Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vetotoimaisin työelämän kumppani – vastuullisesti sinua varten – Ilmarinen

Ilmarisen strategia 2019–2025.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Vetotoimaisin työelämän kumppani – vastuullisesti sinua varten – Ilmarinen

  1. 1. VETOVOIMAISIN TYÖELÄMÄN KUMPPANI VASTUULLISESTI SINUA VARTEN Ilmarisen strategia 2019-2021
  2. 2. 2
  3. 3. HENKILÖSTÖKOKEMUS: MENESTYMME YHDESSÄ JA UUDISTUMME ROHKEASTI Uudistamme osaamistamme rohkeasti ja luomme aktiivisesti kehittymismahdollisuuksia Rakennamme työyhteisöstämme ketterän ja innostavan Luomme vahvan me-hengen ja keskinäisen luottamuksen Muodostamme näkymän strategian toteuttamiseksi vaadittavista kyvykkyyksistä ja osaamisista sekä luomme sen perusteella jokaiselle henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelman. Rakennamme moniosaamista laajemmilla ja joustavilla toimenkuvilla, sekä luomme systemaattiset toimintamallit osaamisen laajentamiselle. Uudistamme johtamisjärjestelmää ja organisaatiota tukemaan entistä paremmin ketterää toimintatapaa. Määrittelemme Ilmarisen tavoitekulttuurin sekä ilmarislaisen johtajuuden peruspilarit. Vahvistamme itseohjautuvuutta ja jokaisen vastuuta omasta työstään, sekä tuemme erilaisia työn tekemisen tapoja Panostamme työnantajakuvan kehittämiseen ja hankimme rohkeasti uutta osaamista. Toimimme kaikessa tekemisessämme avoimesti ja vastuullisesti. Luotamme omaan osaamisemme, emmekä aina tarvitse ulkopuolista neuvonantajaa. Autamme kollegaa ja tiedämme saavamme itsekin apua sitä tarvitessamme. Hyödynnämme koko yrityksen osaamisen asiakkaidemme hyväksi sekä kannamme yhdessä vastuun asiakkaamme asioista. Varmistamme arjen sujuvuuden ja kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja. Luomme luonnollisia paikkoja ihmisten kohtaamiselle työpäivän aikana.
  4. 4. ASIAKASKOKEMUS: TOIMIMME ASIAKASLÄHTÖISESTI JA EDISTÄMME TYÖKYKYÄ Olemme lähellä asiakasta ja asiakastarve ohjaa toimintaamme Kuuntelemme asiakkaita ja henkilöstöä ja kehitämme toimintaamme asiakastarpeiden pohjalta. Lisäämme suoraan asiakastyöhön osallistuvien suhteellista osuutta ja aktiivisuutta asiakasrajapinnassa. Edistämme työkykyä ja vaikutamme työurien pidentämiseen Kehitämme digitaalisia skaalautuvia palveluita perustuen asiakkaan kuunteluun sekä omaan ja kumppaniemme dataan ja analyysiin. Toimimme aktiivisesti paremman työkyvyn ja pidempien työurien edistäjänä ja edelläkävijänä yhteistyössä kumppaniverkostojemme kanssa. Rakennamme digitaaliset vakuutus- ja eläkepalvelut ja tarjoamme ne asiakkaalle tutussa paikassa Tuomme eläkevakuuttamisen palvelut helposti käyttöön niihin digitaalisiin kohtaamispaikkoihin, joissa asiakkaat luontaisesti asioivat ja silloin, kun asiakkaat haluavat. Tarjoamme asiakkaalle ensiluokkaisen, asiakaslähtöisen end-to-end palvelukokemuksen riippumatta siitä, mitä palvelukanavaa asiakas käyttää. Rakennamme asiakkaiden tarpeita ennakoivia palveluja. Olemme muuttuvan työelämän asiantuntija. Jaamme aktiivisesti tietoa ja osaamista asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan hyväksi.
  5. 5. KASVU: KASVAMME KANNATTAVASTI ASIAKKAIDEMME MUKANA Ohjaamme toimintaamme asiakaskannattavuuden perusteella dataa hyödyntäen Otamme käyttöömme asiakkuuksien hankintaa ja hoitoa ohjaavan asiakas- ja kanavakannattavuuden mallin. Kohdistamme resurssit potentiaalin ja kannattavuuden perusteella. Hyödynnämme digitaalisia kohtaamispaikkoja ja kumppaneidemme digikanavia Hyödynnämme verkostojen ja kohtaamispaikkojen tarjoamat mahdollisuudet sekä varmistamme yhteiset tavoitteet kumppaneidemme kanssa. Alennamme myynnin yksikkökustannusta kasvattamalla merkittävästi digitaalisen myynnin osuutta. Tunnemme asiakkaamme ja toimimme aktiivisesti asiakkuuksien hoidossa – myös digitaalisesti Kohtaamme asiakkaita monikanavaisesti ja optimoimme kohtaamiset parhaan asiakaskokemuksen ja tehokkuuden saavuttamiseksi eri segmenteissä. Tunnistamme asiakkaan elinkaaren tärkeitä murroskohtia, ennustamme lähtöriskiä ja kontaktoimme asiakasta ennakoivasti ja kohdennetusti automaatiota ja digikanavia hyödyntäen.
  6. 6. Kehitämme asiakkaalta asiakkaalle prosesseja Tunnemme asiakkaamme, asiakkaidemme palvelupolut ja erilaiset käyttäjäryhmät Toimeenpanemme asiakaslähtöisen prosessijohtamisen mallin Hyödynnämme tehokkaasti uudet teknologiat ja automaation edut Digitalisoimme ja automatisoimme keskeiset asiakasprosessit asiakkaalta asiakkaalle Varmistamme perusjärjestelmien toimintavarmuuden vastaamaan digitaalisen asiakaspalvelun vaatimuksia Varmistamme, että teknologiaratkaisut mahdollistavat ketteryyden ja ict-palveluiden tehokkuuden TEHOKKUUS: DIGITALISOIMME ASIAKASPOLUT JA PROSESSIT Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti palveluiden ideointiin, kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen Toteutamme synergiahyödyt ja tehostamme toimintaamme Saavutamme integraation synergiahyödyt täysimääräisesti Määritämme ja otamme käyttöön tehokkaat toimintatavat hankinnalle sekä toimittaja- ja sopimushallinnalle. Otamme käyttöön koko Ilmarisessa modernit, tehokkaat ja yhteneväiset tiedonhallinnan työkalut ja hallintomallit Päivitämme kehittämisen mallin vastaamaan tehokkaammin asiakkaan ja liiketoiminnan vaatimuksia
  7. 7. Onnistumme sijoitusstrategian ja perusallokaation valinnassa riskinkantokykymme hyödyntäen Sijoitusstrategiamme ja perusallokaatiomme tähtäävät pitkän aikavälin vakavaraisuuden turvaamiseen. Uudistamme sijoitustoiminnan prosesseja, raportointia ja järjestelmiä Rakennamme yhdistetyn, yhteisen ja kattavan sijoitustietojen kokonaisuuden sekä luomme tehokkaat tiedonhallinnan ja raportoinnin prosessit. Varmistamme parhaat osaamiset, käytännöt ja kumppanit sijoitustoiminnassa Varmistamme, että henkilöstömme edustaa johtavaa osaamista valituilla osa-alueilla. Tunnistamme kaikkiin osa-alueisiin maailman parhaat kumppanit ja syvennämme strategisia kumppanuuksia sekä jaamme aktiivisesti tietoa yli omaisuusluokkarajojen. Toimeenpanemme vastuullisen sijoittamisen ympäristö- ja ihmisoikeusperiaatteet sekä omistajaohjauksen periaatteet koko sijoitusomaisuuden tasolla. VAKAVARAISUUS: SIJOITAMME TUOTTAVASTI, TURVAAVASTI JA VASTUULLISESTI Muutamme allokaatiotamme dynaamisesti ja hyödynnämme aktiivisesti muutokset tuoton lähteissä ja markkinoilla. Hajautamme sijoitusten riskejä sekä parannamme valmiuksia uusien sijoituskohteiden mukaan ottamiselle. Luomme tehokkaan tietojärjestelmäratkaisun salkunhoidon, sijoitushallinnon ja riskienhallinnan tarpeisiin. Tunnistamme entistä kattavammin ja ajantasaisemmin sijoitussalkkumme riskialtistumat ja herkkyydet koko taseen tasolla. Päätöksenteko perustuu luotettavampaan ja tarkempaan analytiikkaan.
  8. 8. VETOVOIMAISIN TYÖELÄMÄN KUMPPANI VASTUULLISESTI SINUA VARTEN www.ilmarinen.fi @ilmarinen_tweet

×