Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ammattitaudit ja ammattitautiepailyt 2015

311 views

Published on

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2015 -vuosijulkaisun perusteella tehty yhteenveto.
Lähde: Työterveyslaitos, Työperäisten sairauksien rekisteri TPSR

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ammattitaudit ja ammattitautiepailyt 2015

 1. 1. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2015 Työperäisten sairauksien rekisteri tpsr@ttl.fi
 2. 2. 2 Tiedon kertyminen Työperäisten sairauksien rekisteriin Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) Työperäisten sairauksien rekisteri (TPSR) TYÖTERVEYSLAITOS Vakuutuslaitos Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) Työnantajan työtapaturma/ ammattitauti-ilmoitus Kopio sairauskertomustekstistä tai E-lääkärinlausunto Lääkärin laatima ammattitauti- ilmoitus Maatalousyrittäjän työtapaturma/ ammattitauti-ilmoitus Kopio sairauskertomustekstistä tai E-lääkärinlausunto täydentävät tiedot Työperäisten sairauksien rekisteri
 3. 3. 3 Työikäisten ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen sekä vahvistettujen ammattitautien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus v. 2011-2015 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2011 2012 2013 2014 2015 työikäisten ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt työikäisten vahvistetut ammattitaudit työikäisten ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut ammattitaudit/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri
 4. 4. 4 Työikäisten vahvistetut ammattitaudit sukupuolen mukaan v. 2015 Miehet, 830, 70% Naiset, 359, 30% Työperäisten sairauksien rekisteri
 5. 5. 5 Työikäisten vahvistetut ammattitautitapaukset ikäryhmittäin v. 2015 -19 1% 20-24 6% 25-29 6% 30-34 7% 35-39 6% 40-44 8% 45-49 10% 50-54 15% 55-59 19% 60-64 22% Työperäisten sairauksien rekisteri
 6. 6. 6 Työikäisten yleisimmät vahvistetut ammattitaudit diagnooseittain v. 2015 0 100 200 300 400 Meluvamma Ärsytyskosketusihottuma Allerginen kosketusihottuma Asbestiplakkitauti Ammattiastma Ammattinuha Proteiinikosketusihottuma tai kosketusurtikaria Lateraalinen epikondyliitti Syyhy Rannekanavaoireyhtymä Tärinätauti Myyräkuume Mesoteliooma lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 7. 7. 7 Työikäisten miesten yleisimmät vahvistetut ammattitaudit diagnooseittain v. 2015 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Meluvamma Asbestiplakkitauti Allerginen kosketusihottuma Ammattiastma Lateraalinen epikondyliitti Ärsytyskosketusihottuma Tärinätauti Rannekanavaoireyhtymä Myyräkuume Ammattinuha lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 8. 8. 8 Työikäisten naisten yleisimmät vahvistetut ammattitaudit diagnooseittain v. 2015 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Ärsytyskosketusihottuma Allerginen kosketusihottuma Ammattiastma Syyhy Ammattinuha Proteiinikosketusihottuma tai kosketusurtikaria Lateraalinen epikondyliitti Meluvamma lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 9. 9. 9 Työikäisten vahvistetut ammattitaudit altisteryhmittäin v. 2015 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 kemiallinen tekijä fysikaalinen tekijä fyysinen / mekaaninen tekijä biologinen tekijä työn tekeminen tuntematon lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 10. 10. 10 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärästä toimialoittain v. 2015 0 20 40 60 80 100 120 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 43 Erikoistunut rakennustoiminta 41 Talonrakentaminen 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus ym. 86 Terveyspalvelut 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus 56 Ravitsemistoiminta 96 Muut henkilökohtaiset palvelut lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 11. 11. 11 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattitautien työllisiin suhteutetusta ilmaantuvuudesta toimialoittain v. 2015 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 20 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 74 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 113 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 41 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 27 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 20 10 Elintarvikkeiden valmistus 51 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus ym. 29 41 Talonrakentaminen 80 43 Erikoistunut rakennustoiminta 110 Toimialat yhteensä 1189 tapauksia/10 000 työllistä lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 12. 12. 12 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärästä ammateittain v. 2015 0 50 100 150 200 250 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät ym. 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 51 Palvelutyöntekijät 81 Prosessityöntekijät 53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 75 Elintarvike-, puutyö- ym. alan valmistustyöntekijät 32 Terveydenhuollon asiantuntijat 74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 13. 13. 13 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattitautien työllisiin suhteutetusta ilmaantuvuudesta ammateittain v. 2015 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 01 Upseerit 11 75 Elintarvike-, puutyö- ym. alan valmistustyöntekijät 54 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät ym. 208 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 206 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 114 82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 22 81 Prosessityöntekijät 79 73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot ym. 13 62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 11 74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 40 Ammatit yhteensä 1189 tapauksia/10 000 työllistä lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 14. 14. 14 Työikäisten ammattiastmojen ja niiden epäilyjen sekä vahvistettujen ammattiastmojen lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus v. 2011-2015 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2011 2012 2013 2014 2015 työikäisten ammattiastmat ja ammattiastmaepäilyt työikäisten vahvistetut ammattiastmat työikäisten ammattiastmat ja ammattiastmaepäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut ammattiastmat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri
 15. 15. 15 Työikäisten vahvistettujen ammattiastmojen lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus v. 2011–2015 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2011 2012 2013 2014 2015 työikäisten vahvistetut ammattiastmat työikäisten vahvistetut ammattiastmat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri
 16. 16. 16 Työikäisten vahvistetut ammattiastmat altisteryhmittäin v. 2015 0 5 10 15 20 25 30 Homesienet Jauhot ja rehut Muut kemikaalialtisteet Lehmä Muut eläinperäiset altisteet Muut em. luokkiin kuuluvat altisteet Akrylaatit Isosyanaatit Kampaamotyön altisteet Entsyymit Epoksiyhdisteet Happoanhydridit Muut kasviperäiset altisteet lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 17. 17. 17 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattiastmojen lukumäärästä toimialoittain v. 2015 0 2 4 6 8 10 12 14 16 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 85 Koulutus 86 Terveyspalvelut 10 Elintarvikkeiden valmistus 56 Ravitsemistoiminta 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ym. kauppa) lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 18. 18. 18 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattiastmojen lukumäärästä ammateittain v. 2015 0 2 4 6 8 10 12 14 16 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 51 Palvelutyöntekijät 23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 32 Terveydenhuollon asiantuntijat 81 Prosessityöntekijät 31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 75 Elintarvike-, puutyö- ym. alan valmistustyöntekijät 91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 19. 19. 19 Työikäisten ammattinuhien ja niiden epäilyjen sekä vahvistettujen ammattinuhien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus v. 2011-2015 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 0 50 100 150 200 250 300 2011 2012 2013 2014 2015 työikäisten ammattinuhat ja ammattinuhaepäilyt työikäisten vahvistetut ammattinuhat työikäisten ammattinuhat ja ammattinuhaepäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut ammattinuhat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri
 20. 20. 20 Työikäisten vahvistetut ammattinuhat altisteryhmittäin v. 2015 0 5 10 15 20 25 Jauhot ja rehut Lehmä Muut eläinperäiset altisteet Kampaamotyön altisteet Akrylaatit Muut em. luokkiin kuulumattomat altisteet Muut kasviperäiset altisteet Muut kemikaalialtisteet Entsyymit Isosyanaatit lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 21. 21. 21 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattinuhien lukumäärästä toimialoittain v. 2015 0 2 4 6 8 10 12 14 56 Ravitsemistoiminta 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 10 Elintarvikkeiden valmistus 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 85 Koulutus lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 22. 22. 22 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattinuhien lukumäärästä ammateittain v. 2015 0 5 10 15 51 Palvelutyöntekijät 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 75 Elintarvike-, puutyö- ym. alan valmistustyöntekijät 52 Myyjät, kauppiaat ym. lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 23. 23. 23 Työikäisten ammatti-ihotautitapausten ja niiden epäilyjen sekä vahvistettujen ammatti-ihotautitapausten lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus v. 2011-2015 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2011 2012 2013 2014 2015 työikäisten ammatti-ihotautitapaukset ja niiden epäilyt työikäisten vahvistetut ammatti-ihotautitapaukset työikäisten ammatti-ihotautitapaukset ja niiden epäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut ammatti-ihotautitapaukset/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri
 24. 24. 24 Työikäisten vahvistettujen allergisten kosketusihottumien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus v. 2011–2015 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2011 2012 2013 2014 2015 työikäisten vahvistetut allergiset kosketusihottumat työikäisten vahvistetut allergiset kosketusihottumat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri
 25. 25. 25 Työikäisten vahvistetut allergiset kosketusihottumat altisteryhmittäin v. 2015 0 5 10 15 20 25 30 35 Epoksiyhdisteet Kumit Isotiatsolinonit Muut muovit Akrylaatit Formaldehydit Muut säilytteet Kookosrasvahappoyhdisteet Metallit Kampaajan kemikaalit Polyuretaanituotteet Kasvit Sekalaiset kemikaalit Hajusteet Luonnonhartsit Etanoliamiinit Muut kosmetiikan ainesosat Väriaineet Sekalaiset muut lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 26. 26. 26 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen allergisten kosketusihottumien lukumäärästä toimialoittain v. 2015 0 5 10 15 20 43 Erikoistunut rakennustoiminta 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ym. kauppa) 41 Talonrakentaminen 86 Terveyspalvelut lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 27. 27. 27 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen allergisten kosketusihottumien lukumäärästä ammateittain v. 2015 0 10 20 30 40 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät ym. 51 Palvelutyöntekijät 91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 81 Prosessityöntekijät lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 28. 28. 28 Työikäisten vahvistettujen ärsytyskosketusihottumien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus v. 2011-2015 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2011 2012 2013 2014 2015 työikäisten vahvistetut ärsytyskosketusihottumat työikäisten vahvistetut ärsytyskosketusihottumat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri
 29. 29. 29 Työikäisten vahvistetut ärsytyskosketusihottumat altisteryhmittäin v. 2015 0 10 20 30 40 50 60 70 Märkätyö Likainen työ, pöly Pesu- ja desinfioimisaineet Öljyt, leikkuunesteet, voiteluaineet Hautuminen Muut lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 30. 30. 30 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ärsytyskosketusihottumien lukumäärästä toimialoittain v. 2015 0 5 10 15 20 25 30 86 Terveyspalvelut 56 Ravitsemistoiminta 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus ym. 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 31. 31. 31 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ärsytyskosketusihottumien lukumäärästä ammateittain v. 2015 0 5 10 15 20 53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät ym. 32 Terveydenhuollon asiantuntijat 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 32. 32. 32 Työikäisten vahvistettujen proteiinikosketusihottumien ja kosketusurtikarioiden lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus v. 2011–2015 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2011 2012 2013 2014 2015 työikäisten vahvistetut proteiinikosketusihottumat ja kosketusurtikariat työikäisten vahvistetut proteiinikosketusihottumat ja kosketusurtikariat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri
 33. 33. 33 Työikäisten vahvistetut proteiinikosketusihottumat ja kosketusurtikariat altisteryhmittäin v. 2015 0 5 10 15 20 25 30 Eläinperäiset altisteet Kasviperäiset altisteet Kemialliset altisteet Entsyymit lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 34. 34. 34 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen proteiinikosketusihottumien ja kosketusurtikarioiden lukumäärästä toimialoittain v. 2015 0 5 10 15 20 25 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 10 Elintarvikkeiden valmistus 56 Ravitsemistoiminta 85 Koulutus lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 35. 35. 35 Työikäisten rasitussairauksien ja niiden epäilyjen sekä vahvistettujen rasitussairauksien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus v. 2011-2015 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0 100 200 300 400 500 600 2011 2012 2013 2014 2015 työikäisten rasitussairaudet ja niiden epäilyt työikäisten vahvistetut rasitussairaudet työikäisten rasitussairaudet ja niiden epäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut rasitussairaudet/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri
 36. 36. 36 Työikäisten lat. epikondyliittien ja niiden epäilyjen sekä vahvistettujen lat. epikondyliittien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmantuvuus v. 2011-2015 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 50 100 150 200 250 2011 2012 2013 2014 2015 työikäisten lateraaliset epikondyliitit ja niiden epäilyt työikäisten vahvistetut lateraaliset epikondyliitit työikäisten lateraaliset epikondyliitit ja niiden epäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut lateraaliset epikondyliitit/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri
 37. 37. 37 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen lateraalisten epikondyliittien lukumäärästä toimialoittain v. 2015 0 2 4 6 8 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 43 Erikoistunut rakennustoiminta 10 Elintarvikkeiden valmistus 41 Talonrakentaminen 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ym. kauppa) 96 Muut henkilökohtaiset palvelut lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 38. 38. 38 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen lateraalisten epikondyliittien lukumäärästä ammateittain v. 2015 0 2 4 6 8 10 12 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 75 Elintarvike-, puutyö- ym. alan valmistustyöntekijät 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät ym. 51 Palvelutyöntekijät lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 39. 39. 39 Työikäisten rannekanavaoireyhtymien ja niiden epäilyjen sekä vahvistettujen rannekanavaoireyhtymien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus v. 2011-2015 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015 työikäisten rannekanavaoireyhtymät ja niiden epäilyt työikäisten vahvistetut rannekanavaoireyhtymät työikäisten rannekanavaoireyhtymät ja niiden epäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut rannekanavaoireyhtymät/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri
 40. 40. 40 Työikäisten tärinätautien ja niiden epäilyjen sekä vahvistettujen tärinätautien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus v. 2011-2015 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0 10 20 30 40 50 60 70 2011 2012 2013 2014 2015 työikäisten tärinätaudit ja niiden epäilyt työikäisten vahvistetut tärinätaudit työikäisten tärinätaudit ja niiden epäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut tärinätaudit/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri
 41. 41. 41 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen tärinätautien lukumäärästä toimialoittain v. 2015 0 2 4 6 8 10 45 Moottoriajoneuvojen ym. tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 41 Talonrakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 42. 42. 42 Työikäisten meluvammojen ja niiden epäilyjen sekä vahvistettujen meluvammojen lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus v. 2011-2015 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 0 200 400 600 800 1000 1200 2011 2012 2013 2014 2015 työikäisten meluvammat ja niiden epäilyt työikäisten vahvistetut meluvammat työikäisten meluvammat ja niiden epäilyt/10 000 työllistä työikäisten vahvistetut meluvammat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä kohti Työperäisten sairauksien rekisteri
 43. 43. 43 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen meluvammojen lukumäärästä toimialoittain v. 2015 0 10 20 30 40 50 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 43 Erikoistunut rakennustoiminta 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus ym. 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 41 Talonrakentaminen 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus ym. 42 Maa- ja vesirakentaminen 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 10 Elintarvikkeiden valmistus lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 44. 44. 44 Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen meluvammojen lukumäärästä ammateittain v. 2015 0 20 40 60 80 100 120 140 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 81 Prosessityöntekijät 93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 75 Elintarvike-, puutyö- ym. alan valmistustyöntekijät 83 Kuljetustyöntekijät 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 01 Upseerit 21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 45. 45. 45 Yli 65-vuotiaiden ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen sekä vahvistettujen ammattitautien lukumäärä v. 2011–2015 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2011 2012 2013 2014 2015 yli 65-vuotiaiden vahvistetut ammattitaudit yli 65-vuotiaiden ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 46. 46. 46 Yli 65-vuotiaiden yleisimmät vahvistetut ammattitaudit diagnooseittain v. 2015 0 50 100 150 200 250 300 Asbestiplakkitauti Meluvamma Mesoteliooma Keuhkosyöpä Asbestoosi Silikoosi lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 47. 47. 47 Kaikenikäisten ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen sekä vahvistettujen ammattitautien lukumäärä v. 2011–2015 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 2011 2012 2013 2014 2015 kaikenikäisten vahvistetut ammattitaudit kaikenikäisten ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 48. 48. 48 Kaikenikäisten yleisimmät vahvistetut ammattitaudit diagnooseittain v. 2015 0 100 200 300 400 500 Meluvamma Asbestiplakkitauti Ärsytyskosketusihottuma Allerginen kosketusihottuma Ammattiastma Ammattinuha Proteiinikosketusihottuma tai kosketusurtikaria Mesoteliooma Lateraalinen epikondyliitti Syyhy Keuhkosyöpä Asbestoosi Rannekanavaoireyhtymä Tärinätauti Myyräkuume lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 49. 49. 49 Kaikenikäisten meluvammojen ja niiden epäilyjen sekä vahvistettujen meluvammojen lukumäärä v. 2011–2015 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2011 2012 2013 2014 2015 kaikenikäisten vahvistetut meluvammat kaikenikäisten meluvammat ja meluvammaepäilyt lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 50. 50. 50 Esimerkkejä kaikenikäisten vahvistettujen meluvammojen lukumäärästä toimialoittain v. 2015 0 10 20 30 40 50 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 43 Erikoistunut rakennustoiminta 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus ym. 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 41 Talonrakentaminen 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus ym. 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 42 Maa- ja vesirakentaminen 45 Moottoriajoneuvojen ym. tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 51. 51. 51 Esimerkkejä kaikenikäisten vahvistettujen meluvammojen lukumäärästä ammateittain v. 2015 0 20 40 60 80 100 120 140 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät ym. 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 81 Prosessityöntekijät 74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 83 Kuljetustyöntekijät 75 Elintarvike-, puutyö- ym. alan valmistustyöntekijät 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 51 Palvelutyöntekijät lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 52. 52. 52 Kaikenikäisten asbestiplakkitautien ja niiden epäilyjen sekä vahvistettujen asbestiplakkitautien lukumäärä v. 2011–2015 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 2011 2012 2013 2014 2015 kaikenikäisten vahvistetut asbestiplakkitaudit kaikenikäisten asbestiplakkitaudit ja asbestiplakkitautiepäilyt lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 53. 53. 53 Kaikenikäisten asbestoosien ja niiden epäilyjen sekä vahvistettujen asbestoosien lukumäärä v. 2011–2015 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 2014 2015 kaikenikäisten vahvistetut asbestoosit kaikenikäisten asbestoosit ja asbestoosiepäilyt lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 54. 54. 54 Kaikenikäisten keuhkosyöpien ja niiden epäilyjen sekä vahvistettujen keuhkosyöpien lukumäärä v. 2011–2015 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2011 2012 2013 2014 2015 kaikenikäisten vahvistetut keuhkosyövät kaikenikäisten keuhkosyövät ja keuhkosyöpäepäilyt lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri
 55. 55. 55 Kaikenikäisten mesotelioomien ja niiden epäilyjen sekä vahvistettujen mesotelioomien lukumäärä v. 2011–2015 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2011 2012 2013 2014 2015 kaikenikäisten vahvistetut mesotelioomat kaikenikäisten mesotelioomat ja mesotelioomaepäilyt lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisteri

×