Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varman tilinpäätös 2019

461 views

Published on

Varman sijoitukset toivat vuonna 2019 ennätyksellisen 5,2 miljardin euron eli 12,0 (-2,0) %:n tuoton. Sijoitusten markkina-arvo nousi vuoden lopussa 48,7 (44,0) miljardiin euroon. Varman eläkevarat ovat kaksinkertaistuneet finanssikriisistä. Tehokkuus säilyi erinomaisella tasolla, minkä ansiosta Varma maksaa asiakkailleen historiansa korkeimmat asiakashyvitykset.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varman tilinpäätös 2019

 1. 1. Varman tilinpäätös 2019 14.2.2020
 2. 2. Tilinpäätös 14.2.20202 varma_tweet Varman vakuuttamisessa hyvä vuosi Eläkepalvelujen laatu Tehokkuus Maksutulo Eläkehakemusten käsittelyaika 25 päivää Käytimme hoitokustannusosasta 62 % Maksutulo, € 5,3 mrd.
 3. 3. Avainluvut Tilinpäätös 14.2.20203 varma_tweet Sijoitusten markkina-arvo, € 48,7 mrd. Vakavaraisuuspääoma, € 11,6 mrd. Sijoitusten tuotto 12,0 %
 4. 4. Tilinpäätös 14.2.20204 Sijoitukset ja vakavaraisuus varma_tweet
 5. 5. Sijoitusten tuotto 2010−2019 5 varma_tweet 20 vuoden jaksolla Varman sijoitukset ovat tuottaneet paremmin vain 2009, kun osakemarkkinat toipuivat finanssikriisistä. Merkittävä syy hyvään kehitykseen vuonna 2019 oli keskuspankkien elvytyksessä. Tilinpäätös 14.2.2020
 6. 6. Sijoitusten markkina-arvo nousi 48,7 mrd. euroon 6 varma_tweetTilinpäätös 14.2.2020
 7. 7. Varman sijoitukset tuottivat 12 % 7 varma_tweetTilinpäätös 14.2.2020
 8. 8. EUROALUEEN VALTIONVELKAKRIISI EKP ILMOITTAA MÄÄRÄLLISESTÄ ELVYTYKSESTÄ RAAKA-AINEIDEN HINTOJEN ROMAHDUS KREIKAN VELKAKRIISI FED:N ILMOITUS MÄÄRÄLLISEN ELVYTYKSEN VÄHENTÄMISESTÄ SAA KOROT NOUSUUN KIINA DEVALVOI VALUUTTAANSA BREXIT-ÄÄNESTYS TRUMPIN VALINTA YHDYSVALTAIN PRESIDENTIKSI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 YHDYSVALTAIN SUURET VERO- LEIKKAUKSET LÄPI 2018 KAUPPASOTA KIIHTYY Vuosikymmen lyhyesti Varman sijoitustuotot 2010–2019 KESKUSPANKIT ELVYTTÄVÄT 2019 8
 9. 9. Eläkevarat ovat tuottaneet vuodesta 2010 76,7 % eli 22,2 mrd. € 9 varma_tweetTilinpäätös 14.2.2020
 10. 10. Tuottojen kehitys vuodesta 2009, kumulatiivinen tuotto 101,4 %, 25,8 mrd. € 10 varma_tweetTilinpäätös 14.2.2020
 11. 11. Sijoitukset vuodesta 2000 11 varma_tweetTilinpäätös 14.2.2020
 12. 12. Varman sijoitusten jakauma 12 varma_tweetTilinpäätös 14.2.2020
 13. 13. Sijoitusten maantieteellinen jakauma 13 varma_tweetTilinpäätös 14.2.2020
 14. 14. Sijoitusten muutokset vuoden aikana 14 varma_tweetTilinpäätös 14.2.2020
 15. 15. Sijoitukset Suomeen 22 %, 11,1 mrd. € 15 varma_tweetTilinpäätös 14.2.2020
 16. 16. Sijoitukset riskin mukaisesti ryhmiteltynä 16 varma_tweetTilinpäätös 14.2.2020
 17. 17. Varman ja markkinoiden sijoitustuottoja 17 varma_tweetTilinpäätös 14.2.2020
 18. 18. Vakavaraisuus vahvistui 18 varma_tweet • Vakavaraisuuspääoma nousi 11,6 miljardiin euroon. • Vakavaraisuusrajaan verrattuna vakavaraisuuspääoma oli 1,8 -kertainen eli turvaavalla tasolla. • Vakavaraisuusaste oli 130,8 %. Tilinpäätös 14.2.2020
 19. 19. Tilinpäätös 14.2.202019 Eläkkeet ja vakuuttaminen varma_tweet
 20. 20. Tilinpäätös 14.2.202020 varma_tweet Vakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä 541 900 343 700 Eläkkeensaajia Maksoimme eläkkeitä 5,9 mrd. €
 21. 21. Hoitokustannustulos vahvalla tasolla 21 varma_tweet • Varma hoitaa eläketurvaa tehokkaasti. Käytimme liikekuluihin varatuista rahoista 62 %. • Varman tehokkuus yhdessä vakavaraisuuden kanssa takaa alan kilpailukykyisimmät asiakashyvitykset. Tilinpäätös 14.2.2020
 22. 22. Kaikkien aikojen parhaat asiakashyvitykset 22 varma_tweet • Varma jakaa vuoden 2019 hoitokustannusylijäämän asiakashyvityksinä eli maksualennuksina asiakkailleen. • Varma palauttaa asiakkailleen historiansa parhaat asiakashyvitykset eli 171 miljoonaa euroa. • Varman vahva vakavaraisuus ja toiminnallinen tehokkuus koituvat täysimääräisinä Varman asiakkaiden hyväksi. Tilinpäätös 14.2.2020
 23. 23. Vakuutusmaksutulo nousi 23 varma_tweet • Vakuutusmaksutulo nousi yhteensä 5,3 miljardiin euroon, kasvua 3,3 % • Vuoden lopussa Varmassa oli vakuutettuna 541 900 henkilöä. Tilinpäätös 14.2.2020
 24. 24. Maksetut eläkkeet 24 varma_tweet Maksoimme eläkkeitä 5,9 miljardia euroa 343 700 henkilölle. Tilinpäätös 14.2.2020
 25. 25. Eläkehakemusten käsittelyaika nopeutui 25 varma_tweet Varma käsittelee hakemukset 10 päivää nopeammin kuin työeläkealalla keskimäärin Uusia eläkepäätöksiä 22 340 kpl Tilinpäätös 14.2.2020
 26. 26. Työkyvyttömyys- ja kuntoutushakemukset Tilinpäätös 14.2.202026 Työkyvyttömyys- eläkehakemukset Kaikkien työkyvyttömyyseläke- hakemusten määrä oli 12 983. Hakemusten määrä jatkoi kasvuaan, mutta kasvu ei ollut yhtä jyrkkää kuin 2018. +7,1% Kuntoutushakemuksia tuli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna eli 2 450. -0,4 % Useampi kuin kolme neljästä myönteisen kuntoutuspäätöksen saaneista palasi työelämään. Yleisin kuntoutuksen muoto on omalla työpaikalla tehtävä työkokeilu. 77 % Kuntoutus- hakemukset Työelämään palaajat varma_tweet
 27. 27. Tilinpäätös 14.2.202027 Ajankohtaista Varmassa varma_tweet v
 28. 28. Tilinpäätös 14.2.202028 varma_tweet Vahva TyEL-vakuutusten myyntitulos Tutkimusohjelma työkyvyttömyysriskeistä Työkyvyttömyysriskin hallinta –yksikkö perustettiin • Varma menestyi sekä uusien TyEL- vakuutusten myynnissä että siirtyvien asiakkaiden hankinnassa. • TyEL-maksutuloa siirtyi Varmaan muista eläkeyhtiöistä yhteensä 74 miljoonaa euroa. • TyEL-vakuutusten myyntitulos oli ennätyksellinen 144 (65) miljoonaa euroa. • Varma uudisti työkyvyttömyysriskin hallinnan palvelujaan. • Varma avasi asiakkaille uuden digitaalisen oppimisympäristön Varma Akatemian. • Työkyvyttömyysriskien hallintaan käynnistettiin tutkimusohjelma. • Varman työkykyjohtamisen palvelut, palvelukehitys ja tutkimus sekä kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalvelut muodostavat vuoden 2020 alusta uuden Työkyvyttömyysriskin hallinta –toiminnon. Toimintoa johtaa Pauli Forma.
 29. 29. Tilinpäätös 14.2.2020 Ajankohtaista vastuullisuudessa varma_tweet29
 30. 30. Tulevien sukupolvien asialla Vastuullisella toiminnallamme ja vahvalla vakavaraisuudella turvaamme nykyiset ja tulevat eläkkeet. Ilmastonmuutoksen hillintä Työkyvyn ja hyvän työelämän edistäjä Toiminnan eettisyys ja avoin viestintä Vastuu varmalaisista 30
 31. 31. Tilinpäätös 14.2.202031 varma_tweet Osakesijoitusten päästöt ovat keventyneet 16, yrityslainojen 20 ja kiinteistöjen 27 % verrattuna vuoteen 2015. Kehitimme yhteistyössä kaksi vastuullista pörssinoteerattua rahastoa eli ETF:ää ja sijoitimme niihin yhteensä 700 miljoonaa euroa. Julkaisimme uudet ilmastotavoitteet, joissa tähtäämme hiilineutraaliin salkkuun 2035 mennessä.
 32. 32. 50 % pienemmät päästöt 2027 mennessä (listatut osakkeet, yrityslainat) Öljynporaus Hiilisijoitukset Varman ilmastotavoitteet Noteeratut osakkeet ja yrityslainat 2035 Vähähiilisten rahastojen osuus 35 % vuoteen 2025 mennessä Indeksirahastot Uusiutuvan energian osuus 50 % sähköntuotannon sijoituksissa 2030 mennessä Pääomarahastot Sähkö päästötöntä 2025 mennessä Kiinteistösijoitukset Lämpö päästötöntä 2030 mennessä Ilmastoallokaatio 20 % salkusta 2025 mennessä Poislukien pienen mittakaavan (5 %) säätövoima. Hiilineutraali sijoitussalkku 2035 32
 33. 33. Tilinpäätös 14.2.202033 Ajankohtaista taloudessa varma_tweet
 34. 34. • Epävarmuus taloudessa jatkunut, USA:n ja Kiinan kauppasodan yltyminen on lientynyt • Yhdysvalloissa kuluttajat luottavat edelleen talouteen, työttömyys alhainen • Teollisuuden vaikeudet heijastuvat Eurooppaan • Britannian EU-erosta päätös, mutta Britannian tulevaisuus Euroopassa auki • Suomessa suhdanneodotukset heikentyneet ja heijastuvat investointeihin Ajankohtaista Tilinpäätös 14.2.202034 varma_tweet
 35. 35. Liitteet 35
 36. 36. Tunnusluvut 36 varma_tweet 2019 2018 Vakuutusmaksutulo, milj. € 5 286 5 118 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet, milj. € 1) 5 856 5 668 TyEL-vakuutetut 2) 504 131 523 270 YEL-vakuutukset 37 800 36 700 Eläkkeensaajat 343 700 343 400 Sijoitukset, milj. € 48 709 44 015 Sijoitustuotot, milj. € 5 241 -902 Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % 12,0 -2,0 Kokonaistulos, milj. € 2 197 -1 741 Hoitokustannustulos, milj. € 53 56 Liikekulut hoitokustannustulosta, % 62 60 Vastuuvelka, milj.€ 38 608 36 521 Vakavaraisuuspääoma, milj. € 11 646 9 619 Vakavaraisuusaste 3) 130,8 127,5 Vakavaraisuuspääoma/vakavaraisuusraja 1,8 1,6 Emoyhtiön henkilöstö keskimäärin 537 532 1) Ennen saatujen vastuunjakokorvausten vähentämistä 3) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11§:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. 2) Vakuutettujen määrän laskentatapa muuttui vuonna 2019, joten luvut eivät ole vertailukelpoisia. Laskentatavan muutos johtuu palkkatietojen ilmoitustekniikan muutoksesta. Tilinpäätös 14.2.2020

×