Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mikä on työeläkeindeksi ja miten se kehittyy?

Mikä on työeläkeindeksi ja taitettu indeksi? Miten eläkkeet kehittyvät? Miten eläkkeet tulevaisuudessa maksetaan?

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mikä on työeläkeindeksi ja miten se kehittyy?

 1. 1. MIKÄ ON TYÖELÄKEINDEKSI? Ja miten se kehittyy? 28.10.2016
 2. 2. TYÖELÄKEINDEKSI KOROTTAA ELÄKKEITÄ VUOSITTAIN ELÄKKEIDEN OSTOVOIMA SÄILYY: HINTOJEN NOUSTESSA MYÖS ELÄKKEET NOUSEVAT 2 Vuodesta 1996 Suomessa on noudatettu indeksiä, jossa hintatason muutoksen osuus on 80 % ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 %. 0 10 20 30 40 50 60 70 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Keskim. kokonaiseläke Kuluttajahintaindeksi Työeläkeindeksi Ansiotasoindeksi %
 3. 3. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1996 2016 €/kk MITEN ELÄKKEET KEHITTYVÄT? 3 ROUVA X JÄI VANHUUSELÄKKEELLE VUONNA 1996 • Aloittaessaan eläkkeensä vuonna 1996 hän sai vanhuuseläkettä 871 euroa/kk • Vuonna 2016 hän saa indeksikorotettuna eläkettä 1 264 euroa/kk ROUVA Y JÄI ELÄKKEELLE SYYSKUUSSA 2016 • Aloittaessaan eläkkeensä hän saa vanhuuseläkettä 1 778 euroa/kk • 20 vuoden kuluttua eli vuonna 2036 hän saa työeläkeindeksillä korotettuna eläkettä 2 547 euroa/kk ROUVA X:N ELÄKE 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2016 2036 €/kk ROUVA Y:N ELÄKE korotus 45 % korotus 43 % * Seuraavan 20 vuoden aikana hinnat ja palkat kehittyvät samoin kuin edellisen 20 vuoden aikana *
 4. 4. Eläke on omalla työllä ansaittu, mutta vain osin itse maksettu. • Eläkemaksut on vain osittain rahastoitu. Tämän päivän eläkkeet maksetaan suurelta osin tällä hetkellä työssäkäyvien eläkemaksuilla. • Suomen eläkeikäisten määrä on kasvanut tasaisesti. Siksi tämän päivän työssäkäyvien eläkemaksut ovat suuremmat kuin aikaisempien sukupolvien. • Eliniän pidentyessä tulevien sukupolvien eläkemaksut ovat nousemassa vielä lisää 4 ONKO OMA ELÄKE MAKSETTU? KUKA MAKSAA ELÄKKEESI?
 5. 5. • Eläkerahastot ovat eläkeyhtiöiden sijoituksia tulevia eläkkeitä varten. Niillä varmistetaan, että väestön ikääntyessä varoja on riittävästi eläkkeisiin tulevaisuudessakin. • Rahat eläkerahastoihin saadaan työntekijöiden ja työnantajien eläkemaksuista. lisäksi rahaa kertyy sijoitustuotoista. • Rahastojen tuotoilla maksetaan osa tulevista eläkkeistä. Tämä on tärkeää, sillä jo nyt eläkemeno on suurempi kuin tulot eli eläkemaksut. • Heikot sijoitusnäkymät vaikeuttavat tuottojen saamista. Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan rahastojen tulisi tuottaa vähintään 3 % seuraavan 10 vuoden aikana. Ilmarisen pitkän aikaväli reaalituotto on tällä hetkellä 4,1 %. 5 MITÄ ELÄKERAHASTOT OVAT? Työeläkemaksu Eläkkeellä olevien eläkkeisiin Rahastoihin 20 % 80 %
 6. 6. ELÄKEVASTUU ON SUURI 6 Eläkevastuu eli se, kuinka paljon eläkkeitä on luvattu maksaa tulevaisuudessa, on kaikkiaan noin 700 miljardia euroa. Rahastoituna työeläkeyhtiöillä on tällä hetkellä noin 180 miljardia euroa. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 mrd € Eläkevastuu Rahastot
 7. 7. Eläkelupaus on monen suomalaisen arvokkain omaisuus! • Tavalliselle suomalaiselle eläkevastuu tarkoittaa, että hän saa eläkkeellä olonsa aikana noin 400 000 euroa eläkettä*. • Tästä summasta rahastojen tuotoilla maksetaan noin neljännes. 7 MIKSI ELÄKEYHTIÖT SÄILÖVÄT TYÖELÄKE- MAKSUJA RAHASTOIHIN? *20 400 euroa 20 vuoden ajan 400 000 100 000 Eläkevastuu Rahastojen tuotot
 8. 8. MITEN KÄY JOS INDEKSIÄ MUUTETAAN? ELÄKEINDEKSIN KOROTUKSEN MAKSAVAT VIIME KÄDESSÄ TYÖSSÄ KÄYVÄT SUOMALAISET ELÄKEMAKSUISSAAN. 8 Työeläkemaksujen osuus palkasta 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 Eläkeuudistus Kansalaisaloite: ansiotasoindeksin rahoitus maksuja korottamalla Kansalaisaloite: ansiotasoindeksin rahoitus rahastoja käyttämällä Jos korotuksen maksuun käytetään eläkerahastoja, ne tyhjenevät n. v. 2067. Tämän jälkeen yli kolmannes palkoista menisi eläkkeiden maksamiseen.
 9. 9. ELÄKEINDEKSI EI RATKAISE ELÄKELÄISKÖYHYYTTÄ 9 • Työeläkeindeksin muuttaminen koskisi vain työstä kertyneitä työeläkkeitä, ei kansaneläkettä eikä takuueläkettä. • Suomessa on eläkeläisiä, joilla on hyvin pieni eläke. Useimmiten heidän työeläkkeensä on pieni ja heidän toimeentulonsa perustuu kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen. Heidän tuloihinsa työeläkeindeksin muutoksella ei olisi juurikaan vaikutusta. • Työeläkeindeksin korottaminen hyödyntäisi eniten niitä, joiden eläke on suuri. – Esimerkiksi keskituloiselle, 1 500 eur/kk työeläkettä saavalle eläkeläiselle eläkeindeksin muutos toisi ensimmäisenä vuonna 18 euroa kuukaudessa enemmän kuin nykyindeksillä. Kymmenen vuoden päästä hänen eläkkeensä olisi 195 euroa kuukaudessa enemmän kuin nykyindeksillä korotettuna.
 10. 10. LUE LISÄÄ www.ilmarinen.fi www.tela.fi www.etk.fi

×