Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ammatilinen kuntoutus, työkokeilu käyttöön

235 views

Published on

Perjantai meeting 1.6.2018
Kirsi Unkila, eritysiasiantuntija ja Nina Nevala, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ammatilinen kuntoutus, työkokeilu käyttöön

 1. 1. Työkokeilu käyttöön – miten onnistut? Perjantai- meeting 1.6.2018
 2. 2. Ketkä äänessä? 1. Nina Nevala, LitT, dosentti, vanhempi tutkija 2. Kirsi Unkila, YTL, erityisasiantuntija, työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntija 2
 3. 3. Sisältö 1. Esityksen kulku ja käytännöt asiat 2. Sisältö ja tavoitteet 3. Tarinat 4. Kysymyksiä ja kommentteja
 4. 4. Esityksen jälkeen tiedät tavoiteMikä on työkokeilu? • Kuka järjestää • Kenelle • Tavoite • Hakeminen • Toimeentulo Mitkä tekijät on huomioitava, että työkokeilu onnistuu? • Ajoitus • Suunnittelu • Tavoitteellisuus • Seuranta ja palaute Mitä hyötyä työkokeilusta on? • Työntekijälle • Työnantajalle
 5. 5. Mikä on työkokeilu? • työkokeilulla selvitetään ammatinvalinnan vaihtoehtoja tai tuetaan henkilön työhönpaluuta • työkokeilu voi tulla kyseeseen esimerkiksi sairauden jälkeen töihin palatessa tai jos arvioidaan, että henkilön työkyky heikentyy lähitulevaisuudessa ja etsitään uutta terveydentilalle paremmin soveltuvaa työtä • voidaan toteuttaa joko omalla työpaikalla, jos haetaan esim. uutta työnkuvaa. Jollain toisella työpaikalla, jos haetaan varmistusta ammatin- tai koulutuksen valinnalle • työkokeilua järjestävät Kela, työeläkevakuutusyhtiöt, tapaturma- ja liikennevakuuttajat, TE- toimistot ja työterveyshuollot
 6. 6. Työkokeilua järjestävä taho Työkokeilun tavoite Työkokeilun kohderyhmä Työkokeilupaikka Työkokeilun kesto Henkilön toimeentulon lähde Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Selvittää vaihtoehtoja ammatinvalinnalle ja uralle tai tukea paluuta työmarkkinoille. Henkilöt, joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai jotka suunnittelevat alan tai ammatin vaihtoa, työttömät. Yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, yhteisö kuten kunta tai yhdistys, säätiö, valtion virasto, työpaja 1-6 kk samalla työnantajalla tai kunnan samassa tehtävässä, yhteensä enintään 12 kk Työttömyyspäiväraha, kulukorvaus Kela (Työllistämistä edistävä ammatillinen kuntoutus) Selvittää henkilön soveltuvuutta erilaisiin ammatteihin tai selviytymistä erilaisissa työtehtävissä. Henkilöt, jotka eivät enää suoriudu nykyisistä työtehtävistä ja edessä on työtehtävien tai ammatin vaihto. Työttömät. Työpaikat, toteutus Kelan hyväksymien palveluntuottajien kautta Suunnitelman mukainen työpaikka, 3-6 kk Kuntoutusraha tai kuntoutustuki (www.kela.fi/laskurit) Työeläkevakuutus- yhtiöt Tukea työhön paluuta pitkän sairasloman jälkeen, tukea työssä jatkamista, selvittää työtehtävien sopivuutta ja henkilön soveltuvuutta alalle Henkilöt joilla työkyvyttömyyden uhkaa ja ansiotuloraja täyttyy (2018: 34 960,56 €/ viim. 5 v), Yrittäjät. Oma työpaikka tai muu työnantaja. Yrittäjällä mahdollisuus tehdä työkokeilu omassa yrityksessä. 1-6 kk, tavallisimmin 3 kk Kuntoutusraha (työkyvyttömyyseläke+ 33%, muista ennakkopäätös, ks. yhtiöiden laskurit) Tapaturma- ja liikennevakuuttajat Selvittää henkilön työkykyä tai tietyn työtehtävän tai ammatin soveltuvuutta. Henkilöt, joilla korvattava liikennevahinko, työtapaturma tai ammattitauti rajoittaa tai uhkaa työkykyä. Entinen tai uusi työpaikka 1-6 kk, erityisestä syystä pidempikin Liikenne- ja tapaturmavakuutuksen toimeentulokorvaus Työterveyshuolto Työhön palaavan työssä jatkamisen edellytysten seuraaminen, kuntoutus- tarpeiden selvittäminen ja vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistyminen (Työterveyshuoltolaki 12 §) Työterveyshuollon työkokeilu sopii varhaisen vaiheen kuntoutustoimenpiteeksi: 1) henkilöt, joilla on toimintakykyä osittaiseen työhön paluuseen, 2) henkilöt, jotka ovat työsuhteessa ja kuuluvat työterveyshuollon palveluiden piiriin, 3) henkilöt, joilla työkyvyttömyyden uhka ei ole todennäköinen eikä viiden edellisen vuoden aikana palkkatulot ylitä työeläkekuntoutukseen Oma työpaikka, työterveyshuolto neuvottelee työkokeilun järjestämisestä työntekijän ja työnantajan kanssa, työnantaja tekee päätöksen työkokeilun järjestämisestä. Työkokeilun kesto harkitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan Normaali palkka, työnantaja osallistuu mahdollisiin muihin kustannuksiin (esim. uuden työn vaatimat järjestelyt), työnantaja saa kuntoutusrahan itselleen työkokeilun ajalta Kelalta. (Kuntoutusrahaa haetaan lomakkeella KU 114) Nina Nevala ja Kirsi Unkila
 7. 7. Työterveyshuollon työkokeilu Työterveyshuoltolain (1383/2001 12 tai 14 §) mukainen kuntoutus Työterveyshuoltolain 12 § ja 14 § nojalla voidaan maksaa kuntoutusrahaa, jos kuntoutusta annetaan työterveyshuollossa havaittujen työ- ja ansiokykyongelmien perusteella ja työnantaja tai yrittäjä osallistuu kuntoutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. (18 § Kuntoutusraha lakisääteisen kuntoutuksen ajalta, laki 566/2005) Työterveyshuoltolain 12 § nojalla voidaan käynnistää esimerkiksi (pitkältä) sairauslomalta palaavan työkokeilu, jonka tavoitteena voi olla työhön palaavan työssä jatkamisen edellytysten seuraaminen, kuntoutustarpeiden selvittäminen ja ylipäätään vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistyminen. Huom! Kela ei tee päätöstä työkokeilusta, vaan myönnettävästä kuntoutusrahasta. Työterveyshuolto neuvottelee työkokeilusta työnantajan ja työntekijän kanssa. Työnantaja tekee päätöksen työkokeilusta.
 8. 8. ”30-60-90 sääntö” ja työkokeilu 30 päivää • Työnantaja ilmoittaa työntekijän sairauslomasta 
työterveyshuoltoon viimeistään, kun poissaolo on 
jatkunut kuukauden. Työterveyshuollon tiimi selvittää, 
mistä sairauspoissaolot ovat kertyneet • Ammatillisen kuntoutuksen toimet eivät vielä tarpeellisia monessakaan tapauksessa. 60 päivää • Työnantaja hakee sairauspäivärahaa Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. 
Jos sairauspoissaolo jatkuu, lääkäri tekee B-lausunnon 
ja ottaa kantaa kuntoutuksen tarpeeseen. • Sairauden vaikutukset toimintakykyyn ja työkykyyn käsiteltävä työterveyshuollossa 90 päivää •Lääkäri tekee terveystarkastuksen ja antaa lausunnon
 työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön paluun 
mahdollisuuksista. Työterveyshuolto neuvottelee tilanteesta työntekijän ja
 työnantajan kanssa. • Ammatillisen kuntoutuksen arvio työterveyshuollossa • Paluu työhön osasairauspäivärahan turvin? • Työkokeilu? • Työeläkevakuuttajalta voi hakea ennakkopäätöstä kuntoutuksesta. Hakiessa ei tarvitse olla suunnitelmaa. Saadussa ennakkopäätöksessä mainitaan kuntoutusrahan määrä. •Työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijan tai työkykykoordinaattorin konsultaatio?
 9. 9. Kuntoutuksen ennakkopäätös (lomake ”hakemus työeläkekuntoutus” ETK 2136)
 10. 10. Työkokeilu onnistuu aina Ajoitus: terveydentila, yksilöllinen, tilannekohtainen Suunnittelu: kirjallinen yhteinen suunnitelma: osaaminen, mielenkiinnot, työaika, työtehtävät, perehdytys, vastuuhenkilöt, kokeilun aikainen yhteydenpito, arviointipisteet Tavoitteellisuus: määriteltävä yhdessä ja oltava kaikkien tiedossa, sitoutuminen Seuranta ja palaute: tapahtuu arviointipisteissä, palataan dokumentteihin, rehellisesti, avoimesti, sovitaan jatkosta
 11. 11. Miten työkokeilu etenee? Yhteydenotto työpaikkaan ja työkokeilusta kertominen. Tutustuminen työpaikkaan ja työkokeilusta sopiminen. Kirjallinen työkokeilusopimus työkokeilun järjestäjän, työpaikan ja työkokeilijan kesken. Sovitaan tavoitteet, kesto, työaika ja tehtävät. Työkokeiluun osallistuja ja esimies sopivat työyhteisön informoinnista. Kuka kertoo ja mitä. Työkokeilun aloitus. Työhön perehdyttäminen. Työajan vähittäinen lisääminen. Molemminpuolinen palaute. Yhteinen arviointi. Puoliväliarviointi tilanteesta ja jatkosta. Loppuarviointi ja työkokeilun päätös.
 12. 12. • 36 v suurtalouskeittiön työntekijä • olkapäävaivoja, sairauspoissaoloja, olkapään leikkaus • työhönpaluu sairausloman jälkeen omaan työhön ei onnistunut, työ liian raskasta • työterveysneuvottelut • työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntija mukaan prosessiin • ennakkopäätös työeläkekuntoutuksesta, suunniteltiin jo alan vaihtoa, mutta… • työkokeilu omalla työpaikalla mukautetulla työllä Case Sirpa
 13. 13. Case Matias Työterveyslääkäri 2016; 34(4): 72-73 • Matias on 20-vuotias ylioppilas • hänellä on 12-vuotiaana sattuneen liikenneonnettomuuden seurauksena keskivaikea aivovamma • ammatillisena kuntoutuksena 6 kk:n työkokeilu apteekissa lääketeknikon (farmanomin) työssä, josta selviytyi hyvin • pääsi opiskelemaan alaa, opiskelu ja työharjoittelut sujuneet hyvin (Stadia) • valmistui farmanomiksi keväällä 2016 Nina Nevala ja Jarno Turunen, Työterveyslaitos
 14. 14. Nina Nevala ja Jarno Turunen, Työterveyslaitos
 15. 15. Case Matias Yksilön kannalta • Jos Matias työllistyy ja tekee farmanomina täyden työuran, hän tienaa työuransa aikana yhteensä noin 720 000 € • Jos hän jää 20-vuotiaana eläkkeelle ja elää takuueläkkeen varassa (noin 750 €/kk), hän tienaa yhteensä noin 270 000 € • tuloero noin 450 000 € Yhteiskunnan kannalta • Jos Matias on työssä farmanomina koko työuran, hän maksaa työtulostaan veroa noin 140 000 € ja arvonlisäveroa noin 70 000 € = 210 000 € • Jos Matias on takuueläkkeellä, yhteiskunta maksaa hänelle eläkettä 270 000 € ja lisäksi yhteiskunnalta jää saamatta noin 210 000 verotulot • kustannukset noin 480 000 € Nina Nevala ja Jarno Turunen, Työterveyslaitos
 16. 16. Miten työntekijä ja työnantaja hyötyvät työkokeilusta? Työnantaja: - Saa motivoituneen, mahdollisesti uudelleenkouluttautuneen työntekijän - Säästää eläkevakuutusmaksuissa Työntekijä: - Saa realististen kuvan työkyvystään - Löytää terveydentilalleen soveltuvan työn kuvan tai uuden ammatin - Päivittää osaamistaan - Työllistyy https://tietyoelamaan.fi/tyokyky-kayttoon/jukka-tolonen-sairaus-vienyt-paljon-mutta-myos-antanut/
 17. 17. Työkokeilu - hyödyllisiä linkkejä • http://www.tela.fi/tyoelakekuntoutus • http://www.kela.fi/kuntoutus • http://www.te-palvelut.fi/te/fi/ • http://www.vkk.fi/kuntoutujalle/ammatillinen-kuntoutus • https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/heikentynyt-tyokyky/ • https://www.varma.fi/henkiloasiakas/tyoelakekuntoutus/ • https://www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/kuntoutus/ • https://tietyoelamaan.fi • https://kuntoutusportti.fi/ • https://www.youtube.com/watch?v=MMU_SPpNEl8 (työkokeilu käyttöön – miten onnistut?- webinaari)
 18. 18. Työkokeilu – kirjallisia lähteitä • Nevala N, Lehtinen S, Tiainen R, Mattila-Wiro P. Työkokeilu auttaa osatyökykyistä nuorta työuralle - tapaustutkimus. Työterveyslääkäri 2015; 33(1): 49 - 51. • Nevala N, Vuorento M. Keinot käyttöön. Ohjeita työkyvyn tueksi. Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. • Nevala N, Turunen J, Tiainen R, Mattila-Wiro P. Osatyökykyiset työssä -toimintamallin (Osku) toteutuminen ja hyödyt erilaisissa toimintaympäristöissä. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos 2015. • Järvikoski A. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013: 43. • Bräysy H, Kallanranta T, Karkia H, Kokko R-L. Kokemuksia työkokeilusta ammatillisen kuntoutuksen välineenä. Kuntoutus 2008; 3: 4-17. • Waal J. Työkokeilun järjestäminen omalla työpaikalla. Työterveyslääkäri 2006; 24(3): 94-95. • Juvonen-Posti P, Kallanranta T, Eksymä SL, Piirainen K, Keinänen-Kiukaanniemi S. Into work, through tailored paths: a two-year follow-up of the return-to-work rehabilitation and re-employment project. Int J Rehabil Res 2002; 25: 313-330.
 19. 19. Voit lähettää työkokeiluun liittyviä kommentteja ja kysymyksiä: kirsi.unkila@ttl.fi nina.nevala@ttl.fi Tykkää meistä Facebookissa facebook.com/tyoterveyslaitos Seuraa meitä Twitterissä twitter.com/tyoterveys ja twitter.com/fioh Kiitos osallistumisesta!

×