Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Koldioxidavtrycket för Varmas placeringar

Download to read offline

Koldioxidavtrycket för Varmas aktieplaceringar, noterade företagslåneplaceringar och direkta fastigheter

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Koldioxidavtrycket för Varmas placeringar

  1. 1. Koldioxidavtrycket för Varmas noterade aktieplaceringar Varmas koldioxidavtryck | 23.5.2016(3) • Koldioxidavtrycket täcker både företagens direkta växthusgasutsläpp från den egna verksamheten (scope 1) och deras indirekta utsläpp, främst från köpt elektricitet (scope 2). • Varmas koldioxidavtryck täcker både de direkta noterade aktieplaceringarna och en del av de indexplacerade aktierna. • Koldioxidavtrycket och de nyckeltal som grundar sig på avtrycket har beräknats på basis av Varmas ägarandelar. • Placeringarnas koldioxidintensitet grundar sig på företagens vikt i aktieplaceringarna. Talet beräknas genom att addera koldioxidintensiteterna för alla företag i portföljen (utsläpp/omsättning) och sedan multiplicera med företagets vikt i placeringarna. • Talen har beräknats av schweiziska South Pole Group. Varmas noterade aktieplaceringar Varma Jämförel- seindex Skillnad Marknadsvärde (miljarder euro) 10,8 Koldioxidavtryck (tCO2e) 1 810 908 2 648 391 -837 482 Andel rapporterande bolag (i förhållande till kapitalet) 85 % 83 % Koldioxidavtryck i förhållande till omsättningen (financed tCO2e/€m financed revenue) 237 324 -27 % Koldioxidavtryck i förhållande till placerat kapital (tCO2e/€m invested) 168 246 -32 % Koldioxidintensitet (weighted emissions tCO2e/€m weighted revenue) 163 188 -13 %
  2. 2. Koldioxidavtrycket för Varmas noterade företagslåneplaceringar • Beräkningen täcker både de direkta noterade företagslåneplaceringarna, en del av de indexplacerade företagslånen och en del av de icke-noterade företagens företagslån. • Koldioxidavtrycket täcker både företagens direkta växthusgasutsläpp från den egna verksamheten (scope 1) och deras indirekta utsläpp, främst från köpt elektricitet (scope 2). • Beräkningen är riktgivande eftersom standarder saknas för grunden för allokeringen av utsläpp och definitionen av skuld som använts. • I Varmas beräkning av koldioxidavtrycket har det företagslån som Varma äger satts i relation till bolagets hela skuld och utsläppen allokerats till Varma enligt denna andel. • Koldioxidavtrycken är stora i jämförelse med aktiernas eftersom bolagens totala skuld vanligen underskrider aktiernas marknadsvärde. Varmas koldioxidavtryck | 23.5.2016(3) Varmas noterade företagslån Varma Jämförelse index Skillnad Marknadsvärde (miljarder euro) 3,0 Koldioxidavtryck (tCO2e) 2 576 104 3 363 833 -787 729 Andel rapporterande bolag (i förhållande till kapitalet) 86 % 72 % Koldioxidavtryck i förhållande till omsättningen (financed tCO2e/€m financed revenue) 244 446 -45 % Koldioxidavtryck i förhållande till placerat kapital (tCO2e/€m invested) 865 1129 -23 % Koldioxidintensitet (weighted emissions tCO2e/€m weighted revenue) 171 333 -49 %
  3. 3. Koldioxidavtrycket för Varmas direkta fastigheter Varmas koldioxidavtryck | 23.5.2016 |(3) Varmas direkta fastighetsplaceringar Varma Marknadsvärdet på den fastighetsstock som omfattas av beräkningen (mrd. euro) 2,2 Bostädernas andel av marknadsvärdet 29% Affärslokalernas andel av marknadsvärdet 71% De i beräkningen inkluderade objektens andel av hela den direkta fastighetsstockens marknadsvärde 66 % Koldioxidavtryck (tCO2) 58 050 Bostädernas andel av kolidioxidavtrycket 18 % Affärslokalernas andel av koldioxidavtrycket 82 % Koldioxidavtrycket i förhållande till antalet bruttokvadratmeter (CO2 kg/brm2) 33,8 Bostädernas koldioxidavtryck i förhållande till antalet bruttokvadratmeter (CO2 kg/brm2) 27,2 Lokalernas koldioxidavtryck i förhållande till antalet bruttokvadratmeter (CO2 kg/brm2) 35,6

Koldioxidavtrycket för Varmas aktieplaceringar, noterade företagslåneplaceringar och direkta fastigheter

Views

Total views

234

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×