Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2016

Vahvistettujen ammattitautien määrä on lievässä laskussa Suomessa. Yleisimmät vahvistetut ammattitaudit työikäisillä ovat meluvamma ja allerginen kosketusihottuma. Monet ammattitautitapaukset ilmenevät vasta eläkeiässä. Yli 65-vuotiaiden yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat asbestiplakkitauti, meluvamma ja mesoteliooma. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisterin (TPSR) vuosijulkaisusta.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2016

 1. 1. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2016 Työperäisten sairauksien rekisteri www.ttl.fi/rekisterit/tyoperaisten-sairauksien-rekisteri/
 2. 2. Työikäisten ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapausten sekä vahvistettujen ammattitautitapausten lukumäärät v. 2005-2016 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 työikäisten ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapaukset työikäisten vahvistetut ammattitautitapaukset työikäisten ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapaukset/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut ammattitautitapaukset/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri 2
 3. 3. Työikäisten vahvistetut ammattitautitapaukset sukupuolen mukaan v. 2016 Miehet; 758; 72 % Naiset; 302; 28 % Työperäisten sairauksien rekisteri 3
 4. 4. Työikäisten vahvistetut ammattitautitapaukset ikäluokittain v. 2016 -19 1 % 20-24 5 % 25-29 8 % 30-34 6 % 35-39 6 % 40-44 8 % 45-49 12 % 50-54 14 % 55-59 18 % 60-64 22 % Työperäisten sairauksien rekisteri 4
 5. 5. Työikäisten miesten vahvistetut ammattitautitapaukset ikäluokittain v. 2016 20-24 3 % 25-29 6 % 30-34 5 % 35-39 4 % 40-44 7 % 45-49 11 % 50-54 15 % 55-59 20 % 60-64 29 % Työperäisten sairauksien rekisteri 5
 6. 6. Työikäisten naisten vahvistetut ammattitautitapaukset ikäluokittain v. 2016 -19 2 % 20-24 10 % 25-29 13 % 30-34 10 % 35-39 11 % 40-44 10 % 45-49 14 % 50-54 14 % 55-59 11 % 60-64 5 % Työperäisten sairauksien rekisteri 6
 7. 7. Työikäisten yleisimpien vahvistettujen ammattitautien lukumäärät v. 2016 0 50 100 150 200 250 300 350 Meluvamma Allerginen kosketusihottuma Ärsytyskosketusihottuma Asbestiplakkitauti Ammattiastma Ammattinuha Myyräkuume Lateraalinen epikondyliitti Proteiinikosketusihottuma ja kosketusurtikaria Syyhy Tärinätauti Prepatellaaribursiitti Rannekanavaoireyhtymä lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 7
 8. 8. Työikäisten miesten yleisimpien vahvistettujen ammattitautien lukumäärät v. 2016 0 50 100 150 200 250 300 350 Meluvamma Asbestiplakkitauti Allerginen kosketusihottuma Ärsytyskosketusihottuma Ammattiastma Ammattinuha Myyräkuume Lateraalinen epikondyliitti Tärinätauti Prepatellaaribursiitti Rannekanavaoireyhtymä lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 8
 9. 9. Työikäisten naisten yleisimpien vahvistettujen ammattitautien lukumäärät v. 2016 0 10 20 30 40 50 60 70 Allerginen kosketusihottuma Ärsytyskosketusihottuma Ammattiastma Syyhy Proteiinikosketusihottuma ja kosketusurtikaria Ammattinuha Lateraalinen epikondyliitti Myyräkuume Värttinäluun puikkolisäkkeen alueen jännetuppitulehdus Meluvamma Rannekanavaoireyhtymä lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 9
 10. 10. Työikäisten vahvistettujen ammattitautitapausten lukumäärät altisteryhmittäin v. 2016 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 kemiallinen tekijä fysikaalinen tekijä biologinen tekijä fyysinen / mekaaninen tekijä työn tekeminen tuntematon lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 10
 11. 11. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattitautitapausten lukumääristä toimialoittain v. 2016 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 43 Erikoistunut rakennustoiminta 41 Talonrakentaminen 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 86 Terveyspalvelut 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus ym. 10 Elintarvikkeiden valmistus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 56 Ravitsemistoiminta 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus ym. 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ym. kauppa) lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 11
 12. 12. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattitautitapausten työllisiin suhteutetuista ilmaantuvuuksista toimialoittain v. 2016 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 26 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 168 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 57 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus ym. 31 42 Maa- ja vesirakentaminen 20 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 22 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 34 24 Metallien jalostus 15 41 Talonrakentaminen 76 43 Erikoistunut rakennustoiminta 97 Toimialat yhteensä 1060 tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri lukumäärä 12
 13. 13. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattitautitapausten lukumääristä ammateittain v. 2016 0 50 100 150 200 250 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät ym. 51 Palvelutyöntekijät 81 Prosessityöntekijät 75 Elintarvike-, puutyö- ym. alan valmistustyöntekijät 53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 32 Terveydenhuollon asiantuntijat 93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 13
 14. 14. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattitautitapausten työllisiin suhteutetuista ilmaantuvuuksista ammateittain v. 2016 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 01 Upseerit 10 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 170 62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 18 75 Elintarvike-, puutyö- ym. alan valmistustyöntekijät 48 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät ym. 162 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 172 81 Prosessityöntekijät 72 73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot ym. 11 74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 42 51 Palvelutyöntekijät 73 Ammatit yhteensä 1060 tapauksia/10 000 työllistä lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 14
 15. 15. Työikäisten vahvistetut ammattitautitapaukset ammattitauti-ilmoituksen mukaan v. 2016 Ei ammattitauti-ilmoitusta; 669; 63 % Ammattitauti-ilmoitus; 391; 37 % Työperäisten sairauksien rekisteri 15
 16. 16. Esimerkkejä työikäisten ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapausten lukumääristä toimialoittain v. 2016 0 50 100 150 200 250 300 350 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 86 Terveyspalvelut 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus ym. 43 Erikoistunut rakennustoiminta 41 Talonrakentaminen 85 Koulutus 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ym. kauppa) 56 Ravitsemistoiminta lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 16
 17. 17. Esimerkkejä työikäisten ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapausten työllisiin suhteutetuista ilmaantuvuuksista toimialoittain v. 2016 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 48 78 Työllistämistoiminta 44 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 137 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 308 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 161 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus ym. 91 10 Elintarvikkeiden valmistus 110 24 Metallien jalostus 42 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 36 41 Talonrakentaminen 187 Toimialat yhteensä 3428 tapauksia/10 000 työllistä lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 17
 18. 18. Esimerkkejä työikäisten ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapausten lukumääristä ammateittain v. 2016 0 100 200 300 400 500 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät ym. 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 51 Palvelutyöntekijät 81 Prosessityöntekijät 53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 32 Terveydenhuollon asiantuntijat 75 Elintarvike-, puutyö- ym. alan valmistustyöntekijät 23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 52 Myyjät, kauppiaat ym. lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 18
 19. 19. Esimerkkejä työikäisten ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapausten työllisiin suhteutetuista ilmaantuvuuksista ammateittain v. 2016 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 01 Upseerit 34 75 Elintarvike-, puutyö- ym. alan valmistustyöntekijät 137 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät ym. 439 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 316 81 Prosessityöntekijät 246 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 429 82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 51 94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 62 74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 99 51 Palvelutyöntekijät 253 Ammatit yhteensä 3428 tapauksia/10 000 työllistä lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 19
 20. 20. Työikäisten ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapaukset ammattitauti-ilmoituksen mukaan v. 2016 Ei ammattitauti-ilmoitusta; 2579; 75 % Ammattitauti-ilmoitus; 849; 25 % Työperäisten sairauksien rekisteri 20
 21. 21. Työikäisten ammattiastmojen ja ammattiastmaepäilyjen lukumäärät v. 2005-2016 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 työikäisten ammattiastmat ja ammattiastmaepäilyt työikäisten vahvistetut ammattiastmat työikäisten ammattiastmat ja ammattiastmaepäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut ammattiastmat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri 21
 22. 22. Työikäisten ammattinuhien ja ammattinuhaepäilyjen lukumäärät v. 2005-2016 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 työikäisten ammattinuhat ja ammattinuhaepäilyt työikäisten vahvistetut ammattinuhat työikäisten ammattinuhat ja ammattinuhaepäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut ammattinuhat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri 22
 23. 23. Työikäisten vahvistettujen allergisten kosketusihottumien lukumäärät v. 2005–2016 Työperäisten sairauksien rekisteri 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0 50 100 150 200 250 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 työikäisten vahvistetut allergiset kosketusihottumat työikäisten vahvistetut allergiset kosketusihottumat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä 23
 24. 24. Työikäisten vahvistettujen proteiinikosketusihottumien ja kosketusurtikarioiden lukumäärät v. 2005–2016 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 työikäisten vahvistetut proteiinikosketusihottumat ja kosketusurtikariat työikäisten vahvistetut proteiinikosketusihottumat ja kosketusurtikariat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri 24
 25. 25. Työikäisten vahvistettujen ärsytyskosketusihottumien lukumäärät v. 2005-2016 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 0 50 100 150 200 250 300 350 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 työikäisten vahvistetut ärsytyskosketusihottumat työikäisten vahvistetut ärsytyskosketusihottumat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri 25
 26. 26. Työikäisten vahvistettujen lateraalisten epikondyliittien ja niiden epäilyjen lukumäärät v. 2005-2016 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 työikäisten lateraaliset epikondyliitit ja niiden epäilyt työikäisten vahvistetut lateraaliset epikondyliitit työikäisten lateraaliset epikondyliitit ja niiden epäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut lateraaliset epikondyliitit/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri 26
 27. 27. Työikäisten vahvistettujen M70.0- ja M65.4 -tapausten ja niiden epäilyjen lukumäärät v. 2005-2016 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 työikäisten M70.0 ja M65.4 -tapaukset ja niiden epäilyt työikäisten vahvistetut M70.0 ja M65.4 -tapaukset työikäisten M70.0 ja M65.4 -tapaukset ja niiden epäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut M70.0 ja M65.4 -tapaukset/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri 27
 28. 28. Työikäisten vahvistettujen rannekanavaoireyhtymien ja niiden epäilyjen lukumäärät v. 2005-2016 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 työikäisten rannekanavaoireyhtymät ja niiden epäilyt työikäisten vahvistetut rannekanavaoireyhtymät työikäisten rannekanavaoireyhtymät ja niiden epäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut rannekanavaoireyhtymät/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri 28
 29. 29. Työikäisten vahvistettujen meluvammojen ja niiden epäilyjen lukumäärät v. 2005- 2016 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 työikäisten meluvammat ja niiden epäilyt työikäisten vahvistetut meluvammat työikäisten meluvammat ja niiden epäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut meluvammat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri 29
 30. 30. Työikäisten vahvistettujen tärinätautien ja niiden epäilyjen lukumäärät v. 2005-2016 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0 10 20 30 40 50 60 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 työikäisten tärinätaudit ja niiden epäilyt työikäisten vahvistetut tärinätaudit työikäisten tärinätaudit ja niiden epäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut tärinätaudit/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri 30
 31. 31. Työikäisten vahvistettujen prepatellaaribursiittien ja niiden epäilyjen lukumäärät v. 2005-2016 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0 5 10 15 20 25 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 työikäisten prepatellaaribursiitit ja niiden epäilyt työikäisten vahvistetut prepatellaaribursiitit työikäisten prepatellaaribursiitit ja niiden epäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut prepatellaaribursiitit/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri 31
 32. 32. Yli 65-vuotiaiden ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapausten sekä vahvistettejen ammattitautitapausten lukumäärät v. 2005–2016 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 yli 65-vuotiaiden vahvistetut ammattitautitapaukset yli 65-vuotiaiden ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapaukset lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 32
 33. 33. Yli 65-vuotiaiden yleisimmät vahvistetut ammattitaudit v. 2016 0 50 100 150 200 250 300 Asbestiplakkitauti Meluvamma Mesoteliooma Asbestoosi Keuhkosyöpä lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 33
 34. 34. Kaikenikäisten ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapausten sekä vahvistettujen ammattitautitapausten lukumäärät v. 2005–2016 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 kaikenikäisten vahvistetut ammattitautitapaukset kaikenikäisten ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapaukset lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 34
 35. 35. Kaikenikäisten yleisimmät vahvistetut ammattitaudit v. 2016 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Meluvamma Asbestiplakkitauti Allerginen kosketusihottuma Ärsytyskosketusihottuma Ammattiastma Mesoteliooma Ammattinuha Asbestoosi Myyräkuume Lateraalinen epikondyliitti Proteiinikosketusihottuma ja kosketusurtikaria Syyhy Tärinätauti Rannekanavaoireyhtymä lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 35
 36. 36. Kaikenikäisten vahvistettujen meluvammojen ja niiden epäilyjen lukumäärät v. 2005–2016 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 kaikenikäisten vahvistetut meluvammat kaikenikäisten meluvammat ja meluvammaepäilyt lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 36
 37. 37. Kaikenikäisten vahvistettujen asbestisairaustapausten ja niiden epäilyjen lukumäärät v. 2005–2016 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 asbestisairaustapaukset ja niiden epäilyt vahvistetut asbestisairaustapaukset lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 37
 38. 38. Kaikenikäisten vahvistettujen asbestiplakkitautien ja niiden epäilyjen lukumäärät v. 2005–2016 0 100 200 300 400 500 600 700 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 kaikenikäisten vahvistetut asbestiplakkitaudit kaikenikäisten asbestiplakkitaudit ja niiden epäilyt lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 38
 39. 39. Kaikenikäisten vahvistettujen asbestoosien ja niiden epäilyjen lukumäärät v. 2005–2016 0 20 40 60 80 100 120 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 kaikenikäisten vahvistetut asbestoosit kaikenikäisten asbestoosit ja asbestoosiepäilyt lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 39
 40. 40. Kaikenikäisten vahvistettujen keuhkosyöpien ja niiden epäilyjen lukumäärät v. 2005–2016 0 20 40 60 80 100 120 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 kaikenikäisten vahvistetut keuhkosyövät kaikenikäisten keuhkosyövät ja keuhkosyöpäepäilyt lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 40
 41. 41. Kaikenikäisten vahvistettujen mesotelioomien ja niiden epäilyjen lukumäärät v. 2005–2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 kaikenikäisten vahvistetut mesotelioomat kaikenikäisten mesotelioomat ja mesotelioomaepäilyt lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri 41
 42. 42. Tiedon kertyminen Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) Työperäisten sairauksien rekisteri (TPSR) TYÖTERVEYSLAITOS Vakuutuslaitos Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) Kopio sairauskertomustekstistä tai E-lääkärinlausunto Lääkärin laatima ammattitauti- ilmoitus Maatalousyrittäjän työtapaturma/ ammattitauti- ilmoitus Kopio sairauskertomustekstistä tai E-lääkärinlausunto täydentävät tiedot Työnantajan työtapaturma/ ammattitauti-ilmoitus Työperäisten sairauksien rekisteri 42
 43. 43. @tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos Kiitos!

×