Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ammattitaudit 10 v -selvitys. Päätulokset ja graafit.

242 views

Published on

RISKIAMMATIT, -ALAT JA -ALTISTEET TYÖPERÄISTEN SAIRAUKSIEN REKISTERIN PERUSTEELLA –10 VUODEN AINEISTON ANALYYSI

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ammattitaudit 10 v -selvitys. Päätulokset ja graafit.

 1. 1. Riskiammatit, -alat ja -altisteet työperäisten sairauksien rekisterin perusteella – 10 vuoden aineiston analyysi Kirsi Koskela, Kristiina Aalto-Korte, Maria Pesonen, Hille Suojalehto, Irmeli Lindström, Liisa Airaksinen, Katri Suuronen, Johanna Lehtimäki ja Pauliina Toivio
 2. 2. TPSR 10 v -hanke • ’Riskiammatit, -alat ja -altisteet Työperäisten sairauksien rekisterin perusteella – 10 vuoden aineiston analyysi’ -hankkeessa selvitettiin työikäisten (15-64 -vuotiaiden) merkittävimmät ajankohtaiset riskitoimialat, -ammatit ja -altisteet • Aineistona käytettiin Työperäisten sairauksien rekisteriin vuosina 2005-2014 kirjattuja ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapauksia • Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa ammattitautien ja työperäisen sairastavuuden ehkäisyn pohjaksi • Hankkeen loppuraportti: http://urn.fi/URN:ISBN:9789522618580 6.2.2019 2 Työperäisten sairauksien rekisteri
 3. 3. TPSR 10 v: Työikäisten ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen lukumäärä on laskussa • Työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärä on laskenut 58 % • Työikäisten ammattitautiepäilyjen lukumäärä on laskenut 30 % • Työikäisten vahvistettujen ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen lukumäärä on laskenut 42 % • Mahdollisia selittäviä tekijöitä: työelämän muutokset, automatisaatio, työturvallisuuden ja työterveyshuoltoresurssien paraneminen • Yksityisyrittäjyyden ja pätkätöiden lisääntymisen vaikutukset ovat epäselviä • Ammattitaudeissa voi olla alidiagnostiikkaa eli välttämättä sairauden/oireiden taustalta ei tunnisteta työperäistä syytä 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 3
 4. 4. TPSR 10 v: Työikäisten yleisimmät vahvistetut ammattitaudit • Meluvamma • Ärsytyskosketusihottuma • Asbestiplakkitauti • Allerginen kosketusihottuma • Lateraalinen epikondyliitti (tenniskyynärpää) • Astma • Pitkäaikainen käden tai ranteen krepitoiva tenosynoviitti (jännetuppitulehdus) • Nuha 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 4
 5. 5. TPSR 10 v: Riskialtisteet • Fysikaaliset altisteet: melu, käsitärinä • Kemialliset altisteet: asbesti, märkätyö, eläinten epiteeli, karvat ja eritteet (erityisesti lehmä), pesuaineet, jauhot, viljat ja rehut, likainen työ, hartsit ja muovit, leikkuunesteet, kumikemikaalit • Biologiset altisteet: homesienet, Puumala-virus (aiheuttaa myyräkuumeen), syyhypunkki, varastopunkki • Fyysiset/mekaaniset tekijät: toistotyö 6.2.2019 5 Työperäisten sairauksien rekisteri
 6. 6. TPSR 10 v: Riskitoimialat (TOL 2008, 2-numerotaso) • Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut • Erikoistunut rakennustoiminta ja talonrakentaminen • Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) • Terveyspalvelut • Muiden kulkuneuvojen valmistus (mm. junat, laivat, lentokoneet) • Paperi- ja kartonkituotteiden valmistus • Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 6
 7. 7. TPSR 10 v: Riskiammatit (AML 2010, 2-numerotaso) • Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat • Rakennustyöntekijät • Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat • Prosessityöntekijät • Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät • Palvelutyöntekijät • Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 7
 8. 8. TPSR 10 v: Ammattitautien ehkäisyohjelma • Kohdennettuja toimia mm. maataloustyöhön, moottoriajoneuvojen asentajille ja korjaajille sekä pienleipomoihin ja keittiöihin • Useita tiedottamiseen, koulutukseen ja ohjaukseen liittyviä aiheita • Kosteusvaurioastman osoittamiseen liittyvien menetelmien arviointitarve • Ammattitautien tilastoinnin kehittäminen • Ammattitauti-ilmoituksen entistä aktiivisempi käyttö 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 8
 9. 9. Työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus vuosittain 10 vuoden aineistossa 6.2.2019 9 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 vahvistetut ammattitaudit vahvistetut ammattitaudit/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä kohti Työperäisten sairauksien rekisteri
 10. 10. Työikäisten ammattitautiepäilyjen lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus vuosittain 10 vuoden aineistossa 6.2.2019 10 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ammattitautiepäilyt ammattitautiepäilyt/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä kohti Työperäisten sairauksien rekisteri
 11. 11. Työikäisten ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus vuosittain 10 vuoden aineistossa 6.2.2019 11 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitauti- ja ammattitautiepäilyt/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä Työperäisten sairauksien rekisteri
 12. 12. Työikäisten vahvistetut ammattitaudit sukupuolen mukaan 10 vuoden aineistossa Miehet, 15230, 72% Naiset, 5864, 28% 6.2.2019 12 Työperäisten sairauksien rekisteri
 13. 13. Työikäisten vahvistetut ammattitaudit iän mukaan 10 vuoden aineistossa -19 1% 20-24 4% 25-29 6% 30-34 6% 35-39 7% 40-44 9% 45-49 12% 50-54 16% 55-59 22% 60-64 17% 6.2.2019 13 Työperäisten sairauksien rekisteri
 14. 14. Työikäisten yleisimmät vahvistetut ammattitaudit 10 vuoden aineistossa 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Meluvamma Ärsytyskosketusihottuma Asbestiplakkitauti Allerginen kosketusihottuma Lateraalinen epikondyliitti Astma Pitkäaikainen käden/ranteen krepitoiva tenosynoviitti Nuha Myyräkuume Proteiinikosketusihottuma tai kosketusurtikaria 6.2.2019 14 lukumäärä/ 10 vuoden aineisto Työperäisten sairauksien rekisteri
 15. 15. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärästä toimialoittain (TOL 2008, 2-numerotaso) 10 vuoden aineistossa 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 43 Erikoistunut rakennustoiminta 41 Talonrakentaminen 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 86 Terveyspalvelut 10 Elintarvikkeiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus ym. 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus ym. 6.2.2019 15 lukumäärä/ 10 vuoden aineisto Työperäisten sairauksien rekisteri
 16. 16. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärästä ammateittain (AML 2010, 2-numerotaso) 10 vuoden aineistossa 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät ym. 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 81 Prosessityöntekijät 51 Palvelutyöntekijät 75 Elintarvike-, puutyö- ym. alan valmistustyöntekijät 74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 32 Terveydenhuollon asiantuntijat 53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 6.2.2019 16 lukumäärä/ 10 vuoden aineisto Työperäisten sairauksien rekisteri
 17. 17. Työikäisten vahvistettujen meluvammojen lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus vuosittain 10 vuoden aineistossa 6.2.2019 17 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 0 200 400 600 800 1000 1200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 vahvistetut meluvammat vahvistetut meluvammat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä kohti Työperäisten sairauksien rekisteri
 18. 18. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen meluvammojen lukumäärästä toimialoittain 10 vuoden aineistossa 0 100 200 300 400 500 600 700 800 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 41 Talonrakentaminen 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 43 Erikoistunut rakennustoiminta 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus ym. 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus ym. 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 24 Metallien jalostus 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ym. 6.2.2019 18 lukumäärä/ 10 vuoden aineisto Työperäisten sairauksien rekisteri
 19. 19. Työikäisten vahvistettujen allergisten kosketusihottumien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus vuosittain 10 vuoden aineistossa 6.2.2019 19 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0 50 100 150 200 250 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 allergiset kosketusihottumat lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä kohti Työperäisten sairauksien rekisteri
 20. 20. 0 50 100 150 200 250 300 Kumikemikaalit Epoksikemikaalit Metallit Isotiatsolinonit Akrylaatit Kampaajan kemikaalit Muut muovikemikaalit Formaldehydi Kasvit Luonnonhartsit Polyuretaanituotteet Muut säilytteet Hajusteet Etanoliamiinit Kookosrasvahappoyhdisteet Lääkeaineet Väriaineet Muut kosmetiikan ainesosat Sekalaiset kemikaalit Sekalaiset muut 6.2.2019 20 Työikäisten vahvistetut allergiset kosketusihottumat altisteryhmittäin 10 vuoden aineistossa Työperäisten sairauksien rekisteri
 21. 21. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen allergisten kosketusihottumien lukumäärästä toimialoittain 10 vuoden aineistossa 0 50 100 150 200 250 86 Terveyspalvelut 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 43 Erikoistunut rakennustoiminta 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ym. kauppa) 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 41 Talonrakentaminen 85 Koulutus 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus ym. 6.2.2019 21 lukumäärä/ 10 vuoden aineisto Työperäisten sairauksien rekisteri
 22. 22. Työikäisten vahvistettujen ärsytyskosketusihottumien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus vuosittain 10 vuoden aineistossa 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 22 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 0 50 100 150 200 250 300 350 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ärsytyskosketusihottumat ärsytyskosketusihottumat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä kohti
 23. 23. 0 100 200 300 400 500 600 700 märkä työ pesuaineet likainen työ muut kemialliset tekijät etm. leikkuunesteet hautuminen öljyt ja voiteluaineet etm. kampaajan altisteet etm. elintarvikkeiden käsittely ihon poikkeava hankautuminen keittiötyön altisteet desinfioimisaineet metallityön altisteet suojakäsineet 6.2.2019 23 Työikäisten vahvistetut ärsytyskosketusihottumat altisteittain 10 vuoden aineistossa lukumäärä/ 10 vuoden aineisto Työperäisten sairauksien rekisteri
 24. 24. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ärsytyskosketusihottumien lukumäärästä toimialoittain 10 vuoden aineistossa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 86 Terveyspalvelut 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 56 Ravitsemistoiminta 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ym. kauppa) 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus 6.2.2019 24 lukumäärä/ 10 vuoden aineisto Työperäisten sairauksien rekisteri
 25. 25. Työikäisten vahvistettujen ammattiastmojen lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus vuosittain 10 vuoden aineistossa 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 25 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ammattiastmat ammattiastmat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä kohti
 26. 26. Työikäisten vahvistettujen ammattiastmojen lukumäärä esimerkkialtisteittain periodeittain 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 26 0 50 100 150 200 250 homesienet jauhot ja rehut lehmä isosyanaatit muut eläinperäiset kampaamotyön altisteet puupölyt muut kasviperäiset akrylaatit entsyymit 2005-2009 2010-2014
 27. 27. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattiastmojen lukumäärästä toimialoittain 10 vuoden aineistossa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 85 Koulutus 86 Terveyspalvelut 10 Elintarvikkeiden valmistus 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus ym. 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ym. kauppa) 56 Ravitsemistoiminta 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 6.2.2019 27 lukumäärä/ 10 vuoden aineisto Työperäisten sairauksien rekisteri
 28. 28. Työikäisten vahvistettujen ammattinuhien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus vuosittain 10 vuoden aineistossa 6.2.2019 28 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0 20 40 60 80 100 120 140 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ammattinuhat ammattinuhat/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä kohti Työperäisten sairauksien rekisteri
 29. 29. Työikäisten vahvistetut ammattinuhat esimerkkialtisteittain periodeittain 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 29 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 jauhot ja rehut lehmä homesienet muut eläinperäiset muut kasviperäiset happoanhydridit puupölyt kampaamotyön altisteet akrylaatit isosyanaatit 2005-2009 2010-2014
 30. 30. Esim-erkkejä työikäisten vahvistettujen ammatti- nuhien lukumäärästä toimialoittain 10 vuoden aineistossa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ym. 10 Elintarvikkeiden valmistus 56 Ravitsemistoiminta 85 Koulutus 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ym. kauppa) 86 Terveyspalvelut 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ym. kauppa) 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 27 Sähkölaitteiden valmistus 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus ym. 6.2.2019 30 lukumäärä/ 10 vuoden aineisto Työperäisten sairauksien rekisteri
 31. 31. Työikäisten vahvistettujen lateraalisten epikondyliittien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus vuosittain 10 vuoden aineistossa 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 31 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 0 50 100 150 200 250 300 350 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 lateraaliset epikondyliitit lateraaliset epikondyliitit/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä kohti
 32. 32. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen lateraalisten epikondyliittien (tenniskyynärpää) lukumäärästä toimialoittain 10 vuoden aineistossa 0 100 200 300 400 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ym. 10 Elintarvikkeiden valmistus 41 Talonrakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus ym. 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ym. kauppa) 27 Sähkölaitteiden valmistus 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 6.2.2019 32 lukumäärä/ 10 vuoden aineisto Työperäisten sairauksien rekisteri
 33. 33. Työikäisten vahvistettujen tärinätautien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus vuosittain 10 vuoden aineistossa 6.2.2019 33 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 tärinätaudit tärinätaudit/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä kohti Työperäisten sairauksien rekisteri
 34. 34. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen tärinätautien lukumäärästä toimialoittain 10 vuoden aineistossa 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Moottoriajoneuvojen ym. tukku- ja vähittäiskauppa jne. 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 41 Talonrakentaminen 43 Erikoistunut rakennustoiminta 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 02 Metsätalous ja puunkorjuu 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ym. 24 Metallien jalostus 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ym. valmistus lukumäärä/ 10 vuoden aineisto 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 34
 35. 35. Työikäisten vahvistettujen asbestiplakkitautien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus vuosittain 10 vuoden aineistossa 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 35 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0 50 100 150 200 250 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 vahvistetut asbestiplakkitaudit vahvistetut asbestiplakkitaudit/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä kohti
 36. 36. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen asbestiplakkitautien lukumäärästä toimialoittain 10 vuoden aineistossa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 43 Erikoistunut rakennustoiminta 41 Talonrakentaminen 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ym. 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus jne. 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ym. kauppa) 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus lukumäärä/ 10 vuoden aineisto 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 36
 37. 37. Työikäisten vahvistettujen ammattisyöpien lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus vuosittain 10 vuoden aineistossa 6.2.2019 37 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 syöpätapaukset syöpätapaukset/10 000 työllistä lukumäärä tapauksia/10 000 työllistä kohti Työperäisten sairauksien rekisteri
 38. 38. Esimerkkejä työikäisten vahvistettujen ammattisyöpien lukumäärästä toimialoittain 10 vuoden aineistossa 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 43 Erikoistunut rakennustoiminta 41 Talonrakentaminen 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ym. 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus ym. 45 Moottoriajoneuvojen ym. tukku- ja vähittäiskauppa ym. 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ym. kauppa) 50 Vesiliikenne lukumäärä/ 10 vuoden aineisto 6.2.2019 Työperäisten sairauksien rekisteri 38
 39. 39. @tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos Kiitos!

×