot Raskas ruumiillinen työ Asentotekijä Kiertyneet ja kumarat työasennot Työskentely kyykyssä Niskan etukumara asento erityisesti staattisessa työssä Työskentely kädet koholla Kyykistely Työliikkeiden toistuvuus Toistuvat nostot Yläraajan työliikkeiden suuri toistuvuus Toistuvat raskaat nostot Toistuvat raskaat nostot Toistuva kiipeäminen Toistuvat hypyt Kehotärinä / Käteen kohdistuva tärinä Koko kehon tärinä Tärisevien työkalujen käyttö Vähäistä näyttöä tärisevien työkalujen käytöstä Tärisevä alusta Psykososiaaliset tekijät Suuri työmäärä Vähäiset vaikutta- mismahdollisuudet Heikko sosiaalinen tuki Suuri työmäärä Vähäiset vaikutta- mismahdollisuudet Heikko sosiaalinen tuki Työn suuret vaatimukset Vähän tutkimuksia
 9. 9. Mitä työuralle tapahtuu pitkittyneen TULES-perusteisen sairauspoissaolon jälkeen
 10. 10. Väestöotoksen (70%) seuranta 2005-2014 (Sirén ym. 2019, Kontio ym. 2020, Solovieva ym. 2020) 23.10.2020 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 10 Eläketurvakeskus • Työssä olo • Työttömyys • Eläkkeet Kela • Sairauspäiväraha • Eläkkeet Työssäolon, työttömyyden, sairausperusteisten etuuksien seuranta 2005-2014 Tilastokeskus • Koulutus • Ammatti
 11. 11. Työhön osallistuminen TULES-perusteisen sairauspoissaolon jälkeen 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 11 Työssä Sairausper etuus • Sairauspäiväraha • Kuntoutustuki/raha Tilapäisesti poissa työstä • Työtön • Työvoiman ulkopuolella Pysyvästi poissa työstä • Työkyvyttömyyseläkkeellä • Varhennetulla vanhuuseläkkeellä
 12. 12. Väestöotoksen seuranta 2005-2014 (Sirén ym. 2019, Kontio ym. 2020, Solovieva ym. 2020) 23.10.2020 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 12 Eläketurvakeskus • Työssä olo • Töttömyys • Eläkkeet Kela • Sairauspäiväraha • Eläkkeet Pitkittynyt sairauspoissaolo TULE- sairauden vuoksi v. 2006 (30-59-vuotiaat) Työssäolon, työttömyyden, sairausperusteisten etuuksien seuranta 2006-2014 Tilastokeskus • Koulutus • Ammatti
 13. 13. Työvuosien odote ja menetetyt työvuodet nivelrikon aiheutta- man pitkittyneen sairauspoissaolon jälkeen (Kontio ym. 2020) 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 13 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 30 35 40 45 50 55 Vuosienlukumäärä Pysyvästi poissa työstä (pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä) Tilapäisesti poissa työstä (työtön tai työvoiman ulkopuolella) Sairausperusteisella etuudella (työllinen sairauspäivärahalla, kuntoutusrahalla tai kuntoutustuella) Työssä Ikä (vuosia)
 14. 14. Työvuosien odote ja menetetyt työvuodet selkäsairauden aiheut- taman pitkittyneen sairauspoissaolon jälkeen (Solovieva ym. 2020, alustava) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 30 35 40 45 50 55 Vuosienlukumäärä Pysyvästi poissa työstä (pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä) Tilapäisesti poissa työstä (työtön tai työvoiman ulkopuolella) Sairausperusteisella etuudella (työllinen sairauspäivärahalla, kuntoutusrahalla tai kuntoutustuella) Työssä Ikä (vuosia)
 15. 15. Työvuosien odote ja menetetyt työvuodet olkapään sairauden aiheuttaman pitkittyneen sairauspoissaolon jälkeen (Siren ym. 2019) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 30 35 40 45 50 55 Vuosienlukumäärä Pysyvästi poissa työstä (pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä) Tilapäisesti poissa työstä (työtön tai työvoiman ulkopuolella) Sairausperusteisella etuudella (työllinen sairauspäivärahalla, kuntoutusrahalla tai kuntoutustuella) Työssä Ikä (vuosia)
 16. 16. Työvuosien odote ja menetetyt työvuodet vaikean masennuksen aiheuttaman pitkittyneen sairauspoissaolon jälkeen (Solovieva ym. 2020, alustava) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 30 35 40 45 50 55 Vuosienlukumäärä Pysyvästi poissa työstä (pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä) Tilapäisesti poissa työstä (työtön tai työvoiman ulkopuolella) Sairausperusteisella etuudella (työllinen sairauspäivärahalla, kuntoutusrahalla tai kuntoutustuella) Työssä Ikä (vuosia)
 17. 17. 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 17 0 5 10 15 20 25 30 30 35 40 45 50 55 Työvuosienodote Ikä (vuosia) Nivelrikko Selkäsairaus Olkapääsairaus Masennus Koko väestö Työvuosien odote koko väestössä ja TULES- ja masennus- perusteisen pitkittyneen sairauspoissaolon jälkeen (Sirén ym. 2019, Kontio ym. 2020, Solovieva ym. 2020, alustava)
 18. 18. Työkyvyttömyyseläkkeen ehkäisymahdollisuudet työn kuormitustekijöihin vaikuttamalla
 19. 19. • Kuinka paljon työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä voitaisiin ehkäistä eri ammattiryhmissä työn fyysisiä kuormitustekijöitä vähentämällä? • Tiedon avulla esimerkiksi työpaikoilla tai työterveyshuollossa voitaisiin • Tarkastella, minkälaisia vaikutuksia työkyvyttömyyseläkkeisiin olisi pitkällä aikajänteellä saatavissa työtä muokkaamalla • Suunnitella korkean työkyvyttömyyseläkeriskin ammattiryhmään kohdistuvia ehkäiseviä toimenpiteitä Kysymyksen asettelu 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 19
 20. 20. Väestöotoksen seuranta 2005-2013 (Solovieva ym. 2018) 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 20
 21. 21. Kootut tulokset lonkkanivelrikon vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä Esitetty myös Työelämätieto- sivustolla https://tyoelamatieto.fi/#/fi/articles/an alysisRetirementWorkExposure
 22. 22. Eläkkeelle siirtyminen lonkkanivelrikon vuoksi 30-60-vuotiailla miehillä (Solovieva ym. 2018)
 23. 23. Kuinka suuren osuuden työn fyysiset kuormitustekijät selittävät lonkkanivelrikon vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä verrattaessa erityisasiantuntijoihin, miehet (Solovieva ym. 2018) 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 23
 24. 24. Eläkkeelle siirtyminen lonkkanivelrikon vuoksi 30-60-vuotiailla naisilla (Solovieva ym. 2018) 23.10.2020 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 24
 25. 25. Kuinka suuren osuuden työn fyysiset kuormitustekijät selittävät lonkkanivelrikon vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä verrattaessa erityisasiantuntijoihin, naiset (Solovieva ym. 2018) 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 25
 26. 26. • Miesten työntekijäammattiryhmissä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiä voitaisiin vähentää 24 %:sta (ammattikuljettajat) 88 %:iin (rakennusmiehet, sähkö- ja putkiasentajat), jos työn fyysisille kuormitustekijöille altistuneiden osuus pienenisi samalle tasolle kuin erityisasiantuntijoilla • Todennäköisesti moni pystyisi eläkkeelle jäämisen sijaan jatkamaan kevyemmässä työssä • Naisilla työn fyysiset kuormitustekijät selittivät heikommin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä Johtopäätöksiä lonkkanivelrikon vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ehkäisystä 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 26
 27. 27. • Liikuntaelinten sairauksien aiheuttamat työkykyongelmat esiintyvät tyypillisesti ikääntyvillä ja voivat lyhentää merkittävästi työuria • Työvoiman ikääntyminen voi olla lisähaaste sairauksien ehkäisylle ja työurien pidentämiselle • Toisaalta vaikeimmat sairaudet jo nuoremmalla iällä esiintyessään voivat johtaa suuriin työvuosien menetyksiin • TULE-sairauksien taustalla olevat tekijät ovat pääosin vaikutettavissa olevia tekijöitä • Kuormitustekijät työssä ja vapaa-ajalla, tapaturmat, elintapatekijät • Työn kuormitustekijöihin vaikuttamisella on suuri työkyvyttömyyseläkkeen ehkäisypotentiaali • Osittaiset työkyvyttömyysetuudet voisivat olla nykyistä enemmän käytettyjä vaihtoehtoja täysille etuuksille useimmissa liikuntaelinten ongelmissa Yleisiä johtopäätöksiä 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 27
 28. 28. Lue lisää Kontio T, Viikari-Juntura E, Solovieva S. Effect of Osteoarthritis on Work Participation and Loss of Working Life-years. J Rheumatol. 2020 Apr;47(4):597-604. Laaksonen M:Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen: trendit, tilannekuva, tulevaisuus https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140118/Tyokyvyttomyyselakkeelle-siirtyminen-trendit-tilannekuva- tulevaisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y Sirén M, Viikari-Juntura E, Arokoski J, Solovieva S. Work participation and working life expectancy after a disabling shoulder lesion. Occup Environ Med. 2019 Jun;76(6):363-369. Solovieva S, Pehkonen I, Kausto J, Miranda H, Shiri R, Kauppinen, Heliövaara M, Burdorf A, Husgafvel-Pursiainen K, Viikari- Juntura E. Development and validation of a job exposure matrix for physical risk factors in low back pain. PLoS One 2012;7:e48680. Solovieva S, Pensola T, Kausto J, Shiri R, Heliövaara M, Burdorf A, Husgafvel-Pursiainen K, Viikari-Juntura E. Evaluation of the validity of job exposure matrix for psychosocial factors at work.PLoS One. 2014 Sep 30;9(9):e108987. doi: 10.1371/journal.pone.0108987. eCollection 2014. Solovieva S, Kontio T, Viikari-Juntura E. Occupation, Physical Workload Factors, and Disability Retirement as a Result of Hip Osteoarthritis in Finland, 2005-2013.J Rheumatol. 2018 Apr;45(4):555-562. Työelämätieto. https://tyoelamatieto.fi/#/fi/articles/analysisRetirementWorkExposure. Viikari-Juntura E. Työ ja liikuntaelimistö. Kirjassa: Työstä terveyttä, toim. Martimo KP, Uitti J, Antti-Poika M. Kustannnus Oy Duodecim 2018, s. 132-142. 23.10.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 28
 29. 29. @tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos KIITOS!

Terveellinen työ -avajaisseminaari Työn keventämisen keinot käyttöön 22.10.2020 Eira Viikari-Juntura, Työterveyslaitos

Views

Total views

286

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×